De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwantum geneeskunde Fictie of werkelijkheid?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwantum geneeskunde Fictie of werkelijkheid?"— Transcript van de presentatie:

1 Kwantum geneeskunde Fictie of werkelijkheid?
De nieuwe wetenschap van gezondheid en genezing: Fictie of werkelijkheid? Een verkenning van nieuwe wegen in de geneeskunde Jan Hoevenaars

2 Inhoud voordracht I. Inleiding: ziekte en gezondheid
II. Geneeskundige reis Jan III. Paradigma reguliere en complementaire geneeskunde IV. Kwantumfysica V. Zuiver Bewustzijn VI. Oefening VII. Nieuw paradigma: integrale geneeskunde: VIII. Kwantumgeneeskunde IX. Oefening X. Afsluiting

3 I. Inleiding Ziekte en gezondheid

4 Geneeskunde Wat hebt u (tot nu toe) in uw geneeskundig koffer zitten?

5 Hoe kijkt U naar geneeskunde ?

6 Wat betekent ziek zijn voor de mens ?
Ziek ? Gezond ? ziek gezondheid Wat betekent ziek zijn voor de mens ?

7 Geneeskunde is altijd ge kleurd door de manier van kijken
door de verwachtingen van de betrokkenen

8 Architectuur van hedendaagse gezondheidszorg
● Hardware: de arts en de therapeuten ● Software : de denkmodellen ● Orgware : de manier van werken

9 Overwegingen Genezingsproces:
► Een fysieke en/of psychisch-mentale zaak? ► Is genezing een actief, complex en holistisch proces?

10 II. Geneeskundige reis Jan
Zuiver bewustzijn Vitaal lichaam Stoffelijk lichaam Mentaal lichaam Kwantum geneeskunde

11 III. Paradigma geneeswijzen (denkmodellen)
algemeen kader van de theorievorming van de geneeskundige wetenschap

12 Reguliere geneeskunde
Reguliere (traditionele, academische) geneeskunde ofwel allopathie is gebaseerd op de veronderstelling dat ziekten toe te schrijven zijn aan externe, toxisch (giftige) agentia, zoals ziektekiemen (bacteriën en virussen) of aan een mechanische storing of een insufficiëntie (onvoldoende werking) van een inwendig orgaan van het stoffelijk lichaam.

13 De reguliere geneeskunde

14 Complementaire geneeskunde
Holistisch Subjectief (welbevinden) Objectief (bevindingen) Energetische ontsporing/ dysbalans Meer gericht op de patiënt dan op de aandoening

15 Complementaire geneeskunde
Geest, ziel, emotie

16 Geest-lichaam geneeskunde (mind-body medicine)
Ziekten zijn te wijten aan psychische problemen, zoals stress Geneeskundige behandeling: probleem in de geest verhelpen lichamelijke gesteldheid verbeteren

17 Overwegingen Lichaam en geest werkelijk gescheiden entiteiten?
Wat is de interactie/relatie tussen lichaam en geest: materie/niet-materie? Is het lichaam superieur aan de geest of andersom? Zijn lichaam en geest twee uitingsvormen van hetzelfde (bewustzijn)? Is het lichaam geschapen uit bewustzijn of: is het bewustzijn geschapen uit het lichaam?

18 Acupunctuur Ziekten ontstaan door onevenwichtigheden in de patronen van de energiestroom (chi = fijnstoffelijke energie) in het lichaam Geneeskundige behandeling op de juiste plekken (meridiaan punten) in het lichaam naalden prikken wegnemen onevenwichtigheden

19 Homeopathie Homeopathie ziekten toe te schrijven zijn aan
externe factoren (toxisch (giftige) agentia, zoals ziektekiemen (bacteriën en virussen)) of aan een mechanische storing of een insufficiëntie (onvoldoende werking) van een inwendig orgaan van het stoffelijk lichaam. ► Geneeskundige behandeling “het soortgelijke het gelijke geneest”; het gelijkende wordt door het gelijkende genezen, dit in tegenstelling tot de behandeling met het “ongelijksoortige of tegenovergestelde” van de allopathie.

20 Geneeskunde West en Complementair
Twee zienswijzen Twee denkwijzen

21 Opwaartse oorzakelijkheid
Geest (=mind) is aspect van de hersenen Bewustzijn Mentale processen Hersenen Spirituele processen Cellen (inclusief neuronen) Moleculen Atomen Elementaire deeltjes en hun wisselwerkingen

22 Maar………. Homeopathie: “het soortgelijke het gelijke geneest”; het gelijkende wordt door het gelijkende genezen; er wordt gewerkt met verdunningen, bv D3 (=1 deeltje op 10³ oplossing.) Maar: in sommige verdunde oplossingen is zelfs niet één molecuul aanwezig van de plant of de stof waarmee het geneesmiddel in eerste instantie wordt bereid. Chinese geneeskunde: Bij acupunctuur is er sprake van fijnstoffelijke energie in de meridianen. Maar: Wat is fijnstoffelijke energie? Waarom vinden we deze energie niet terug in het lichaam of in de zgn. meridianen?

23 Fijnstoffelijke energie
Sommigen zeggen: fijnstoffelijke energie komt voort uit de levende cellen en de organen van het lichaam. Anderen: fijnstoffelijke energie als energie die een hogere frequentie heeft dan grove energie. Weer anderen: een “elektromagnetisch lichaam,” dat als het ware als een schil om het biochemisch lichaam heen zit. Homeopathie: een onstoffelijk agens dat genezing biedt?

24 Filosofieën en paradigma’s
Westerse geneeskunde: filosofie: ● materialistisch realisme ● materie is de enigste werkelijkheid Complementaire geneeskunde: filosofie: ● het geheel is groter dan de som der delen ● chi en geest worden opgevat als zich manifesterende causale eigenschappen van materie.

25 ? Complementaire geneeskunde Westerse geneeskunde 27-06-2015

26 Hoe denkt u er over? Kanker is een holistische ziekte:
- kanker is niet slechts een lichamelijke ziekte maar een holistische, want het gehele lichaam weet dat het kanker heeft en lijdt daardoor. Een holistische ziekte heeft een holistisch geneesmiddel nodig, dat wil zeggen een benadering die tegelijkertijd lichaam en geest omvat.

27 Spontane genezing De sprong in bewustzijn lijkt de sleutel te zijn!
Onderzoek naar spontane genezing van kanker heeft aangetoond: ► De patiënt een dramatische verandering in bewustzijn ondergaat. ► Hij weet dat hij zal genezen. ► Hij voelt dat de kracht die voor zijn genezing verantwoordelijk is zich in hem bevindt maar niet tot hemzelf beperkt is. Deze patiënten maken op dat moment een sprong opwaarts naar een nieuw bewustzijnsniveau dat het bestaan van kanker uitsluit. De sprong in bewustzijn lijkt de sleutel te zijn!

28 Kwantum ► Kwantumsprong: de onderscheiden sprong van een bepaald niveau van functioneren naar een hoger niveau ► Kwantum = ondeelbare eenheid (niet tot iets kleiners terug te brengen)

29 Wake up Gebruiken wij ooit de reële kracht van ons innerlijk bewustzijn? Weet u: iedereen is in het bezit van een innerlijk bewustzijn! Gebedsgenezing Spontane remissie Placebo-effect/ nocebo-effect Alles kwantumsprong

30 IV. Kwantumfysica

31 Klassieke fysica B A gevolg oorzaak Als A en B twee biljartballen zijn
is het feit dat ze, als ze op een bepaalde manier in beweging worden gebracht, elkaar zullen raken voorspelbaar Maar als A een gedachte is en B een neuropeptide is het niet toepasbaar

32 Van A=gedachte naar B=neuropeptide
?

33 Geest en Lichaam A B C D E etc gedachte fysieke processen ?

34 Licht als golf of trilling
deeltje golf ?

35 Elementaire kwantumgebeurtenis
(niet-materie=) lichtgolf foton (= materie) ?

36 Kwantumgebeurtenis: geest en lichaam
D E etc gedachte fysieke processen ?

37 Kwantumfysica Neerwaartse causaliteit Non-lokaliteit Non-dualiteit
Verstrengelde hiërarchie

38 Kwantumineenstorting: neerwaartse oorzakelijkheid
Bewustzijn Hersenen Cellen (inclusief neuronen) Moleculen Atomen Elementaire deeltjes en hun wisselwerkingen

39 Psychofysisch parallellisme
Zuiver Bewustzijn en supramentaal intellect, mentale, vitale en stoffelijke mogelijkheden Discontinue non-lokale ineenstorting Vitale energie lichaam Stoffelijk lichaam Supramentaal intellectlichaam Mentaal lichaam

40 Van non-dualiteit naar dualiteit
Spiritueel worden Carrière maken Spullen kopen dominant frustratie stress angst Controle houden Goed genoeg lijden pleasend schuld ik

41 Vreemde nieuwe gedachten
Quantum Electro Dynamics (QED) Elektromagnetische kracht Eonen Kwantumnatuurkunde van de geest

42 Quantum Electro Dynamics
Dynamische wisselwerking (krachten, interactie) tussen elementaire deeltjes (elektronen en fotonen)

43 “draadloze” overdracht van informatie tussen cellen en moleculen

44 De Eonen Een eigen tijdruimte, gevuld met fotonengas (kennis/informatie) Raakpunt met onze tijdruimte: elektron Eeuwigdurend stabiel Binnen het kader van de QED

45 Spirituele eigenschappen van een eon
Kennis (geheugen) Reflectie (negentropie) Liefde (communicatie) Actie (daadkracht)

46 Kwantumgebeurtenis:geest lichaam
Kwantummechanisch lichaam A B C D E etc gedachte fysieke processen eon

47 V. Zuiver bewustzijn Theorie Oefening

48 Zuiver bewustzijn: Theorie

49 Opwaartse oorzakelijkheid
Geest (=mind) is aspect van de hersenen Bewustzijn Mentale processen Hersenen Spirituele processen Cellen (inclusief neuronen) Moleculen Atomen Elementaire deeltjes en hun wisselwerkingen

50 Kwantumineenstorting: neerwaartse oorzakelijkheid
Zuiver Bewustzijn Discontinue non-lokale ineenstorting supramentaal lichaam, mentaal lichaam, vitaal lichaam, stoffelijk lichaam Hersenen Cellen (inclusief neuronen) Moleculen Atomen Elementaire deeltjes en hun wisselwerkingen

51 Het model van materie Logische ordening, Leegte, niet-ervaring
Zuiver bewustzijn Zuiver bewustzijn Niet iets Nulpunt, levenskracht geluksgevoel Discontinue non-lokale ineenstorting Zichtbare wereld Golf Schepping Subatomair deeltje Atoom Molecuul Stoel

52 Vanuit kwantumgeneeskunde !
De vijf lichamen van het bewustzijn Zuiver bewustzijn Supramentaal lichaam Mentaal lichaam Vitaal lichaam Stoffelijk lichaam Vanuit kwantumgeneeskunde ! Niveaus van ziekte en niveaus van genezing

53 VI. Oefening: Zuiver bewustzijn

54 Oefening om gedachten te stoppen
Ga gemakkelijk zitten en doe je ogen dicht. Ga dan nu letten op je gedachten. Volg ze gewoon maar waar ze je aandacht naartoe leiden. Observeer maar hoe die gedachten komen en gaan. Nadat je zo die gedachten een seconde of vijf tot tien hebt geobserveerd kun je jezelf de volgende vraag stellen, in een heel alerte toestand, om te kijken wat er gebeurt direct nadat je die vraag stelt. Dit is de vraag: Waarvandaan komt mijn volgende gedachte? Uit Frank Kinslow: “Quantum healing in het dagelijks leven”.

55 Oefening om gedachten te stoppen
Doe nu dezelfde oefening nog eens. Neem er twee tot drie minuten voor, met je ogen dicht. Om de 15 seconden (ongeveer) stel je die vraag weer, of soortgelijke vragen, zoals Welke kleur zal mijn volgende gedachte hebben? of Hoe zal mijn volgende gedachte ruiken? De vraag is van minder belang – het gaat om de aandacht. Wees met je volledige aandacht daar, als die leegte zich voordoet. Zo niet, sta er dan open voor. Aandacht zal die leegte openbaren – die ruimte tussen je gedachten. Die leegte is de bron van de gedachten. Het kan heel vluchtig en kortstondig zijn, maar er is een leegte. Als je regelmatig bewust die leegte kunt ervaren dan zal de magie haar bijzondere invloed op je gaan hebben. Doe je ogen weer dicht en doe dezelfde stop-met-denken oefening nog eens, zo’n 2 tot 3 minuten Uit Frank Kinslow: “Quantum healing in het dagelijks leven”.

56 VRAGEN? Opmerkingen ?

57 VII. Nieuw paradigma Nieuw paradigma: Integrale geneeskunde
Kwantumgeneeskunde de kwantumdokter

58 Nieuw paradigma ? Een paradigma dat modellen van reguliere en alternatieve geneeskunde tot één geheel kan samenvoegen? Ja Een wetenschap, een paradigma, dat gebaseerd is op het primaat van het bewustzijn; het bewustzijn wordt gezien als de grondslag van al het zijnde (bewustzijn als de oorsprong van neerwaartse oorzakelijkheid) Ja

59 Nieuw paradigma ? Sir Roger Penrose: - kenmerkend voor de geest: betekenis (meaning) - moet onafhankelijk zijn van de hersenen (brain) Rupert Sheldrake: - het bestaan van transcendente morfogenetische velden als verklaring voor de morfogenese (leer van vormontwikkeling bij organismen= manier waarop eencellige embryo’s tot gedifferentieerde biologische lichamen met organen uitgroeien) Amit Goswami: creativiteit wijst op bestaan transcendente entiteit, het zgn. “supramentaal intellect” ( is hetzelfde wat Carl Jung “intuïtie” noemt)

60 Hoe kijkt U naar het zijnde ?

61 Integratie klassieke natuurkunde en kwantumfysica = integratie klassieke geneeskunde en kwantumgeneeskunde Klassieke natuurkunde:- alle objecten/bewegingen materieel van aard - alle verschijnselen (oorzaken, gevolgen, wisselwerkingen) plaatselijk van aard, binnen bepaalde tijd met behulp van signalen door de ruimte Kwantumfysica: kwantumobjecten als golffuncties - zowel lokaal als op twee of meer plaatsen tegelijk - signaalloze lokaal als non-lokale communicatie - continue bewegingen en discontinue “kwantumsprongen”

62 Een antwoord op het dualisme
Dualisme: - geest en lichaam zijn gescheiden entiteiten - hoe werkt geest ↔ lichaam ? geest: - is antithese van materie - werkt non-lokaal - geen uitbereiding in ruimte - tijd - niet te kwantificeren materie: - lokaal - heeft uitbereiding in ruimte – tijd - is te kwantificeren

63 Kwantumfysica Het bewustzijn als basis Neerwaartse oorzakelijkheid:
een bewustzijn dat op een oorzakelijke wijze op de materie inwerkt ► ”bewustzijn boven materie” Dus een idee dat belangrijk is voor de biologie, de psychologie en vooral de geneeskunde

64 VIII. Kwantumgeneeskunde

65 De verschillende manieren waarop we de werkelijkheid ervaren
Intuïtie Supramentale lichaam Denken Waarnemen Mentaal lichaam Stoffelijk lichaam Voelen Vitaal lichaam

66 Het lichaam heeft een eigen geest
Bij spontane genezing heeft er een radicale verschuiving binnenin plaats → angst en twijfel verdwijnen → de ziekte verdwijnt Waar vindt die verschuiving precies plaats? → in de geest? → in het lichaam? → in beide? ► Verschuiving in westerse geneeskunde……..”geestlichaam-geneeskunde” ?

67 De vijf compartimenten of lichamen van het bewustzijn
1. Het stoffelijk lichaam, dat de “hardware” is en waar de representaties van de subtielere lichamen worden gemaakt. 2. Het vitaal lichaam, dat de blauwdrukken van de biologische functies draagt, die vervolgens in het stoffelijke als de verschillende organen worden gerepresenteerd. 3. Het mentaal lichaam, dat betekenis geeft aan het vitaal lichaam en het stoffelijk lichaam, en waarvan de hersenen de representaties maken. 4. Het supramentaal of ideeënlichaam, dat de context biedt voor de mentale betekenis en de vitale functies en bijbehorende gevoelens, en voor de wetten van de stoffelijke betekenis. 5. Het gelukzalig lichaam, dat de onbegrensde grondslag is van al het zijnde.

68 Vanuit kwantumgeneeskunde !
De vijf lichamen van het bewustzijn Zuiver bewustzijn Supramentaal lichaam Mentaal lichaam Vitaal lichaam Stoffelijk lichaam Vanuit kwantumgeneeskunde ! Niveaus van ziekte en niveaus van genezing

69 Het model van materie Logische ordening, Leegte, niet-ervaring
Zuiver bewustzijn Zuiver bewustzijn Niet iets Nulpunt, levenskracht geluksgevoel Discontinue non-lokale ineenstorting Zichtbare wereld Golf Schepping Subatomair deeltje Atoom Molecuul Stoel

70 Niveaus van ziekte en niveaus van genezing
1. fysieke lichaam (=stoffelijk lichaam) 2. lichaam van vitale energie 3. lichaam van de geest (mentale energie) de ziel 4. supramentale lichaam (de psyche) (=fijnstoffelijk lichaam) 5. gelukzalig lichaam

71 IX. Oefening

72 Oefening: het kwantumgeneeskundig consult/ het kwantumgeneeskundig gesprek

73 Het consult/ het gesprek
► Hoe doe je het? ● Tevreden? ● Veranderen/ niet veranderen? ● Wat is uw paradigma over ziekte en gezondheid? ● Wat doe je met dualiteit en non-dualiteit? ● Wat doe je met de fijnstoffelijke lichaamsaspecten?

74 Oefensituaties De hulpverlener De cliënt De observator

75 “Kwantum-houding en attitude” van de therapeut

76 Houdingen binnen een gesprek
De hulpvrager De therapeut De mens De mens Duaal Non-duaal

77 Houding van de therapeut
●”Kwantumhouding” therapeut ●Hoe communiceert de therapeut? ►vitaal lichaam? ►mentaal lichaam? ►supramentaal lichaam? ●Client heeft hulpvraag ●Wil zich bij therapeut goed voelen ●Begrepen voelen ●Echtheid voelen ●Echt interesse

78 De cliënt

79 Belevingen bij ziek zijn
Lichaamsbeleving Beleving van de eigen persoonlijkheid Beleving van isolement Tijdsbeleving Beleving van ruimte en de omgeving Afhankelijkheid en onmondigheid Kwetsbaarheid en overgevoeligheid

80 Lichaamsbeleving Zich niet “lekker” voelen Adem te kort
Last van mijn rug Zwaar gevoel in de maagstreek Let op: bij gezondheid zijn we ons lichaam bij ziekte hebben we een lichaam

81 Bevrijdende/genezende energie (genezen van ziekte)
Inspiratie Hemel Weten Kruin Ik weet Ik zie Zien Derde oog Mentaal Spreken Keelchakra Ik zeg Bevrijdende/genezende energie (genezen van ziekte) Houden van Hartchakra Ik houd van Emoties Vormgevende energie (ontstaan van ziekte) Willen Zonnevlecht Ik wil Lichaam Voelen Onderbuik Ik voel me Zijn Stuitchakra Ik ben Aarde Manifestatie

82 Beleving van de eigen persoonlijkheid
Lichaamsbeleving is onderdeel van je eigen identiteit. Bij ziek zijn verandert het gevoel van je identiteit bv. arts wordt patiënt

83 Isolement en tijd De zieke kan contact met de buitenwereld verliezen.
De zieke blijft wel geïnteresseerd in tijd,tijd om te leven, maar mogelijk met een andere invulling.

84 Afhankelijkheid en kwetsbaarheid
Verlies van grip op de eigen situatie; afhankelijk therapeut en therapie. Zieke is eerder geïrriteerd, prikkelbaar en/of onverschillig.

85 Het gesprek: Taal laat iets horen, maar je moet wel luisteren
Spreken luisteren Spreken is de ander met behulp van woorden duidelijk maken wat je denkt en voelt Het gesprek: Taal laat iets horen, maar je moet wel luisteren Luisteren is de woorden van de ander opnemen én verwerken, zodanig dat je weet en begrijpt wat de ander bedoeld

86 Wat en hoe moeten wij vragen?
1. Causaliteit in de geneeskunde. - oor – zaken (last van…mijn nek) - orgaanzwakte (zwakke darmen) 2. Analogie en symboliek van het symptoom - ver – staan (gevoelige enkels) - be – grijpen (knellend gevoel in de keel)

87 Regels Regel 1: Doe bij de interpretatie van de symptomen afstand van de schijnbare causale samenhang op het functionele vlak. Belangrijker hoe iets is en niet waarom iets is. Regel 2: Analyseer het tijdstip waarop een symptoom optreedt. Vraag naar levenssituaties, gedachten, fantasieën, dromen, gebeurtenissen, berichten, die het tijdskader voor het symptoom verschaffen. Regel 3: Ontdoe het symptomatisch gebeuren van tijd- en toevalsfactoren. Dring door tot het daaronder liggende principe en dit patroon overbrengen naar het psychische niveau

88 Samenvatting Ziekte een weg naar de volkomenheid
►Ziekte is uitdrukking van onvolledigheid ►Ziek-zijn uit zich in symptomen (= schaduwgedeelten van het bewustzijn) ►Het symptoom maakt eerlijk ►Genezing ( = ge – heeld – worden) Dit is alleen mogelijk als de mens in het symptoom verborgen schaduwgedeelte bewust wordt en integreert ! Ziekte een weg naar de volkomenheid

89 Infectie Infectie = een materieel geworden conflict Wie gevoelig is voor ontstekingen, probeert conflicten te vermijden. Bij infectieziekte de volgende vragen: 1. Welk conflict in mijn leven zie ik niet? 2. Welk conflict ga ik uit de weg? 3. Welk conflict wil ik mijzelf niet bekennen? Conflict → zie symboliek van desbetreffende orgaan of lichaamsdeel

90 Allergie Allergie = stoffelijk geworden agressie 1. Waarom verdraag ik mijn agressie niet in het bewustzijn, maar dwing ik haar tot lichamelijke arbeid? 2. Voor welke levensgebieden voel ik zoveel angst, dat ik deze vermijd? 3. Naar welk thema’s verwijzen mijn allergieën? Seksualiteit, drift, agressie, voortplanting. 4. In hoeverre gebruik ik mijn allergie om daarmee mijn omgeving te manipuleren? 5. Hoe is het gesteld met mijn liefde, mijn vermogen om binnen te laten?

91 Astma 1. Op welk gebied wil ik nemen, zonder te geven? 2. Kan ik voor mijzelf bewust mijn agressies toegeven en welke mogelijkheden heb ik om deze te uiten? 3. Hoe ga ik om met het conflict “dominantie/kleinigheid”? 4. Welke levensgebieden keur ik en weer ik af? Ieder aanval is engte = angst

92 Kwantumgeneeskunde Westerse geneeskunde Complementaire geneeskunde W

93 Take home message Verschillen in overeenkomst brengen.
Onderscheidingen en tegenstellingen harmoniseren. Medemenselijk contact als ontmoeting met de schaduw. Filtering naar heelheid

94 VRAGEN? Opmerkingen ?

95 Leerpunten?

96 Bedankt en succes verder !


Download ppt "Kwantum geneeskunde Fictie of werkelijkheid?"

Verwante presentaties


Ads door Google