De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

onderzoeksresultaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "onderzoeksresultaten"— Transcript van de presentatie:

1 onderzoeksresultaten
High & Intensive Care: onderzoeksresultaten Dr. Yolande Voskes & Laura van Melle, Msc

2 Onderzoekers Laura van Melle, Msc. Dr. Yolande Voskes Dr. Eric Noorthoorn Dr. Roland van de Sande Dr. Yolanda Nijssen Prof. Dr. Niels Mulder Prof. Dr. Guy Widdershoven

3 HIC ontwikkeling

4

5 Vraagstellingen Hoe kan HIC worden gemeten en geïmplementeerd?
Deelvragen: Is de HIC monitor valide en betrouwbaar als indicator van de modelgetrouwheid? Hoe verloopt het implementatieproces van HIC? Leidt HIC tot verbetering? EMGO - Care and Prevention

6 Deelnemende instellingen (N=21)
Altrecht Arkin Dimence Emergis GGZ Breburg GGZ Centraal GGZ Delfland GGZ Drenthe GGZ Eindhoven GGZ Friesland GGZ InGeest GGZ Oost-Brabant GGZ Noord-Holland-Noord Lentis Mondriaan Parnassia Bavo groep Reinier van Arkel Rivierduinen Vincent van Gogh Yulius Tactus

7 24 auditoren! Geneviève van Tuijn (Vincent van Gogh)
Oud auditoren: Yvette Huige (Delfland) Jolanda Damsma (Yulius) Coördinatie audits: Jurgen van der Meijs (GGZ Breburg) Secretariële ondersteuning Linda van Dorp (GGZ Breburg) Stijn Hagenaars (Altrecht) Imre Feliks (Altrecht) Mark Hoppenbrouwer (Arkin) Koos Klungers (Dimence) Co Engelsman (Dimence) Eveline Duimelaar (GGZ Breburg) Harold Oole (GGZ Centraal) Lydia Dijkshoorn (GGZ Delfland) Richard Weening (GGZ Drenthe) Karin Lorenz-Artz (GGZ Eindhoven) Esther Pols (GGZ Eindhoven) Caspar Lam (GGZ Friesland) Bouke Bijnsdorp (GGZ inGeest) Martijn Kemper (GGZ inGeest) Annette Hornbach (GGZ inGeest) Ton Dominicus (GGZ Oost Brabant) Patricia Sterken (GGZ Oost Brabant) Marrie Venderink (Lentis) Paola Geijselaers (Mondriaan) Yvonne Winkelmolen (Rivierduinen) Geneviève van Tuijn (Vincent van Gogh) Jeroen van de Sande (Vincent van Gogh) Ymke Sant (Vincent van Gogh) Gerrit Kroes (Tactus) EMGO - Care and Prevention

8 Dataverzameling 38 Audits 38 Focusgroepen (terugkoppelingen)
41 Interviews 4 Intervisiebijeenkomsten met auditoren Argusdata 2014

9 Validatie proces HIC-monitor
Samenstellen instrument Testen: audits Analyseren data Aanpassing instrument Valide en betrouwbaar instrument

10 Hoe is er gescoord? 65 items, 5-puntsschaal, 11 dimensies
Minimum score: 65 Maximum score: 325 Gemiddelde score: 188 Laagste score: 126 Hoogste score: 258

11 Kwaliteit HIC-monitor
Validiteit 1.) Constructvaliditeit 2.) Inhoudsvaliditeit Betrouwbaarheid 3.) Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

12 1) Constructvaliditeit
Meet de HIC-monitor wat het beoogt te meten? Significant p = <.001.

13 2) Inhoudsvaliditeit: factoranalyse
Zijn alle onderdelen om modelgetrouwheid te meten vertegenwoordigd in de monitor? 4 belangrijke dimensies in de HIC monitor: Teamstructuur diagnostiek het gebouw teamproces

14 4) Inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid
In hoeverre scoren de twee auditoren hetzelfde? Gewenst minimum: 80% hetzelfde wanneer 1 punt verschil wordt toegestaan HIC monitor: 79% Bij “verwijdering” aantal items: 82% EMGO - Care and Prevention

15 Opvallende scores Hoge scores (>4) Lage scores (<2)
personeelsbezetting Disciplines Eerste diagnostiek Digi-bord Conflicthantering en persoonlijke veiligheid Dubbele diagnose Faciliteiten: buitenruimte, diversiteit ontmoetingsruimten Faciliteiten: ICU, EBK & open balie Wachtlijst Teamgeest

16 Conclusie De HIC monitor beschikt over een goede betrouwbaarheid en validiteit! Een aantal aanpassingen dienen te worden gemaakt Beslisschema aanpassingen HIC-monitor Goede inter-beoordelaars betrouwbaarheid Slechte inter-beoordelaars Positief commentaar Behoud item (++) Aanpassing item (-+) Negatief commentaar (+-) Mogelijke verwijdering item (--)

17 Om welke items gaat het dan?
Discutabele items Item 27: psycho-educatie (--) Item 29: dubbeldiagnose-model (+-) Item 41: Protocol EPD (--) Item 43f: time-out/noodbed (+-) Item 48: Samenwerkingsafspraken veiligheid (-+)

18 Vraag 3: Effect HIC? Leidt een hoge HIC-modelgetrouwheid ook daadwerkelijk tot minder dwangtoepassingen? Minder interventies  hoge score op de HIC-monitor Meer interventies  lage score op de HIC-monitor

19 Vervolgonderzoek: de toekomst
Wat is het effect van HIC? Deelvraag: Betekent een hoge score op de HIC monitor, minder vrijheidsbeperkende interventies of een kortere duur van de vrijheidsbeperkende interventies? Betekent een hoge score op de monitor ook een betere ervaren kwaliteit van zorg volgens de verschillende stakeholders Optioneel: KWAZOP

20 Dataverzameling Audits en terugkoppelingen bij twee afdelingen per instelling Interviews en focusgroepen met de verschillende stakeholders Netwerkbijeenkomsten auditoren

21 Investering onderzoek
Looptijd onderzoek: 2 jaar Minimaal 1 auditor per instelling Audits: 2 uur per discipline, per afdeling (1 psychiater, 1 leidinggevende, 2 verpleegkundigen) Terugkoppeling + interviews: 3 uur per discipline per afdeling (1 psychiater, 1 leidinggevende, 2 verpleegkundigen) € 6000,- per jaar per instelling (t.b.v. de organisatie, coördinatie, terugkoppelingen, interviews en analysen)

22 Wat levert het op? Zicht op ontwikkeling per afdeling (nieuwe score op de monitor) Zicht op kwaliteit van zorg en verbetermogelijkheden Uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de auditoren. Bijdrage aan de doorontwikkeling

23 Dank! Voor meer informatie over het onderzoek: www.hic-psy.nl
Laura van Melle Yolande Voskes


Download ppt "onderzoeksresultaten"

Verwante presentaties


Ads door Google