De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eindvoorstel van de werkgroep ideeënmanagement

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eindvoorstel van de werkgroep ideeënmanagement"— Transcript van de presentatie:

1 Eindvoorstel van de werkgroep ideeënmanagement
Rene Albert Blok Titeldia Nederlands. Verander de titeldia in een Engelstalige door in de lijstweergave (links) te rechts-klikken op de titeldia. Kies de Engelstalige indeling.

2 How can we make a difference?

3 RVO.nl heeft als doel in 2017 dé toonaangevende overheidsdienstverlener Missie van RVO = Elk dag beter Ideeënmanagementsystemen Men spreekt ook wel over generatie systemen 1e Bekende ideeën bus 2e Direct leidinggevende het ingebrachte idee beoordeelt 3e Hierbij wordt de inbrenger van het idee ook verantwoordelijk voor de realisatie Aantal ingebrachte ideeën per werknemer per jaar 0,46 Duitsland 0,53 Zweden Japan

4 Wat levert de werkgever op?
Realisatiegraad 61% Duitsland 51% Zweden 86% Japan Netto-opbrengst per werknemer per jaar € 339 Duitsland € 224 Zweden € 3432 Japan

5 Test What's in for me ? 80% van de innovaties afkomstig van de werkvloer Het idee om de werkvloer veel meer bij de ontwikkeling van het productieproces te betrekken, heeft er mede toe geleid dat bij Toyota jaarlijks één miljoen ideeën worden geïmplementeerd. Inmiddels profiteren veel Japanse bedrijven van de ongekende hefboomwerking die uitgaat van hun professionele ideeënmanagement. Gemiddeld krijgen Japanse bedrijven zo’n 21 ideeën per werknemer per jaar binnen. Er is een hoge betrokkenheid bij de werkgever.

6 Ter Herinnering -Wat vonden we belangrijk:
Afbakening: Het gaat om interne ideeën van het Facilitair Bedrijf Proces: goede begeleiding, goede terugkoppeling. Spelregels: Heldere regels voor alle partijen om misbruik te voorkomen. Communicatie: medewerkers blijvend enthousiast houden. Ideeën Mogen niet uit bestaande werkopdrachten of targets bestaan Inzending bestaat uit een beschrijving en kosten/baten Verantwoordelijken Ideeënmanager: belangenbehartiger idee-inzender Adviseur: inhoudelijk deskundige Projecteigenaar: implementatie verantwoordelijke

7 aandachtspunten van het MT
1. Een voorstel met betrekking tot de invoerdatum, daarbij rekening houdend met de mogelijkheden voor medewerkers buiten het FB om met ideeën te komen. 2. Zijn er ideeën om gedurende de opstartfase het proces minder zwaar in te richten, zodat kan worden bekeken in hoeverre een zware inrichting ook daadwerkelijk nodig is. 3. Uitwerken hoe we er voor zorgen dat een idee in het juiste traject beland (FB Idee of binnen de werkgroepen). 4. Extra prikkels/motivatie voor het indienen van ideeën. 7

8 1. Een voorstel met betrekking tot de invoerdatum
We stellen voor om op 1 juli te starten. Dan is er nog tijd om tot één timis te komen. De werkgroepen zijn gestopt en hebben daardoor geen last meer van ideeënmanagement Er is tijd voor de ideeënmanagers om samen met communicatie een plan op te zetten voor ideeënmanagement en hoe het werkt onder de aandacht te brengen van alle FB medewerkers en eventueel breder. De ideeënmanagers moeten nog aangesteld worden. De portefeuillehouders van FB Idee zijn Rene Blok & Meindert Hibma

9 2. Ideeënmanagement gedurende de opstartfase minder zwaar in richten
Het proces is inmiddels ingericht voor AgNL. Het bleek erg simpel in te regelen in timis Dan wel een issue: Er is nu nog geen gemeenschappelijk timis Voorstel is om 1 juli te starten, mocht timis voor DR niet beschikbaar zijn dan moet een simpel e-formulier gemaakt worden en kunnen de mails ingevoerd worden in de timis van AgNL door de ideeënmanager. Dan kan er wel gerapporteerd worden.

10 3. Uitwerken hoe we er voor zorgen dat een idee in het juiste traject beland
Door na 1 juli te starten is het risico klein dat een idee op een verkeerde plek binnen de organisatie terecht komt. Ideeën worden ingediend bij de ideeënmanager en die kan bij twijfel contact zoeken in de FB-organisatie om te checken of het idee daar ook al wordt behandelt.

11 4. Extra prikkels/motivatie voor het indienen van ideeën.
Onderzoek van rené Het gaat om aardigheidjes van minder dan 5 euro Bij echt grote winst is het leuk om de afdeling als geheel daar voor te belonen. Voorbeeld: Lunch in het bedrijfsrestaurant of borrelkar na werktijd

12 Verzoek aan het MT De vorige presentatie zijn de volgende punten goed gekeurd: De spelregels met betrekking tot ideeënmanagement De organisatie (twee verantwoordelijken, een voor AgNL en een voor DR en het proces) We vragen nu goedkeuring om Te starten op 1 juli timis te gebruiken voor registratie en rapportage eventueel voor DR te starten met e-formulier als er nog geen gemeenschappelijke timis is. Aanschaf van duurzame hebbedingetjes om medewerkers extra te stimuleren voor het aanbrengen van ideeën.

13 Deciding what not to do is as important as deciding what to do.

14 Ideeen?


Download ppt "Eindvoorstel van de werkgroep ideeënmanagement"

Verwante presentaties


Ads door Google