De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2

3 Dit is de dag, (2x) die de Heer ons geeft
Dit is de dag, (2x) die de Heer ons geeft. (2x) Weest daarom blij (2x) en zingt verheugd. (2x) Psalm 68:16

4 Dit is de dag die de Heer ons geeft Weest daarom blij en zingt verheugd Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft. Psalm 68:16

5 God kent jou vanaf het begin helemaal van buiten en van binnenin
Psalm 68:16

6 Hij kent al je vreugde en al je verdriet, want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet
Psalm 68:16

7 God kent jou vanaf het begin helemaal van buiten en van binnenin
Psalm 68:16

8 Hij kent al je vreugde en al je verdriet, want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet
Psalm 68:16

9 en weet je wat zo mooi is bij Jezus voel je je vrij om helemaal jezelf te zijn want Hij houdt van jou, ja Hij houdt van jou, ja Hij houdt van jou en mij Psalm 68:16

10 God kent jou vanaf het begin helemaal van buiten en van binnenin
Psalm 68:16

11 Hij kent al je vreugde en al je verdriet, want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet
Psalm 68:16

12 Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin; God houdt van jou
Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin; God houdt van jou! Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin; Psalm 68:16

13 Hij kent je als je blij bent; Hij kent je als je baalt Hij kent je als je droevig bent; Hij kent je als je straalt. Psalm 68:16

14 Het geeft niet of je knap bent; Het geeft niet wat je doet; God houdt van jou! Hij is vol liefde.
Psalm 68:16

15 Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. Psalm 68:16

16 De HEER is God; erkent, dat Hij Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) Tot schapen, die Hij voedt en weidt; Een volk, tot Zijnen dienst bereid. Psalm 68:16

17

18 Ik kijk omhoog naar de bergen Wie zal mij helpen steeds weer Dat is mijn Schepper mijn beschermer Mijn hulp is van de Heer Psalm 68:16

19 Hoog als de bergen Diep als het meer Is mijn beschermer Jezus mijn Heer
Psalm 68:16

20 Want jouw bewaarder zal niet slapen Waar jij ook gaat Hij zal je voeten bewaren Voor alle kwaad
Psalm 68:16

21

22

23 Hij heeft de hele wereld in Zijn hand (3x) Hij heeft de wereld in Zijn hand
Psalm 68:16

24 Hij heeft de wind en de regen in Zijn hand (3x) Hij heeft de wereld in Zijn hand
Psalm 68:16

25 Hij heeft jou en mijn leven in Zijn hand (3x) Hij heeft de wereld in Zijn hand
Psalm 68:16

26 Hij heeft de hele wereld in Zijn hand (3x) Hij heeft de wereld in Zijn hand
Psalm 68:16

27 Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, Zelfs voor mijn eersten levensstond. Ik ben verbazend voortgebracht. Op 't nagaan van Uw wond're macht, Sla ik verrukt het oog naar boven: 'k Zal U, mijn Schepper, altoos loven. Psalm 68:16

28 Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt, Mijn ongevormde klomp beschouwd; Ja Gij, wiens wijsheid nimmer faalt, Hadt mijn geboortestond bepaald; Eer iets van mij begon te leven, Was alles in Uw boek geschreven. Psalm 68:16

29

30 Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, o Heer
Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, o Heer. Beproef m'en zie wat niet is tot uw eer. Psalm 68:16

31 Is soms de weg, die 'k ga niet goed voor mij
Is soms de weg, die 'k ga niet goed voor mij? Leid m'op de eeuw'ge weg, Heer, maak mij vrij! Psalm 68:16

32 Zie Heer, hier ben 'k, maak mij een vat voor U, woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu.
Psalm 68:16

33 Verbreek mijn wil, maak m'ook van hoogmoed vrij
Verbreek mijn wil, maak m'ook van hoogmoed vrij. 'k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij. Psalm 68:16

34

35 Jeremia 18:1-11

36 Zoals klei in de hand van de pottenbakker Zo ben jij in Mijn hand, zegt de Heer Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer Psalm 68:16

37 Kneed mij, Heere God Ook als het soms wel eens pijn doet U weet precies hoe ik zijn moet
Psalm 68:16

38 Zoals klei in de hand van de pottenbakker Zo ben jij in Mijn hand, zegt de Heer Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer Psalm 68:16

39 Kneed mij, Heere God 'k Wil mij opnieuw aan U geven U maakt iets moois van mijn leven
Psalm 68:16

40 Zoals klei in de hand van de pottenbakker Zo ben ik in Uw handen, O Heer Zo maakt U mij een vat tot Uw eer Psalm 68:16

41

42 Heer, doorgrond mijn hart, maak het echt voor U. laat mij zijn als U.
Psalm 68:16

43 U bent de Maker, ik ben de klei
U bent de Maker, ik ben de klei. Kneed mij en vorm mij, Heer, verander mij. Psalm 68:16

44 Groep 8

45 Ik zegen jou in Jezus' Naam - Hij bewijst zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus' Naam - Hij bewijst zijn trouw. Ik zegen jou in Jezus'Naam: Hij blijft bij jou.

46 Een bloem die in de schaduw groeit houdt zijn blaadjes dicht
Een bloem die in de schaduw groeit houdt zijn blaadjes dicht. Een bloem bloeit open in de zon, groeit naar het licht.

47 Wanneer het leven tegenvalt - mensen doen je zeer - bedenk: op wie de regen valt groeit naar de Heer’

48 Ik zegen jou in Jezus' Naam - Hij bewijst zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus' Naam - Hij bewijst zijn trouw. Ik zegen jou in Jezus'Naam: Hij blijft bij jou.

49

50

51 Looft,looft de HEER,die, onbedwongen Een nieuw gezang zij toegezongen, In 't midden Zijner gunstelingen, Die Hem ter ere zingen. Psalm 68:16

52 Dat Israël, met blijden klank, Zijn milden schepper loov'en dank Dat Sions kroost, met lofgejuich, Zich voor zijn Koning buig'. Psalm 68:16

53 de Heere zegent jou en Hij beschermt jou Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Psalm 68:16

54 Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn Hij zal Zijn vrede aan je geven
Psalm 68:16

55

56 Koffie en thee/ ontmoeting/ verrassing voor de kinderen in de RANK
Knutsel Koffie en thee/ ontmoeting/ verrassing voor de kinderen in de RANK


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google