De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Koude Oorlog Paragraaf 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Koude Oorlog Paragraaf 2."— Transcript van de presentatie:

1 De Koude Oorlog Paragraaf 2

2 2.1 Het IJzeren gordijn Vanaf 1949 een echte tweedeling in Europa
Een oorlog leek vanaf dit moment een reële optie. Door Europa en Duitsland liep een ‘IJzeren Gordijn’

3 De Koude Oorlog

4 De Koude Oorlog

5

6 De Koude Oorlog Grundgesetz der DDR

7 Bundes Republik Deutschland (B.R.D.) Deutsche Democratische Republik
De Koude Oorlog Bundes Republik Deutschland (B.R.D.) Deutsche Democratische Republik (D.D.R.) Twee aparte landen

8 Bundes Republik Deutschland (B.R.D.) Deutsche Democratische Republik
De Koude Oorlog Bundes Republik Deutschland (B.R.D.) Deutsche Democratische Republik (D.D.R.) Invloedssfeer U.S -Kapitalistisch -Democratisch -Productiemiddelen van particulieren -Inkomen afhankelijk van opleiding, geluk, inzet -Vrijemarkteconomie met vraag en aanbod -Lid van de NAVO Invloedssfeer S.U. -Communistisch -Eenpartijstaat -Alle productiemiddelen van de staat -Iedereen verdient evenveel -Vijfjarenplannen -Lid van het Warschaupact Twee aparte landen

9

10 De Koude Oorlog ? ? ?

11 De Koude Oorlog Communisme Jozef Stalin Winston Churchill

12

13 Twee machtsblokken V.S. + bondgenoten USSR + Bondgenoten

14 NAVO (Opgericht 1949) Warschaupact (opgericht 1955)

15 NAVO (Opgericht 1949) Warschaupact (opgericht 1955) Beloven elkaar te steunen bij een aanval op één van hen Opgericht als reactie tegen de NAVO VS is het machtigste lid SU machtigste lid

16

17

18 Paragraaf 2.3

19 Oorlog in Azië Leerdoelen: Wat is dekolonisatie?
Hoe verliep de dekolonisatie in Afrika Hoe verliep de dekolonisatie in Azië? Conflicten in het licht van de Koude oorlog

20 Wat was de Dominotheorie?

21 1945 Welk deel was communistisch? Welk deel was kapitalistisch?

22 Dekolonisatie en Koude Oorlog; Standpunt SU
SU aanvankelijk weinig aandacht voor dekolonisatie→ gericht op Europa Weinig vertrouwen in communistische partijen in kolonies Revolutie moest komen van arbeidersklasse→ is er nauwelijks in kolonies die nog sterk agrarisch zijn Boeren wel nationalistisch en gericht op bezit→ weinig aanhang voor communisme SU wel tegen kolonialisme maar voert geen actieve politiek in Azië

23 Dekolonisatie en Koude Oorlog; Standpunt VS
VS ook antikoloniale mogendheid→ voert actief beleid om kolonies onafhankelijkheid te geven Zetten Engeland en Nederland onderdruk om kolonies op te geven. Zijn voorzichtig tegenover Frankrijk Truman Amerikanen hebben grote afkeer van Frans koloniaal bestuur maar verzet in hun kolonies stond onder communistische leiding

24 Dekolonisatie Afrika 1956 1956 1922 1962 1956

25

26 Problemen voormalige kolonies
Economisch afhankelijk van het Westen Overbevolking Gebrekkige infrastructuur Lage grondstofprijzen Onbekwaam bestuur Erfenis van koloniale grenzen

27 Oorzaken dekolonisatie Azië

28 Oorzaken dekolonisatie
Onderwijs Tweede Wereldoorlog Koude Oorlog

29 Vietnam: geografische ligging

30 Vietnam, het begin Vanaf begin jaren ‘50 financiële steun VS aan Frankrijk. In 1954 trekken de Fransen zich terug na de slag bij Dien Bien Phu. Verdrag van Genève: Vietnam langs 17e breedtegraad verdeeld (1954). In het noorden Ho Chi Minh (= communistisch) In het zuiden Ngo Dinh Diem (= kapitalistisch)

31 Vietnam 1964, scharnierjaar
Tonkin-incident. In de baai van Tonkin zou een Amerikaans schip, USS Maddox aangevallen zijn door Noord-Vietnamese patrouilleboten. Johnson ( ) dient Tonkin-resolutie in bij Congres om strijd met Nationaal Bevrijdingsfront aan te gaan.

32

33 Rolling Thunder Operatie Rolling Thunder, 1965-1968
VS strijdt tegen Nationaal Bevrijdingsfront. Inzet grondtroepen Massale bombardementen op doelen in Zuid- én Noord-Vietnam Er zijn meer bommen gegooid in deze periode dan in de gehele Tweede Wereldoorlog 1965 1966

34

35

36 Het Vietnamese moeras De Vietnam-oorlog is een guerrillaoorlog: er wordt in kleine eenheden gevochten die moeilijk te traceren zijn. De vijand is ‘onzichtbaar’

37

38

39

40 1968, scharnierjaar Begin 1968 Tet-Offensief
ca VS-soldaten aanwezig VS-soldaten gesneuveld 3 mln Vietnamezen dakloos Tet-Offensief VC valt steden aan (voorheen slechts platteland actief) Offensief door VS gewonnen, maar wel zelfvertrouwen geschaad 4 maanden later kondigt Johnson aan dat hij niet opnieuw verkiesbaar is

41 De rol van de media Bekijk de volgende afbeeldingen.
Noteer kort hoe de het op de je overkomt.

42 Het thuisfront wordt kritischer

43

44

45 Hoe gaat dat in 2014? https://twitter.com/WOTN

46 Het thuisfront wordt kritischer

47

48

49 http://video. google. nl/videoplay

50 1968, scharnierjaar 16 maart: Bloedbad My Lai
400/500 burgers vermoord in dorpje My Lai tijdens search and destroy missie. Leidt tot golf van verontwaardiging in VS. Eerst een doofpot-affaire, later komt dit naar buiten.

51 182 vrouwen werden vermoord, waarvan 17 zwanger
182 vrouwen werden vermoord, waarvan 17 zwanger. 173 kinderen vermoord en 36 mannen ouder van 65 jaar.

52 Verandering van oorlogsvoering
President Nixon ( ) Grondtroepen teruggetrokken Meer inzet luchtmacht Grondoorlog wordt gevietnamiseerd => de last van de grondoorlog moet meer komen te liggen op de schouders van het Zuid-Vietnamese leger Tegelijk een (verdere) begin met vredesonderhandelingen in Parijs.

53 Detènte in de Koude Oorlog
Ontspanning in de verhouding tussen VS en SU Nixon op bezoek in China en SU Probeert via de communistische grootmachten Vietnam te bewegen naar de vredestafel te gaan In maart 1972 worden onderhandelingen afgebroken

54 Naar de Vrede In 1968 540.000 VS-soldaten
In 1969 trekt Nixon soldaten terug In 1972 nog maar soldaten in Vietnam => gevolg van vietnamisering

55 Naar de Vrede In jan 1973 Vredesakkoorden van Parijs:
-In Zuid-Vietnam wapenstilstand op de frontlijn -Communisten behouden gewonnen terrein -Terugtrekking Amerikaanse troepen

56 1973-1975 Na vertrek VS in Zuid-Vietnam impasse
In dec 1974 eindoffensief door: -> Nationaal Bevrijdingsfront -> Noord-Vietnam In april 1975 trekken de soldaten Saigon binnen In 1976 worden Noord- en Zuid-Vietnam herenigd.

57

58 Paragraaf 3, het IJzeren Gordijn gaat open
3.1 Op de rand van een atoomoorlog

59 Hoofdrolspelers Cuba crisis
De Koude Oorlog

60 Hoofdrolspelers Cuba crisis
De Koude Oorlog

61 John F. Kennedy (1917-1963) President van de VS (1960-1963)
De Koude Oorlog President van de VS ( ) Vermoord in 1963 Buitenlandse politiek; Indammen communisme

62 Fidel Castro (1926- heden) Leider van Cuba (1959- 2006)
De Koude Oorlog Leider van Cuba ( ) Centrale rol (met Che Guevara) bij Cubaanse staatsgreep Buitenlandse politiek; anti- Amerikaans & pro-communistisch

63 Che Guevara De Koude Oorlog

64 Nikita Chroesjtsjov (1894-1971)
De Koude Oorlog Leider Sovjet Unie ( ) Maakte einde aan Stalin cultus Buitenlandse politiek; 'vreedzame co-existentie'

65 Invasie in de Varkensbaai (1961)
De Koude Oorlog

66 De Koude Oorlog Spionagefoto van de lanceerinrichtingen op Cuba genomen op 17 oktober 1962

67 De Koude Oorlog

68 Gevolgen Cuba Crisis; 'Hotline' Washington- Moskou
De Koude Oorlog 'Hotline' Washington- Moskou (beperkte) Kernstopverdrag (ontwapening)

69 Hervormingen in de Sovjetunie
Vanaf 1985 veranderingen in de Sovjet-Unie. Onder leiding van Gorbatsjov. Waarom waren er veranderingen nodig? - Slecht functionerende planeconomie - Weinig koopkracht burgers - Slechte voorziening supermarkten

70

71

72 Welke hervormingen komen er?
Economie aanpassen, vraag en aanbod gaat de prijs van producten bepalen. Mensen mogen vrij hun mening geven. Grondwetaanpassing: mensen krijgen invloed in het bestuur. Deze hervormingen staan bekend onder de namen: Glasnost (= openheid) en Perestrojka (verandering/herstructurering)

73 3.3 Het Oostblok valt uit elkaar
Gorbatsjov legt de verantwoordelijkheid van de landen terug. Elk land moet zelf gaan regeren. Het ijzeren gordijn opende zich Uiteindelijk valt de Sovjetunie in 1991 uitelkaar in verschillende deelrepublieken

74


Download ppt "De Koude Oorlog Paragraaf 2."

Verwante presentaties


Ads door Google