De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan de slag met Innovatieve ArbeidsOrganisatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan de slag met Innovatieve ArbeidsOrganisatie"— Transcript van de presentatie:

1 Aan de slag met Innovatieve ArbeidsOrganisatie
door Dominique Van den Putte zaakvoerder, Duva door Joost Van Driessche algemeen directeur, PvO (www.pvo.be) senior consultant innovatieve arbeidsorganisatie, Flanders Synergy (www.flanderssynergy.be)

2 Doel

3 Inspireren Wat bedoelen we met innovatief organiseren?
Waarom anders organiseren? Hoe starten? Bewuste, strategische keuze Integrale impact op de organisatie

4 Arbeids-organisatie?

5 het werk (de “arbeid”) in een organisatie is verdeeld
Met Arbeidsorganisatie bedoelen we… de manier waarop het werk (de “arbeid”) in een organisatie is verdeeld

6 een organisatie die arbeids-productiviteit & -kwaliteit
Een Innovatieve ArbeidsOrganisatie is … een organisatie die arbeids-productiviteit & -kwaliteit verzoent met mekaar

7 Waarom nu?

8 Hoe het begon?

9 het « best » … het meest efficiënt?
Hoe organiseren we ons het « best » … het meest efficiënt? Aanbod gestuurd Massa productie Serie productie Lokale concurrentie Lange product life cycles

10 Traditionele staf-lijnstructuur
operatie uitvoeren staf- en hulpdiensten: regelen en ondersteunen management afdelingschefs hoofd operaties afdelingschefs voor-berereiding fin. admini-stratie ICT planning kwaliteit HRM operatie 10

11 Kenmerken functionele organisatie

12 Verder in de tijd

13 Groeiende verwachtingen van organisatie en mens
Efficiëntie Kwaliteit Flexibiliteit Duurzaamheid Wendbaarheid Pro-Sumer Service Innovatie Op hun tocht, maar ook op de tocht van vele collega’s en organisaties, … werd er door de jaren heen meer en meer verwacht. Het startte met een grote focus - Efficientie - Nadien kwam het belang van kwaliteit er bij – dit is een er boven op - Flexibiliteit - Innovatie - Service - Duurzaamheid Én én én

14 EN een andere context Daling actieve bevolking War of talent
Vergrijzing Mondialisering Snelheid van technologische ontwikkelingen Dalende productlevenscycli Toegenomen « agressiviteit » van concurrenten Digitaliseren (makkelijk, snel informatie ter beschikking), digital native

15 Hoe organiseren we ons? 15

16 En nu?

17 Organisatie knipperlichten
Moeizame communicatie LEIDERSCHAPSTIJL

18 Organisatie knipperlichten
« SNIF » ONDUIDELIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN Complexe processen « oplossen » door overleg INTERPERSOONLIJKE SPANNINGEN

19 Organisatie knipperlichten
STRESS VERZUIM BURN-OUT

20 Vandaar …

21 VRAAG? ONS ANTWOORD? Uitdagingen jaren ‘60 Traditioneel organiseren
Uitdagingen NU Nieuwe organisatie vormen Innovatie Arbeidsorganisatie Traditioneel organiseren

22 WAT BIEDT IAO?

23 Wat biedt “Innovatieve” AO?
Ontwerpmethodiek voor uw organisatie Principes bij het ontwerpen & tools ter ondersteuning

24 “Samen slimmer werken in een aangepast kader”
Met als doel … Arbeidsproductiviteit én –kwaliteit verzoenen & verbeteren Slagvaardige, wendbare organisaties “Samen slimmer werken in een aangepast kader”

25 Ontwerp- methodiek

26 WAAROM? VISIE PROCES-SEN MACRO LEIDER-SCHAP STRUCTUUR MICRO TEAM
Mobiliseren van mensen LEIDER-SCHAP Inrichten van de organisatie MICRO STRUCTUUR TEAM INDIVIDU & CULTUUR SYSTEMEN

27 WAAROM? VISIE PROCES-SEN MACRO LEIDER-SCHAP STRUCTUUR MICRO TEAM
Noodzaak: dwang & drang WAAROM? VISIE PROCES-SEN Richting bepalen MACRO STRUCTUUR Organisatie & Omgeving bouwen LEIDER-SCHAP MICRO STRUCTUUR TEAM Teams bouwen INDIVIDU & CULTUUR Borgen via SYSTEMEN

28 Aandacht! Volgorde van het stappenplan is vast Aanpak is universeel
Een organisatie ontwerp je bewust Werken vanuit een integrale benadering Intensiteit per fase & verloop is wisselend

29 Wat bedoelen we met Integraliteit

30 Praktijkvoorbeeld “integraliteit”
Activiteiten: opleidingen Proces & organisatiestructuur: Recruitment Projecten Sales Klant Team Team Team Groepsopleiding via HR & Individuele coaching via deelnemer 1 deelnemer 2 deelnemer 3

31 “Onze projectleiders WAAROM? vallen uit na 2 jaar?” VISIE PROCES-SEN
“STRESS” & “BURN-OUT” VISIE PROCES-SEN MACRO STRUCTUUR LEIDER-SCHAP MICRO STRUCTUUR TEAM INDIVIDU & CULTUUR SYSTEMEN

32 Recruitment Projecten Sales Klant
Team Team Team EVALUATIE Recruiter(s) Verkoper HR INTAKE & MAKEN AFSPRAKEN OFFERTE & MAKEN AFSPRAKEN Trainer 1 Trainer 2 Trainer 3 Trainer 4 Trainer 100

33 Recruitment Projecten Sales Klant
Team Team Recruiter Verkoper Team Trainer 1 Trainer 2 Trainer 3 Trainer 4 Trainer 100 Groepsopleiding via HR & Individuele coaching via deelnemer 1 deelnemer 2 deelnemer 3 Klachten? Locatie? Wijziging? Info onvolledig?

34 Kantelen van de organisatie
Recruitment Projecten Sales Klant Projectleider TEAM Projectleider Projectleider TEAM

35 Kantelen van de organisatie
Recruitment Projecten Sales Klant Projectleider TEAM Projectleider Projectleider Een tevreden klant & verkoper! TEAM

36 Een aantal … Principes & tools

37 Principe: horizontaal organiseren volgens het (primaire) proces
“het kantelen van de organisatie”

38 Productie opbouw Productielijn Drager PVC Inkten Dessin Walsen
Afgewerkt product 8 productielijnen, maar allemaal sterk verschillend van elkaar origineel 4 personen per lijn, 4 functies per lijn 4-ploegenstelsel met vaste nacht en overbruggingsweekendploeg

39 Productie opbouw … Lijn 1 Team Team Team Team “Vroeg” “Laat” “Nacht”
“WE” Lijn 1 Lijn 2 Lijn 3 Lijn 8

40 Van ploeg naar team … Team Lijn 1 Team Lijn 2 & 3 Team Lijn 8 Lijn 1
Vroeg Laat Nacht Weekend Lijn 1 Team Lijn 1 Lijn 2 Team Lijn 2 & 3 Lijn 3 Lijn 8 Team Lijn 8

41 Resultaten Van 4 naar 3 medewerkers per lijn (slimmer werken), dankzij verhoogde flexibiliteit Meer engagement, betrokkenheid en initiatief Omsteltijd reductie (tijd tussen 2 runs) Rollen afval per run 2 keuze %

42 Principe: streven naar actieve jobs

43 Motivatie & leermogelijkheden
Model van Karasek Motivatie & leermogelijkheden Vrijblijvend werk Uitdagend Werk Actieve jobs Regelmogelijkheden = mogen x kunnen Saai werk Slopend werk Model van Karasek Regelmogelijkheden Regelcapaciteit (taakeisen) Stressrisico’s Taakeisen

44 Motivatie & leermogelijkheden
Model van Karasek Motivatie & leermogelijkheden Vrijblijvend werk Uitdagend Werk Actieve jobs Regelmogelijkheden = mogen x kunnen Saai werk Slopend werk Model van Karasek Regelmogelijkheden Regelcapaciteit (taakeisen) Stressrisico’s Taakeisen

45 Motivatie & leermogelijkheden
Model van Karasek Motivatie & leermogelijkheden Vrijblijvend werk Uitdagend werk Regelmogelijkheden Saai werk Slopend werk Model van Karasek Regelmogelijkheden Regelcapaciteit (taakeisen) Stressrisico’s Taakeisen

46 Principe: Versterken van inspraak en autonomie
Principe: Besluitvorming op de juiste plaats

47

48 Principe: Multidisciplinaire teams als hoeksteen van de organisatie

49 Een aantal principes Horizontaal organiseren volgens het (primaire) proces Streven naar actieve jobs Besluitvorming op de juiste plaats Versterken van inspraak en autonomie Multidisciplinaire teams als hoeksteen van de organisatie

50 (ZELFSTURENDE) TEAMS

51 Wat is een ZST?

52 TEAMS MET NODIGE AUTONOMIE, INSPRAAK & BESLISSINGSBEVOEGDHEID

53 Wie zit in een team?

54 WAAROM? VISIE PROCES-SEN MACRO STRUCTUUR LEIDER-SCHAP MICRO STRUCTUUR TEAM INDIVIDU & CULTUUR SYSTEMEN

55

56 VAN MACRO NAAR MICRO !!

57 Microstructuur Verkoop proces met « management »
Verkoop proces met medewerkers

58 Microstructuur Teamleden Teamtaken Proces in de tijd

59 Microstructuur Teamleden Teamtaken Proces in de tijd

60 Starten met ZST

61 Werkingsmodel voor team
Vakmanschap 4 3 2 1 Resultaatgericht werken Organiserend vermogen Samenwerken

62 Vakmanschap 4 3 2 Kernopdracht & doelen 1 Resultaatgericht werken Organiserend vermogen Samenwerken

63 Definieer kernopdracht & gezamenlijke doel(en)
Van organisatie-doelstellingen naar team doelen

64 Vakmanschap 4 3 2 1 Resultaatgericht werken Organiserend vermogen Opstarten- teamoverleg Samenwerken

65 Vakmanschap 4 3 2 1 Resultaatgericht werken Organiserend vermogen Verantwoordelijkheid, regels & afspraken Samenwerken

66 Streefdoel met leiding
Organisatieniveau Regelvermogen Management en centrale staf Teamleiders en lokale staf Zelfsturende teams VERNIEUWEN PROJECTMATIG VERBETEREN CONTINU VERBETEREN OPERATIE

67 Wie neemt de dagdagelijkse coördinatie over?

68 Coördinatie binnen een team: Sterrol
planning werkverdeling vakantie leveranciers financieel budgetbewaking voorbereiding werkmethode werkinstructies tooling kwaliteit controle werkprocedures Vaktechnische begeleiding personeel opleidingen teamoverleg ziekteverzuimbegeleiding

69 Coördinatie tussen teams
STAF KWALITEIT TEAM 2 KWALITEIT TEAM OVERSCHRIJDEN OVERLEG TEAM 1 TEAM 3 TEAM 4

70 Vakmanschap Fleximatrix 4 3 2 1 Resultaatgericht werken Organiserend vermogen Samenwerken

71 Voorbeeld Fleximatrix

72 Vakmanschap 4 3 2 1 Resultaatgericht werken Organiserend vermogen Teambord Samenwerken

73 Vakmanschap 4 3 2 1 Resultaatgericht werken Organiserend vermogen Teamcharter Samenwerken

74 Vakmanschap 4 3 2 1 Resultaatgericht werken Organiserend vermogen TEAM KPI’s Samenwerken

75 Stap voor stap

76 Een ontwikkeling in fasen
open team team Mate van zelfsturing groep Fase 4 op eigen initiatief verbeteren ondernemerschap externe relatie Fase 3 groepsautonomie teambuilding budget resultaatverant- woordelijkheid bundeling individuen voorbereiden Fase 2 integratie regel- taken afspraken staf- lijn Fase 1 taakroulatie taakverbreding werkoverleg Werkafspraken Fase 0 bepalen taakdomein regeldomein Groepsgrootte tijd

77 Een ontwikkeling in fasen
VOOR HET TEAM, … OOK VOOR DE LEIDER!

78 Impact

79 Uit realiteit … Productiviteit blijft gelijk of stijgt in een stabielere omgeving “Omkadering” daalt in aantal FTE’s => heroriënteren Kwaliteit verbetert Betrokkenheid verhoogt Absenteïsme, ziekteverzuim, risico op stress daalt

80 Om mee te nemen

81 Aan de slag met “IAO” Integraal & “bewuste aanpak”
Vraagt tijd & inspanning Het werkt!

82 Interesse?

83

84 “Aan de slag met Innovatieve Arbeidsorganisatie”
Sociale economie Industrie Zorg Voeding “Anders organiseren” “Organisatiescan” “Aan de slag met Innovatieve Arbeidsorganisatie” Joost Van Driessche

85 Naar de praktijk

86

87 Voorstelling DUVA Duva werd opgericht in 1991, sinds 2009 overgenomen
DUVA is een ambachtelijke producent van gereputeerde Belgische chocolade delicatessen met fruit, die de internationale en nationale chocolatiers en verdelers de mogelijkheid biedt om zich te differentiëren. DUVA is een niche speler binnen de chocolademarkt door het aanbieden van zeer gespecialiseerde producten. DUVA richt zich op partnerships met de grote producenten binnen de sector. Gemotiveerd team van 9 mensen Zeer sterk groeiend DUVA is een ambachtelijke producent van gereputeerde Belgische chocolade delicatessen met fruit. die de internationale en nationale chocolatiers en verdelers de mogelijkheid biedt om zich te differentiëren Duva creates delicious chocolate moments By creating delicious moments around the world, Duva wants to become a world leader in Belgian-made premium specialty chocolates.

88 DUVA is een ambachtelijke producent van gereputeerde Belgische chocolade delicatessen met fruit. die de internationale en nationale chocolatiers en verdelers de mogelijkheid biedt om zich te differentiëren Duva creates delicious chocolate moments By creating delicious moments around the world, Duva wants to become a world leader in Belgian-made premium specialty chocolates.

89 VISIE By creating delicious moments around the world, Duva wants to become a world leader in Belgian-made premium specialty chocolates. MISSIE Duva creates delicious chocolate moments. Every time you enjoy a Duva chocolate, it should create a moment of mindful enjoyment and pure pleasure. With our Choc-O-Fruits brand, Duva makes this happen by combining premium Belgian chocolate with carefully selected fruits. Een team van 9 mensen (7 in productie + 2 administratie)

90 De aanzet tot innovatieve arbeidsorganisatie
Twijfels over competenties leidinggevende productie Volgend gedrag maar weinig pro-actief gedrag, daarbij zaakvoerder niet voortdurend aanwezig Behoefte om eigen tijdsbesteding meer onder controle te krijgen Vanuit sterke groei, behoefte om team ineens op de juiste manier te organiseren en niet te corrigeren binnen x aantal jaar Zelfreflectie – nood aan objectieve feedback

91 STAP 1: Team opstarten 1 team = 8 medewerkers (8 arbeiders + 1 bediende) 1 kernteam = 3 medewerkers Proces optimalisatie : methodiek van het verbeteren Systematische kennisborging Belang van communicatie

92 STAP 2 : introduceren van team-overleg
sdv Plaatsen van een teambord Iedere dag 5min max 10min aan het bord komen Agenda: evaluatie productie hoeveelheid, verlies, kwaliteit, planning

93 STAP 3 : Strategie oefening
Doelstelling van de groeistrategie Wat is de strategische context van DUVA Wat is de waardediscipline van DUVA Segmentatie Welke segmenten zijn de focus segmenten voor de groei (Product-markt analyse) SWOT analyse van DUVA Misie en Visie van DUVA

94 STAP 4 : Starten met opmaak van een flex-matrix
20/02/2015 regeltaken opstart C/P lijn krieken uitleggen opleggen krieken afnemen krieken Afregelen C/P lijn opkuis C/P lijn dagelijks onderhoud grillebanden preparatie eigen fondant verpakken Cerisettes dextroseren orangettes/gember/mandarijnen/vijgen opleggen orangettes/gember/mandarijnen/vijgen afnemen spritsen dippen OSLD/LSLD dippen PP verpakken OSLD/LSLD verpakken PP gember uitleggen gember opleggen gember afnemen lotcodes opstellen registratie gebruikte grondstoffen picking labels maken + afdrukken Ontvangst transporteur grondstoffen Beheer en onderhoud voorraad grondstoffen Beheer en onderhoud voorraad krieken Ontvangst transporteurs vertrekkende goederen Beheer en onderhoud voorraad afgewerkt product rijden heftruck pallet wikkelen sealen smeltketel bijvullen metaaldetector testen chocolade veranderen op Sollich chocolade veranderen op TM 80 1&2 verpakkingen cerisettes lijn klaar leggen verpakkingen enrobeerlijn klaar leggen verpakkingen Diplijn klaar leggen Herstellen grilleband herverpakking in overkartons herverpakken GVP TM 80 1 opzetten & afzetten TM 80 2 opzetten & afzetten Sollich opzetten en afzetten Chocovit opzetten en afzetten koeltunnels aanzetten & afzetten compressoren aan & afzetten band afblazen machines bijvullen met chocolade onderhoud TM 80 1 onderhoud TM 80 2 Kuisen Sollich onderhoud transportbanden stock registratie afvalregistratie C/P lijn afvalregistratie enrobeerlijn afvalregistratie diplijn registratie dagproductie C/P lijn registratie dagproductie enrobeer lijn registratie dagproductie dip lijn temperatuur registratie stock afg product temperatuur registratie productie vuilbakken ledigen + proper houden afwasbak reinigen band afspuiten Jean-Luc 5 2 3 Carlo 1 Tiny Justyna Ola Karolina Valentina Marilyn Dominique bereikt 3/4/5 6 7 nodig 4 Flex score ( % ) 25% 150% 125% 50% 175% 75%

95 BESLUIT De medewerkers voelen zich gerespecteerd
De medewerkers voelen zich goed in hun vel De medewerkers voelen zich betrokken, voelen zich belangrijk De medewerkers werken in team Verbeterde flexibele inzetbaarheid Teamoverleg en rapportage geeft tastbare tools voor opvolging vanuit management

96 Vragen?


Download ppt "Aan de slag met Innovatieve ArbeidsOrganisatie"

Verwante presentaties


Ads door Google