De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPEN LA-DAG 30/4/2015 STAGEMENTOREN open LA 1415 stagementoren 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPEN LA-DAG 30/4/2015 STAGEMENTOREN open LA 1415 stagementoren 1."— Transcript van de presentatie:

1 OPEN LA-DAG 30/4/2015 STAGEMENTOREN open LA 1415 stagementoren 1

2 Postgraduaat leerstoornissen open LA 1415 stagementoren 2

3 Professioneel Handelen Opleiding Logopedie en Audiologie (LA): overview 1. Recente evoluties opleiding LA 2. Opleidingsonderdeel Professioneel Handelen (PH) 15-16 3. Stage LA: wijzigingen 15-16 4. Stage LA: organisatie en stageportaal 5. Varia INHOUD 3 open LA 1415 stagementoren

4 Professioneel Handelen OPLEIDING LA: OVERVIEW 4 open LA 1415 stagementoren Fase 1: normale ontwikkeling / afwijkende ontwikkeling Fase 2: onderzoek/diagnostiek/therapie Fase 3: verdieping

5 Professioneel Handelen LEERGEBIEDEN 5 open LA 1415 stagementoren OPLEIDING LA: OVERVIEW

6 Professioneel Handelen 6 open LA 1415 stagementoren Normale en afwijkende spraak, taal en gehoor 33 studiepunten OPLEIDING LA: FASE 1

7 Professioneel Handelen 7 open LA 1415 stagementoren OPLEIDING LA: FASE 1

8 Professioneel Handelen 8 open LA 1415 stagementoren Dadelijk specifieke logopedische/audiologische kennis + toepassingen OPLEIDING LA: FASE 1

9 Professioneel Handelen 9 open LA 1415 stagementoren Als logopedist/audioloog sta je model  proef ‘eigen spreekgedrag’  individuele begeleiding  opvolging spelling (dictee) Inzicht in het communicatiesysteem Gespreksvaardigheden OPLEIDING LA: FASE 1

10 Professioneel Handelen 10 open LA 1415 stagementoren Wetenschappelijk onderbouwd 27 studiepunten OPLEIDING LA: FASE 1

11 Professioneel Handelen 11 open LA 1415 stagementoren Taalwetenschappen (4 STP) hoe is taal opgebouwd? - syntaxis, morfologie, semantiek, fonologie, pragmatiek - fonetisch schrift OPLEIDING LA: FASE 1

12 Professioneel Handelen 12 open LA 1415 stagementoren OPLEIDING LA: FASE 1

13 Professioneel Handelen 13 open LA 1415 stagementoren OPLEIDING LA: FASE 1

14 Professioneel Handelen 14 open LA 1415 stagementoren OPLEIDING LA: FASE 1

15 Professioneel Handelen Gelijke opbouw: steeds meer uitdiepen en verfijnen… Logopedisch/audiologisch leergebied Ondersteunende wetenschappen Stage : 4 weken observatie/participatie Keuzevakken OPLEIDING LA: FASE 2 15 open LA 1415 stagementoren Leergebied logopedie/audiologie Methodieken in de logopedie en audiologie Spraak: Articulatie, Stem, Vloeiendheid Taal: Mondelinge taal, Leerstoornissen Gehoor Professioneel handelen Stage Ondersteunende wetenschappen Religie, zingeving en levensbeschouwing Humane wetenschappen  Ontwikkelingspsychologie  Algemene en bijzondere pedagogiek Medische wetenschappen  Neuropathologie en pathologie van spraak-, stem- en gehoororganen  Psychopathologie en Genetica Taalwetenschappen Statistiek Onderzoeksrapportering Keuzevakken Psychomotoriek Evenwicht Campus Cosmos Keuzevakken binnen andere opleidingen

16 Professioneel Handelen Specialisatie: keuzemodules 2 Stages (januari – juni) Bachelorproef Beroepsvoorbereiding OPLEIDING LA: FASE 3 LOGOPEDIE 16 open LA 1415 stagementoren Leergebied logopedie Spraak: Articulatie, Stem, Vloeiendheid Taal: Mondelinge taal, Leerstoornissen, Ondersteunde communicatie Keuzemodules:  Personen met verstandelijke beperking  Personen met neuromotorische beperkingen  Personen met eet- en drinkproblemen  Volwassenen met verworven communicatiestoornissen  Meertalige kinderen  Summer School Stages Bachelorproef Professioneel handelen Beroepsvoorbereiding

17 Professioneel Handelen Specialisatie − Beginselen in de audiologie − Klinische audiologie − Hoortoestel en hoortoestelaanpassing − Revalidatie Stage Bachelorproef Beroepsvoorbereiding Professioneel handelen OPLEIDING LA: FASE 3 AUDIOLOGIE 17 open LA 1415 stagementoren Leergebied audiologie Beginselen van de audiologie Klinische audiologie Hoortoestel en hoortoestelaanpassing Revalidatie Stages Bachelorproef Professioneel handelen Beroepsvoorbereiding

18 Professioneel Handelen Keuzemodules LA 18 open LA 1415 stagementoren Voor fase 2 Vanuit LAPsychomotoriek Evenwicht zit niet alleen tussen je oren Vanuit TPRevalidatiepsychologie Vanuit VPDiversiteit MultidisciplinairCampus Cosmos (Creatief Online Samenwerken en Multidisciplinair Online Samenwerken - binnen Gezondheid en Welzijn – casusgericht – online – multidisciplinair - breed) (competenties: patroondoorbrekend denken / online vaardigheden multidisciplinaire samenwerking’) 1 RECENTE EVOLUTIES OPLEIDING LA

19 Professioneel Handelen Voor fase 3 Vanuit LAPersonen met een eet- en/of drinkproblematiek Volwassenen met verworven neurogene communicatiestoornissen Personen met neuromotorische beperkingen Persons with intellectual disabilities Communication disorders in bilingual children SLT Summer School Vanuit TPInterculturele begeleiding Psychosociale rehabilitatie 19 open LA 1415 stagementoren Keuzemodules LOG 1 RECENTE EVOLUTIES OPLEIDING LA

20 Professioneel Handelen 20 1 RECENTE EVOLUTIES OPLEIDING LA Traject werkstudenten: 4 jaar / 45 STP Didactische werkvormen evolueren … zoals Flipped Classroom (Flipping the Classroom (organisatievorm van onderwijs waarbij je klassikale ‘kennisoverdracht’ vervangt door video’s en eventuele andere vormen van online instructie. Studenten kunnen de kennis hierdoor buiten de schoolmuren en reguliere lessen tot zich nemen. Zo is er meer klassikale tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht, verdieping en activerende didactiek.) 15-16 opstart bij OPO ‘Vloeiendheid, Methodieken, Fysica open LA 1415 stagementoren

21 Professioneel Handelen 16-17: AUD lessen semester 1 & stages semester 2 ~ LOG 21 open LA 1415 stagementoren 1 RECENTE EVOLUTIES OPLEIDING LA

22 Professioneel Handelen OPO Professioneel Handelen: Ilse Smits Zie ppt-presentatie 22 open LA 1415 stagementoren 2 PROFESSIONEEL HANDELEN (PH)

23 Professioneel Handelen 3 STAGE: SUPERVISOREN LA 23 open LA 1415 stagementoren Hilde ALEWATERSAnnelies LABAERE Katrien COLMANAn LOWETTE Marleen DE SLOOVEREMark MEERSMAN Annemie GIELISHilde TUTELEERS Lieke HOPPENBROUWERSSabine VAN EERDENBURGH Caroline HUYSKENSIneke WILSSENS Iris JOOSSENAnke VAN OEVELEN Allart KNOOP

24 Professioneel Handelen a) casus stage 3LOG/4AUD ~ zie PH (Ilse Smits) b) stagecompetenties ~ PH c) stagecompetentieprofiel 3 STAGE 15-16: WIJZIGINGEN 24 open LA 1415 stagementoren

25 Professioneel Handelen b) Stagecompetenties: generieke en beroepsspecifieke: -rationalisatie -transparantie ~ PH 25 open LA 1415 stagementoren 3 STAGE 15-16: WIJZIGINGEN 14-1515-16 generieke competenties LAzichzelf117 ander12/136/7 taak11/126/7 beroepsspecifieke competenties LAstage 11313 o.v. LOGstage 2-31919 o.v. AUDstage 2-3-41414 o.v.

26 Professioneel Handelen b) Generieke competenties PH ~ stage LOG en AUD Accuratesse, nauwkeurigheid Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Empathie Flexibiliteit Kritische ingesteldheid Leergierigheid Resultaatgerichtheid Zelfstandigheid Z=oranje A=groen T=puper 26 Timemanagement Doorzettingsvermogen Adequate non-verbale communicatie Creativiteit Handelen volgens de ethische en deontologische code Initiatief nemen Zelfreflectie Omgaan met feedback 3 STAGE 15-16: WIJZIGINGEN open LA 1415 stagementoren

27 Professioneel Handelen b) Beroepsspecifieke competenties LOG en AUD: conform ODL en competenties (~ PH) ODL1: preventie ODL2: onderzoek ODL3: therapie 27 open LA 1415 stagementoren 3 STAGE 15-16: WIJZIGINGEN

28 Professioneel Handelen c) Competentieprofiel LOG en AUD: → tussentijdse evaluatie (mentoren) → eindevaluatie (supervisoren) in ontwikkeling volgens ‘PH’ competenties -gebruiksvriendelijk & efficiënt -computertechnische vereisten -competenties Z / A / T / LOG / AUD (met omschrijving) + valluiken met 8 evaluatieniveaus (aan te klikken) 28 open LA 1415 stagementoren 3 STAGE 15-16: WIJZIGINGEN

29 Professioneel Handelen NIEUW SCHEMA: Mark Meersman Zie ppt-presentataie 3 STAGE: GEDRAGSANALYSE 29 open LA 1415 stagementoren

30 Professioneel Handelen Stage-organisatie en stageportaal: Anke Van Oevelen Zie ppt-presentatie 4 STAGE-ORGANISATIE 30 open LA 1415 stagementoren

31 Professioneel Handelen Nieuwsbrief stage LA Beoordeling stagementorendag binnen open LA-dag? Tijdstip? Vragen/suggesties m.b.t. stage? 5 VARIA 31 open LA 1415 stagementoren


Download ppt "OPEN LA-DAG 30/4/2015 STAGEMENTOREN open LA 1415 stagementoren 1."

Verwante presentaties


Ads door Google