De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie AMS-STAGE 1. Algemeen -Stageduur 5 weken -Inleveren POK, stageverslag, urenregistratie -Stagebezoek -Beoordeling 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie AMS-STAGE 1. Algemeen -Stageduur 5 weken -Inleveren POK, stageverslag, urenregistratie -Stagebezoek -Beoordeling 2."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie AMS-STAGE 1

2 Algemeen -Stageduur 5 weken -Inleveren POK, stageverslag, urenregistratie -Stagebezoek -Beoordeling 2

3 Programma vandaag 3

4 Stageopdrachten AMS-STAGE 4

5 Inhoud 1.Algemene bedrijfsbeschrijving 2.Werkzaamheden rondom AMS 3.Dataverzameling AMS 4.Aanvullende dataverzameling 5.Organogram AMS 6.Financiële opgaven 7.Literatuur  Stageopdrachten 5

6 1. Algemene bedrijfsbeschrijving  Algemene kengetallen van het bedrijf(ha, stuks vee, melk, etc.)  Geschiedenis over bedrijf  Visie ondernemer  Missie bedrijf/management  Beschrijving missie, visie en doel m.b.t. de melkrobot en andere sensoren.  Stageopdrachten 6

7 Kengetallen ‘Een kengetal is een getal dat inzicht geeft in de situatie en/of de ontwikkeling van een beleids-of productieproces.’  Stageopdrachten 7

8 Missie De missie van een organisatie is een relatief statische en bondige omschrijving van de primaire functie(s), de opdracht of de bestaansreden van de organisatie, die weinig of niet evolueert in de loop der jaren. Visie Een visie is een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst.  Stageopdrachten 8

9 Voorbeeld Doel: -Het produceren van excellente melk door melkkoeien, welke genieten van een goede gezondheid en welzijn. Missie: -De zuivelbehoeften van mensen op een duurzame manier vervullen. Visie: - Het maatschappelijk verantwoordt produceren van melk, welke in de toekomst meer zal verduurzamen waardoor koeien ouder worden en melkkwaliteit wordt verhoogd. 9

10 Redenen om melkrobot aan te schaffen Arbeidsefficientie? Arbeidsvervanging? Arbeidsongeschiktheid? Sociaal? Flexibel? Omgeving? Welke redenen heeft de veehouder en waarom?  Stageopdrachten 10

11 Type  Stageopdrachten 11

12 2. Werkzaamheden rondom de AMS dagelijks/periodiek  Behandelen van datalijsten en toepassen in stal(koeien ophalen/controleren)  Handmatig onderhangen  Tepelbekers verwisselen  Etc.  Stageopdrachten 12

13 3. Dagelijkse dataverzameling uit AMS Bijvoorbeeld:  Ophaal koeien  Attentie koeien  Risico koeien  Mislukte melkingen  Weigeringen per koe per dag  Melkproductie per koe per dag  Melksnelheid in kg per minuut Wat haalt de melkveehouder er nog meer uit?  Stageopdrachten 13

14 Belang van de opdracht dagelijkse dataverzameling  Vraag na wat wel en niet wordt behandeld uit de robot en waarom? (welke acties worden ondernomen door melkveehouder)  Waarom zijn bepaalde kengetallen belangrijker dan de andere?  Vergelijk ze met streefwaarden van Nederland en leg uit waarom er wel/niet verschil is?  Wat valt je nog meer op?  Stageopdrachten 14

15 Vergelijking NL 15

16 Iemand enig idee welke kengetallen er nog meer zijn die niet geproduceerd worden door de melkrobot, maar de melkveehouder wel gebruikt/behandeld? 4. Aanvullende dataverzameling  Stageopdrachten 16

17 Kengetallen ProductieVruchtbaarheidVoedingKlauwen?ConditieDiergezondheid  Stageopdrachten 17

18 Waarom belangrijk? Afvoerredenen -Uiergezondheid -Vruchtbaarheid -Klauwgezondheid 18  Stageopdrachten Kun je op het oog scoren, maar kun je ook een cijfer aan koppelen..

19 Voorbeelden  Stageopdrachten 19

20 Voorbeelden  Stageopdrachten 20

21 Voorbeelden  Stageopdrachten 21

22 Online is veel ondersteuning te vinden hoe deze kengetallen gelezen en behandeld kunnen worden. Hierover meer in het literatuur college.  Stageopdrachten 22

23 5. Organogram Welke partijen/relaties horen er nog meer bij? Wat houdt deze relatie in (dienst/product)? Hoe belangrijk is deze relaties?  Stageopdrachten 23

24 6. Financiële opgave  Opgave financiële gegevens robot  Opgave producten aankoop/verkoop melkveebedrijf  Stageopdrachten 24

25 Financiële kosten robot  Stageopdrachten 25

26 Vb. producten  stroom  Stageopdrachten 26

27 Wat is het nut van literatuur? Wanneer is literatuur van belang voor jou? Waarom kan literatuur voor belang zijn voor de veehouder? Betrouwbaarheid Onderbouwing ?  Stageopdrachten 27 7. Literatuur

28 Vb. http://www.youtube.com/watch?v=YsvHeLUO oxs Wij van wc eend adviseren wc eend Interessanter wanneer er een onafhankelijk onderzoek is gedaan  Stageopdrachten 28

29 LET OP! FOUTE BRONVERMELDING Achtergrond info conditiescore Bron:www.google.nlwww.google.nl GOEDE BRONVERMELDING Achtergrond info conditiescore https://www.gov.uk/government/uploads/system/u ploads/attachment_data/file/69371/pb6492- cattle-scoring-diary020130.pdf 29  Stageopdrachten

30 Werking melkrobot Lely en Delaval AMS-STAGE  Melkrobots 30

31 Inhoud 1.Opdrachten 1 + 2 2.Filmpje Lely 3.Filmpje Delaval 4.Verschillen merken melkrobots 31  Melkrobots

32 3. Introductie film Lely Filmpje Beantwoorden vragen Opdracht 1. Vraag: 1.Positie koe 2.Indentificatie 3.Reiniging met borstel 4.Speenposititie 5.Melkgiftstimulatie 6.Dataopslag  Melkrobots 32

33 2. Introductie film DeLaval Filmpje Beantwoorden vragen Opdracht 2. Vraag: 1.VMS 2.Voorbehandelen 3.Voorbehandeltijd 4.Metingen 5.Herkenning speen 6.Blindmelken 7.Dataopslag  Melkrobots 33

34 4. Verschillen melkrobots 34  Melkrobots LelyDelaval

35 Datalijsten automatisch melksysteem AMS-STAGE 35  Datalijsten

36 Inhoud  Robotmelken 1. Dagindeling 2. Data en richtlijnen 3. Managementprogramma’s  Datalijsten 36

37 Robotmelken Dag indeling  Hoe gaat het met het systeem (de robot, de koeien)?  Welke koeien hebben aandacht nodig/moeten opgehaald worden?  Wat moet er vandaag gebeuren?  Datalijsten 37

38 Robotmelken Data en richtlijnen 1.Melkingen per koe per dag 2. Weigeringen per koe per dag 3. Mislukte aansluitingen per robot 4. Uiergezondheid attenties 5. Ophaal koeien Overig: Robotinstellingen Bezoekgedrag  Datalijsten 38

39 Management programma Lely Dashboard Koeien te laat Uiergezondheid Mislukte melkingen 39  Datalijsten

40 Beoordeel KPI’s 40  Datalijsten

41 Dashboard Lely 41  Datalijsten

42 Koeien te laat 42

43 Uiergezondheid 43  Datalijsten

44 Mislukte melkingen 44  Datalijsten

45 Management programma DeLaval Attentiebord Statuslijst Koe monitor Lijst Celgetal lijsten 45  Datalijsten

46 Attentiebord 46  Datalijsten

47 Statuslijst 47  Datalijsten

48 Koe monitor Teller speenniveau: Geeft attenties betreft geleidbaarheid en bloed op speenniveau weer. Rood = Afwijking Geel = Afwijking eerder gesignaleerd maar laatste meting was beter. Groen = Goed Het cijfer geeft aan hoeveel melkingen van de afgelopen 10 melkingen zijn gemeten. 48  Datalijsten

49 49  Datalijsten

50 Uitdelen huiswerkopdracht 3 + 4 - Lijst “Koeien te laat” - Lijst “uiergezondheid” 50

51 Kengetallen geproduceerd door derden AMS-STAGE 51  Kengetallen

52 Inhoud 1. Productie 2. Diergezondheid 3. Vruchtbaarheid 4. ? 5. ? 6. ? 52  Kengetallen Voeding Klauwgezondheid Conditie

53 Kengetallen Vragen:  Kengetallen 53 1. Hoe kan de veehouder kengetallen gebruiken om zijn/haar bedrijf te managen en te verbeteren? 2. Kan een buitenstaander welke verstand heeft van kengetallen, a.d.h.v. specifieke bedrijfskengetallen een beeld schetsen van dat bedrijf? Waarom en hoe? 3.Denken jullie dat problemen in de bedrijfsvoering middels kengetallen belicht kunnen worden? En hoe zal dit in werking gaan?

54 Productie  Kengetallen 54 Wat wordt er geproduceerd op een melkveebedrijf? - Melk - Vlees - Ruwvoer

55 Productie -Afhankelijk van melkveehouder -Wat wil je met je veestapel bereiken Vet %? Eiwit% Hoge productie? 55  Kengetallen

56 Diergezondheid Op productiegericht is de uiergezondheid heel belangrijk. Hoe is dit te meten? Celgetal - Mastitis  Kengetallen 56

57 57

58 Vruchtbaarheid  Tussenkalftijd  Drachtigheidspercentage van de 1ste inseminatie  Percentage non-return (NR%)  Gemiddeld aantal inseminaties per drachtig geworden koe  Percentage opgeruimde koeien wegens onvruchtbaarheid  Percentage tochtigheidssignalering  Kengetallen 58

59 Vruchtbaarheid  Kengetallen 59

60 Voeding Wordt steeds belangrijker.. Waarom? Voeder efficiëntiescore is in Nederland gem. 1,39 Waar staat dit getal voor? 60

61 Klauwgezondheid Kreupele koeien in de koppel betekent: -Een groot probleem voor de melkrobot -Irritatie melkveehouder Wat te doen: -Locomotiescore -Na vaststelling probleem  oplossing bedenken 61

62 Conditie Wat is een goede conditiescore? 62

63 Conditie Iemand een idee hoe we de conditie van een koe willen zien? 63 - Bij begin droogstand, streefwaarde = 3,5 - Op einde droogstand, streefwaarde = 3,5 - 40 dagen na afkalven, streefwaarde = 2,5 - na 5 maand dracht, streefwaarde = 3 - aanduiden op papier en maak een gemiddelde per groep vergelijk gemiddelde met de tabel Kritische waarde: >25% dieren heeft BSC<2 bij inseminatie

64 Waarom van belang? 64

65 Afsluiting - Niet vergeten huiswerkopdrachten 3 + 4 maken voor eerst volgende bijeenkomst. 65 Afspraken inleverdatum: -POK -Urenregistratie -Beoordelingsformulier -Stageverslag


Download ppt "Introductie AMS-STAGE 1. Algemeen -Stageduur 5 weken -Inleveren POK, stageverslag, urenregistratie -Stagebezoek -Beoordeling 2."

Verwante presentaties


Ads door Google