De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatie van de kynologie Statuten Kynologisch Reglement Reglement van Orde Register.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatie van de kynologie Statuten Kynologisch Reglement Reglement van Orde Register."— Transcript van de presentatie:

1 Organisatie van de kynologie Statuten Kynologisch Reglement Reglement van Orde Register

2

3 Organisatie FCI FCI Europa Raad Van Beheer Rasverenigingen Kynologenverenigingen Bijzondere verenigingen AzieLatijns AmerikaAfrikaAustralie

4 Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering RasverenigingenRasverenigingen KynologenverenigingenKynologenverenigingen Byzondere verenigingenByzondere verenigingen Bestuur Vereniging RvB Bestuur Vereniging RvB Rayons (vier) Rayons (vier) Rasgroepen Rasgroepen Ledenraad Ledenraad

5 Statuten Vereniging met leden Vereniging met leden 1 januari 1902 1 januari 1902 Algemene Vergadering Algemene Vergadering Tuchtcollege Tuchtcollege Geschillencommissie Geschillencommissie DOEL DOEL Bevorderen kynologie, stellen van regels, bestrijden schadeBevorderen kynologie, stellen van regels, bestrijden schade Voeren StamboekVoeren Stamboek Bevorderen gezondheidBevorderen gezondheid Wettelijke regelsWettelijke regels Maatschappelijke inbeddingMaatschappelijke inbedding Bijhouden registratiesBijhouden registraties Aanvaarding rechtsmacht Aanvaarding rechtsmacht Toetredingsovereenkomst Toetredingsovereenkomst Bestuur bepaalt lidmaatschap Bestuur bepaalt lidmaatschap Opzegging / ontzetting Opzegging / ontzetting Onverenigbare functies Onverenigbare functies Zeven / twaalf bestuurders Zeven / twaalf bestuurders Benoemd door AV Benoemd door AV Bestuursverkiezing Bestuursverkiezing Bevoegdheden Bevoegdheden Directeur / Bureau / Bestuur Directeur / Bureau / Bestuur Twee ALV’s Twee ALV’s Commissies Commissies Ledenraad (4 p/jr / advies) Ledenraad (4 p/jr / advies) Vermogen (Cynophilia / KNJV) Vermogen (Cynophilia / KNJV)

6 Kynologisch Reglement 1 Algemene Bepalingen 1 Algemene Bepalingen 2 Organisatie van de NL Kynologie 2 Organisatie van de NL Kynologie 3 Registratie 3 Registratie 4 Exposities 4 Exposities 5 Wedstrijden, Examens, Praktijkproeven 5 Wedstrijden, Examens, Praktijkproeven 6 Tuchtrecht 6 Tuchtrecht 7 Bezwaar en Beroep 7 Bezwaar en Beroep 8 Slot en overgangsbepalingen 8 Slot en overgangsbepalingen

7 Algemene Bepalingen Raad van Beheer leidend orgaan Raad van Beheer leidend orgaan Optreden namens de kynologie Optreden namens de kynologie FCI / KC / AKC FCI / KC / AKC Aanvaarding rechtsmacht RvB Aanvaarding rechtsmacht RvB Begrippen Begrippen RvBRvB FCIFCI Verwante lichamenVerwante lichamen TuchtcollegeTuchtcollege RasverenigingRasvereniging Regionale verenigingRegionale vereniging Erkende verenigingErkende vereniging

8 Algemene Bepalingen Begrippen Begrippen RasRas StandaardStandaard VariëteitVariëteit VariëteitsgroepVariëteitsgroep Stamboekhouding NHSBStamboekhouding NHSB EigenaarEigenaar FokkerFokker TarievenbesluitTarievenbesluit KeurmeesterKeurmeester OfficialOfficial IdentificatieIdentificatie

9 Algemene Bepalingen Gouden Erespeld Gouden Erespeld Een of meer erkende verenigingenEen of meer erkende verenigingen Enig terrein buitengewoon verdienstelijkEnig terrein buitengewoon verdienstelijk Gouden Draagpenning Gouden Draagpenning Ten minste vijf erkende verenigingenTen minste vijf erkende verenigingen Verschillende terreinenVerschillende terreinen Lid van Verdienste Lid van Verdienste Ten minste tien erkende verenigingenTen minste tien erkende verenigingen Buitengewone diensten voor kynologieBuitengewone diensten voor kynologie

10 2. Organisatie Nederlandse Kynologie Algemene Bepalingen Algemene Bepalingen Raad van Beheer Raad van Beheer Verenigingen Verenigingen Overleg binnen de NL kynologie Overleg binnen de NL kynologie

11 2. Organisatie NL kynologie Algemene Bepalingen Zaken algemeen kynologisch belang Zaken algemeen kynologisch belang Zaken beperkt kynologisch belang Zaken beperkt kynologisch belang Zaken specifiek kynologisch belang Zaken specifiek kynologisch belang Recht van initiatief Recht van initiatief Recht van advies Recht van advies Recht van amendement Recht van amendement Meebeslissingsrecht Meebeslissingsrecht Algemene Vergadering Algemene Vergadering Rasgroepen / Rayons / Bijzondere verenigingen Rasgroepen / Rayons / Bijzondere verenigingen

12 2. Organisatie NL kynologie Algemene Bepalingen Bijzondere verenigingen Bijzondere verenigingen CynophiliaCynophilia KNJVKNJV VKKVKK KunogondaKunogonda NL. Bond van GebruikshondensportverNL. Bond van Gebruikshondensportver NL Vereniging O&ONL Vereniging O&O NL Reddingshonden BondNL Reddingshonden Bond

13 2. Organisatie NL kynologie Algemene Bepalingen Ledenraad Ledenraad Twee van elk rayonTwee van elk rayon Twee van elke rasgroepTwee van elke rasgroep Rasgroepen Rasgroepen Negen stuksNegen stuks WindhondenrenraadWindhondenrenraad Rayons Rayons Vier stuksVier stuks

14 2. Organisatie NL kynologie Raad van Beheer Verkiezing Verkiezing Zelf voorstel door bestuurZelf voorstel door bestuur Vijf of meer aangesloten verenigingenVijf of meer aangesloten verenigingen Leeftijd van 71 jr nog niet bereiktLeeftijd van 71 jr nog niet bereikt Aftreden bekend maken Aftreden bekend maken Verenigingen lijst Verenigingen lijst Lijst kandidaten naar verenigingen Lijst kandidaten naar verenigingen Stemming in de ALV Stemming in de ALV

15 2. Organisatie NL kynologie Raad van Beheer Overige bepalingen Overige bepalingen Vrije toegang raadsledenVrije toegang raadsleden Alle informatie verstrekkenAlle informatie verstrekken Ter plaatse onderzoek instellenTer plaatse onderzoek instellen Indien minimaal 3 jaar, dan blijvend vrije toegangIndien minimaal 3 jaar, dan blijvend vrije toegang

16 2. Organisatie NL kynologie VERENIGINGEN Aanvraag voor erkenning Aanvraag voor erkenning Verzoek om erkenning Verzoek om erkenning Notulen oprichtingsvergaderingNotulen oprichtingsvergadering Statuten en huishoudelijk reglementStatuten en huishoudelijk reglement Samenstelling bestuurSamenstelling bestuur ledenlijstledenlijst

17 2. Organisatie NL kynologie VERENIGINGEN Erkenning verlenen Erkenning verlenen Statuten, aanvaarden rechtsmachtStatuten, aanvaarden rechtsmacht Tenminste 50 ledenTenminste 50 leden Rasvereniging, drie jaar minimaal 30 honden in NHSBRasvereniging, drie jaar minimaal 30 honden in NHSB Niet in strijd met algemene of bijzondere kynologische belangenNiet in strijd met algemene of bijzondere kynologische belangen Overleg met belanghebbende ras/kyn verOverleg met belanghebbende ras/kyn ver Meer voorwaardenMeer voorwaarden Voorlopige toestemmingVoorlopige toestemming

18 2. Organisatie NL kynologie VERENIGINGEN Recht van erkende verenigingen Recht van erkende verenigingen Klachten indienen zonder betalenKlachten indienen zonder betalen Geschillen tot bemiddeling voordragenGeschillen tot bemiddeling voordragen Gratis exemplaar NHSB / CD RomGratis exemplaar NHSB / CD Rom Gratis exemplaar KRGratis exemplaar KR

19 2. Organisatie NL kynologie VERENIGINGEN Plichten van erkende verenigingen Plichten van erkende verenigingen Naleven reglementNaleven reglement Beslissingen RvB nalevenBeslissingen RvB naleven Alle inlichtingen verstrekkenAlle inlichtingen verstrekken Wijzigingen statuten en HR ter goedkeuringWijzigingen statuten en HR ter goedkeuring Jaarlijkse afdracht per lid betalen Jaarlijkse afdracht per lid betalen Voor 1 maart ledenlijstVoor 1 maart ledenlijst Voor 15 mei bestuurssamenstellingVoor 15 mei bestuurssamenstelling Clubblad sturenClubblad sturen

20 2. Organisatie NL kynologie OVERLEG Algemene Vergadering (leden en bestuur) Algemene Vergadering (leden en bestuur) Ieder een stemIeder een stem Gewone meerderheidGewone meerderheid Voorzitter / SecretarisVoorzitter / Secretaris Leden bestuur raadgevende stemLeden bestuur raadgevende stem Negen rasgroepen (twee per rasgroep, een heeft stemrecht) Negen rasgroepen (twee per rasgroep, een heeft stemrecht) Vier rayons (twee per rayon, een heeft stemrecht) Vier rayons (twee per rayon, een heeft stemrecht)

21 2. Organisatie NL kynologie OVERLEG Rayons en rasgroepen Rayons en rasgroepen MeerderheidMeerderheid Gezamenlijk overleg is mogelijkGezamenlijk overleg is mogelijk Voorzitter / secretaris / begrotingVoorzitter / secretaris / begroting Bijzondere verenigingen Bijzondere verenigingen Kunnen gezamenlijk overleg plegenKunnen gezamenlijk overleg plegen

22 2. Organisatie NL kynologie OVERLEG Geen besluiten over zaken van algemeen of beperkt kyn belang dan nadat standpunt ALV Geen besluiten over zaken van algemeen of beperkt kyn belang dan nadat standpunt ALV Besluit overnemen tenzij bezwaren Besluit overnemen tenzij bezwaren Binnen 12 maanden opnieuw voorBinnen 12 maanden opnieuw voor 2/3 meerderheid2/3 meerderheid Spoedeisend dan besluit raad / info verSpoedeisend dan besluit raad / info ver

23 2. Organisatie NL kynologie OVERLEG Specifiek / overleg met vereniging(en) Specifiek / overleg met vereniging(en) Mondeling / schriftelijkMondeling / schriftelijk Recht van initiatief elke vereniging Recht van initiatief elke vereniging Pre-advies RvB bestuur Pre-advies RvB bestuur Rasgroepen / rayons / bijzondere verenigingen recht van advies (aan RvB) Rasgroepen / rayons / bijzondere verenigingen recht van advies (aan RvB) Alle voorstellen op de agenda Alle voorstellen op de agenda Recht van amendement alle verenigingen ten minste met 9 andere Recht van amendement alle verenigingen ten minste met 9 andere Nadere regels m.b.t. tijdschema mogelijk Nadere regels m.b.t. tijdschema mogelijk Afvoeren agendapunten i.o.m. leden Afvoeren agendapunten i.o.m. leden

24 2. Organisatie NL kynologie OVERLEG Zes weken voor vergadering financiële stukken Zes weken voor vergadering financiële stukken Vragen uiterlijk twee weken voor vergadering Vragen uiterlijk twee weken voor vergadering Memorie van antwoord op vergadering Memorie van antwoord op vergadering RvB kan bepalen inzake stemrecht RvB kan bepalen inzake stemrecht

25 3. Registratie ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE BEPALINGEN Nederlands Honden Stam Boek Nederlands Honden Stam Boek Kan strekken tot bewijs van afstamming en raszuiverheidKan strekken tot bewijs van afstamming en raszuiverheid Doel Doel Maken stamboomMaken stamboom Registreren NAW eigenaarRegistreren NAW eigenaar Houden register raszuivere hondenHouden register raszuivere honden Dienstverlening gevonden / verlorenDienstverlening gevonden / verloren Wetenschappelijk onderzoekWetenschappelijk onderzoek Uitvoering GGWUitvoering GGW

26 3. Registratie Algemene bepalingen Algemene bepalingen Afschriften stamboom nr rasver Afschriften stamboom nr rasver Niet verantwoordelijk onjuistheden Niet verantwoordelijk onjuistheden Registratiekenmerk voor elke hond Registratiekenmerk voor elke hond NHSB 123.456.789 ev. Bijlage NHSB 123.456.789 ev. Bijlage Elke officiële catalogus NHSN + naam Elke officiële catalogus NHSN + naam

27 3. Registratie NHSB NHSB BIJLAGE G 2 BIJLAGE G 2 BIJLAGE G 1 BIJLAGE G 1 BIJLAGE G 0 BIJLAGE G 0 VOORLOPIG REGISTER VOORLOPIG REGISTER

28 3. Registratie VOORLOPIG REGISTER (VR) VOORLOPIG REGISTER (VR) Buitenlands ras (in opbouw) nog niet door FCI erkendBuitenlands ras (in opbouw) nog niet door FCI erkend Nederlands ras in opbouw totdat RVB besluitNederlands ras in opbouw totdat RVB besluit Erkende commissieErkende commissie In VR ook een G-2, G-1 en G-0 In VR ook een G-2, G-1 en G-0

29 3. Registratie NHSB NHSB Honden gefokt vlgs regels rasverenigingen en BRS RVB Honden gefokt vlgs regels rasverenigingen en BRS RVB Gefokt in Nederland Gefokt in Nederland Tot eenzelfde ras en varieteit Tot eenzelfde ras en varieteit En in drie generaties bekend En in drie generaties bekend En FCI stamboom of partner en in drie generaties bekend En FCI stamboom of partner en in drie generaties bekend Ene ouder in NHSB en andere in G2 Ene ouder in NHSB en andere in G2

30 3. Registratie BIJLAGE G-0 BIJLAGE G-0 Bijzonder belang voor rasBijzonder belang voor ras Niet beide ouders eenzelfde varieteitNiet beide ouders eenzelfde varieteit Ouder(s) niet geregistreerdOuder(s) niet geregistreerd Niet zelfde kleur, varieteit, grootte of oordrachtNiet zelfde kleur, varieteit, grootte of oordracht Beide ouders in G2 van VRBeide ouders in G2 van VR Buitenland en niet gechipt / getatoueerdBuitenland en niet gechipt / getatoueerd Zelfde ras maar niet zelfde varieteitZelfde ras maar niet zelfde varieteit Rassen met elkaar kruisen die in een of enkele punten van elkaar verschillenRassen met elkaar kruisen die in een of enkele punten van elkaar verschillen

31 3. Registratie BIJLAGE G-1 BIJLAGE G-1 Alleen ouders geregistreerdAlleen ouders geregistreerd Voorouders horen niet tot zelfde varieteit binnen een rasVoorouders horen niet tot zelfde varieteit binnen een ras Ene ouder in G-0 en andere minimaal in G-0Ene ouder in G-0 en andere minimaal in G-0

32 3. Registratie BIJLAGE G-2 BIJLAGE G-2 Alleen ouders en grootouders bekendAlleen ouders en grootouders bekend Ene ouder in G-0 en andere minimaal G-1Ene ouder in G-0 en andere minimaal G-1

33 3. Registratie NATIONALE ERKENNING Nederlands ras NATIONALE ERKENNING Nederlands ras RasstandaardRasstandaard Minimaal 100 honden in VRMinimaal 100 honden in VR Bestaansgrond (laatste 5 jr harmonisatie)Bestaansgrond (laatste 5 jr harmonisatie) RasverenigingRasvereniging NATIONALE ERKENNING Buitenlands ras NATIONALE ERKENNING Buitenlands ras Internationaal gebruikte standaardInternationaal gebruikte standaard 100 honden in VR100 honden in VR BestaansgrondBestaansgrond RasverenigingRasvereniging Contacten met land / rasvereniging v herkomstContacten met land / rasvereniging v herkomst Erkenning FCI moet mogelijk zijnErkenning FCI moet mogelijk zijn

34 3. Registratie STAMBOOM VERLENEN STAMBOOM VERLENEN GegevensGegevens Kortstaart / afwijkende kleur / vacht /Kortstaart / afwijkende kleur / vacht / Buitenlandse reu gebruikt, kopie st.bBuitenlandse reu gebruikt, kopie st.b

35 3. Registratie STAMBOOM WEIGEREN STAMBOOM WEIGEREN Niet juiste gegevensNiet juiste gegevens Onvoldoende medewerking reu-eigenaarOnvoldoende medewerking reu-eigenaar Raszuiverheid niet duidelijkRaszuiverheid niet duidelijk Niet geïdentificeerdNiet geïdentificeerd Fokker geen 18 jaar, tijde v.d. worpFokker geen 18 jaar, tijde v.d. worp Buitenlandse hond niet in FCIBuitenlandse hond niet in FCI In strijd met straf TuchtcollegeIn strijd met straf Tuchtcollege GecoupeerdGecoupeerd Niet correct / tijdig betaaldNiet correct / tijdig betaald Niet juist dek- en geboortekaartNiet juist dek- en geboortekaart Drie of meer pups aan zelfde eigenaarDrie of meer pups aan zelfde eigenaar


Download ppt "Organisatie van de kynologie Statuten Kynologisch Reglement Reglement van Orde Register."

Verwante presentaties


Ads door Google