De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24 mei 2015. Almachtige God - Vader, Zoon en Heilige Geest, Uw discipelen verzamelen zich over de hele wereld, om U te verheerlijken als Schepper van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24 mei 2015. Almachtige God - Vader, Zoon en Heilige Geest, Uw discipelen verzamelen zich over de hele wereld, om U te verheerlijken als Schepper van."— Transcript van de presentatie:

1 24 mei 2015

2 Almachtige God - Vader, Zoon en Heilige Geest, Uw discipelen verzamelen zich over de hele wereld, om U te verheerlijken als Schepper van hemel en aarde. U alleen bent heilig en rechtvaardig. Wij onderwerpen ons aan uw gezag. Wij prijzen en aanbidden U alleen. Vader, wij eren U Heer Jezus Christus, wij eren U Heilige Geest, wij eren U Gebed voor de wereld

3 Gebed met één stem Onze Vader in de hemel, Dank U voor de liefde om de wereld zo lief te hebben dat U Uw enige Zoon, Jezus Christus, gegeven hebt om Hem te laten sterven aan het kruis voor onze zonden. Opdat we met U verzoend zouden worden. Vul ons met uw liefde en bewogenheid voor de verloren en hopeloze wereld. Dank U Vader, dat U ons hebt opgenomen in uw gezin.

4 Gebed voor de wereld Heer Jezus Christus, U stierf aan het kruis en wij werden gereinigd van zonden door uw bloed. U bent het hoofd van de Kerk en de Heer van de hele hemel en aarde. Laat Uw koninkrijk komen opdat elke natie, alle volkeren en alle stammen van de wereld getransformeerd worden, zodat rechtvaardigheid en gerechtigheid zal zegevieren. Moge Uw Naam groot zijn, vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat. Jezus Christus, U bent Heer over alles.

5 Gebed met één stem Vader van barmhartigheid en genade, wij hebben gezondigd. Onze wereld is in de greep van de macht van de zonde. Ons hart lijdt onder onrecht, haat en geweld. We schamen ons voor racisme en materialisme in ons land. We rouwen allemaal, voor het bloedvergieten in oorlog en terrorisme. Onze gezinnen zijn gebroken en onze kerken zijn verdeeld door opstandigheid en trots. Ons leven wordt vervuild door egoïsme, hebzucht, afgoderij en seksuele zonde. God van barmhartigheid en vergeving. Stort Uw genade uit en genees ons land.

6 Gebed voor de wereld Geest van de levende God, Transformeer Uw Kerk naar het beeld van Jezus Christus. Stort uw kracht uit om genezing aan de zieken te brengen, vrijheid voor de onderdrukten en vertroosting aan die rouwen. Vul ons met mededogen voor de daklozen en de armen, voor wezen, weduwen en ouderen. Geef ons wijsheid en inzicht voor de problemen van onze wereld Dat de opbrengst van de aarde tot welzijn mag zijn van iedereen. Heilige Geest, leidt elkeen naar Uw wil.

7 Gebed met één stem Heer Jezus Christus, U schenkt vergeving van zonde, U heeft de dood overwonnen en versloeg Satan. Verwijder de sluier van duisternis die de volkeren bedekt. Leg het kwaad dat geweld en dood bevordert, aan banden. Verlos ons van demonische onderdrukking. Verbreek de ketenen van slavernij, tirannie en ziekte. Help ons om bolwerken van ideologieën af te breken die zich verzetten tegen de kennis van God. Almachtige God, verlos ons van het kwade.

8 *King of Glory: titel van Psalm 24 in de English Standard Version Gebed voor de wereld Koning van Glorie*, Kom en volbreng uw werk in onze steden, onze volkeren en onze naties. Uit alle continenten en eilanden roepen we: Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat. Ps. 24:7

9 Gebed met één stem Kom, vul de aarde met de kennis van Uw glorie zoals de wateren de zee bedekken. De Geest en de Bruid zeggen: Amen! Kom Heer Jezus!


Download ppt "24 mei 2015. Almachtige God - Vader, Zoon en Heilige Geest, Uw discipelen verzamelen zich over de hele wereld, om U te verheerlijken als Schepper van."

Verwante presentaties


Ads door Google