De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondergrondse registratie Martin Salzmann. Verticale natrekking De eigenaar van de grond is ook eigenaar van alles wat zich daarin bevindt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondergrondse registratie Martin Salzmann. Verticale natrekking De eigenaar van de grond is ook eigenaar van alles wat zich daarin bevindt."— Transcript van de presentatie:

1 Ondergrondse registratie Martin Salzmann

2 Verticale natrekking De eigenaar van de grond is ook eigenaar van alles wat zich daarin bevindt

3 Doorkruising verticale natrekking wettelijk zakelijke rechten (opstal, erfpacht,…) mijnbouwwet; telecomwet,…. horizontale natrekking belemmeringen landsverdediging, waterstaatswet,.. overig publiekrechtelijke beperkingen contractsvrijheid

4 Horizontale natrekking Alle bestanddelen van een zaak zijn eigendom van de eigenaar van die zaak Delft C1218 Delft C1219 Delft C89

5 Openbare registers en kadastrale registratie akten en tekeningen objectsubject recht openbare registers kadastrale registratie (incl. kaart)

6 Rechtsobject en feitelijk object 322 323 1622 128 18

7 Ondergrond en bovengrond Geen principieel verschil: rechtsobject onzichtbaar Voordeel bovengrond: feitelijk object zichtbaar Lange termijn: 3D-Kadaster

8 Ondergrondse ontwikkelingen Toename ondergronds bouwen (tunnels, garages,..) Europese richtlijn (gevaarlijke) buisleidingen Aandacht voor risico’s rond aanleg en beheer kabels en leidingen (artikelen NRC) Arrest Hoge Raad telecomnetwerken (6 juni 2003) telecomnetwerken zijn onroerend Wijziging eigendomsverhoudingen

9 Voorbeeld (HSL-Zuid)

10 Voorbeeld (leiding)

11 Voorbeeld (telecomnetwerk)

12 Essentiële elementen operationele registratie Specificaties gegevenselementen, kwaliteit, relatie met andere registraties, brondocumenten Bijhouding mutatiemeldingen, inwinning Taak- en rolverdeling wie registreert wat; organisatie informatieverstrekking Financiering Regelgeving registratieplicht, informatieplicht, aansprakelijkheid Regime van Openbaarheid

13 Ondergrondse bouwwerken Sluit aan op bestaande model bovengrond; (GBKN/TOP10; Kadaster, gebouwenregistratie) Onderzoek mogelijkheden verbetering van: 1.Toegankelijkheid registratie 2.3D-Kadaster objectsubject recht objectsubject recht 3D-object fysiek- object

14 Kabels en leidingen Maak onderscheid tussen: Ligging Aard Beheerder (Gerelateerde) rechtsobjecten Belangrijke aandachtspunten: Organisatie en Openbaarheid

15 Afsluiting Denk goed na wat en hoe je wilt registreren! Op zeer korte termijn vraagpunt kabels/leidingen Wat wil je? leidingenregistratie leidingenbeheerdersregistratie eigendomsregistratie (Kadaster) Zorg voor een operationele oplossing!


Download ppt "Ondergrondse registratie Martin Salzmann. Verticale natrekking De eigenaar van de grond is ook eigenaar van alles wat zich daarin bevindt."

Verwante presentaties


Ads door Google