De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken langs de meetlat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken langs de meetlat"— Transcript van de presentatie:

1

2 Samenwerken langs de meetlat
Kees de Kock Marijke Labots-Vogelesang Loes Meijer Annemarie de Vries-Moeselaar

3 1984 Uit: Huisarts en Wetenschap
Multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijns gezondheidszorg kent een groot aantal schakeringen naar aard, vorm en omvang. In de zeventiger jaren was het onderwerp een geliefd thema in de huisartsgeneeskundige literatuur, waarbij het accent vaak lag op de multidisciplinaire samenwerking en dan vooral op de positieve aspecten daarvan. Na een periode van publicitaire luwte lijkt de tijd rijp voor een voorlopige evaluatie. De meningen blijken nog steeds verdeeld; in het bijzonder wordt zeer verschillend gedacht over de gestructureerde multidisciplinaire aanpak. Wat bovendien opvalt is de teleurstellende schaarste aan harde onderzoeksgegevens. Samenwerken lijkt nog steeds meer een kwestie van persoonlijke smaak dan een op rationele gronden gebaseerde keuze.

4 Samenwerken langs de meetlat
2014 Van naar jaar later: Zijn we in staat om de effecten van samenwerken te meten? Wat meten we nu precies. Na deze workshop heeft u een meetlat in handen om het effect van samenwerking te meten. Dit kan zowel toegepast worden op uw eigen samenwerking of als u iets leest over samenwerking.

5 Samenwerken langs de meetlat
2014 Van naar jaar later: Zijn we in staat om de effecten van samenwerken te meten? Wat meten we nu precies. Na deze workshop heeft u een meetlat in handen om het effect van samenwerking te meten. Dit kan zowel toegepast worden op uw eigen samenwerking of als u iets leest over samenwerking.

6 Samenwerken langs de meetlat
2014 Van naar jaar later: Zijn we in staat om de effecten van samenwerken te meten? Wat meten we nu precies. Na deze workshop heeft u een meetlat in handen om het effect van samenwerking te meten. Dit kan zowel toegepast worden op uw eigen samenwerking of als u iets leest over samenwerking.

7 Samenwerken langs de meetlat
2014 Van naar jaar later: Zijn we in staat om de effecten van samenwerken te meten? Wat meten we nu precies. Na deze workshop heeft u een meetlat in handen om het effect van samenwerking te meten. Dit kan zowel toegepast worden op uw eigen samenwerking of als u iets leest over samenwerking.

8 Samenwerken langs de meetlat
2014 Van naar jaar later: Zijn we in staat om de effecten van samenwerken te meten? Wat meten we nu precies. Na deze workshop heeft u een meetlat in handen om het effect van samenwerking te meten. Dit kan zowel toegepast worden op uw eigen samenwerking of als u iets leest over samenwerking.

9 Samenwerken langs de meetlat
Programma Doel van de workshop Voorstellen en wat is het CWO? Inleiding over samenwerken Model hoe je naar samenwerken kan kijken: Reeves Voorbeelden Eigen voorbeelden passen in de meetlat Inventariseren eigen samenwerking en discussie

10 Samenwerken langs de meetlat
Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van het N.H.G 1. Wie zijn wij 2. Wat is het CWO 3. Wie zitten er in de zaal

11 Samenwerken langs de meetlat
Wie zijn wij? Kees de Kock huisarts Deurne, onderzoek: interventiestudie, ‘Huisartsenwerk’ samenwerking huisarts bedrijfsarts, CWO lid Marijke Labots-Vogelesang huisarts den Helder, secretaris CWO Loes Meijer huisarts Amersfoort, onderwijsontwikkelaar Julius centrum, onderzoek samenwerken huisarts en specialist, Coördinator Julius Huisartsen Netwerk, CWO lid Annemarie de Vries-Moeselaar gezondheidswetenschapper, voorheen wetenschappelijk medewerker NHG, CWO lid

12 Samenwerken langs de meetlat
Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van het N.H.G Oudste commissie NHG > 50 jaar 552 vergaderingen 10 x per jaar

13 Samenwerken langs de meetlat
Groep van huisartsen deskundige begeleider (adviseur) Interesse in onderzoek Begeleiding! Kritisch lezen Scholen

14 Samenwerken langs de meetlat
‘Producten’ Hulpmiddel bij kritisch lezen Scholing: jaarlijks ´thematisch´ CWO-weekend Cursus kritisch lezen -

15 Samenwerken langs de meetlat
Brochure Kritisch Lezen als zéér gewaardeerd opvolger van de Vraagbaak 15

16 Samenwerken langs de meetlat
Activiteiten: Jaarlijks CWO-weekend 27-28 maart 2015: IMPLEMENTATIEONDERZOEK -

17 Samenwerken langs de meetlat
Wie bent u? huisarts AIOS onderzoeker anders

18 Samenwerken langs de meetlat
Programma Doel van de workshop Voorstellen en wat is het CWO? Inleiding over samenwerken Model hoe je naar samenwerken kan kijken: Reeves Voorbeelden Eigen voorbeelden passen in de meetlat Inventariseren eigen samenwerking en discussie

19 Samenwerken langs de meetlat
Samenwerking

20 Samenwerken langs de meetlat
Wat is het doel van de samenwerking? Wat zijn de effecten van samenwerken? Wat merkt de patiënt van samenwerking ? Hoe meet je samenwerking ? Wordt samenwerking geëvalueerd?

21 Samenwerken langs de meetlat
Huisarts Patiënt Specialist Specialist Patiënt Huisarts

22 Samenwerken langs de meetlat
Programma Doel van de workshop Voorstellen en wat is het CWO? Inleiding over samenwerken Model hoe je naar samenwerken kan kijken: Reeves Voorbeelden Eigen voorbeelden passen in de meetlat Inventariseren eigen samenwerking en discussie

23 Samenwerken langs de meetlat
Reeves et.all Journal of Interprofessional Care “A scoping review to improve conceptual clarity of interprofessional interventions” Reeves:A scoping review to improve conceptual clarity of interprofessional interventions.

24 Samenwerken langs de meetlat
Reeves et all : artikelen interprofessional, multidisciplinary, teamwork, education, collaboration, communication. 500 artikelen: Selectie: evaluatie van een interprofessionele activiteit 2 of meer professionele groepen betrokken educatie/leeractiviteiten of samenwerking verbeter activiteit 107 studies 54 gebruikt om de meetlat te ontwikkelen 53 ingedeeld volgens de meetlat Reeves:A scoping review to improve conceptual clarity of interprofessional interventions.

25 Samenwerken langs de meetlat
Veel termen voor SAMENWERKEN IPE Interprofessionele educatie IPS Interprofessionele samenwerking IPP Interprofessionele praktijk IPO Interprofessionele organisatie

26 Samenwerken langs de meetlat
IPE: Interprofessionele educatie: twee of meer professionals leren met en van elkaar met als doel de samenwerking en de kwaliteit van zorg te verbeteren

27 Samenwerken langs de meetlat
IPS: Interprofessionele samenwerking een interprofessioneel proces van communicatie en besluitvorming dat zorgt dat persoonlijke en gedeelde kennis en vaardigheden van zorgverleners synergistisch de aan de patiënt geleverde zorg beïnvloeden

28 Samenwerken langs de meetlat
IPS: Interprofessionele samenwerking 1+1= >3 ?

29 Samenwerken langs de meetlat
Interventie Reeves:A scoping review to improve conceptual clarity of interprofessional interventions.

30 Samenwerken langs de meetlat
Interventie Reeves:A scoping review to improve conceptual clarity of interprofessional interventions.

31 Samenwerken langs de meetlat
Interventietypes Reeves:A scoping review to improve conceptual clarity of interprofessional interventions.

32 Samenwerken langs de meetlat
Doelstellingen Reeves:A scoping review to improve conceptual clarity of interprofessional interventions.

33 Samenwerken langs de meetlat
RESULTATEN UITKOMSTEN: 1. Intermediaire uitkomsten: afgeleid indirect samenhangend met harde uitkomsten Reeves:A scoping review to improve conceptual clarity of interprofessional interventions.

34 Samenwerken langs de meetlat
RESULTATEN UITKOMSTEN: 2. Patiënten uitkomsten: resultaten voor de patiënt Reeves:A scoping review to improve conceptual clarity of interprofessional interventions.

35 Samenwerken langs de meetlat
RESULTATEN UITKOMSTEN: 3. Systeemuitkomsten : resultaten voor de organisatie Reeves:A scoping review to improve conceptual clarity of interprofessional interventions.

36 Samenwerken langs de meetlat
Programma Doel van de workshop Voorstellen en wat is het CWO? Inleiding over samenwerken Model hoe je naar samenwerken kan kijken: Reeves Voorbeelden Eigen voorbeelden passen in de meetlat Inventariseren eigen samenwerking en discussie

37 Samenwerken langs de meetlat
Voorbeeld: Chronische nierschade: Scherpbier-de Haan e.a. Een samenwerkingsmodel voor patiënten met chronische nierschade. Huisarts Wet 2014;57(5):232-5. Consultatie model voor huisartsen en POH die via internet een nefroloog kunnen consulteren bij diabetes of hypertensie én chronische nierschade . Eindmaat: resultaat op de systolische bloeddruk van de patiënt Scherpbier-de Haan e.a. Een samenwerkingsmodel voor patiënten met chronische nierschade. Huisarts Wet 2014;57(5):232-5.

38 Samenwerken langs de meetlat
Interventie Type interventie Telenefrologie Consulteren van nefroloog Scholing Training voor huisarts en POH door nefroloog en nefrol. verpleegk Gestructu- reerde zorg door POH i.s.m. huisarts Scherpbier-de Haan e.a. Een samenwerkingsmodel voor patiënten met chronische nierschade. Huisarts Wet 2014;57(5):232-5.

39 Samenwerken langs de meetlat
Doelstelling Wat: verminderen van chronische nierschade onder patiënten met diabetes en hypertensie Hoe: verbeteren aanpak van deze cardiovasculaire risicofactor nierschade Scherpbier-de Haan e.a. Een samenwerkingsmodel voor patiënten met chronische nierschade. Huisarts Wet 2014;57(5):232-5.

40 Samenwerken langs de meetlat
Resultaten uitkomsten Toename van kennis en vaardigheden Intermediaire uitkomsten: Samenwerkingsmodel leidt tot lagere systolische bloeddruk Patiënten uitkomsten: Kosteneffectiviteit ? langer onderzoek nodig Systeemuitkomsten: Scherpbier-de Haan e.a. Een samenwerkingsmodel voor patiënten met chronische nierschade. Huisarts Wet 2014;57(5):232-5.

41 Samenwerken langs de meetlat
Voorbeeld: het gebruik van het DVT protocol (2011 herzien) en de D-dimeer point of care test (POCT) door de huisartsen in de regio Helmond in 2013 1. Gebruik van DVT protocol en de D-dimeer POCT door huisartsen in 2013 2. Interviews huisartsen ervaringen met het protocol en de POCT en redenen om deze wel of niet te gebruiken. .

42 Samenwerken langs de meetlat
Onderzoeksvraag: In welke mate wordt de D-dimeer POCT i.c.m. de eerstelijns beslisregel (ELBR) gebruikt door huisartsen voor het uitsluiten van diepe veneuze trombose (DVT) bij patiënten met een klinische verdenking op DVT? Welke factoren belemmeren of bevorderen het juiste gebruik?

43 Samenwerken langs de meetlat
Interventie Type interventie Internist , longarts, klinisch chemicus, radioloog, hoofd SEH, huisarts, huisartsenpost en medisch coördinator Internist , longarts, klinisch chemicus, radioloog, hoofd SEH, huisarts, HAP en medisch coördinator Protocol beslisregel: <4 D-dimeer ≥ Echo DVT: Internist SEH-verpleegkundige Wijkverpleegkundige Trombosedienst Huisarts Scholing Training POC test gebruik huisarts en assistente 2010/2011

44 Samenwerken langs de meetlat
Doelstelling Wat: Gebruik DVT protocol en de D-dimeer point of care test (POCT) identificeren van factoren die dit beïnvloeden om daarmee het gebruik te optimaliseren. ->de diagnostiek van DVT onnodige echografie worden verminderd ->wat de kosteneffectiviteit van de echodiagnostiek verhoogt ->belasting voor de patiënt verlaagt: gestroomlijnd traject

45 Samenwerken langs de meetlat
Resultaten uitkomsten Toename van kennis en vaardigheden Intermediaire uitkomsten: Minder onnodige echo’s (49% ) minder onnodige gang naar ziekenhuis Gestroomlijnd behandelprotocol samenwerken 1e 2e lijn Patiënten uitkomsten: Kosteneffectiviteit :minder onnodige echo’s Systeem uitkomsten:

46 Samenwerken langs de meetlat
Resultaten: Van 103 HA beschikken 84 HA (82%) over de test 38% DVT protocol gevolgd, 11% niet , 51% onduidelijk of het protocol gevolgd is en ontbreken gegevens over klinische score en D-dimeerbepalingen Martijn

47 Samenwerken langs de meetlat
Resultaten: Bij een hoge ELBR-score mag meteen voor een echo worden verwezen. Een D-dimeertest heeft dan geen toegevoegde waarde. Toch wordt toch nog vaak de D-dimeertest uitgevoerd. Bij juiste werkwijze: hoeft bijna 60% van de patiënten niet meer voor een echo Martijn

48 Samenwerken langs de meetlat
Samenwerking blijkt vaak onverwacht complex DVT bleek voor alle betrokkenen een probleem: SEH niet urgente patiënten die daar niet thuis horen Radiologie spoedecho’s zonder goede indicatie Huisartsenpraktijk krijgt afwijkende D-dimeer aan einde van de dag doorgebeld Patiënten moesten van lang wachten op diagnose en behandeling of geruststelling bij DVT verdenking Martijn Derks wetenschappelijke stage: Her gebruik van de D-dimeer test en protocol siep, veneuze trombose (DVT) door huisartsen bij verdenking op DVT

49 Door goed samen te werken en goed de dialoog aan te gaan zie je het probleem vanuit meerdere perspectieven en wordt het beeld completer: spoedecho’s doen. Verankering vraagt een lange adem: “implementeren kost 10 jaar” Het vraagt ook een duurzame infrastructuur. Deze moet er voor zorgen dat de samenwerking niet afhankelijk is van enkelingen of tijdelijke subsidies.

50 Samenwerken langs de meetlat
Samenwerking blijkt vaak onverwacht complex Door samenwerken en de dialoog aan te gaan, wordt het beeld completer en diverse perspectieven duidelijk Samenwerken vraagt een duurzame infrastructuur (Organisatie). Samenwerking moet niet afhankelijk zijn van enkelingen of tijdelijke subsidies. Verankering vraagt een lange adem: “implementeren kost 10 jaar” Martijn Derks wetenschappelijke stage: Her gebruik van de D-dimeer test en protocol siep, veneuze trombose (DVT) door huisartsen bij verdenking op DVT

51 Samenwerken langs de meetlat
Programma Doel van de workshop Voorstellen en wat is het CWO? Inleiding over samenwerken Model hoe je naar samenwerken kan kijken: Reeves Voorbeelden Eigen voorbeelden passen in de meetlat Inventariseren eigen samenwerking en discussie

52 Samenwerken langs de meetlat
Bespreek met uw buurman of buurvrouw Samenwerkings activiteit : waar u aan heeft deelgenomen door u georganiseerd kan tussen organisaties zijn of binnen een organisatie Reeves:A scoping review to improve conceptual clarity of interprofessional interventions.

53 Samenwerken langs de meetlat
Vul gezamenlijk het schema in voor uw activiteit Reeves:A scoping review to improve conceptual clarity of interprofessional interventions.

54 Samenwerken langs de meetlat
Programma Doel van de workshop Voorstellen en wat is het CWO? Inleiding over samenwerken Model hoe je naar samenwerken kan kijken: Reeves Voorbeelden Eigen voorbeelden passen in de meetlat Inventariseren eigen samenwerking en discussie

55 Samenwerken langs de meetlat
2014 Van naar jaar later: Zijn we in staat om de effecten van samenwerken te meten? Wat meten we nu precies. Na deze workshop heeft u een meetlat in handen om het effect van samenwerking te meten. Dit kan zowel toegepast worden op uw eigen samenwerking of als u iets leest over samenwerking. INVENTARISEREN

56 27 en 28 maart 2015: CWO nascholing IMPLEMENTATIEONDERZOEK
U bent van harte welkom bij het 27 en 28 maart 2015: CWO nascholing IMPLEMENTATIEONDERZOEK

57 Dank u wel voor uw aandacht!
U bent van harte welkom bij het Dank u wel voor uw aandacht!


Download ppt "Samenwerken langs de meetlat"

Verwante presentaties


Ads door Google