De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk: Multiculti

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk: Multiculti"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk: Multiculti
Verhuizen naar een ander land Integreren, hoe gaat dat? Integratie geslaagd? Islam en Christendom 1

2 §1: Verhuizen naar een ander land
Emigranten: mensen die een land verlaten Immigranten: mensen die een land binnen komen

3 §1: Verhuizen naar een ander land
Allochtoon: als jij of (1 van) je ouders in het buitenland zijn geboren en opgegroeid. - niet westerse allochtoon - westerse allochtoon Autochtoon: als jij en je ouders in het land is geboren en opgegroeid.

4 Wie is er allochtoon of autochtoon?

5 §1: Verhuizen naar een ander land
Waarom je land verlaten: zoeken naar werk (Politiek) vluchteling Vroegere koloniën Suriname Indonesie Nederlandse Antillen (Aruba, Bonaire, Curacoa) - Gezinshereniging

6 §1: Verhuizen naar een ander land
Meer dan 3 miljoen allochtonen in 2005 Indonesië 14% Duitsland 13% Turkije 12% Suriname 10% Marokko 10% Ned Antillen 4% België 4% Engeland 3% Overig 30%

7 §2: Integreren, hoe gaat dat?
Assimilatie: Heel veel van je eigen cultuur vervangen door de dominante cultuur van het land waar je woont Integratie: voor een deel aanpassen aan de cultuur, maar ook je eigen cultuur houden Wederzijdse aanpassing: allochtonen en autochtonen passen zich aan elkaar aan, staan open voor andere culturen.

8 §2: Integreren, hoe gaat dat?
Wat vindt de politiek ervan? Liberalen/rechts: sommige allochtonen passen zich niet genoeg aan en vallen buiten de samenleving. Allochtonen moeten de Nederlandse (vrijheids)rechten accepteren en inburgeren Socialisten/links: allochtonen moeten integreren om betere kansen te krijgen in NL. De overheid heeft een taak om integreren te verbeteren zoals taalonderwijs Christen democraten: benadrukken vanuit Christelijk geloof het respect voor elkaars religie Allochtonen moeten zich wel aanpassen/ inburgeren.

9 §3:Integratie geslaagd?
multicultureel debat: Politieke partijen denken anders over integreren en praten erover. Taal achterstand Waarom lukt integreren niet? Afgebroken schoolopleiding Discriminatie Werkloosheid

10 §3:Integratie geslaagd?
Waarom lukt integreren wel? Tijd: Kinderen van allochtonen integreren makkelijker. Werk: Door een baan leer je meer mensen kennen, maak je contect, spreek je de taal, etc Taal en opleiding: Door leerplicht. Met diploma en taalbeheersing meer succes

11 §4: Islam en christendom

12 §4: Islam en christendom
- heilig boek: Koran Alah Profeet*: Mohammed De 5 zuilen: Er is geen god behalved Allah en zijn Mohammed is zijn boodschapper Je moet 5x per dag bidden, gezicht naar Mekka Je moet geld geven voor de armen Ramadan: niet eten en drinken als de zon schijnt 1x in je leven een reis maken naar Mekka Christendom: Heilig boek: Bijbel God Profeet*: Jezus 10 geboden: Er is maar 1 god Geen andere goden dienen Niet zomaar God’s naam gebruiken Zondag = rustdag Eer je vader en je moeder Niet doden Iemand van wie je houdt niet in de steek laten Niet stelen Niet liegen Niets begeren dat van een ander is Profeet: iemand die een boodschap van een God doorvertelt aan de mensen

13 §4: Islam en Christendom
Modern: Het heilige boek niet letterlijk oppakken, belangrijkste boodschap eruit halen. Mee gaan met de tijd. Fundementalisten: Heilige boek wel degelijk letterlijk nemen, het fundament. Kijken naar de oorspronkelijke uitgangspunten

14 Islam: Id-ul-Maulid Offerfeest: Id al Adha:
Geboorte van de profeet.Op deze dag vieren moslims de geboortedag van de profeet Mohammed: Mi’raj: Hemelreis van de profeet: Mohammed ging vanaf een rots naar de hemel Offerfeest: Id al Adha: Met het vieren van dit feest herinnert men zich dat Ibrahiem (Abraham) gevraagd werd om zijn zoon Ismaël te offeren aan Allah. Ramadan. Tussen zonsopkomst en zonsondergang wordt er gevast.. Het vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en bedanking van Allah voor alles wat hij gegeven heeft. Suikerfeest: Id al Fitr Na dertig dagen overdag niet gegeten, gedronken, gerookt of gevreeën te hebben wordt de traditionele Ramadan (Vastenmaand) afgesloten

15 Hemelvaart: Veertig dagen na Zijn opstanding voer Jezus op naar de hemel. Kerstmis: Geboorte van Christus Vasten: begint op Aswoensdag. De veertigdagentijd goedevrijdag Jezus sterft aan het kruis Pasen: Weder opstanding van Jezus Pinksteren: Definitieve afscheid van jezus: naar de hemel

16 Dominante cultuur: als een cultuur gedragen wordt door een groep die binnen een samenleving overheersend is. Subcultuur - wanneer binnen een groep waarden, normen en andere cultuurkenmerken op bepaalde onderdelen afwijken van de dominante cultuur Nederlandse dominante cultuur: gelijkwaardigheid, vrijheid, verdraagzaamheid en respect heel belangrijk. Nederlanders staan bekend vanwege hun grote mate van tolerantie : ze accepteren makkelijk andersdenkenden. In de Nederlandse cultuur heerst een ik-cultuur. De nadruk ligt op het individu.

17


Download ppt "Hoofdstuk: Multiculti"

Verwante presentaties


Ads door Google