De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij In deze dienst zullen we het Heilig Avondmaal vieren In deze dienst zal Harmen Spakman belijdenis van zijn geloof afleggen. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om hem te feliciteren. De kerkenraad heeft i.v.m. de verleende ontheffingen dubbeltallen gesteld voor het ambt van ouderling en diaken. Voor ouderling zijn de broeders Wouter Bondt en David van Harten sr. op tal gezet. Voor diaken zijn de broeders Marco de Groot en Richard de Kruijff op tal gezet. De verkiezing van nieuwe ambtsdragers zal plaatsvinden op 12 juli.

4 Mededelingen kerkenraad De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat Tim Ypma en Cobie van de Maarl van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingediend zal dit DV gebeuren in een dienst in de CGK te Eindhoven op vrijdag 17 juli. Die dienst begint om 19.00 uur ‘s avonds. De eerste collecte is bestemd voor diaconale nood in De Verre Naasten, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Deze week zijn jarig: 5 juli:Renske Schot 6 juli:br Bart Meeske 7 juli:br Tim Ypma 8 juli:zr Liesbeth de Kruijff-Meijer br Niels Oggel br Ronald de Putter br Geurt Wisselink 9 juli:Eize Kramer 10 juli:H. Issa-Issa Karlijn Schot

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

10 Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal.

11 Opwekking 640 Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U, Heer! Mijn hulp is van U, Heer.

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

14 Psalm 92: 1, 2 1 't Is goed de HEER te loven, zijn dag zij Hem gewijd. O hoogste majesteit, mijn psalm stijgt op naar boven. Uw goedheid zij geprezen vroeg in de morgenstond, des nachts bezingt mijn mond uw trouw aan mij bewezen.

15 Psalm 92: 1, 2 2 Zingt vrolijk bij de klanken van citer, harp en luit. Laat blij uw stemgeluid Hem voor zijn goedheid danken. Want door uw daden, HERE, hebt Gij mij zeer verheugd. Verwonderd en met vreugd zal ik uw werken eren.

16 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

19 Psalm 92: 3, 4 3 Hoe diep zijn uw gedachten! Een dwaas kan niet verstaan dat eens ten onder gaan wie uw gebod verachten Hoe weelderig zij leven, als onkruid op het land, verdelgen zal uw hand al wie uw wil weerstreven.

20 Psalm 92: 3, 4 4 Maar, HERE, hoog verheven, Gij troont in eeuwigheid. Voor uw gerechtigheid moet elke vijand beven. Want zie, al wie U haten, doet Gij te gronde gaan, uw gramschap zal hen slaan, verstrooid hen achterlaten.

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

23

24

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

26 Opwekking 703 Refrein: Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U.

27 Opwekking 703 Ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij; vestig je hoop op God. Eens zal ik Hem weer loven, Mijn God die mij ziet en mij redt!

28 Opwekking 703 Refrein: Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U.

29 Opwekking 703 Ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij; vestig je hoop op God. Eens zal ik Hem weer loven, Mijn God die mij ziet en mij redt! Overdag bewijst Hij mij Zijn liefde, in de nacht, dan klinkt er een lied in mij op. Overdag bewijst Hij mij Zijn liefde, in de nacht, dan klinkt er een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven.

30 Opwekking 703 Refrein: Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U.

31 Opwekking 703 Refrein: Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U.

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

34 Psalm 90: 1 1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: Wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

37 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

38 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 2 ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

39 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

40 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk.

41 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

42 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

43 Psalm 92: 7, 8 7 De vromen zullen bloeien als palmen in de zon, zoals op Libanon de cederbomen groeien. Zij heffen zich naar boven, gekoesterd door Gods hand, in 's HEREN huis geplant tot sieraad in zijn hoven.

44 Psalm 92: 7, 8 8 Ook in hun grijze dagen zijn zij nog jeugdig fris. God, die waarachtig is, doet hen veel vruchten dragen. Lang zullen zij getuigen van de getrouwheid Gods. De HERE is mijn rots, Hij zal het recht nooit buigen.

45 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

46 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

47 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

48 Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan zegen mij in alles, wat U van mij verlangt O God zegen mij alle dagen lang!

49 Opwekking 710 Vader maak mij tot een zegen ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus komt tot mij als de Bron van leven die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

50 Opwekking 710 Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid

51 Opwekking 710 Vader maak ons tot een zegen hier in de woestijn Wachtend op uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij van uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

52 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen

53 Gezang 182C

54 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7, 8 Opwekking 710: Gezang182C:Amen


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking640: Psalm92:1, 2 Numeri17:6 - 28 Psalm92:3, 4 Opwekking703: Psalm90:1 Gezang161: Psalm92:7,"

Verwante presentaties


Ads door Google