De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stuurstand Online – het digitale clubblad van de TMC Nr. 7, jaargang 26 Juli 2015 Colofon Redactie Theo Nagel Leo Waterman Peter Smit Jos Schnitzler Hans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stuurstand Online – het digitale clubblad van de TMC Nr. 7, jaargang 26 Juli 2015 Colofon Redactie Theo Nagel Leo Waterman Peter Smit Jos Schnitzler Hans."— Transcript van de presentatie:

1 Stuurstand Online – het digitale clubblad van de TMC Nr. 7, jaargang 26 Juli 2015 Colofon Redactie Theo Nagel Leo Waterman Peter Smit Jos Schnitzler Hans Joosten Harry Witting Kopij & contact redactie@tmsc.nl De Stuurstand Is het officiële cluborgaan van de Twentse Modelspoorweg Club (TMC) In dit nummer o.a.: Op bezoek bij… Globetrotter Column Mening gevraagd! IC naar Berlijn

2 BESTUURSTAFeL Hans Evering Bestuurslid Hoewel er toch best wel veel clubleden met vakantie zijn wordt er aan-, op- en onder de baan het nodige werk verzet. In deze intro wil ik even stilstaan bij de voortgang van de werkzaamheden van de Digiboys. Inmiddels zijn de verbeteringen in de software van Gronau/Bentheim, Almelo en Enschede doorgevoerd. De Pc van Hengelo is vernieuwd en de ook de software van Hengelo is aangepast. Het systeem van de zichtbaarheid van de rode en groene knoppen is nu op alle schermen hetzelfde. Er wordt nog gewerkt aan verbetering van de seinbeelden in Hengelo. Alle uitgaande straten, ongeacht of ze in één keer of in verschillende stappen worden gezet, geven straks het juiste seinbeeld te zien. Ook aan Oldenzaal wordt hard gewerkt. Alle nieuwe prints voor Oldenzaal zijn klaar. Moeten nog getest worden en in de daarvoor bestemde kast gemonteerd, maar dat gebeurt pas na de Open Dag. In de laatste bestuursvergadering is door het bestuur besloten om de Digiboys extra financiële ruimte te bieden voor de aanschaf van de kabels die de verbinding moeten gaan vormen tussen de beide grote spiralen. Deze verbinding wordt nog voor de Open Dag tot stand gebracht. Daarmee moet een verbetering van de toevoer van rijstroom in de beide grote spiralen merkbaar zijn. Wel moet nog op zicht worden gereden. Na de Open Dag zal ook de blokbeveiliging van de spiralen worden geïnstalleerd. De prints en de bijbehorende software zijn inmiddels gereed. Daarmee wordt de voorlopig laatste stap gezet in de aanleg van de besturing van de clubbaan. Bezoek Modelspoorweg Groep Den Bosch Op zondag 6 september komt de MSG uit Den Bosch op bezoek, zij komen tegen 10.30 uur en blijven ongeveer 2 uur. Het betreft een tegenbezoek; vorig jaar waren wij bij hen te gast (zie Stuurstand Online van juli 2014). Wij rijden een dienstregeling, nog niet op tijd, en met een mix van club- en eigen materieel. Vanaf 13:00 tot 15:30 zijn onze donateurs van harte welkom en kunnen zij (desnoods onder begeleiding van een ervaren machinist) rijden op onze TMC baan !!! Deelnemers en donateurs: meld je aan !!

3 Jullie mening wordt gevraagd….! Al jaren kijk je in onze kantinecoupé (1 e klas – jawel!) door het venster naar een typisch Hollands weiland met wat koeien. Helaas is deze fotoposter gaan krullen en aan vervanging toe. In deze Stuurstand tonen we een aantal plaatjes waaruit je het nieuwe landschap kunt kiezen, (de trein rijdt verder!). In de coupé komt een lijst te hangen waarop je je keuze kenbaar kunt maken. Ook willen we weten of jullie de Column van Arie Dwarsligger op prijs stellen… Arie doet altijd zijn stinkende best iets beschouwelijks te produceren, meestal met een link naar het spoor, maar worden bloed, zweet en tranen gewaardeerd? Graag je reactie naar info@tmsc.nl of gebruik het Forum op onze website!info@tmsc.nl Donateurs Momenteel hebben wij 11 donateurs. Hoewel wij de meeste van deze ‘stille’ begunstigers van de TMC vrijwel nooit in onze clubruimte zien, zijn ze wel degelijk betrokken bij onze club! Waar heeft een donateur recht op?- Gratis entree jaarlijkse Open Dag (zondag 25/10/2015!!) voor 2 personen incl. koffie - Maandelijks ons digitale clubblad Stuurstand Online - Mogelijkheid tot deelname aan de Leesportefeuille - 2x Per jaar mogelijkheid tot rijden van eigen materieel op onze TMC baan – met begeleiding van een ervaren machinist (H0 gelijkstroom/digitaal) - Deelname aan clubexcursies tegen leden-condities En verder heeft een donateur toegang tot onze Algemene Ledenvergadering, maar geen stemrecht. Mocht je nog iemand kennen in je omgeving….. Altijd welkom! bestuurstafel

4 Globetrotter Tekst en foto’s Leo Waterman ‘Mijn’ IC naar Berlijn… Wat is het toch prachtig dat op de oneven uren de IC naar en van Berlijn op ons Hengelose Centraal Station langskomt! Helaas nog de enige internationale personentrein; Hengelo heeft een lange geschiedenis met o.a. de Scandinavië Express, de Nord-West Express met de illustere slaapwagon naar Moskou, de PKP- rijtuigen en andere kleurrijke koerswagens. Ad Machielsen heeft dat mooi uitgedokterd en voorgesteld om onze collectie daarmee uit te breiden. In de zomervakantie van 1949 maakte ik als 14- jarig joch een reis naar Uppsala in Zweden. Het zicht op de kale vlaktes van Hengelo en Osnabrück heeft enorme indruk op me gemaakt. In Bentheim moest iedereen de trein uit. De Duitse douane droeg nog dezelfde Wehrmacht-uniformen, de emblemen waren er alleen af: een griezelige confrontatie. Het was toen een reis van 36 uur, in die tijd nog via de verschillende bezettingszones. Het station van Hamburg was dakloos. Spectaculair was de puffende stoomloc die heel langzaam naar boven klom op de immens hoge brug over het Nord-Ostsee-Kanal. In de bocht stonden hongerige Duitsers te bedelen: vanuit de trein werd hen brood toegeworpen. De reis ging in die tijd eerst nog via het Deense Fredericia en dan, na 3 ponten over de Kleine Belt, de Grote Belt en de Sont, bereikte je Malmö. En het was midden in de nacht licht! Stockholm was dan nog 8 uur verder. Toen ik eindelijk in Uppsala uitgeput in bed lag, voelde het alsof ik dagen gezeild had. De vakantie is verder onvergetelijk mooi geweest en ik kom nog altijd heel graag bij onze vrienden daar, nu de derde generatie.

5 Globetrotter Tekst en foto’s Leo Waterman vervolg Voor mij in zekere zin aanleiding om thuis en op de club te proberen met de mooie, comfortabele, moderne IC- rijtuigen van de DB te gaan spelen. De Fleischmann serie 5181 en volgende vind ik èrg mooi. Weer deed zich de uitdaging voor om te zorgen voor verlichting in de wagons met drierail en tweerail. Ik meen daarin geslaagd te zijn: één wagon voor thuis met midden- stroomafnemer ( een fluistersleper van Roco ) en één wagon met tweerail stroomafnemers van Fleischmann. Voor gebruik thuis kan ik heel makkelijk de draaistellen van die ene wagon vervangen, in de wagon moet dan wel ook een stekker van de verlichting worden losgetrokken om kortsluiting te voorkomen. Gelukkig kon Ben Vreeman mij aan echte ministekkers helpen! De andere wagons worden van stroom voorzien met de Viessmann 2-polige stroomvoerende koppelingen die compatibel zijn met die van Fleischmann. Over de aanpassing van mijn HAMO-loc 1631 schreef ik al eerder, dat zou eigenlijk een 1700 moeten zijn, er zijn vast wel decals om ook dat voor elkaar te krijgen….

6 Terug in Leer! Tekst en foto’s Leo Waterman

7 Boet’n kiek’n… Foto’s: Leo Waterman Jos Schnitzler Het venster van onze comfortabele 1e klas coupé mag zich binnenkort verheugen op een nieuw uitzicht. Leo en Jos zijn de boer opgegaan om geschikte foto’s te maken. Vandaag worden die in Stuurstand gepubliceerd om jullie de gelegenheid te geven een keuze te maken. Maak je stem kenbaar door je voorkeur aan te geven op de lijst in de coupé. 1

8 Boet’n kiek’n… Foto’s: Leo Waterman Jos Schnitzler 2 2

9 3

10 4

11 Boet’n kiek’n… 5

12 6

13 7

14 8

15 9 MAAK JE KEUZE VOOR HET NIEUWE LANDSCHAP KENBAAR !!

16 Op bezoek bij… Tekst en Foto’s Leo Waterman Peter Smit Enschede station – circa 1865 De modelspoorbaan van Rudi Bettman. Donderdag 11 juni gingen uw beide redacteuren naar Hengelo om de modelbaan van Rudi te bekijken en beschrijven. Directe aanleiding was een opmerking van Rudi onlangs, dat hij van plan is de baan af te breken, of in ieder geval niet verder uit te bouwen. Wij voelden de zwaarte van dat besluit en gingen polshoogte nemen. Rudi is van 1946 en hij werd lid van de TMC in 1958, een jaar na de oprichting van de club. Hij werd met nog 5 anderen "jeugdlid“. De TMC kwam toen bij elkaar in het toenmalige VIOS gebouw aan de Beekstraat in Hengelo, om over de gezamenlijke hobby te praten; er was nog geen sprake van een clubbaan. Men kwam bij elkaar thuis op bezoek, om elkaars baan en vorderingen te bekijken. (Die gewoonte is nog heel lang doorgezet volgens Peter). Later ging men in de winkel van Jan Ebenau in de kelder clubavonden houden. Overigens werkte Rudi in zijn vrije tijd bij Ebenau, later de bekende speelgoedzaak Mickey. In de winkel kreeg hij ook kontakten met externe modelspoor leveranciers. Men kocht in die tijd af en toe een losse MIBA, toe nog een blaadje op A5 formaat. Als Rudi over deze begin periode begint te vertellen, beginnen zijn oogjes te glimmen. Ook uw beide redacteuren kunnen de verhalen uit de oude doos erg waarderen en herkennen er best veel van. “In die begin periode”, vertelt Rudi, “werden ook vaak excursies georganiseerd, meestal door Jan Kolkhuis Tanke en/of Jan Elling. We zijn in de depots van Rheine en Hamm geweest. In Hamm stond het proefmodel van de DE2000 van Henschel waar we mee over het rangeerterrein zijn gereden. Later kwam de DE 2500 die ook nog bij de NS heeft gereden. De machines hebben het overigens niet gered. We konden meerijden met een E40, maar met 15 man op een lok was iets te veel van het goede! Ook waren we in het seinhuis van Osnabrück, en op het grote rangeerterrein. We aten soms mee in de bedrijfskantines van de DB. Een erg leuke tijd, toen er bij de bedrijven nog wel eens wat kon”.

17 Op bezoek bij… Tekst en Foto’s Leo Waterman Peter Smit Enschede station – circa 1865 Hoe lang ben je al met (model) spoor bezig? R: Ik had zelf al een baan toen ik lid werd van de TMC, dus ik denk vanaf 1955/56. Mijn eerste modelbaan op mijn slaapkamer was een TT baan. Ik heb mijn eerste lokje nog steeds, en behalve dat de schoorsteen van de 89 ontbreekt, kan de ROKAL locomotief nog steeds rijden. (Red.: ROKAL was een fabriek in appendages voor sanitair van de heer Robert Kahrmann, die vanaf 1948 TT modellen ging produceren, later is alles overgegaan naar RÖWA, maar in 1975 kwam een einde aan de productie). Ik heb dat tot ongeveer 1966 volgehouden en ben toen overgegaan op H0, mede omdat ik bij Ebenau, waar ik zoals gezegd regelmatig werkte, de fraaie modellen zag. Ik heb daarna nog twee H0 banen gehad, voordat ik hier, nu alweer zo'n 25 jaar geleden begonnen ben aan mijn huidige baan. Verder ben ik nog een tijd actief geweest bij de MBS, maar als ik daar over begin, kom ik niet meer aan de baan op zolder toe! Ben je vanaf dat moment altijd bezig geweest met model spoor? R: Dit is mijn 4e eigen modelbaan. Ik mag graag van alles zelf uitzoeken en ontwerpen en ben eigenlijk altijd al bezig geweest met mijn treinbaan

18 Op bezoek bij… Tekst en Foto’s Leo Waterman Peter Smit Enschede station – circa 1865 Hoeveel ruimte heb je tot je beschikking? R: Zoals jullie hebben gezien heb ik een ruimte op de zolder beschikbaar voor de baan; het zichtbare gedeelte is een U met afmetingen 300x275x550 cm. en daaronder een schaduwstation. Eigenlijk wel ruimte genoeg om iets creatiefs te realiseren. (Red.: uit de baan van Rudi blijkt duidelijk de liefde voor de hobby…).

19 Op bezoek bij… Tekst en Foto’s Leo Waterman Peter Smit Enschede station – circa 1865 Kun je wat meer detail geven over jouw ontwerp? R: Ik heb een Duitse baan jaren ‘60, met o.a. een draaischijf en locloods voor 6 sporen, een werkende kolenkraan een stadsdeel met stationsplein en bewegende Faller auto's. Oorspronkelijk had ik de baan aangelegd op spaanplaat. Met name het inbedden en verder ook het afwerken zorgde voor opzwelling van de kopse kanten van de platen waardoor de rail niet meer egaal op niveau bleek liggen, erg storend in het gebruik. Ik heb dat opgelost door de bovenbouw te vervangen door berkentriplex. Een hele operatie, waarbij op sommige punten duidelijk moeilijk te herstellen littekens achterbleven. Ik ben enthousiast over de wissels van Tillig, met de lange tongen. Ik stuur de wissels aan met servomotoren van de firma Conrad (die van Fulgurex zijn veel te kostbaar) en gebruik de oorspronkelijke wisselspoelen als aansturing van de servomotoren. Dus dat is nog steeds analoog. Rijden gebeurt via een Lenz centrale. Dus digitaal.

20 Op bezoek bij… Tekst en Foto’s Leo Waterman Peter Smit Enschede station – circa 1865 Hoeveel tijd besteed ja aan de baan? R: Dat is moeilijk te zeggen. Een aantal jaren geleden duidelijk meer dan de laatste tijd. Mijn activiteiten bij de Revue, waarvan de werkplaats hier vlak bij mijn huis is, neemt meer tijd in beslag dan me eigenlijk lief is wb de modelbouw. Maar ik ben dat aan het afbouwen. Ook speelden gezondheidsproblemen bij mij een rol. Tijdens mijn ziekte heb ik station Hengelo geheel omgetekend naar 1:87 en vervolgens tekeningen gemaakt die een laser snijmachine kon ‘lezen’. Na het snijden heb ik de ca. 388 onderdelen samengebouwd tot wat er nu bij de TMC op de baan staat. Hoewel we er vroeger ook nog bij werkten, spelen andere zaken, bijv. als opa en oma, een grotere rol dan een paar jaar geleden. Dat is ook de voornaamste reden om niet verder te gaan met het weer up to date maken van de bestaande baan. Bij de TMC heb ik mijn draai weer aardig gevonden en kan daar veel energie kwijt. Het is fijn dat er een module groep is opgericht. Ik heb me daarvoor aangemeld en denk daarmee thuis ook nog iets leuks te kunnen doen. Eigenlijk ben ik geïnteresseerd in bijna alle aspecten van het modelspoor gebeuren en kan daarin moeilijk een keuze maken. Daarnaast vind ik het leuk om anderen te helpen en mijn kennis te delen. Met de huidige aanwas van nieuwe leden komt dat nog al eens voor, daar geniet ik dan weer van.

21 Tekst en Foto’s Leo Waterman Peter Smit Op bezoek bij… Hoe is het met de belangstelling in je directe omgeving? R: Mijn dochters hadden en hebben geen echte belangstelling, dat heeft mij dus nooit extra gemotiveerd toen ze nog thuis waren. Eén van de kleinkinderen wil wel graag dat opa even de trein laat rijden, maar die is nog te jong om van echte belangstelling te kunnen spreken. Maar als hij de kans krijgt staat hij op zolder. Dus….?! Mijn vrouw, Elice, vindt het prima dat ik tijd besteed aan mijn hobby's. Zelf is ze ook creatief actief en toevallig zijn we beiden actief bij de Revue. Elice ontwerpt en maakt met name de (show)kleding. Rudi dank voor je uitgebreide verhalen, wij vonden ze boeiend. Sterkte met het afbouwen van de baan en succes bij het nog vele jaren bezig zijn met de hobby's!

22 Ritselende palmbladeren filteren het zonlicht, kabbelende golven rollen af en aan. Mijn gedachten dwalen af naar wat ooit was. De fantastische tropische jaren, zo'n wezenlijk deel van mijn inmiddels oude leven, komen als vanzelf voorbij. Exotische geuren ontwaken in de herinnering. Haast bestaat niet. Nederland is dan nog echt ver weg. Het leven kent geen zorgen. Warmte, vriendschap en licht vullen de dagen. Ik dwaal verder af. Beelden van mijn jeugd in zuidelijk Nederland worden geprojecteerd. Met vrienden loop ik van school naar huis. We kiezen de weg over de spoorbrug. Als we doorlopen en de verleidingen onderweg verstaan, halen we nog net de stoomtrein naar Duitsland. De machinist verrast ons altijd met een flinke wolk stoom en rook op het moment dat wij uitbundig naar hem zwaaien. Ook nu hebben wij geluk. Wij zijn op tijd. In de verte nadert het zwarte gevaarte met achter zich ettelijke groene rijtuigen. Onze handen gaan omhoog. Hij zwaait terug en baadt ons lachend in een langzaam wegtrekkende mist. Vol bewondering kijken wij nog lang achterom. Pas op het moment, waarop de sluitlichten helemaal verdwenen zijn, gaan we verder. Misschien staan er vandaag beneden op het kleine rangeerterrein nog wat wagons met carbid en lukt het ons om wat te ritselen voor een geintje onder de les. Ver weg hoor ik geluid. De realiteit keert langzaam terug: 'Ga je mee even zwemmen?' Traag verlaat ik het nostalgische paradijs. Toch nog maar even de laatste zonnestraaltjes en het blauwe, zijdezachte water proeven. Morgenvroeg brengen de captain en zijn crew ons hopelijk weer veilig naar een winters Nederland. Daar kan ik af en toe even heerlijk verder genieten van wat was, kijkend naar een modeltreintje dat een spoorbrug nadert waarop vier jongetjes uitbundig staan te zwaaien. http://www.schooltv.nl/beeldbank/mmbase/images/3609130 Tekst: A.Dwarsligger Column Extreem…. Amerikaans en Nederlands politiegeweld, extremistische aanslagen, de Griekse soapserie, zinderende hitte, een mislukte belastinghervorming en de misère van duizenden ontheemde asielzoekers vulden de afgelopen weken de krantenkoppen. Meerdere malen heb ik bedroefd, vol verbijstering mijn hoofd geschud. Het ontslag van Timo Huges, NS-baas met voorkennis van een frauduleuze aanbesteding, die met een douceurtje van een slordige € 85.000 heen ging, heeft mij met name ook bijzonder bezig gehouden. Enige navraag leerde, dat zoiets heel gewoon is. ‘Voor zo’n functie is dit bedrag peanuts.’ Ik vind dit zot, pure normvervaging. Iemand doet iets ontzettend stouts en krijgt een beloning. Een kind dat straf verdient, geef je toch geen lekkere dikke ijsco. Bij 3 keer door een rood stoplicht rijden, heb je toch geen recht op een mooie door het rijk gefinancierde auto? Gelukkig viel er ook nog veel leuks te beleven: een geweldig begin van de Tour de France, kinderen die zich kostelijk vermaken in het zwembad, een smakelijke ijsco, een overheerlijke BBQ, bij verre vrienden op bezoek, lekker uitwaaien aan het strand, een prachtig festival, boeiend concert en een mooie ouderwetse rijavond met de steeds weer vermakelijke correcties en haperingen….! Als ik op zo’n avond in begerige en verlangende ogen kijk, verschijnt er een glimlach in mijn hart met zoiets als: ‘Joh, geniet lekker, want er komt een moment dat je het moet doen met 6 planken’!

23 onze sponsoren


Download ppt "Stuurstand Online – het digitale clubblad van de TMC Nr. 7, jaargang 26 Juli 2015 Colofon Redactie Theo Nagel Leo Waterman Peter Smit Jos Schnitzler Hans."

Verwante presentaties


Ads door Google