De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoekend vermogen in Hoger BeroepsOnderwijs Avans Onderwijsdag 2015 Tilburg 16 april 2014 Dr. Daan Andriessen Lector Methodologie van Praktijkgericht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoekend vermogen in Hoger BeroepsOnderwijs Avans Onderwijsdag 2015 Tilburg 16 april 2014 Dr. Daan Andriessen Lector Methodologie van Praktijkgericht."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoekend vermogen in Hoger BeroepsOnderwijs Avans Onderwijsdag 2015 Tilburg 16 april 2014 Dr. Daan Andriessen Lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek Hogeschool Utrecht

2 “Praktijkgericht Onderzoek” Groot verschil in vraagstukken Onderzoek lectoraten n Gericht op kennisontwikkeling n Streven naar kennis met een bredere geldigheid n Met uitgebreide methodische grondigheid Onderzoekend vermogen studenten n Ondersteunend bij maken goede beroepsproducten n Relevant voor één situatie, cliënt, object n Met een bescheiden methodische grondigheid 2

3 “Verbinden” Onderzoek & Onderwijs Onderzoek Onderwijs

4 “Verbinden” Onderzoek & Onderwijs

5 “Verweven” Onderzoek & Onderwijs onderzoek erzoek zoek onderzoek onderz onderwijs derwijs onderwij onderwijs rwijs #onderzoekhbo5

6 Onderzoek & Onderwijs: 3 doelen met 5 processen Studenten met onderzoekend vermogen Verbeterd en up-to- date curriculum 1. Onderzoek in onderwijs 2. Studenten onderzoeken onder begeleiding van lectoraten 3. Onderzoek door docenten 4. Onderzoek naar onderwijs 5. Onderzoeksresultaten in onderwijs Professionele docenten die onderzoek kunnen begeleiden en uitvoeren 6

7 Kwaliteit als opdracht (2009) 1. Gedegen theoretische basis 2. Onderzoekend vermogen 3. Professioneel vakmanschap 4. Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie

8 Onderzoekend vermogen n 2009: HBO raad (2009) “Kwaliteit als opdracht”: “In onze moderne samenleving is het cruciaal dat hbo- bachelors over een onderzoekend vermogen beschikken dat leidt tot reflectie, tot evidence based practice, en tot innovatie”. 8

9 Onderzoekend vermogen moet leiden tot: n Reflectie: dit betreft het terugkijken op het eigen handelen in de beroepspraktijk, signaleren wat er niet goed ging, dat proberen te verklaren vanuit de kennisbasis en in diezelfde kennisbasis ook de uitgangspunten vinden voor een betere aanpak; n Evidence-based practice: dit betreft het gebruiken van de kennisbasis om de juiste handelingen te kiezen; n Innovatie: dit betreft het ontwikkelen van nieuwe handelingen en producten om de beroepspraktijk te verbeteren. VERANTWOORDEN ONDERBOUWEN VERNIEUWEN

10 Onderzoekend vermogen = 1. Onderzoekend houding Zie bijvoorbeeld Bruggink & Harinck 2012

11 Bruggink & Harinck 2012 1. Nieuwsgierig zijn / Willen weten / Je dingen afvragen 2. Een open houding / Op zoek naar eigen vooronderstellingen / Oordeel kunnen uitstellen 3. Kritisch zijn: is het wel zo? / Zaken in twijfel trekken 4. Willen begrijpen / Tot inzicht willen komen / Willen doorgronden 5. Bereid zijn tot perspectiefwisseling 6. Distantie nemen van routines / Vraagtekens bij het vanzelfsprekende / Gebaande paden durven verlaten / Eigen richting durven kiezen 7. Gerichtheid op bronnen / Willen voortbouwen op eerdere opvattingen en ideeën 8. Gerichtheid op zeker weten / Goede bronnen willen gebruiken / Nauwkeurig willen zijn 9. Willen delen met anderen / Onderdeel willen zijn van leergemeenschappen.

12 Onderzoekend vermogen = 1. Onderzoekend houding (Zie bijvoorbeeld Bruggink & Harinck 2012) 2. Onderzoeksresultaten van anderen toepassen 3. Onderzoek doen

13 Zoeken naar overkoepelende definitie van onderzoek doen

14 Naar een definitie van onderzoek doen n Onderzoek doen is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan (Verschuren, 1994). 14

15 Naar een definitie van onderzoek doen n Onderzoek doen is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan. 15

16 Naar een definitie van onderzoek doen n Onderzoek doen is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan. 16

17 Naar een definitie van onderzoek doen n Onderzoek doen is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen. 17

18 Een definitie van onderzoek doen n Onderzoek doen is het methodisch beantwoorden van vragen dat leidt tot relevante kennis. 18

19 Rol van onderzoekend vermogen hangt samen met beroepsproduct 1. Advies2. Ontwerp3. Eindproduct4. Handeling5. Onderzoek Mogelijke oplossing of een plan Verbeelding van een eindproduct Fysiek of digitale uitwerking van een ontwerp Professioneel gedrag naar cliënt of publiek Antwoorden en conclusies  Organisatie- advies  Pedagogisch advies  Financieel advies  Bouwontwerp  Technisch ontwerp  Bestemmings- plan  Ondernemings- plan  Schilderij  ICT applicatie  Apparaat  Film  Journalistieke tekst  Les geven  Voorstelling uitvoeren  Hulpverlenen  Verplegen  Therapie geven  Leiding geven  Ondernemen  Archeologisch rapport  Laboratorium rapport  Forensisch rapport Naar Losse (2012) Wat is het belangrijkste beroepsproduct waarvoor jullie studenten worden opgeleid?

20 Probleem- stelling DiagnosePlanIngreepEvaluatie Methodisch werken Onderzoeken Onderzoekscyclus Probleem- verkennend onderzoek VA Onderzoekscyclus Diagnostisch onderzoek VA Onderzoekscyclus Ontwerp- onderzoek VA Onderzoekscyclus Monitoring onderzoek VA Onderzoekscyclus Evaluatie- onderzoek VA Naar Leen (2012) Onderzoekend vermogen ondersteunt beroepsproduct

21 De rol van onderzoek bij ontwerpen: ICT Methodisch werkenOnderzoeken Wat ik ga ontwerpen en op welke manier ik dat ga doen Welke kennis en informatie heb ik daarvoor nodig? Doelstelling “ontwikkelen van een mobiel bestelsysteem voor kleinschalig eetcafé in Leiden” Hoofdvraag: “op welke manier kan een mobiel bestelsysteem voor kleinschalig eetcafé in Leiden worden gerealiseerd?” Ontwerpmethode en –fasenDeelvragen OntwerpactiviteitenOnderzoeksmethoden

22 Vb: GAMP (Good Automated Manufacturing Practice) Methodisch werken Onderzoeken (deelvraag) Onderzoeken (methode) RequirementsWelke eisen stelt de opdrachtgever aan het te ontwerpen systeem, zodat zijn probleem wordt verholpen en zijn doel wordt bereikt? Interviews SpecificationWat moet het systeem kunnen, zodat het probleem wordt opgeheven / zodat de nieuwe toepassing mogelijk wordt? Interviews Enquête onder gebruikers Literatuuronderzoek DesignHoe ontwerp je het systeem zodanig dat het de testen doorstaat? -Aspect A -Aspect B -Aspect C etc. Literatuuronderzoek

23 Drie niveaus van onderzoekend vermogen Methodische grondigheid Praktische relevantie BescheidenDiepgaanderUitgebreid Relevant voor de situatie / opdrachtgever BA Relevant voor het vakgebied MA Relevant voor wetenschap en maatschappij DOCTORAAT Naar Butter (2013) Methodische grondigheid (MG) Praktische relevantie (PR)

24 Mogelijke dimensies van methodische grondigheid BescheidenDiepgaanderUitgebreid Gebruik literatuur Bewijskracht (Van Yperen, 2013) Generalisatie Body of Knowledge Vakliteratuur vs Wetenschappelijke literatuur Nederlands vs Engels Theoretisch, Indicatief, Causaal Geen, Beperkte groep, Grote groep Vereiste kennis van onderzoeksdesigns en -methoden Methodische grondigheid (MG)

25 Samenvatting eisen onderzoekend vermogen BA n Verantwoording en reflectie eigen aanpak (bv in reflectie hoofdstuk) n Evidence-based practice: onderbouwen van beroepsproduct n Innovatie: vernieuwen in één casus n Toepassen van modellen, theorieën en onderzoeksresultaten van anderen n Kritische houding t.a.v. modellen, theorieën en onderzoeksresultaten van anderen n Zelf kunnen uitvoeren van de onderzoekcyclus met rode draad van vraag naar conclusie De vereiste ‘rigor’ van onderzoek bepaal je als opleiding zelf in je BoKSO.

26 Vragen bij een visie op onderzoekend vermogen 1. Welke kenmerken hebben beroepsbeoefenaren met een onderzoekende houding? 2. Welke (wetenschappelijke) bronnen gebruiken beroepsbeoefenaren en welke competenties zijn daarvoor nodig? 3. Welke rol speelt onderzoek doen (het methodisch beantwoorden van vragen) in het beroep?

27 Specificeren van “onderzoek doen” 1. Welke beroepsrollen worden onderscheiden en welk beroepsproduct staat daarin centraal? 2. Via welke stappen komt het beroepsproduct tot stand (“methodisch werken”)? 3. Welke rol speelt onderzoek doen in iedere stap? 4. Welke onderzoeksactiviteiten vinden binnen iedere stap plaats? 5. Over welke kennis en vaardigheden dient de student per onderzoeksactiviteit te beschikken? 6. Met welke kwaliteit dienen deze onderzoeksactiviteiten plaats te vinden?

28 Mogelijke inspiratiebronnen n Onderzoeksmodel in Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2014 (Model van Jan Leen) n Onderzoeksleerlijn voor HBO-opleidingen Accountancy (2011) van Pieter Jansen: onderscheid tussen oplossingsgericht onderzoek, toepassingsgericht onderzoek en wetenschappelijk onderzoek n Opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020, hfst 3.

29 Hoe helpen wij onze studenten om hun onderzoekend vermogen te ontwikkelen? n Onderzoekonderwijs zoveel mogelijk integreren in gewone onderwijs. Het is eerder een “lint” dan een “lijn”. n Onderzoeksaspecten oefenen vanaf jaar 1 (bv goede vraag stellen, gegevens interpreteren, verslaglegging) n Zelfstandigheid en complexiteit opbouwen n Prestatiecriteria afstuderen leidend maken in hele curriculum

30 Hoe maak je een koppeling tussen de wereld van de lectoraten en de onderwijspraktijk? Onderzoek Lectoraten Onderwijs n Leren studenten die onderzoek doen binnen lectoraten (onderzoek gericht op kennisontwikkeling) wel voldoende over hun vak? n Weten lectoren die onderzoeksprestaties van studenten beoordelen wel wat de prestatiecriteria van de opleiding/ het beroep zijn op het gebied van onderzoekend vermogen? n Worden bij studenten die afstuderen binnen een lectoraat wel alle vereiste eindkwalificaties getoetst? Waarschuwing

31 En hoe meet en toets je onderzoekend vermogen? n Het onderzoekend vermogen van de student wordt ergens in het afstudeerprogramma getoetst. n Door de student een beroepsproduct te laten maken waarin waarvoor onderzoek nodig is. n Waarbij de student de onderzoeksacitiviteiten (separaat) verantwoordt. Zie verder: Expertgroep Protocol (2014) Beoordelen is Mensenwerk, Den Haag: Vereniging Hogescholen Op www.methodologie.hu.nl verschijnt binnenkort een zelfassessment instrument onderzoekend vermogen

32 Dank voor uw aandacht n Daan.andriessen@hu.nl n www.methodologie.hu.nl n @onderzoekcoach.nl

33 Bronnen n HBO Raad (2009) Kwaliteit als Opdracht, Den Haag, HBO Raad. n Leen, J. (2012) Persoonlijke communicatie n Losse, M. (2012) Verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Amersfoort: Presentatie Facta conferentie 11 december 2012 n Oskam, I. et al. (2012) Ontwerpen van technische innovaties. Groningen: Noordhoff Uitgevers. n Renepbutter (2013, november) Role of research in higher prof. educ. on BA, MA & PhD levels is demarcated by the scope of the required relevance&rigour claims. #mmucarpe [Twitter post] Retrieved from https://twitter.com/renepbutter/status/398695835288223744#mmucarpe https://twitter.com/renepbutter/status/398695835288223744 n Van der Rijst, R. M. (2009). De zes aspecten van een onderzoekende houding. [website] Retrieved from http://www.ecent.nl/artikel/2000/view.do http://www.ecent.nl/artikel/2000/view.do n Verschuren, P. (2009). De probleemstelling voor een onderzoek. Spectrum.


Download ppt "Onderzoekend vermogen in Hoger BeroepsOnderwijs Avans Onderwijsdag 2015 Tilburg 16 april 2014 Dr. Daan Andriessen Lector Methodologie van Praktijkgericht."

Verwante presentaties


Ads door Google