De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wachten op’t opleveringsdatum van het Huis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wachten op’t opleveringsdatum van het Huis"— Transcript van de presentatie:

1 Wachten op’t opleveringsdatum van het Huis
Johannes 14:1-4

2 Brood bed bad De afgelopen week was huisvesting in het nieuws.
Zijn er voldoende huizen voor de armen? Vraag van de politiek: “Mogen er huizen zijn voor uitgeptrodcueerde asielzoekers.” Want een huis hoort een plek te zijn,van thuiskomen, van rust, van familie, van vrede, vriendschap en geluk. Want een thuis is een plek voor brood, bed en bad

3 Ons is een huis belooft In het paradijs had de mens, het eerste huis: bad, gezonder voedsel dan brood en bed. Door toedoen van een mens kwam zonde in de wereld, door het offer van een mens, Jezus was er er weer toegang tot een huis, op een nieuwe hemel en aarde. een christen is als dakloze, een vluchteling in een wereld vol van zonde en liefde voor het kwaad. Jezus zei het als volgt tegen zijn dispicpelen. Joh 14:2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, * opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

4 Wachten.. wachten Als jezus klaar is.. Met het huis.. Komt hij
Mat 24: als wij de boodschap overal hebben gepredikt… dan is het einde daar Bijbelstudie avond bij ons thuis.. Iemand zei tegen mij… het is jouw schuld, de schuld van elke Christen dat wij nog moeten wachten

5 Film generale conferentie
What might have been can be – Film: https://vimeo.com/ uitleg film 1901 speech Waggoner and Jones over rechtvaardiging door geloof 1903 in droom, ongeloof en gebrek aan nederigheid.. Vertraagde de kokmst van de Heer We wachten langer vanwege oneindigheid… Op diverse websites brak de discussie uit.. Wachten wij onnodig op voltooing van het huis? Discussie: Spectrummagazine: Advindicate:

6 Advent geschiedenis Adventkerk is een kerk die wacht van voor 1844 tot de dag van vandaag Wij geloven nu Adventisten geloven 22 okt 1844 was verkeerd, niets te maken met wederkomst, maar met Jezus nieuwe rol in het hemels heiligdom EGW verkondigde meerdere malen een vertraging of uitstel, gedurende haar leven: (1903) “I know that if the people of God had preserved a living connection with Him, if they had obeyed His Word, they would today be in the heavenly Canaan” (General Conference Bulletin,March 30, 1903). Onnodig lang wachten, theologische implicaties: https://www.ministrymagazine.org/archive/1988/02/have-we-delayed-the-advent

7 Wachten op een nieuw huis
Wens.. Huidige omstandigheden voldoen niet Verlangen Je plant een datum en dan…Langer wachten? Onze schuld? Slechte aannemer, slechte instructies… is het onze schuld als een gebouw later wordt opgeleverd= Ernstige theologische implicaties Hebben wij invloed op de tijd van het einde - https://www.google.com/url?q=https://www.ministrymagazine.org/archive/1930/11/is-christs-coming-being-delayed-if-so-why&sa=U&ei=u6czVZvkDYraPYvxgOAM&ved=0CAoQFjAD&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEYiubFPLqvkvCvLBZtoAw6cEv9nQ

8 Ligt het aan ons of aan Jezus
Jezus spreekt duidelijk, als Hij klaar is. God zegt dat Hij het dag en het uur kent Luk 18:8 als ik terug kom zal ik wel mensen vinden? Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. worden wij ontmoedigd?.. 2 Peter 3, het was is slecht.. Blijft slecht

9 Volk van Mozes: was het ongehoorzaamheid
400 jaar in egypt / Volk Roep om verlosing God biedt verlossing God bied nieuw huis Volk wil niet in het huis Wachten 40 jaar God biedt opnieuw huis Volk accepteert en gaat in Zorgt ongehoorzaamheid voor uitsel of afstel? telkens is het verlangen van God om volk op het pad te brengen geen plan van onheil... Hoopvol toekomst. Jer 29

10 Verkeerd wachten Negatief wachten judas, Negatief wachten, hopen op rampen... Verkeerd beeld van profetie. Websites YouTube Mat 25, ander beeld van wachten, studie, heilige geest, gaven gebruiken voor kerk en in maatschap en dienstbaar zijn aan de zwakte. Jezus zei John Je weet de weg naar hethuis 4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Immers Jezus: 6 Jezus zei tegen hem: * Ik ben de Weg, * de Waarheid * en het Leven. * Niemand komt tot de Vader dan door Mij als we het weten... Waarom laten wij het na?

11 Hóe hou je wachten vol je gelooft met hart, ziel verstand in de belofte, de heer faalt niet in zijn beloften je hebt een levend verlangen in Christus je beseft dat de hoogste prijs heeft betaald je houdt je aan jouw afspraak van t verbond, bidden, volhardend wachten studeren bovenal dagelijks overgave aanzijn wil, geboden en liefde

12 Vraag het aan de aannemer
Luc Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, * omdat uw verlossing nabij is. Schiet ik ergens in tekort? Mat 25, heer mijn geloof Mat 25, heer mijn gaven Mat 25, heer mijn dienstbetoon De Heer hoorde Israël en kwam geen monument te laat. Hoort de Heer ons? God verhoort onze gebeden Hij laat ons niet in de steek Luc21: 33 * De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan.

13 Late regen na opstanding v Jezus zei tegen disp. Wacht op vroege regen.wat denken ze,bidden, vergeven van zonde nadenken óver Jezus woorden, wachten op Zijn belofte. Dan Pinksteren, 3000 zielen de kerk groeide Wat vraagt Jezus van zijn volgelingen? Hetzelfde Vervulling mat 24:14

14 Jezus wacht voor een volk
Wacht Jezus persé opeen zondagsrust of verdrukking, rampen, néé.Jezus wacht op een volk, mensen die van hem houden... Meer dan. Alle pracht en praal van deze aarde. Houden wij meer van deze woning/aarde dan onze nieuwe... Jezus wacht op onze keuze… maar Hij wacht niet altijd. Hij komt voor een ieder die zijn of haar verlangen, zijn hoop en troost 2 kron 7:14 En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. Het gevaar van lot: Gedwongen worden om huis en haard te verlaten… maar niet weg willen praktisch weggesl

15 Onze nieuwe woning Kijkt u nog uit naar uw nieuwe woning. Veel groene natuur, veel fruit, goeie buurt zonder criminaliteit. de beste architect bouwde het. Hij weet de opleverdatum.. Hij wacht op inwoners, Zijn wij die inwoners die horen: Op 22:2 En ik, Johannes, zag * de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: * Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4 * En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. .


Download ppt "Wachten op’t opleveringsdatum van het Huis"

Verwante presentaties


Ads door Google