De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hefboom of slagboom Marc van der Meer LOB-netwerk 8 december 2011 Netwerken en sociaal kapitaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hefboom of slagboom Marc van der Meer LOB-netwerk 8 december 2011 Netwerken en sociaal kapitaal."— Transcript van de presentatie:

1 Hefboom of slagboom Marc van der Meer LOB-netwerk 8 december 2011 Netwerken en sociaal kapitaal

2 1.Netwerk literatuur: de kracht van sociale bindingen 2.HvA studie naar alumni 3.Ecbo-onderzoek in het mbo 4.Conclusies Inhoud 2

3 Wat zijn netwerken? Veel organisatie/bedrijfssociologiche literatuur Veel arbeidsmarktliteratuur Bronnen sociaal kapitaal? Ouders/gezin (Van den Broek e.a., 2010; Bourdieu, 1989; Kraaykamp 2009; Brinkgreve, 2010; Perna & Titus, 2005) Peers (Karsten, 2006) School (Robèrt,2003; Parcel, 2010) Clubs/vereniging/vrijwilligerswerk (Volker & Flap, 2008; Chua, 2010). 3

4 Metro London 4

5 1.Van clans naar bedrijfsorganisatie naar netwerken 2.Relationele vormen van contracten 3.Aan de rand van de organisatie is kennis vluchtig 4.De organisatie heeft hierarchie nodig om kennis te bundelen: belang van kennismanagament Van bedrijfsorganisatie naar netwerken 5

6 1.De kracht van zwakke bindingen 2.De kracht van sterke bindingen Bindingen 6

7 7

8 Open en gesloten innovatie (Chesbrough, 2003) 8

9 Stromen in het MBO 9

10 Plaatje innovatie NWO 2006 10

11 Model Hybride Organisaties Leren centraal Werken centraal Volledig Hybride Deels Hybride Overwegend Hybride Deels Hybride Overwegend Hybride Vormen van werkpleklerenVormen van schools leren 11

12 Aanleiding tot studie sociaal kapitaal en studentenwerken Sociaal kapitaal is ongelijk verdeeld (Battu, 2010; Behtoui, 2007). Problemen in het mbo/ hbo zoals schooluitval, switchen etc. Docenten en leerlingen lijken zich weinig bewust van belang sociaal kapitaal 12

13 1.Drie jaar na afstuderen 2.Netwerkopbouw etnisch gescheiden 3.Conclusies HvA onderzoek naar alumni (Balafkih, Imansoeradi, Meerman, Van der Meer, 2009) 13

14 MBO onderzoek ‘Onzichtbare en zichtbare hand’ (Lin, 2008) Hoe rijker het netwerk, hoe groter de opbrengst 14

15 Onderzoeksvraag Is het sociaal kapitaal van belang voor de leerloopbaan van mbo’ers en in hoeverre besteden onderwijsinstellingen aandacht aan dit thema? 1. Hoe ziet het netwerk eruit 2. Ervaren mbo’ers toegang tot hulpbronnen? 3. Effecten op schoolsucces, beroepsbeeld en tevredenheid stage 4. Wat doen mbo-instellingen aan sociaal kapitaal? 15

16 Onderzoeksopzet Survey-onderzoek 1.556 mbo’ers, waarvan 20% vsv’ers A-selecte steekproef Groepsinterviews met docenten van roc’s Schoolkenmerken Leerlingkenmerken Sector Geslacht mbo niveau 2/4 Leeftijd Etnische afkomst Opleidingsniveau ouders Mate van maatschappelijke participatie 16

17 Meten van sociaal kapitaal Voorkomende beroepen in het netwerk (PG) Toegang tot hulp in het netwerk (RG) 17

18 Position generator Huisarts (niet je eigen) Advocaat Manager Politieagent Verpleegkundige Kapper Bakker Kok Schoonmaker 18

19 Position generator Huisarts, chirurg, psychiater (niet je eigen) Advocaat, notaris, rechter Manager, directeur, projectleider Politieagent, jongerenwerker, gevangenismedewerker Verpleegkundige, doktersassistent, tandartsassistent Kapper, schoonheidsspecialist(e) Bakker, slager, groenteboer Kok, ober, serveerster Schoonmaker, vuilnisman, glazenwasser 19

20 Position generator 20

21 Werkt de position generator? Kennen leerlingen alle beroepen? Onduidelijke beroepen: leraar, dominee Dekking: weinig zorgberoepen Spreiding Conclusie: heldere beroepen, goed overzicht, voldoende variatie 21

22 Resource generator RG meet toegang tot hulp in het netwerk Voorbeeldvragen: – Stimuleert iemand je om je mbo-opleiding af te maken? – Heb je iemand die je kan helpen met huiswerk? – Als dat nodig is, wie zou je dan om hulp vragen om een stageplaats te vinden? 22

23 Resultaten: het netwerk Mannen > vrouwen Niveau 4 > niveau 2 Het netwerk neemt toe met de leeftijd Surinamers groter netwerk dan Marokkanen en Nederlanders Surinamers netwerk met meer status dan Marokkanen Allochtonen hebben diverser netwerk dan autochtonen 23

24 Resultaten: toegang tot hulpbronnen Gezinsleden belangrijkst Kennissen minst belangrijk Vrouwen meer dan mannen Hoe ouder, hoe minder hulp Niveau 4 vaker geen hulp dan niveau 2 Autochtonen meer hulp dan allochtonen Marokkaanse respondenten  minste toegang tot hulp 24

25 Resultaten: effecten Algemeen:Toegang tot hulp meer effect dan netwerk zelf Schoolsucces:Hogere beroepen, iets hogere schoolprestatie Meer toegang tot hulp, iets hogere schoolprestaties VsVérs minder toegang tot hulp Beroepsbeeld:Hulp bij de beroepskeuze draagt vooral op niveau 2 aan een scherp beroepsbeeld Tevredenheid stage:Geen effecten, vooral de school is van belang 25

26 Resultaten: wat instellingen doen Volgens leerlingen: Contact leggen met bedrijf (75%) Houding tijdens stage/werkbezoek (75%) Netwerk in kaart brengen (30%) Digitale netwerken (30%) Volgens docenten: Meesten erkennen belang, maar doen weinig Wel in kader LOB/stage  contact leggen/houdingsaspecten Bij sommige opleidingen is netwerk inherent aan beroep Sommige docenten wenden eigen netwerk aan 26

27 Conclusies (1) Conclusies eerder indicatief dan representatief voor hele mbo SK groeit met de jaren, kan worden ontwikkeld, gebeurt via mbo-onderwijs nog maar mondjesmaat Aandacht mbo’ers voor SK in examenjaar nog beperkt : diplomagerichtheid Mbo’ers verschillen qua SK: m/v, niveau 2/4, etniciteit Echter niet sociale achtergrond 27

28 Conclusies (2) Beperkte invloed SK op effectmaten (schoolprestaties, beroepsbeeld, tevredenheid stage) Deelname aan opleiding hangt samen met SK (met name toegang hulpbronnen) Eveneens invloed deelname aan clubs, verenigingen, vrijwilligerswerk op SK Aandacht in mbo-onderwijs nog beperkt, kan beter Hefboom of slagboom? 28

29 Ontwikkelpunten Bij onderdelen in de vragenlijst wellicht iets meer toelichting (bijv. ‘Ken je iemand’) De Multiberoepen PG zou na bewerking bruikbaar kunnen worden gemaakt voor scholen Inzichten uit studie zouden besproken kunnen worden met roc’s (teams, slb’ers, stagebegeleiders, etc.) 29

30 Resultaten: kerncijfers AantalNiveau 2: 1020 bol’ersNiveau 4: 536 bol’ers Etniciteit60% aut., 13-14% bij 3 all. groepen Etn. naar niveauNiveau 2: 50% aut, 22% Mar, 14% Sur/Tur Niveau 4: 65% aut, 10% Mar, 13% Sur/Turk Geslacht57% vr43% m LeeftijdNiveau 4 gem. 1 jaar ouder Opleidingsnivea u ouders Grote verschillen: ruim helft Mar. ouder hooguit lagere school, bij aut. 4% Geen verschil niveau 2 en 4 Vr. mbo’ers iets vaker laag/hoog, m. iets meer midden Opleidingsnivea u broer/zus Mbo’ers niveau 2 vaker broer/zus met lager opleidingsniveau dan mbo’ers niveau 4 30

31 Resultaten: kerncijfers Goede vriendenM: gem. 9,2Vr: gem. 6,2 Lidmaatschap club/vereniging M: 55% Niveau 4: 52% Aut: 54% Vr: 42% Niveau 2: 38% All: 34-40% VrijwilligerswerkNiveau 4: 27% Aut: 26% Niveau 2: 17% All: 18-21% BijbanenM: 72% Niveau 4: 72% Aut: 75% Vr: 65% Niveau 2: ca. 60% All: 54-60% Schoolprestaties60% goed, 33% voldoende, 7% onvold.-slecht. Vr. beter dan m., niveau 4 beter dan niveau 2. Beroepsbeeld 53% zegt beroepskeuze te hebben gemaakt 31% twijfelt tussen beroepen 14% weet het niet 2% is er niet mee bezig 31


Download ppt "Hefboom of slagboom Marc van der Meer LOB-netwerk 8 december 2011 Netwerken en sociaal kapitaal."

Verwante presentaties


Ads door Google