De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwantum geneeskunde De nieuwe wetenschap van gezondheid en genezing: Fictie of werkelijkheid? Jan Hoevenaars Een verkenning van nieuwe wegen in de geneeskunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwantum geneeskunde De nieuwe wetenschap van gezondheid en genezing: Fictie of werkelijkheid? Jan Hoevenaars Een verkenning van nieuwe wegen in de geneeskunde."— Transcript van de presentatie:

1 Kwantum geneeskunde De nieuwe wetenschap van gezondheid en genezing: Fictie of werkelijkheid? Jan Hoevenaars Een verkenning van nieuwe wegen in de geneeskunde 27-06-2015

2 Inhoud voordracht  I. Inleiding: ziekte en gezondheid  II. Geneeskundige reis Jan  III. Paradigma reguliere en complementaire geneeskunde  IV. Kwantumfysica  V. Zuiver Bewustzijn  VI. Oefening  VII. Nieuw paradigma: integrale geneeskunde:  VIII. Kwantumgeneeskunde  IX. Oefening  X. Afsluiting 27-06-2015

3 I. Inleiding  Ziekte en gezondheid 27-06-2015

4 Geneeskunde Wat hebt u (tot nu toe) in uw geneeskundig koffer zitten? 27-06-2015

5 Hoe kijkt U naar geneeskunde ? 27-06-2015

6 Ziek ? Gezond ? ziek gezondheid Wat betekent ziek zijn voor de mens ? 27-06-2015

7 Geneeskunde is altijd door de manier van kijken door de verwachtingen van de betrokkenen gekleurd 27-06-2015

8 Architectuur van hedendaagse gezondheidszorg ● Hardware: de arts en de therapeuten ● Software : de denkmodellen ● Orgware : de manier van werken 27-06-2015

9 Overwegingen  Genezingsproces: ► Een fysieke en/of psychisch-mentale zaak? ► Is genezing een actief, complex en holistisch proces? 27-06-2015

10 II. Geneeskundige reis Jan Zuiver bewustzijn Stoffelijk lichaam Vitaal lichaam Mentaal lichaam Kwantum geneeskunde 27-06-2015

11 III. Paradigma geneeswijzen (denkmodellen) Paradigma = algemeen kader van de theorievorming van de geneeskundige wetenschap 27-06-2015

12 Reguliere geneeskunde  Reguliere (traditionele, academische) geneeskunde ofwel allopathie is gebaseerd op de veronderstelling dat ziekten toe te schrijven zijn aan externe, toxisch (giftige) agentia, zoals ziektekiemen (bacteriën en virussen) of aan een mechanische storing of een insufficiëntie (onvoldoende werking) van een inwendig orgaan van het stoffelijk lichaam. 27-06-2015

13 De reguliere geneeskunde 27-06-2015

14 Complementaire geneeskunde  Holistisch  Subjectief (welbevinden)  Objectief (bevindingen)  Energetische ontsporing/ dysbalans  Meer gericht op de patiënt dan op de aandoening 27-06-2015

15 Complementaire geneeskunde Geest, ziel, emotie 27-06-2015

16 Geest-lichaam geneeskunde (mind-body medicine)  Ziekten zijn te wijten aan psychische problemen, zoals stress  Geneeskundige behandeling: probleem in de geest verhelpen lichamelijke gesteldheid verbeteren 27-06-2015

17 Overwegingen  Lichaam en geest werkelijk gescheiden entiteiten?  Wat is de interactie/relatie tussen lichaam en geest: materie/niet-materie?  Is het lichaam superieur aan de geest of andersom?  Zijn lichaam en geest twee uitingsvormen van hetzelfde (bewustzijn)?  Is het lichaam geschapen uit bewustzijn of: is het bewustzijn geschapen uit het lichaam? 27-06-2015

18 Acupunctuur  Ziekten ontstaan door onevenwichtigheden in de patronen van de energiestroom (chi = fijnstoffelijke energie) in het lichaam  Geneeskundige behandeling op de juiste plekken (meridiaan punten) in het lichaam naalden prikken wegnemen onevenwichtigheden 27-06-2015

19 Homeopathie  Homeopathie ziekten toe te schrijven zijn aan externe factoren (toxisch (giftige) agentia, zoals ziektekiemen (bacteriën en virussen)) of aan een mechanische storing of een insufficiëntie (onvoldoende werking) van een inwendig orgaan van het stoffelijk lichaam. ► Geneeskundige behandeling “het soortgelijke het gelijke geneest”; het gelijkende wordt door het gelijkende genezen, dit in tegenstelling tot de behandeling met het “ongelijksoortige of tegenovergestelde” van de allopathie. 27-06-2015

20 Geneeskunde West en Complementair  Twee zienswijzen  Twee denkwijzen 27-06-2015

21 Opwaartse oorzakelijkheid Elementaire deeltjes en hun wisselwerkingen Atomen Moleculen Cellen (inclusief neuronen) Hersenen Bewustzijn Mentale processen Spirituele processen Geest (=mind) is aspect van de hersenen 27-06-2015

22 Maar……….  Homeopathie: “het soortgelijke het gelijke geneest”; het gelijkende wordt door het gelijkende genezen; er wordt gewerkt met verdunningen, bv D3 (=1 deeltje op 10³ oplossing.) Maar: in sommige verdunde oplossingen is zelfs niet één molecuul aanwezig van de plant of de stof waarmee het geneesmiddel in eerste instantie wordt bereid.  Chinese geneeskunde: Bij acupunctuur is er sprake van fijnstoffelijke energie in de meridianen. Maar: Wat is fijnstoffelijke energie? Waarom vinden we deze energie niet terug in het lichaam of in de zgn. meridianen? 27-06-2015

23 Fijnstoffelijke energie  Sommigen zeggen: fijnstoffelijke energie komt voort uit de levende cellen en de organen van het lichaam.  Anderen: fijnstoffelijke energie als energie die een hogere frequentie heeft dan grove energie.  Weer anderen: een “elektromagnetisch lichaam,” dat als het ware als een schil om het biochemisch lichaam heen zit.  Homeopathie: een onstoffelijk agens dat genezing biedt? 27-06-2015

24 Filosofieën en paradigma’s  Westerse geneeskunde: filosofie: ● materialistisch realisme ● materie is de enigste werkelijkheid  Complementaire geneeskunde: filosofie: ● het geheel is groter dan de som der delen ● chi en geest worden opgevat als zich manifesterende causale eigenschappen van materie. 27-06-2015

25 Westerse geneeskunde Complementaire geneeskunde Westerse geneeskunde ? 27-06-2015

26 Hoe denkt u er over?  Kanker is een holistische ziekte: - kanker is niet slechts een lichamelijke ziekte maar een holistische, want het gehele lichaam weet dat het kanker heeft en lijdt daardoor.  Een holistische ziekte heeft een holistisch geneesmiddel nodig, dat wil zeggen een benadering die tegelijkertijd lichaam en geest omvat. 27-06-2015

27 Spontane genezing  Onderzoek naar spontane genezing van kanker heeft aangetoond: ► De patiënt een dramatische verandering in bewustzijn ondergaat. ► Hij weet dat hij zal genezen. ► Hij voelt dat de kracht die voor zijn genezing verantwoordelijk is zich in hem bevindt maar niet tot hemzelf beperkt is.  Deze patiënten maken op dat moment een sprong opwaarts naar een nieuw bewustzijnsniveau dat het bestaan van kanker uitsluit.  De sprong in bewustzijn lijkt de sleutel te zijn! 27-06-2015

28 Kwantum ► Kwantumsprong: de onderscheiden sprong van een bepaald niveau van functioneren naar een hoger niveau ► Kwantum = ondeelbare eenheid (niet tot iets kleiners terug te brengen) 27-06-2015

29 Wake up  Gebruiken wij ooit de reële kracht van ons innerlijk bewustzijn?  Weet u: iedereen is in het bezit van een innerlijk bewustzijn!  Gebedsgenezing  Spontane remissie  Placebo-effect/ nocebo-effect Alles kwantumsprong 27-06-2015

30 IV. Kwantumfysica 27-06-2015

31 Klassieke fysica A oorzaak oorzaak B gevolg gevolg Als A en B twee biljartballen zijn is het feit dat ze, als ze op een bepaalde manier in beweging worden gebracht, elkaar zullen raken voorspelbaar Maar als A een gedachte is en B een neuropeptide is het niet toepasbaar 27-06-2015

32 Van A=gedachte naar B=neuropeptide A B ? 27-06-2015

33 Geest en Lichaam B ? C D E etc etc gedachte A fysieke processen 27-06-2015

34 Licht als golf of trilling deeltje deeltje ? golf golf 27-06-2015

35 Elementaire kwantumgebeurtenis (niet-materie=) lichtgolf (niet-materie=) lichtgolf ? foton (= materie) foton (= materie) 27-06-2015

36 Kwantumgebeurtenis: geest en lichaam B ? C D E etc etc gedachte A fysieke processen 27-06-2015

37 Kwantumfysica  Neerwaartse causaliteit  Non-lokaliteit  Non-dualiteit  Verstrengelde hiërarchie 27-06-2015

38 Kwantumineenstorting: neerwaartse oorzakelijkheid Elementaire deeltjes en hun wisselwerkingen Atomen Moleculen Cellen (inclusief neuronen) Hersenen Bewustzijn 27-06-2015

39 Psychofysisch parallellisme Zuiver Bewustzijn en supramentaal intellect, mentale, vitale en stoffelijke mogelijkheden Discontinue non-lokale ineenstorting Vitale energie lichaam Mentaal lichaam Supramentaal intellectlichaam Stoffelijk lichaam 27-06-2015

40 Van non-dualiteit naar dualiteit ik dominant frustratie pleasend Goed genoeg angst schuld Controle houden lijden Spullen kopen Carrière maken stress Spiritueel worden 27-06-2015

41 Vreemde nieuwe gedachten  Quantum Electro Dynamics (QED)  Elektromagnetische kracht  Eonen  Kwantumnatuurkunde van de geest 27-06-2015

42 Quantum Electro Dynamics  Dynamische wisselwerking ( krachten, interactie ) tussen elementaire deeltjes ( elektronen en fotonen ) 27-06-2015

43 “ draadloze” overdracht van informatie tussen cellen en moleculen 27-06-2015

44 De Eonen  Een eigen tijdruimte, gevuld met fotonengas (kennis/informatie)  Raakpunt met onze tijdruimte: elektron  Eeuwigdurend stabiel  Binnen het kader van de QED 27-06-2015

45 Spirituele eigenschappen van een eon  Kennis (geheugen)  Reflectie (negentropie)  Liefde (communicatie)  Actie (daadkracht) 27-06-2015

46 Kwantumgebeurtenis:geest lichaam Kwantummechanisch lichaam B eon eon C D E etc etc A fysieke processen gedachte 27-06-2015

47 V. Zuiver bewustzijn  Theorie  Oefening 27-06-2015

48 Zuiver bewustzijn: Theorie 27-06-2015

49 Opwaartse oorzakelijkheid Elementaire deeltjes en hun wisselwerkingen Atomen Moleculen Cellen (inclusief neuronen) Hersenen Bewustzijn Mentale processen Spirituele processen Geest (=mind) is aspect van de hersenen 27-06-2015

50 Kwantumineenstorting: neerwaartse oorzakelijkheid Elementaire deeltjes en hun wisselwerkingen Atomen Moleculen Cellen (inclusief neuronen) Hersenen supramentaal lichaam, mentaal lichaam, vitaal lichaam, stoffelijk lichaam Zuiver Bewustzijn Discontinue non-lokale ineenstorting 27-06-2015

51 Het model van materie Zuiver bewustzijn Logische ordening, Leegte, niet-ervaring Nulpunt, levenskracht geluksgevoel Zuiver bewustzijn Golf Schepping Subatomair deeltje Atoom Molecuul Stoel Discontinue non-lokale ineenstorting Niet iets Zichtbare wereld 27-06-2015

52 Stoffelijk lichaam Vitaal lichaam Mentaal lichaam Supramentaal lichaam Zuiver bewustzijn Niveaus van ziekte en niveaus van genezing Vanuit kwantumgeneeskunde ! De vijf lichamen van het bewustzijn 27-06-2015

53 VI. Oefening: Zuiver bewustzijn 27-06-2015

54 Oefening om gedachten te stoppen  Ga gemakkelijk zitten en doe je ogen dicht. Ga dan nu letten op je gedachten. Volg ze gewoon maar waar ze je aandacht naartoe leiden. Observeer maar hoe die gedachten komen en gaan. Nadat je zo die gedachten een seconde of vijf tot tien hebt geobserveerd kun je jezelf de volgende vraag stellen, in een heel alerte toestand, om te kijken wat er gebeurt direct nadat je die vraag stelt.  Dit is de vraag: Waarvandaan komt mijn volgende gedachte? Uit Frank Kinslow: “Quantum healing in het dagelijks leven”. 27-06-2015

55 Oefening om gedachten te stoppen  Doe nu dezelfde oefening nog eens. Neem er twee tot drie minuten voor, met je ogen dicht. Om de 15 seconden (ongeveer) stel je die vraag weer, of soortgelijke vragen, zoals Welke kleur zal mijn volgende gedachte hebben? of Hoe zal mijn volgende gedachte ruiken? De vraag is van minder belang – het gaat om de aandacht. Wees met je volledige aandacht daar, als die leegte zich voordoet. Zo niet, sta er dan open voor. Aandacht zal die leegte openbaren – die ruimte tussen je gedachten.  Die leegte is de bron van de gedachten. Het kan heel vluchtig en kortstondig zijn, maar er is een leegte. Als je regelmatig bewust die leegte kunt ervaren dan zal de magie haar bijzondere invloed op je gaan hebben.  Doe je ogen weer dicht en doe dezelfde stop-met-denken oefening nog eens, zo’n 2 tot 3 minuten Uit Frank Kinslow: “Quantum healing in het dagelijks leven”. 27-06-2015

56 VRAGEN? Opmerkingen ? 27-06-2015

57 VII. Nieuw paradigma  Nieuw paradigma: Integrale geneeskunde  Kwantumgeneeskunde de kwantumdokter 27-06-2015

58 Nieuw paradigma ?  Een paradigma dat modellen van reguliere en alternatieve geneeskunde tot één geheel kan samenvoegen? Ja  Een wetenschap, een paradigma, dat gebaseerd is op het primaat van het bewustzijn; het bewustzijn wordt gezien als de grondslag van al het zijnde (bewustzijn als de oorsprong van neerwaartse oorzakelijkheid) Ja 27-06-2015

59 Nieuw paradigma ?  Sir Roger Penrose: - kenmerkend voor de geest: betekenis (meaning) - moet onafhankelijk zijn van de hersenen (brain)  Rupert Sheldrake: - het bestaan van transcendente morfogenetische velden als verklaring voor de morfogenese (leer van vormontwikkeling bij organismen= manier waarop eencellige embryo’s tot gedifferentieerde biologische lichamen met organen uitgroeien)  Amit Goswami: creativiteit wijst op bestaan transcendente entiteit, het zgn. “supramentaal intellect” ( is hetzelfde wat Carl Jung “intuïtie” noemt) 27-06-2015

60 Hoe kijkt U naar het zijnde ? 27-06-2015

61 Integratie klassieke natuurkunde en kwantumfysica = integratie klassieke geneeskunde en kwantumgeneeskunde  Klassieke natuurkunde:- alle objecten/bewegingen materieel van aard - alle verschijnselen (oorzaken, gevolgen, wisselwerkingen) plaatselijk van aard, binnen bepaalde tijd met behulp van signalen door de ruimte  Kwantumfysica: - kwantumobjecten als golffuncties - zowel lokaal als op twee of meer plaatsen tegelijk - signaalloze lokaal als non-lokale communicatie - continue bewegingen en discontinue “kwantumsprongen” 27-06-2015

62 Een antwoord op het dualisme  Dualisme: - geest en lichaam zijn gescheiden entiteiten - hoe werkt geest ↔ lichaam ? geest geest: - is antithese van materie - werkt non-lokaal - geen uitbereiding in ruimte - tijd - niet te kwantificeren materie materie: - lokaal - heeft uitbereiding in ruimte – tijd - is te kwantificeren 27-06-2015

63 Kwantumfysica  Het bewustzijn als basis  Neerwaartse oorzakelijkheid: een bewustzijn dat op een oorzakelijke wijze op de materie inwerkt ► ”bewustzijn boven materie” Dus een idee dat belangrijk is voor de biologie, de psychologie en vooral de geneeskunde 27-06-2015

64 VIII. Kwantumgeneeskunde 27-06-2015

65 De verschillende manieren waarop we de werkelijkheid ervaren Intuïtie Voelen WaarnemenDenken Supramentale lichaam Mentaal lichaamStoffelijk lichaam Vitaal lichaam 27-06-2015

66 Het lichaam heeft een eigen geest  Bij spontane genezing heeft er een radicale verschuiving binnenin plaats → angst en twijfel verdwijnen → de ziekte verdwijnt  Waar vindt die verschuiving precies plaats? → in de geest? → in het lichaam? → in beide? ► Verschuiving in westerse geneeskunde……..”geestlichaam-geneeskunde” ? 27-06-2015

67 De vijf compartimenten of lichamen van het bewustzijn  1. Het stoffelijk lichaam, dat de “hardware” is en waar de representaties van de subtielere lichamen worden gemaakt.  2. Het vitaal lichaam, dat de blauwdrukken van de biologische functies draagt, die vervolgens in het stoffelijke als de verschillende organen worden gerepresenteerd.  3. Het mentaal lichaam, dat betekenis geeft aan het vitaal lichaam en het stoffelijk lichaam, en waarvan de hersenen de representaties maken.  4. Het supramentaal of ideeënlichaam, dat de context biedt voor de mentale betekenis en de vitale functies en bijbehorende gevoelens, en voor de wetten van de stoffelijke betekenis.  5. Het gelukzalig lichaam, dat de onbegrensde grondslag is van al het zijnde. 27-06-2015

68 Stoffelijk lichaam Vitaal lichaam Mentaal lichaam Supramentaal lichaam Zuiver bewustzijn Niveaus van ziekte en niveaus van genezing Vanuit kwantumgeneeskunde ! De vijf lichamen van het bewustzijn 27-06-2015

69 Het model van materie Zuiver bewustzijn Logische ordening, Leegte, niet-ervaring Nulpunt, levenskracht geluksgevoel Zuiver bewustzijn Golf Schepping Subatomair deeltje Atoom Molecuul Stoel Discontinue non-lokale ineenstorting Niet iets Zichtbare wereld 27-06-2015

70 Niveaus van ziekte en niveaus van genezing  1. fysieke lichaam (=stoffelijk lichaam)  2. lichaam van vitale energie  3. lichaam van de geest (mentale energie) de ziel  4. supramentale lichaam (de psyche) (=fijnstoffelijk lichaam)  5. gelukzalig lichaam 27-06-2015

71 IX. Oefening 27-06-2015

72 Oefening: het kwantumgeneeskundig consult/ het kwantumgeneeskundig gesprek 27-06-2015

73 Het consult/ het gesprek ► Hoe doe je het? ● Tevreden? ● Veranderen/ niet veranderen? ● Wat is uw paradigma over ziekte en gezondheid? ● Wat doe je met dualiteit en non-dualiteit? ● Wat doe je met de fijnstoffelijke lichaamsaspecten? 27-06-2015

74 Oefensituaties De hulpverlener De cliënt De observator 27-06-2015

75 “Kwantum-houding en attitude” van de therapeut 27-06-2015

76 Houdingen binnen een gesprek De therapeut De mens Non-duaal De mens Duaal De hulpvrage r 27-06-2015

77 Houding van de therapeut ● Client heeft hulpvraag ● Wil zich bij therapeut goed voelen ● Begrepen voelen ● Echtheid voelen ● Echt interesse ●” Kwantumhouding” therapeut ● Hoe communiceert de therapeut? ►vitaal lichaam ? ►mentaal lichaam ? ►supramentaal lichaam ? 27-06-2015

78 De cliënt 27-06-2015

79 Belevingen bij ziek zijn  Lichaamsbeleving  Beleving van de eigen persoonlijkheid  Beleving van isolement  Tijdsbeleving  Beleving van ruimte en de omgeving  Afhankelijkheid en onmondigheid  Kwetsbaarheid en overgevoeligheid 27-06-2015

80 Lichaamsbeleving  Zich niet “lekker” voelen  Adem te kort  Last van mijn rug  Zwaar gevoel in de maagstreek Let op: bij gezondheid zijn we ons lichaam bij ziekte hebben we een lichaam 27-06-2015

81 Zijn Stuitchakra Voelen Onderbuik Willen Zonnevlecht Houden van Hartchakra Spreken Keelchakra Weten Kruin Ik zie Ik zeg Ik houd van Ik wil Ik voel me Ik ben Ik weet Zien Derde oog Mentaal Emoties Lichaam Aarde Manifestatie Inspiratie Hemel Vormgevende energie (ontstaan van ziekte) Bevrijdende/genezende energie (genezen van ziekte) 27-06-2015

82 Beleving van de eigen persoonlijkheid  Lichaamsbeleving is onderdeel van je eigen identiteit.  Bij ziek zijn verandert het gevoel van je identiteit bv. arts wordt patiënt 27-06-2015

83 Isolement en tijd  De zieke kan contact met de buitenwereld verliezen.  De zieke blijft wel geïnteresseerd in tijd,tijd om te leven, maar mogelijk met een andere invulling. 27-06-2015

84 Afhankelijkheid en kwetsbaarheid  Verlies van grip op de eigen situatie; afhankelijk therapeut en therapie.  Zieke is eerder geïrriteerd, prikkelbaar en/of onverschillig. 27-06-2015

85 Spreken luisteren Spreken is de ander met behulp van woorden duidelijk maken wat je denkt en voelt Luisteren is de woorden van de ander opnemen én verwerken, zodanig dat je weet en begrijpt wat de ander bedoeld Het gesprek: Taal laat iets horen, maar je moet wel luisteren 27-06-2015

86 Wat en hoe moeten wij vragen? 1. Causaliteit in de geneeskunde. - oor – zaken (last van…mijn nek) - orgaanzwakte (zwakke darmen) 2. Analogie en symboliek van het symptoom - ver – staan (gevoelige enkels) - be – grijpen (knellend gevoel in de keel) 27-06-2015

87 Regels Regel 1: Doe bij de interpretatie van de symptomen afstand van de schijnbare causale samenhang op het functionele vlak. Belangrijker hoe iets is en niet waarom iets is. Regel 2: Analyseer het tijdstip waarop een symptoom optreedt. Vraag naar levenssituaties, gedachten, fantasieën, dromen, gebeurtenissen, berichten, die het tijdskader voor het symptoom verschaffen. Regel 3: Ontdoe het symptomatisch gebeuren van tijd- en toevalsfactoren. Dring door tot het daaronder liggende principe en dit patroon overbrengen naar het psychische niveau 27-06-2015

88 Samenvatting ►Ziekte is uitdrukking van onvolledigheid ►Ziek-zijn uit zich in symptomen (= schaduwgedeelten van het bewustzijn) ►Het symptoom maakt eerlijk ►Genezing ( = ge – heel d – worden) Dit is alleen mogelijk als de mens in het symptoom verborgen schaduwgedeelte bewust wordt en integreert ! Ziekte een weg naar de volkomenheid 27-06-2015

89 Infectie Infectie = een materieel geworden conflict Wie gevoelig is voor ontstekingen, probeert conflicten te vermijden. Bij infectieziekte de volgende vragen: 1. Welk conflict in mijn leven zie ik niet? 2. Welk conflict ga ik uit de weg? 3. Welk conflict wil ik mijzelf niet bekennen? Conflict → zie symboliek van desbetreffende orgaan of lichaamsdeel 27-06-2015

90 Allergie Allergie = stoffelijk geworden agressie 1. Waarom verdraag ik mijn agressie niet in het bewustzijn, maar dwing ik haar tot lichamelijke arbeid? 2. Voor welke levensgebieden voel ik zoveel angst, dat ik deze vermijd? 3. Naar welk thema’s verwijzen mijn allergieën? Seksualiteit, drift, agressie, voortplanting. 4. In hoeverre gebruik ik mijn allergie om daarmee mijn omgeving te manipuleren? 5. Hoe is het gesteld met mijn liefde, mijn vermogen om binnen te laten? 27-06-2015

91 Astma 1. Op welk gebied wil ik nemen, zonder te geven? 2. Kan ik voor mijzelf bewust mijn agressies toegeven en welke mogelijkheden heb ik om deze te uiten? 3. Hoe ga ik om met het conflict “dominantie/kleinigheid”? 4. Welke levensgebieden keur ik en weer ik af? Ieder aanval is engte = angst 27-06-2015

92 W Westerse geneeskunde Complementaire geneeskunde Kwantumgeneeskunde 27-06-2015

93 Take home message  Verschillen in overeenkomst brengen.  Onderscheidingen en tegenstellingen harmoniseren.  Medemenselijk contact als ontmoeting met de schaduw.  Filtering naar heelheid 27-06-2015

94 VRAGEN? Opmerkingen ? 27-06-2015

95 Leerpunten? 27-06-2015

96 Bedankt en succes verder ! 27-06-2015


Download ppt "Kwantum geneeskunde De nieuwe wetenschap van gezondheid en genezing: Fictie of werkelijkheid? Jan Hoevenaars Een verkenning van nieuwe wegen in de geneeskunde."

Verwante presentaties


Ads door Google