De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klik om de stijl te bewerken Toetsen, niet minder maar anders Welkom! Inleiding Facts & figures Verantwoorde- lijkheid ex. cie Reactie handicap + studie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klik om de stijl te bewerken Toetsen, niet minder maar anders Welkom! Inleiding Facts & figures Verantwoorde- lijkheid ex. cie Reactie handicap + studie."— Transcript van de presentatie:

1 Klik om de stijl te bewerken Toetsen, niet minder maar anders Welkom! Inleiding Facts & figures Verantwoorde- lijkheid ex. cie Reactie handicap + studie Casper Referentie- model Afronding

2 Klik om de stijl te bewerken Inleiding (even voorstellen) Lex Jansen (1955) Senior consultant handicap + studie 1981-2008 diverse functies in het HBO lex.jansen@handicap-studie.nl 06-54675632 Twitter: @lj3hs Inleiding Facts & figures Verantwoorde- lijkheid ex. cie Reactie handicap + studie Casper Referentie- model Afronding

3 Klik om de stijl te bewerken Inleiding (even voorstellen) Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een functiebeperking Handicap + studie stimuleert dat jongeren met een functiebeperking succesvol kunnen studeren in een opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs. In samenwerking met het hoger onderwijs ontwikkelt en implementeert handicap + studie innovatieve en praktische oplossingen voor inclusiever hoger onderwijs Inleiding Facts & figures Verantwoorde- lijkheid ex. cie Reactie handicap + studie Casper Referentie- model Afronding

4 Klik om de stijl te bewerken Inleiding (even voorstellen) Stationsplein 14, 's-Hertogenbosch (NL) Telefoon: 073 6800783 E-mail: algemeen@handicap-studie.nl Website: www.handicap-studie.nl Twitter: @handicapstudie Facebook:handicap + studie Inleiding Facts & figures Verantwoorde- lijkheid ex. cie Reactie handicap + studie Casper Referentie- model Afronding

5 Klik om de stijl te bewerken Inleiding (programma) Voorstellen Facts & figures (NL) Verantwoordelijkheid examencommissie Reactie handicap + studie Korte film: Casper Het Referentiemodel Uitreiken overig materiaal + afronding Inleiding Facts & figures Verantwoorde- lijkheid ex. cie Reactie handicap + studie Casper Referentie- model Afronding

6 Klik om de stijl te bewerken Facts & figures Functiebeperking komt voor bij ca. 30 % van het totaal aantal studenten (ca. 670.000, met en zonder functiebeperking) Van die groep heeft 1/3 last van die beperking bij het studeren (= 10% van de totale groep). Inleiding Facts & figures Verantwoorde- lijkheid ex. cie Reactie handicap + studie Casper Referentie- model Afronding

7 Klik om de stijl te bewerken Facts & figures % fb% bel% bel:fb Dyslexie6,8%1,8%26,2% Psychische probl.3,9%2,1%54,0% ADHD1,7%0,9%50,1% ASS1,4%0,4%32,0% Bron: Studeren met een functiebeperking 2012, ResearchNed/ITS Nijmegen, april 2013, i.o.v. min. OCW Inleiding Facts & figures Verantwoorde- lijkheid ex. cie Reactie handicap + studie Casper Referentie- model Afronding

8 Klik om de stijl te bewerken Facts & figures Dyslexie Psychische problematiek ADHD ASS Concentratieproblemen (div. oorzaken) Vermoeidheid (div. oorzaken) Veel voorkomend binnen de groep studenten die aangeeft dat hun functiebeperking belemmerend werkt. Inleiding Facts & figures Verantwoorde- lijkheid ex. cie Reactie handicap + studie Casper Referentie- model Afronding

9 Klik om de stijl te bewerken Verantwoordelijkheid examencommissie Aangepaste wetgeving (2010 / 2011):  het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens,  het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en examenregeling, om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen,  het verlenen van toestemming aan een student om een door die student samengesteld programma te volgen, waarvan het examen leidt tot het verkrijgen van een graad (alleen WO),  het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer tentamens. Inleiding Facts & figures Verantwoor- deijkheid ex.cie Reactie handicap + studie Casper Referentie- model Afronding

10 Klik om de stijl te bewerken Verantwoordelijkheid examencommissie Aangepaste wetgeving (2010 / 2011):  het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens,  het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en examenregeling, om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen,  het verlenen van toestemming aan een student om een door die student samengesteld programma te volgen, waarvan het examen leidt tot het verkrijgen van een graad (alleen WO),  het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer tentamens. Inleiding Facts & figures Verantwoor- deijkheid ex.cie Reactie handicap + studie Casper Referentie- model Afronding

11 Klik om de stijl te bewerken Verantwoordelijkheid examencommissie Gevolg: examencommissies zijn huiveriger geworden om  aanpassingen aan toetsen,  alternatieve toetsing en  het gebruik van hulpmiddelen bij toetsing toe te staan. Inleiding Facts & figures Verantwoor- deijkheid ex.cie Reactie handicap + studie Casper Referentie- model Afronding

12 Klik om de stijl te bewerken Verantwoordelijkheid examencommissie Redenen voor die huiver: vermeend verscherpt toezicht (verantwoording!), mogelijke oneerlijkheid in beoordeling (bij alt. toets), toets wordt wellicht minder zwaar (bij gebruik van hulpmiddelen) Inleiding Facts & figures Verantwoor- deijkheid ex.cie Reactie handicap + studie Casper Referentie- model Afronding

13 Klik om de stijl te bewerken Reactie handicap + studie: Project ‘Toetsen, niet minder maar anders’ 2 producten: Referentiemodel (hulpmiddel voor examencommissies), Serie korte films (om problematiek onder de aandacht te brengen). Inleiding Facts & figures Verantwoorde- lijkheid ex. cie Reactie handicap + studie Casper Referentie- model Afronding

14 Klik om de stijl te bewerken Casper Inleiding Facts & figures Verantwoorde- lijkheid ex. cie Reactie handicap + studie Casper Referentie- model Afronding Kijkinstructie: Welk door Casper benoemd probleem had u zich niet eerder gerealiseerd? https://www.youtube.com/watch?v=5KKEKlLdEjk

15 Klik om de stijl te bewerken Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel http://www.handicap- studie.nl/downloads/HS_Toetsen 2013_def.pdf Inleiding Facts & figures Verantwoorde- lijkheid ex. cie Reactie handicap + studie Casper Referentie- model Afronding Procedures en protocollen, Borging toetskwaliteit, (beleid, programma, toets, item) Pleidooi voor gebruik toetsmatrijs, Referentie aan UDL, Wettelijk kader (NL), Voorbeelden / alternatieven

16 Klik om de stijl te bewerken Referentiemodel Inleiding Facts & figures Verantwoorde- lijkheid ex. cie Reactie handicap + studie Casper Referentie- model Afronding Procedures en protocollen, Borging toetskwaliteit, (beleid, programma, toets, item) Pleidooi voor gebruik toetsmatrijs, Referentie aan UDL: Het ontwerpen van een leer- en toetsomgeving die toegankelijk is voor álle studenten, zie: http://siho.pxl.be/ ; http://www.handicap- studie.nl/1_87_Universal_Design_for_Learning.aspx ; http://udlnederland.nl/ http://siho.pxl.be/http://www.handicap- studie.nl/1_87_Universal_Design_for_Learning.aspxhttp://udlnederland.nl/ Wettelijk kader, Voorbeelden / alternatieven

17 Klik om de stijl te bewerken Afronding Aanvullend materiaal (‘leesvoer voor in de trein’) Artikel: ‘Waarom doven niet kunnen lezen’ Artikel: ‘Ieder zijn eigen toets?’ * Artikel: ‘Eens dyslectisch, altijd dyslectisch’ * Gedicht: ‘Ik wil niet weten wat je later wilt gaan worden’ Deze artikelen verschenen eerder in het tijdschrift ‘Examens’. Zie www.e-xamens.nlwww.e-xamens.nl Inleiding Facts & figures Verantwoorde- lijkheid ex. cie Reactie handicap + studie Casper Referentie- model Afronding

18 Klik om de stijl te bewerken Afronding Nog iemand een vraag of slotopmerking? Inleiding Facts & figures Verantwoorde- lijkheid ex. cie Reactie handicap + studie Casper Referentie- model Afronding


Download ppt "Klik om de stijl te bewerken Toetsen, niet minder maar anders Welkom! Inleiding Facts & figures Verantwoorde- lijkheid ex. cie Reactie handicap + studie."

Verwante presentaties


Ads door Google