De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schaaktalent lezingen van Karel van Delft aantal sheets van 18 modulen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schaaktalent lezingen van Karel van Delft aantal sheets van 18 modulen"— Transcript van de presentatie:

1 Schaaktalent lezingen van Karel van Delft aantal sheets van 18 modulen
-

2 Modulen Introductie Boek Developing Chess Talent Psychologie Perceptie
Zelfmanagement Talent Training Leren Coaching Creativiteit Communicatie Organisatie Fysieke aspecten Rol van ouders Didactiek en schoolschaken Hoogbegaafden Kleding Sociaal schaken

3 Schaaktalent lezingen van Karel van Delft 1. Introductie
-

4 Wat is talent? Potentieel om kwaliteiten te ontwikkelen

5 Interesse in talentontwikkeling

6 Schaken als leervak op de basisschool?

7 Beter presteren op nationale schooltest

8 YouTube KVDC

9 Facebook groep Schaakpsychologie

10 Schaaktalent lezingen van Karel van Delft 2
Schaaktalent lezingen van Karel van Delft 2. Boek ‘Developing Chess Talent’

11

12 Video over boek DCT DCT is Engelstalige versie van boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’. Dat gaat over schaaktalent ontwikkelen en het creëren van een schaakcultuur: Coaching, training, organisatie, communicatie Inhoud boek keert terug in andere modulen IM Merijn van Delft presenteert boek in Engels in een video

13 Schaaktalent lezingen van Karel van Delft 3. Psychologie

14 Het zeventiende schaakstuk Artikel www. maxeuwe. nl/index
Het zeventiende schaakstuk Artikel

15 Negen factoren van productiviteit (presteren)
Persoonlijke kwaliteiten (nature en nurture) - Aangeboren aanleg (IQ beperkte impact, brede ontwikkelingsrange), karakter - Tempo van ontwikkeling - Motivatie, zelfwaardering, doorzettingsvermogen Instructie (nurture) - Hoeveel tijd aan iets besteed (hard werken) - Kwaliteit van onderwijs of training (wat is aanbod, mogelijkheden om zelf te experimenteren) Psychologische omgeving (nurture) - Familie: niveau, stimuleren, mogelijkheden - Sociaal leerklimaat (waarden, rolmodellen) - Peers (leeftijdgenoten) - (Negatieve) invloed van massamedia Naar model Walberg - Paik in 'Conceptions of giftedness'

16 Bekwaamheid te presteren in schaken
Resultaat van Schaakkwaliteiten (kennis, begrip, vaardigheden) Mentale factoren (attitude, zelfbeeld, zelfmanagement) Fysieke conditie Toeval (onbekend, onbeheersbaar) De factoren kunnen worden beïnvloed Leren en gedrag kunnen veel productiever zijn

17 Schaaktalent lezingen van Karel van Delft 4. Perceptie

18 Is dit een slechte stelling voor wit?

19 Wit staat in 10 varianten beter

20 Schaaktalent lezingen van Karel van Delft 5. Zelfmanagement

21 Schaakprestaties Resultaat van Schaakkwaliteiten Mentale kwaliteiten
Fysieke conditie Toeval Je kunt factoren beïnvloeden Leren en gedrag kunnen veel productiever zijn

22 Concentratie Oefening: Wat is concentratie?
Maak een lijst met mogelijkheden om je concentratie kapot te maken. Keer de lijst om Formuleer wat je moet doen Kijk de lijst regelmatig na Ontwikkel denk- en gedragsroutines

23 Sportpsycholoog Kan je helpen jezelf te helpen Wat is het probleem
Cognitieve herstructurering (inzicht, oefeningen) Taak-gericht gedrag Zie artikel ‘Het zeventiende schaakstuk’

24 Schaaktalent lezingen van Karel van Delft 6. Talent

25 Laszlo Polgar ‘Talenten worden gemaakt, niet geboren’

26 Talent Wat is talent? Definitie: Talent is een beïnvloedbaar potentieel om in een bepaald domein productief te zijn. Deels kwestie van nature (aangeboren potentieel, aanleg). Deels kwestie van nurture (omgeving biedt ontwikkelingskansen) Aspecten zoals: Ontwikkelingsperiode (tien jaar om GM te worden) Actie, veel training ( uur leren en oefenen om expert te worden) Goal-setting (plezier, leren, presteren) Vaardighedenrepertoire (wat moet je beheersen, hoe moet je oefenen) Keuzen maken (zelfbewustzijn, zelfmanagement, doelen stellen = wat wil je bereiken) Leren (ontwikkelingsmogelijkheden, hoe is onderwijs georganiseerd, rol van leraar/trainer) Let op bij testen: false positives, false negatives (op meer momenten, op meer manieren testen). = > Talent kan ontwikkeld worden

27 Schaaktalent lezingen van Karel van Delft 7. Training

28 Zie boek Schaaktalent ontwikkelen

29 Creëer een stimulerende trainingsomgeving
Maak een concreet programma en routines gebaseerd op: Trainers, trainingen Studiemateriaal Traininglocatie Trainingsprogramma’s: doelen en trainingstijden (schema’s geven vrijheid, je weet waar je aan toe bent) Inzet zo’n uur training per week (training is niet slechter dan 17 uur tv kijken of computeren) Samenwerken met trainingpartners stimuleert Zelf invloed hebben op een proces is een belangrijke succesdeterminant (onderzoek dr Nynke Toering omtrent zelfregulerend vermogen van jonge topvoetballers) Succeservaringen (gemiddeld 66 percent score in toernooien volgens vader van GM Nigel Short) Positieve feedback van trainers en ouders (op inzet, niet op resultaat of persoonlijkheid) Bepaal reële verwachtingen en vertaal ze in duidelijke goal-setting (aspecten: presteren, plezier, leren) Duidelijke afspraken, kom beloften na Ruimte om te falen (Gilbert O’Sullivan: ‘The one who chooses has the right to be wrong’). Falen en experimenteren met gedrag zijn vormende leerervaringen) Aandacht: Niet iedereen leert en ontwikkelt zich op dezelfde manier Genoemde factoren kunnen negatief van invloed zijn als ze verkeerd worden toegepast

30 Dagboek

31 Analysevragenlijst Volledige lijst in boek ‘Schaaktalent’ en in databank site www.schaaktalent.nl

32 Pijl via alt/ctrl, stelling als jpeg in databank

33 Video over openingenstudie
Tekst Video

34 Dvoretsky: kies goede voorbeelden

35 Schaaktalent lezingen van Karel van Delft 8. Leren

36 ‘Principles of Instruction’ prof. Barak Rosenshine - google artikel
Begin les met bondige samenvatting vorige les Presenteer nieuw materiaal in kleine stapjes en oefen iedere nieuwe stap Stel veel vragen en ga in op de antwoorden van leerlingen Geef voorbeelden Begeleid oefeningen van leerlingen Controleer of leerlingen de les begrijpen Zorg voor succeservaringen Zorg voor ondersteuning bij moeilijke taken Laat onafhankelijk oefenen en monitor dat Laat leerlingen uitgebreid praktijkervaring opdoen

37 Schaaktalent lezingen van Karel van Delft 9. Coaching

38 IM Merijn van Delft coachte (nu GM) Roeland Pruijssers die Nederlands kampioen U20 werd.

39 Schaaktalent lezingen van Karel van Delft 10. Creativiteit

40 Mitrofanov www.youtube.com/watch?v=2vgIQikkoKQ

41 Creativiteit is herdefiniëren
Schaken is een spel van mogelijkheden en beperkingen Definieer een probleem op een andere manier Als je niet kijkt zie je iets niet Een creatieve geest staat open voor paradoxale mogelijkheden Verwelkom het onverwachte

42 Toernooiboek ‘Op zoek naar het onverwachte’

43 Studies www.afekchess.com

44 ‘Je moet geen problemen oplossen, je moet ze creëren’

45 Schaaktalent lezingen van Karel van Delft 11. Communicatie

46 Wat is communicatie Communicatie is uitwisselen van informatie (intern, extern) Slechte communicatie leidt tot slecht functioneren Een trainer, coach of organisator moet Kritisch reflecteren op zijn communicatie Intervisie met collega’s hebben Betere prestaties nastreven (aandachtspunten formuleren)

47 Goede foto is een eye catcher

48 Persbericht leidt tot gratis verhaal

49 Gratis publiciteit via activiteit

50 Schaakkrant www. schaaktalent. nl/index
Schaakkrant

51 Meer informatie www. maxeuwe. nl/index
Meer informatie

52 Schaaktalent lezingen van Karel van Delft 12. Organisatie

53 Draaiboek weekeindtoernooi zie boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’

54 Schaakfestival

55 Vragenlijst zie boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’

56 Publieksexplicatie

57 Evenementen

58 Schaaktalent lezingen van Karel van Delft 13. Fysieke aspecten

59 Energiemanagement, fysieke conditie
Regelmatige ontspanning Doordachte planning: bijv. afwisseling leerdingen en doedingen Eten Drinken Slaap Fysieke oefeningen Temperatuur Zuurstof Licht Ontspanning lichaamshouding tijdens zitten aan bord

60 Voeding www. maxeuwe. nl/index
Voeding

61 Schaaktalent lezingen van Karel van Delft 14. Rol van ouders

62

63 Video’s GM Artur Joesoepov en ouders
KVDC videokanaal YouTube

64 5 van de 6 talenten stoppen
5 van de 6 talenten stoppen met topsport tussen 12 and 18 jaar (Research Van Rossum VU Amsterdam) Redenen Geen succes Kwaliteit trainingsomstandigheden Negatieve rol ouders Sociale omstandigheden (invloed leeftijdsgenoten) Aan veel redenen kan je (gedeeltelijk) iets doen. Omstandigheden veranderen (geboorte-effect voetballers)

65 Creëer stimulerende omgeving
Trainers, training, studiemateriaal, trainingsruimte, programma Training is niet slechter dan tv kijken of computerspelletjes Samenwerken met andere kinderen stimuleert Zelf invloed uitoefenen is belangrijke determinant van succes Succeservaringen Positieve feedback (op inzet, niet persoon of resultaat) Realistische verwachtingen van ouders Duidelijke afspraken Ruimte om te experimenteren en te falen

66 Begin met fascinatie en variatie

67 Creëer een speeltuin voor de geest

68 Polgar – Waitzkin elementen opvoeding
Stimuleer vroege leerervaringen Accent op stimuleren via de omgeving, geen aangeboren talent Hoge maar bereikbare doelen Spelenderwijs leren Maak kinderen al jong zelfbewust Veel variatie in oefeningen Systematische aanpak Realistische beoordeling van ontwikkelingspotentieel en draagkracht (versus draaglast) Onderken de beperkingen van het reguliere schoolsysteem Creëer een stimulerende omgeving Gekwalificeerde en empatische onderwijzers en trainers Kinderen zelf conclusies laten trekken tijdens leerprocessen Doseer succeservaringen Ontwikkel stapsgewijs doorzettingsvermogen Accepteer dat kinderen onvermijdelijk fouten maken Vertrouw op de intrinsieke motivatie van kinderen Projecteer geen overdreven verwachtingen op kinderen Neem kinderen serieus Neem persoonlijkheidskenmerken en ontwikkelingsfasen in ogenschouw

69 Sociale determinanten van invloed op prestatievermogen jonge schakers zie onderzoeksverslag databank

70 Schaaktalent lezingen van Karel van Delft 15
Schaaktalent lezingen van Karel van Delft Didactiek en schoolschaken www

71 Waarom schaken op school?
Schaken is een metafoor voor het leven Spelenderwijs leren Stimuleert ontwikkeling cognitief sociaal emotioneel meta-cognitief

72 Cognitief, bijv. Argumenteren
Emotioneel, bijv. Omgaan met verlies Sociaal, bijv. Samenwerken bij partijanalyse Meta-cognitieve vaardigheden: denken over jezelf, denken over denken

73 Sleutelfactoren in mijn methode
Variatie Fascinatie Participatie

74 Didactische principes
Plezier is de belangrijkste drijfveer voor leren Succeservaringen Empathie: beantwoord vragen van kinderen, reageer op opmerkingen, ondersteunend Leerdoelen: attitude, kennis, inzicht en vaardigheden Vaardigheden ontwikkelen door spelen en oefeningen Presenteer lezingen op een aantrekkelijke manier (aansluitend op interesse van publiek) Op niveau van leerlingen (woordkeuze, voorbeelden) Schaken is een avontuur vol verrassingen Stimuleer kinderen om zelf antwoorden te ontdekken, gebruik suggestieve vragen Ideale groep maximaal 12 kinderen: interactiviteit Gebruik verschillende onderwijstechnieken: uitleg, tonen, discussie, opdrachten in groepjes, partijanalyses, oefeningen Quiz met punten Via samenwerken in duo‘s kunnen kinderen leren overleggen en hun gedachten verbaliseren Etc. SUGGESTIES?

75 Elementen van lessen Rondvraag (vragen en opmerkingen): ervaringen, rolmodel medeleerlingen, aanknopingespunten lesonderdelen Mededelingen Schaakcultuur (bijv. video, site) Tactiek: patroonkennis, zoekstrategieën Analyses van eigen partijen of voorbeeldpartijen(ene week) Varia (andere week) Competitie Soms iets anders, zoals simultaan door leraar

76 Quizformuliertjes

77 Tactiekquiz: duo’s, formulieren, stopwatch

78 Raindrop chess www. raindropchess
Raindrop chess (ook online, om beurten tegen elkaar op ‘single user’ bord)

79 Mijn eerste schaakboek gratis download www. dbnl
Mijn eerste schaakboek gratis download

80 Video ‘Lang leve de koningin’ www.youtube.com/watch?v=220DHc0Ii2I

81 Gratis indelingsprogramma Sevilla www.jbfsoftware.com diverse talen

82 Leraar geeft simultaan aan trio’s

83 IM uitnodigen: vragen, simultaan, blitz www. youtube. com/watch
IM uitnodigen: vragen, simultaan, blitz

84 Chess and Education Conference London zie button www.chesstalent.com

85 Ken Robinson Changing Education Paradigms http://www. ted

86 Schaaktalent lezingen van Karel van Delft 16. Hoogbegaafdheid

87 Artikel op www.maxeuwe.nl (columns)

88 Download pdf van schaakkrant zie button Leonardo scholen op www
Download pdf van schaakkrant zie button Leonardo scholen op

89 Schaaktalent lezingen van Karel van Delft 17. Kleding

90 Artikel www. maxeuwe. nl/index
Artikel

91 Schoolteam

92 Casual (eerste keer samen in een team)

93 GM Anand weigert stropdas: hinderlijk

94 Politiek protest 1982 Luzern

95 Schaaktalent lezingen van Karel van Delft 18. Sociaal schaken

96 Goede zetten Schaken leert je goede zetten Voor het schaken
Voor school Voor het leven Schaken leert je ethiek: Hand geven: uitdrukking respect en zelfrespect

97 Op een dag wordt een pion een koningin

98 Schaken overbrugt een kloof tussen mensen

99

100 Kijken met je vingers www.youtube.com/watch?v=enuGHH8pymI


Download ppt "Schaaktalent lezingen van Karel van Delft aantal sheets van 18 modulen"

Verwante presentaties


Ads door Google