De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Casus alcohol Journal Cafe 2 20150426 Ellen van Leeuwen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Casus alcohol Journal Cafe 2 20150426 Ellen van Leeuwen."— Transcript van de presentatie:

1 Casus alcohol Journal Cafe 2 20150426 Ellen van Leeuwen

2 Casus Man, 66jaar, bruggepensioneerd. Partner, 1zoon. 2000- … chronisch alcoholmisbruik Partner en zoon: Vermoeden beide ook chronisch alcoholmisbruik 2012 dringend huisbezoek => opname wegens coma => sepsis met endocarditis => hartklepprothese met gebruik warfarine Chronische Medicatie – Bisoprolol 5mg – Warfarin volgens schema 2jaar nuchter, stabiele regeling INR, regelmatige FU bij HA en vpl 2012- recidiverend hervalperiodes alcoholgebruik Momenteel terug OHgebruik=> afspraak geen marevan, geen opvolging van mij uit, zorgvraag op vraag van patiënt

3 Vraag MW mutualiteit Schrijnende thuissituatie “drinkt zich dood” Kan medicatie helpen om het drankgebruik te verminderen? Wonderpil?

4 Welke medicatie bestaat er bij alcoholafhankelijkheid? Disulfiram Antabuse – Aversietherapie – Ernstige bijwerkingen: collaps, hepatitis, neuropathie, psychose. – Weinig evidentie in huisartspraktijk Acamprosaat: Campral – alcoholdrang verminderen – weinig lichte bijwerkingen – Kwaliteit bewijs effectiviteit huisartspraktijk laag Naltrexone: Nalorex – verminderen drang + genot van alcohol verminderen. – Geen terugbetaling. Ook bij opiatenverslaving. – Lijkt relatief veilig. – kwaliteit van bewijs voor effectiviteit in de huisartsenpraktijk laag. NHG problematisch alcoholgebruik 2014

5

6 Selincro: nalmefeen – Alcoholgenot neemt af => neiging tot doordrinken vermindert – 2u op voorhand nemen, werking 24u – Terugbetaling bij volwassen alcoholafhankelijke patiënten met hoogrisico-alcoholconsumptie (≥ 60g/dag voor de mannen en ≥ 40g/dag voor de vrouwen) die geen fysieke ontwenningsverschijnselen vertonen geen onmiddellijke ontwenning vereisen, met psychosociale ondersteuning NHG onvoldoende onderzocht op effectiviteit en veiligheid.

7 BCFI: nalmefeen is geen wondermiddel – 2 placebogecontroleerde studies van 6m, beide ook psychosociale ondersteuning – 1332 patiënten – Effect: < 2d/m minder hoog OH gebruik 5-9g dagelijks OH gebruik minder( 0.5glas wijn) – 30-50% uitval – Geen vergelijkende studies naltrexon of acamprosaat – Veel ongewenste bijwerkingen Conclusie Psychosociale aanpak belangrijke rol!

8 JAMA. 2014 May 14;311(18):1889-900. doi: 10.1001/jama.2014.3628. Pharmacotherapy for adults with alcohol use disorders in outpatient settings: a systematic review and meta-analysis. Besluit: oraal naltrexon als acamprosaat vermindert het risico van herval in overmatig drinken verminderen. Farmacotherapie voor volwassenen met problematisch alcoholgebruik in de ambulante zorg. Minerva 2015; Volume 14; Nummer 2; Pagina 22 – 23

9 vraagstelling behandeling van volwassenen met een problematisch alcoholgebruik – effect op alcoholconsumptie en gezondheidsparameters – wat zijn de schadelijke effecten van de verschillende medicijnen?

10 Systematische review en metanalyse Inclusie – 22 803 patiënten (21 tot 1 383 per studie) van – Gemidd 40 jaar – problematisch alcoholgebruik (meestal met alcoholafhankelijkheid) – Duur 12w-52w – na detoxificatie of minstens 3 dagen abstinentie – Ambulante zorg

11 uitkomstmaten Effect OH consumptie: vermindering risico herval in overmatig drinken, aantal drinkdagen, aantal zware drinkdagen, aantal consumpties per drinkdag Effect op gezondheidsparameters Ongewenste effecten Publicatiebias

12 Resultaten Risico op herval overmatig drinken: NNT: 12 resp 20 (acamprosaat en naltrexon vs placebo) Risico op herval buitensporig drinken NNT 12 (naltrexon) Acamprosaat, naltrexon, nalmefeen: vermindering in aantal drinkdagen en aantal zware drinkdagen Naltrexon, nalmefeen: significante daling aantal E per drinkdag Meer studie uitval door ongewenste effecten naltrexon en nalmefeen

13 bespreking Heterogeniteit groot – duur van de behandeling (12 tot 52 weken) en de follow-up periode (12 tot 108 weken) – Europese studies: rekrutering meestal in hospitalen of via behandelprogramma’s – Amerikaanse studies: recrutering meestal via advertenties en verwijzingen rekruteerden. – verschillende ernst van problematisch alcoholgebruik => verschillend effect medicijnen

14 Interpretatie resultaten acamprosaat en naltrexon vermindert in vergelijking met placebo het herval in overmatig drinken Subrgroepanalyse: grootst in studies met hoog en onduidelijk risico gebruik, minder in studies met matig risico en niet langer statistisch significant in studies met laag risico

15 Relevant HA – 2 studies volledig in 1 ste lijn – Effect op gezondheidsparameters? – Vooral veertigers DSM IV criteria alcoholafhankelijkheid – Abstinentie 3d – Gecumuleerd effect van psychosociale interventies – Nalmefeen ook statistische significante verbetering: niet in besluit – Effect bij minder ernstige stoornis in gebruik?

16 Take home messages Herval in overmatig alcoholgebruik kan voorkomen worden door medicatie (acamprosaat, naltrexon, topiramaat en nalmefeen) – in combinatie met psychotherapeutische interventies – 3d abstinentie – Hulp van gespecialiseerde dienst – Middel afhankelijk: therapeutische werking, de posologie en het optreden van ongewenste effecten.

17 Bedenkingen – Motivatie patiënt is essentieel! – Internationale richtlijnen bevelen aan om na een succesvolle ontwenning in een gespecialiseerde dienst, een farmacologische behandeling te overwegen in combinatie met een psychologische interventie specifiek gericht op alcoholmisbruik – Maatregelen vanuit beleid (cfr rookbeleid België)

18 Bronnen Matheï C. Farmacotherapie voor volwassenen met problematisch alcoholgebruik in de ambulante zorg. Minerva 2015;14(2):22-23. Jonas DE, Amick HR, Feltner C, et al. Pharmacotherapy for adults with alcohol use disorders in outpatient settings: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2014;311:1889-900 NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik. Boomsma LJ, Drost IM, Larsen IM, Luijkx JJHM, Meerkerk GJ, Valken N, Verduijn M, Burgers JS, Van der Weele GM, Sijbom M.. Huisarts Wet 2014;57(12):638-46 BCF Goed om te weten 2010401 Selincro is geen wondermiddel.


Download ppt "Casus alcohol Journal Cafe 2 20150426 Ellen van Leeuwen."

Verwante presentaties


Ads door Google