De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brandpreventie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brandpreventie."— Transcript van de presentatie:

1 Brandpreventie

2 Inhoud van de presentatie.
Wat is brand Brandpreventie: enkele tips Brandklassen De eerste blusmiddelen

3 Inhoud van de presentatie.
Wat is brand Brandpreventie: enkele tips Brandklassen De eerste blusmiddelen

4 Om verbranding mogelijk te maken zijn er altijd 3 elementen nodig:
Brandbaar product (vaste stof / vloeistof / gas) Oxidatiemiddel (meestal zuurstof; 21% in de lucht) Energie (vlam / vonk / warmte) Zuurstof Energiebron Brandbare stof

5 Hoe een brand bestrijden?
Verwijderen van de BRANDSTOF Wegnemen van de ZUURSTOF Wegnemen van de ENERGIEBRON (AFKOELEN) Zuurstof Energiebron Brandbare stof

6 Inhoud van de presentatie.
Wat is brand Brandpreventie: enkele tips Brandklassen De eerste blusmiddelen

7 Brandpreventie: enkele tips.
Beperk het gebruik van brandbare materialen tot een minimum. Gooi geen sigaretten in de papiermand. Laat afval regelmatig ophalen. Houd de branddeuren dicht. Plaats geen obstructies in de bewegingsbaan van automatisch sluitende branddeuren.

8 Brandpreventie: enkele tips.
Houd de evacuatiewegen en nooduitgangen vrij. Zij zijn geen bergplaats! Informeer naar de locatie en het gebruik van de voorziene blusmiddelen. Sluit ramen en deuren bij het verlaten van je klas of ander lokaal en sluit water- en gaskranen. Schakel minstens uw PC-monitor uit na uw dagtaak. Laat elektrische toestellen (in werking) niet onbeheerd achter.

9 Brandpreventie: enkele tips.
Laat elektrische snoeren niet rond slingeren. Elektrische snoeren op haspel helemaal uitrollen bij gebruik. Veiligheidssignalisatie kan uw leven redden, houd ze goed zichtbaar. Ga na welke evacuatiewegen voor u van toepassing zijn in geval van nood. Houd de doorgang voor de hulpdiensten vrij.

10 Film voor de kinderen Klik op de figuur.

11 Inhoud van de presentatie.
Wat is brand Brandpreventie: enkele tips Brandklassen De eerste blusmiddelen

12 Brandklassen Klasse A VASTE STOFFEN papier karton kolen textiel ….

13 Brandklassen Klasse B VLOEISTOFFEN benzine alcohol teer vetten

14 Brandklassen Klasse C GASSEN aardgas methaan propaan butaan

15 Brandklassen Klasse D METALEN magnesium aluminium natrium titanium

16 audiovisuele middelen
Brandklassen Soms kan het voorkomen dat branden met elektriciteit in een aparte klasse (Klasse E) zijn ingedeeld. Het is geen erkende klasse. Klasse E behoort in feite tot klasse A. Met Klasse E worden nogal eens branden van bv. computers, beeldschermen, schakelkasten, telefooncentrales, enz. bedoeld. Klasse ELEKTRICITEIT elektr. cabines computers audiovisuele middelen elektr. schakelborden

17 Inhoud van de presentatie.
Wat is brand Brandpreventie: enkele tips Brandklassen De eerste blusmiddelen

18 Het blusdeken Neem het blusdeken met 2 handen vast aan de bovenste hoekpunten. (handpalmen naar boven) Draai uw handen zodat het blusdeken uw handen en onderarmen bedekt. Benader het vuur met gestrekte armen en het blusdeken voor u. Plaats het blusdeken over de brand (beginnende met de onderkant van het blusdeken). Zorg ervoor dat het blusdeken de vuurhaard volledig bedekt. Laat het deken liggen. Bel de brandweer en houd een oogje in het zeil.

19 De poederblusser Klasse A / B / C
Klasse D : alleen met speciaal D-poeder !! Elektriciteit: veel nevenschade ! OPGELET: bij het doven van een gasbrand is het ontsnappend gas vaak een groter gevaar. Tracht eerst zo snel mogelijk de gastoevoer af te sluiten of laat de gascilinder gecontroleerd branden tot hij leeg is (zie de brandhaspel). PZ nieuw model PL 6 oud model

20 De poederblusser: hoe gebruiken
Bewaar een veilige afstand tot de brandhaard en plaats het apparaat naast je op de grond. Trek de veiligheidspin uit en druk / knijp de inslagknop in. 1x testen door knijpafsluiter heel even in te drukken. Begeef je naar de brandhaard, ( tot op 3 à 4 m, wind in de rug, en voorzie ruimte om eventueel terug te trekken!) houd de blusser aan het handvat in de ene hand en de straalpijp in de andere hand. Neem een stevige positie aan, lichtjes door de knieën buigend en richt de straalpijp op de basis van de vlammen. Druk de knijpafsluiter in, richt ietsje te laag. Door de druk verhoogt de hand automatisch zodat je dan wel de juiste hoogte bereikt. Ga nooit alleen naar een brandhaard. Een lege brandblusser wordt steeds horizontaal op de grond gelegd.

21 De poederblusser: opgelet
Bij klasse A Onderbroken straal. Bij klasse B Continue straal en tracht de stromende vloeistof in zijn geheel te blussen.

22 De CO2-blusser: een rode fles met een grijze kraag.
Een grijze kraag wijst op de aanwezigheid van CO2. 5 kg Geschikt voor: Klasse A: matig effect Klasse B: goed Klasse C: matig effect Klasse E: doeltreffend blusmiddel op elektrische toestellen 2 kg

23 De CO2-blusser: hoe gebruiken
De grendel of pin uit de handgreep verwijderen. Richt de straalpijp vanaf ongeveer 1,5 meter op de vlammen en duw de hefboom naar beneden. (Steeds handvat vasthouden en niet de expansiekoker!) De bedienaar moet zeer dicht bij de vuurhaard komen. (±1.5m) Blus met continue straal! Bij het blussen van vloeibare brandstoffen, de straal nooit van op te korte afstand recht in de vloeistof spuiten. De vloeistof kan hierdoor wegspatten en de brand verspreiden. Een lege brandblusser wordt steeds horizontaal op de grond gelegd.

24 De CO2-blusser: opgepast.
De straal nooit van zeer dichtbij op personen richten en zeker niet op het gelaat. De koolzuursneeuw kan ernstige vrieswonden veroorzaken. Deze vrieswonden zijn vergelijkbaar met brandwonden.

25 De schuimblusser De schuimblusser is in praktijk gemakkelijk te herkennen aan de speciale sproeikop (lijkt op een douchekop). Verschil van de sproeikop bij een poederblusser en schuimblusser. Deze schuimblusser wordt voornamelijk in keukens geplaatst. Zeer interessant voor thuis. Het schuim is niet giftig en de kwaliteit blijft minstens 5 jaar gewaarborgd, daar het schuim zich pas mengt op het ogenblik van het onder druk stellen van het apparaat.

26 De schuimblusser: geschikt voor …
Klasse A: onderbroken straal Klasse B: onderbroken straal Elektriciteit: de schuimblusser kan ervoor gebruikt worden, al krijgt de CO2- blusser toch de voorkeur!

27 De schuimblusser: hoe gebruiken
Bewaar een veilige afstand tot de brandhaard en plaats het apparaat naast je op de grond. Trek de veiligheidspin uit en druk / knijp de inslagknop in. 1x testen door knijpafsluiter heel even in te drukken. Begeef je naar de brandhaard, ( tot op 3 à 4 m, wind in de rug, en voorzie ruimte om eventueel terug te trekken!) houd de blusser aan het handvat in de ene hand en de straalpijp in de andere. Neem een stevige positie aan, lichtjes door de knieën buigend en richt de straalpijp op de basis van de vlammen. Druk de knijpafsluiter in, richt ietsje te laag. Door de druk verhoogt de hand automatisch zodat je dan wel de juiste hoogte bereikt. Ga nooit alleen naar een brandhaard. Een lege brandblusser wordt steeds horizontaal op de grond gelegd.

28 De brandhaspel Enkel geschikt voor het blussen van klasse A -branden! Brand van vaste stoffen. De haspel kan wel worden gebruikt om de mantel van een brandende gascilinder af te koelen zodat hij niet kan exploderen.

29 De brandhaspel: kenmerken
afsluitkraan hendel: 3 standen: dicht/nevel/volle straal lans hydrant (brandkraan) met koppelstuk Herinnering: alleen voor vaste stoffen!

30 OPMERKING: gevaarlijk op:
De brandhaspel OPMERKING: gevaarlijk op: vloeistoffen: steekvlam (vb. frituurvet …) metaal: knalgas elektriciteit: kortsluiting / elektrocutie veel waterschade water bevriest bij 0°C

31 De brandhaspel: hoe gebruiken
Open de kast. Maak de lans los en rol de haspel een stukje af. Draai de afsluitkraan open en test de haspel door de hendel even in een ‘open’-stand te draaien. Begeef je naar de plaats van de brand. Selecteer 'volle straal' of 'nevel' naargelang de situatie en richt de straal naar de basis van de vlammen.

32 Het blussen met de haspel kan op verschillende wijzen gebeuren
Vernevelde straal Niet geschikt om grote branden te blussen. Door het water te vernevelen in kleine druppeltjes wordt de contactoppervlakte met de brandhaard groter. De verdamping (dus ook afkoeling) is dan ook des te groter. De nevel heeft een verstikkend effect. Wordt vaak gebruikt om de lansdrager tegen de warmte van de brand te beschermen. Het bluswater wordt optimaal gebruikt en er is minder waterschade dan bij volle straal.

33 Het blussen met de haspel kan op verschillende wijzen gebeuren
Gebonden straal Vooral voor branden met grote warmtestraling en die dus moeilijk te benaderen zijn. Kan diep in de vuurhaard doordringen. Sleurt een belangrijke luchtstroom mee en dit heeft een blaaseffect. Dit effect kan zo groot zijn dat uitslaande vlammen neergeslagen worden. Doeltreffend maar veel waterschade.

34 Dank voor de aandacht.


Download ppt "Brandpreventie."

Verwante presentaties


Ads door Google