De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De aanwezigheid van de drie-enige God. Getuigenis Factor Geest van God Inleiding op het thema – Johannes 14:15-17 De Geest al bij u zijn, en in u zijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De aanwezigheid van de drie-enige God. Getuigenis Factor Geest van God Inleiding op het thema – Johannes 14:15-17 De Geest al bij u zijn, en in u zijn."— Transcript van de presentatie:

1 De aanwezigheid van de drie-enige God

2 Getuigenis Factor Geest van God Inleiding op het thema – Johannes 14:15-17 De Geest al bij u zijn, en in u zijn.

3 Vragen 1) Zijn er de afgelopen week in uw leven of in uw omgeving dingen gebeurd of gezegd, waarvan u zei: dat was het werk van Gods Geest? 2) Laat u zich bewust leiden door de Geest? Zo ja, hoe doet u dat dan precies? 3) Bidt u direct tot de Geest van God? Zo ja, wat zegt u dan?

4 Werk en persoon van de Geest God is aanwezig en werkzaam onder ons, in mijn leven Geest, roeach – krachtige wind (van God)  Gods uitvoerende kracht in de schepping – Genesis 1, Psalm 33, Psalm 104  Gods vernieuwende aanwezigheid – Psalm 51, Jeremia 31, Ezechiël 36  Gods inspiratie – Numeri 11, Joël 2.

5 God in drievoud –Vader, Zoon en Geest Lezen Johannes 14.1-14. De leer en de contemplatie Het mysterie van de volheid in de eenheid Eén (Deut. 6.4, Marcus 12.20, 1 Kor. 8.4), Echad, meervoudige eenheid God is liefde, liefde is relationeel, liefdesrelatie tussen Vader, Zoon en Geest. Het mysterie van de Zoon Het mysterie van de Geest De zegen van de drie-eenheid

6 Drie-eenheid in het leven van de gelovige De Vader is de bron, zijn Woord is de rivier, de Geest is de stroming van de rivier Gregorius van Nazianza, 4 e eeuw VADER – God boven ons ZOON – God vóór ons en met ons GEEST – God bij ons en in ons

7 Wij loven en aanbidden de Vader En de verheerlijkte Zoon, op de hemelse troon Door de heilige Geest Wij leven en handelen vanuit de wil van de Vader Naar het voorbeeld van de mens geworden Zoon Door de kracht van de heilige Geest Wij bidden tot de Vader In de Naam van de Zoon, Jezus Christus Met de hulp van de heilige Geest Wij ontvangen de vrede en de menigvuldige genade van God de Vader En van de verheerlijkte Zoon In de gemeenschap van de heilige Geest

8 Gebed van David (Psalm 51).


Download ppt "De aanwezigheid van de drie-enige God. Getuigenis Factor Geest van God Inleiding op het thema – Johannes 14:15-17 De Geest al bij u zijn, en in u zijn."

Verwante presentaties


Ads door Google