De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huis voor de Kunsten Limburg Roermond Platform Amateurkunst Heerlen 21 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huis voor de Kunsten Limburg Roermond Platform Amateurkunst Heerlen 21 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Huis voor de Kunsten Limburg Roermond Platform Amateurkunst Heerlen 21 april 2015

2 HKL - Wat ging eraan vooraf Mei 2001: Instemming Provinciale Staten start Centrum voor Amateurkunsten (CvA) Thorn Taak: ondersteuning en adequate huisvesting 4 koepelorganisaties – Limburgs Bond van Muziekgezelschappen (LBM), – Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), – Limburgse Federatie voor Amateurtoneelverenigingen (LFA), – Stichting Verenigde Nederlandse Korenorganisaties – Limburg (VNK)

3 HKL-ontwikkeling 2003: verbreding van activiteiten (organisaties op gebied van toneel, audiovisuele kunst, beeldende kunst, musea en popmuziek) 2005: verruiming en centralisatie van huisvesting - > verhuizing naar Roermond 2005: Nieuwe naam -> Huis voor de Kunsten Limburg Nu: 50 aangesloten organisaties

4 Disciplines Muziek Toneel Dans Beeldende kunst Film & fotografie Erfgoed Literatuur Musea Streektaal Urban

5 Producten en Diensten Administratieve ondersteuning Financiële ondersteuning Beleidsondersteuning PR, Communicatie en Informatie Opleidingen, cursussen / kadervorming Concoursen / solistenwedstrijden Onderscheidingen / versierselen Evenementen en Festivals Productontwikkeling / innovatie Coördinatie, belangenbehartiging, contactpunt

6 Medewerkers 28 medewerkers – Directeur (1) – Consulenten (16) – Secretariaat (5) – Financiële administratie (3) – PR-medewerkers (3)

7 Kengetallen Limburg 480.000 actieve beoefenaars van amateurkunsten (tussen 15 en 80 jaar) 38.000 Dans 67.000 Foto en film 10.000 Leden van 161 Schutterijen 14.000 Schrijven, waaronder dialect

8 vervolg kengetallen 79.000 Muziek, waaronder: – 30.000 leden van 1100 koren – 25.000 leden van 283 hafabra – 5.500 leden van 225 tamboerkorpsen e.d. – 18.000 popmuzikanten, waaronder 1.500 bandjes 4.700 toneel en theater 70.000 beeldende kunst 1.000 cultureel erfgoed

9 MOTIE VOLKSCULTUUR Uitvoering in de periode 2013 – 2016

10 Partners

11 1: Instrumenten en Uniformen € 250.000,- per jaar extra beschikbaar voor bijdragen aan uniformen en instrumenten, waaronder buksen voor schutterijen Huidige regeling van Prins Bernard Cultuurfonds blijft van kracht alleen bedragen worden automatisch door de bijdrage van de Provincie verdubbeld.

12 2. Opleiding en Talentontwikkeling LBM: – € 2.000,= per vereniging voor project om kinderen op basisscholen c.q. buitenschoolse opvang kennis te laten maken met het zelf maken van muziek – € 2.000,= per vereniging voor projecten/workshops in kader van permanente educatie LBT: – Extra scholing max 10 leerlingen ( 55 jr) – Maximaal 10 leerlingen à € 250,=

13 2. Opleiding en Talentontwikkeling VNK: – Koorscholing: Cursussen zangtechniek, podiumpresentatie, specifieke genres e.d. 75 % kosten met een maximum van € 1.500,= – Toon Talent: Jeugdzangstimuleringsprojecten Bijdrage afhankelijk van aard en omvang project OLS: buksmeester, oude en nieuwe exercitie

14 3: Ondersteuning besturen Aanbod van cursussen door HKL voor de vier bonden in 3 workshopsronden per jaar Verdeling in Noord – Midden en Zuid Deelname is kosteloos Waardering: 8

15 3: Ondersteuning besturen (2) Najaar 2014: Functiegericht besturen Beter gezien en gehoord worden via social media Crescendo van mijn verenigingsimago Vinden en binden van vrijwilligers Overige onderwerpen: imago/merk van de vereniging, beter vergaderen, creatief jeugd en leden werven, sponsor- en fondsenwerving, vinden en binden van vrijwilligers, gebruik social media etc..

16 4: Innovatieve projecten Projecten die cross-overs bevorderen: het project strekt zich uit over meerdere cultuurdisciplines: muziek – toneel – theater – literatuur – beeldende kunst – vormgeving – dans – foto/film wat al niet meer EN die het amateurveld, talenten en het professionele veld samenbrengen. Voorkeur: Vernieuwende activiteiten die een stimulerende werking hebben op opleiding en talentontwikkeling. Professional moet meer doen dan samen optreden.

17 Stimuleringsregeling Samen Winnen  Partner: Huis voor de Sport Limburg  Investeren in versterken verenigingen en/of stichtingen  Investeren in koplopers met als motto ‘goed voorbeeld doet volgen’  Bevorderen leefbaarheid kernen, wijken, dorpen in Limburg  www.samenwinnenlimburg.nl. www.samenwinnenlimburg.nl


Download ppt "Huis voor de Kunsten Limburg Roermond Platform Amateurkunst Heerlen 21 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google