De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondergrondse registratie Martin Salzmann.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondergrondse registratie Martin Salzmann."— Transcript van de presentatie:

1 Ondergrondse registratie Martin Salzmann

2 Verticale natrekking De eigenaar van de grond
is ook eigenaar van alles wat zich daarin bevindt

3 Doorkruising verticale natrekking
wettelijk zakelijke rechten (opstal, erfpacht,…) mijnbouwwet; telecomwet,…. horizontale natrekking belemmeringen landsverdediging, waterstaatswet, .. overig publiekrechtelijke beperkingen contractsvrijheid

4 Horizontale natrekking
Alle bestanddelen van een zaak zijn eigendom van de eigenaar van die zaak Delft C89 Delft C1218 Delft C1219

5 Openbare registers en kadastrale registratie
akten en tekeningen object subject recht kadastrale registratie (incl. kaart)

6 Rechtsobject en feitelijk object
128 322 18 1622 323

7 Ondergrond en bovengrond
Geen principieel verschil: rechtsobject onzichtbaar Voordeel bovengrond: feitelijk object zichtbaar Lange termijn: 3D-Kadaster

8 Ondergrondse ontwikkelingen
Toename ondergronds bouwen (tunnels, garages,..) Europese richtlijn (gevaarlijke) buisleidingen Aandacht voor risico’s rond aanleg en beheer kabels en leidingen (artikelen NRC) Arrest Hoge Raad telecomnetwerken (6 juni 2003) telecomnetwerken zijn onroerend Wijziging eigendomsverhoudingen

9 Voorbeeld (HSL-Zuid)

10 Voorbeeld (leiding)

11 Voorbeeld (telecomnetwerk)

12 Essentiële elementen operationele registratie
Specificaties gegevenselementen, kwaliteit, relatie met andere registraties, brondocumenten Bijhouding mutatiemeldingen, inwinning Taak- en rolverdeling wie registreert wat; organisatie informatieverstrekking Financiering Regelgeving registratieplicht, informatieplicht, aansprakelijkheid Regime van Openbaarheid

13 Ondergrondse bouwwerken
Sluit aan op bestaande model bovengrond; (GBKN/TOP10; Kadaster, gebouwenregistratie) Onderzoek mogelijkheden verbetering van: Toegankelijkheid registratie 3D-Kadaster object subject object subject recht 3D-object recht fysiek-object

14 Kabels en leidingen Maak onderscheid tussen: Ligging Aard Beheerder
(Gerelateerde) rechtsobjecten Belangrijke aandachtspunten: Organisatie en Openbaarheid

15 Afsluiting Denk goed na wat en hoe je wilt registreren!
Op zeer korte termijn vraagpunt kabels/leidingen Wat wil je? leidingenregistratie leidingenbeheerdersregistratie eigendomsregistratie (Kadaster) Zorg voor een operationele oplossing!


Download ppt "Ondergrondse registratie Martin Salzmann."

Verwante presentaties


Ads door Google