De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Offline Physics.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Offline Physics."— Transcript van de presentatie:

1 Offline Physics

2 Waarom offline fysica? Wanneer je een animatie, een website of een videofragment wil gebruiken in de klas kun je niet altijd rekenen op een internetverbinding Goed materiaal is soms een jaar later niet meer online vb. interessante nieuwsberichten (tekst of beeld)

3 De methodes die we hier beschrijven zijn bedoeld om videofragmenten te downloaden (en uploaden) waarvan je weet dat er geen copyright op rust of wanneer je je op citaatrecht kunt beroepen (didactische doeleinden).

4 Hoe deze media offline gebruiken?
De techniek om toepassingen offline bruikbaar te maken hangt af van het soort toepassing: websites gif’s flashanimaties java-applets videobestanden

5 1. websites Volledige website offline maken  veel puzzelwerk en inzicht in html om de website te reconstrueren. Dikwijls volstaat het om één webpagina te downloaden om als illustratie te gebruiken: Surf naar de betreffende pagina Klik bovenaan het scherm op “bestand” Selecteer “opslaan als…” De webpagina wordt als html-bestand opgeslagen en de nodige figuren worden in een apart mapje opgeslagen Opmerking: java-applets of flashanimaties worden niet bewaard Als het niet lukt om op deze manier een webpagina te kopiëren, probeer dan via lukt het soms wel via “Webarchief, enkel bestand” of via “Webpagina, alleen HTML”.

6 Voorbeelden: Om deze pagina offline te maken klik je op “bestand” en dan “opslaan als…” type “Webpagina, volledig” -> Controle van de werking van deze offline webpagina. klik op “Ridiculously Simple Charge Detector” Deze webpagina illustreert hoe je een eenvoudige ladingsdetector kunt bouwen. Klik op ‘Mendelejev’ links in het menu.

7 2. gif’s GIF is de afkorting van Graphics Interchange Format, een grafische bestandsindeling met pixels. GIF ondersteunt kleuren, verschillende resoluties, animatie en een transparante achtergrond. GIF heeft de mogelijkheid om verschillende beelden achter elkaar op te slaan in hetzelfde bestand, waardoor er een klein tekenfilmpje wordt vertoond. Methode om gif’s offline bruikbaar te maken: Surf naar de betreffende pagina en klik met de rechtse muisknop op de gif-animatie. Kies “opslaan als…” en sla het gif-bestandje op in de gewenste map. Achteraf kun je de gewenste gif’s opnemen in een webpagina of een powerpointpresentatie. In een Worddocument opnemen heeft weinig zin vermits het juist de bedoeling is dat je een animatie te zien krijgt en niet slechts één figuurtje.

8 Voorbeelden: Op volgende websites staan enkele gif’s over elektrostatica: Gif’s kun je opslaan zoals je een foto opslaat. Om ze echter als gif te bekijken mag je ze niet in een Word-document plakken, de animatie wordt hier niet getoond. In een powerpointpresentatie komt de animatie wel tot zijn recht.

9 Surf naar: http://www. physicsclassroom. com/mmedia/index
Surf naar: Klik in de derde groep (Vectors and Projectiles) op ‘The Plane and The Package’.

10 Ook hier vinden we enkele gif-animaties: http://www. regentsprep
Ook hier vinden we enkele gif-animaties: Insulators & Conductors elektrostatische inductie polarisatie

11 Nog enkele links naar websites met gif-animaties: http://ippex. pppl
Nog enkele links naar websites met gif-animaties: downloadbare cd met gifs ea: of vul eens ‘physics animated gif’ in bij Google (afbeeldingen).

12 Opmerkingen: Veel foto’s en figuren (meestal in jpg-formaat maar ook enkele in gif-formaat) zijn te vinden op:

13 3. flash-bestanden (*.swf)
Flash bestaat in feite uit twee grote delen: SWF: bestaat uit geanimeerde vectorafbeeldingen Flash Video (FLV) verzorgt de streaming video van websites als YouTube en MySpace. Flash is opgebouwd als een soort tekenfilm: Per frame bepaalt de ontwikkelaar wat de bezoeker te zien krijgt. Hierbij maakt Adobe Flash gebruik van vectorafbeeldingen. Dit betekent dat figuren worden opgeslagen als punten met de daarbij behorende coördinaten. Vectorbestanden zijn dus veel kleiner en kunnen daardoor veel sneller over het internet worden getransporteerd.

14 Een groot voordeel ten opzichte van jpg- of bmp-afbeeldingen is dat vectorafbeeldingen zonder problemen kunnen worden aangepast, omdat de coördinaten wiskundig worden herberekend. Het maakt niet uit aan welke resolutie de afbeelding moet worden aangepast, de scherpte blijft altijd 100% behouden, doordat de afbeelding altijd opnieuw getekend wordt. Met Adobe Flash worden animaties en zelfs volledige websites gemaakt Wie zelf flash-animaties wil maken vindt heel veel nuttige informatie op deze website:

15 Methode om flash-animaties offline bruikbaar te maken:
SWF is een acronym van Shockwave Flash (nu Adobe) en elke flash-animatie die gebruikt wordt in een website, heeft deze extensie in zijn naam. Om deze animatie offline te kunnen bewaren hoef je enkel de website te openen en dan in de temporary internet files gaan zoeken naar bestanden met de extensie ‘swf’. Je kunt ze in die map eenvoudig kopiëren en dan plakken in een map waarin je deze bestanden wenst te bewaren.

16 Uitgewerkt voorbeeld: Open de website en zoek in de brongegevens naar een verwijzing naar de te gebruiken swf-file. Klik hiervoor met de rechter muisknop in de webpagina, kies ‘bron weergeven’ en zoek naar een bestand met extensie ‘swf’. Gebruik hiervoor de zoekfunctie in kladblok. In deze pagina is de link naar de flash-animatie: Hieruit leiden we af dat de naam van de animatie ‘speaker-working.swf’ is.

17

18 Om het bestand met de flash-animatie te kopiëren openen we de map met tijdelijke internetbestanden / temporary internet-files: extra > internet-opties > instellingen (onder Browsegeschiedenis) > bestanden weergeven Kopieer daar de bewuste swf-file. Plak de animatie in een mapje bestemd voor flash-animaties. Tip: Sorteer deze lijst op datum (laatst geopend) zodat het te zoeken bestand hoog in de lijst staat. Soms is het nuttig om eerst de lijst met tijdelijke internetbestanden te wissen vooraleer je gaat zoeken in die lijst.

19 Om zo’n flash-animatie offline te kunnen bekijken ga je als volgt te werk:
Selecteer de map waarin je de swf-file hebt opgeslagen. Klik met de rechtse muisknop op het icoontje van het bestand. Kies “Openen met…” Selecteer “Internet Explorer” Interessanter is het om een kleine webpagina te schrijven van waaruit je de flash-animatie rechtstreeks kunt openen of de animatie te openen vanuit powerpoint. (zie verder)

20 Andere voorbeelden: experiment elektroscoop: http://www. shep
Andere voorbeelden: experiment elektroscoop: uit: met hoofdpagina: ook: Kies: ‘Charge par induction’. klik “computer and software”, dan “ICT integrated lessons” en selecteer in het menu “Science – Electrostatics 9 Electroscope - Barb Avery (SRSB)”

21 Opmerking: soms wordt de extensie van het bestand bij het kopiëren veranderd van swf naar spl. In dat geval moet je na het kopiëren de extensie zelf veranderen in swf. Sommige websites gebruiken een ander type codering (Macromedia Director). Deze bestanden dragen de extensie “dcr” in plaats van “swf”. Je kan ze echter op dezelfde manier downloaden en gebruiken. Voorbeeld: Kies “Lenses”

22 Zoeken van flash-animaties
Om flash-animaties te vinden ga je als volgt tewerk. Als je bvb. ‘lens.swf’ als zoekterm invult in google, dan krijg je heel wat suggesties. Een daarvan is:

23 Uitbreiding 1: flash-animaties bekijken via een zelfgemaakte webpagina
Het is praktischer wanneer je een webpagina maakt waarin je deze flash-animaties rechtstreeks kan opnemen en waar je zelf eventueel wat commentaar kan aan toevoegen. In HTML-taal (in kladblok of Word) of in met een programma als Dreamweaver maak je een eenvoudige webpagina waarin een Flash-animatie kan worden geopend en toegelicht. Je kan ook een modelwebpagina gebruiken waarvan je een kopie maakt en waarin je telkens de naam aanpast. Sla deze pagina en de swf-file (of dcr-file) op in een apart mapje met een verduidelijkende naam. Zo houd je een beetje orde in de wildernis van bestanden.

24 Voorbeelden: We maken een webpagina voor de animatie ‘speaker-working.swf’. We hebben het bestand ‘speaker-working.swf’ uit de map met tijdelijke internetbestanden gekopieerd in een mapje genaamd ‘speaker’. Kopieer naar datzelfde mapje de modelpagina ‘model voor swf.htm’. Open deze webpagina in kladblok.

25 Pas de html-code als volgt aan.
Vul een gepaste naam in als titel voor de pagina, bvb ‘speaker’ i.p.v. ‘untitled document’. Verander op twee plaatsen de naam van de flash-animatie: ‘speaker-working.swf’ i.p.v. ‘model.swf’. Sla de webpagina op en test ze uit: dubbelklik erop en de animatie opent. Mogelijks moet je toestemmen om de animatie te draaien als de beveiliging van je browser die blokkeert.

26 Nog een voorbeeld: http://www. upscale. utoronto
Nog een voorbeeld: we zoeken in de rubriek Classical Mechanics naar de animatie ‘Simple Harmonic Motion II’. Klik rechts op ‘View’ en sla deze webpagina op als… ‘TwoSHM’ (of een zelf gekozen naam). Haal de flash-animatie uit de map ‘tijdelijke internetbestanden’ en plak ze in dezelfde map als de opgeslagen internetpagina. Interessant is dat je hierdoor meteen een webpagina hebt die als model kan dienen voor andere webpagina’s met een Flash-animatie in. Je hoeft enkel de naam van de animatie nl. ‘TwoHSM.swf’ twee keer te veranderen in de naam van de nieuwe flash-animatie en het bestand op te slaan onder een nieuwe naam. Je verandert best ook de paginatitel. Test de webpagina uit: dubbelklik erop en de animatie opent.

27 Uitbreiding 2: flashanimaties uploaden naar eloV
Heel interessant is het feit dat flash-animaties ook kunnen worden opgenomen in eloV-pagina’s ! Ook dit bespaart je het schrijven van een webpagina. Je hoeft enkel een nieuwe cursuspagina (+item) aan te maken en er de flashanimatie in te ‘plakken’. Selecteer daarvoor de rode ‘f’ in het menu Link: https://elov.vvkso.be

28 Uitbreiding 3: flashanimaties rechtstreeks in powerpoint2003 afspelen
Maak een nieuwe dia in powerpoint en voeg er eventueel wat tekst aan toe. Sla je powerpoint op in een bepaald mapje. Zorg ervoor dat het/de swf-bestand(en) dat/die je wil gebruiken in diezelfde map zit(ten). Klik in het menu op Beeld en ga naar de rubriek Werkbalken waar je een vinkje plaatst bij Werkset Besturingselementen. In deze werkbalk vind je een knop met een hamer en een Engelse sleutel. Klik erop en een lange keuzelijst verschijnt. Daarin selecteer je de optie Shockwave Flash Object. Vervolgens maak je een kader aan op de dia waarin de flash-animatie moet verschijnen. Klik daarna met de rechtermuisknop op die kader en kies Eigenschappen.

29 Op het tabblad Alfabetisch zoek je naar het woord Movie met daarnaast een leeg veldje. Daar voer je de map en de naam in van de flash-animatie. Voorbeeld: DopplerEffect.swf Link: Het is belangrijk dat je de mappenstructuur niet meer verandert, anders werkt de link niet meer. Zorg voor een gemakkelijke verwijzing: maak mapjes aan per powerpointpresentatie waarin het powerpointbestand en de te gebruiken swf-bestanden samen zitten. Sluit dan het venster Eigenschappen. Sla je powerpointpresentatie op en probeer ze even uit.

30 Opmerking: In Office 2007 verloopt deze procedure om swf-bestanden af te spelen in powerpoint als volgt: klik op de ‘logo’-knop linksboven op het scherm > selecteer ‘opties voor powerpoint’ (onderaan) > selecteer de mogelijkheid om het tabblad ‘ontwikkelaars’ weer te geven op het ‘lint’ klik op het tabblad ‘ontwikkelaars > kies het icoontje met hamer en moersleutel > selecteer ‘Shockwave Flash’ > selecteer eigenschappen > handel verder zoals hierboven (voor vorige versies van Office)

31 Voorbeeld 2: RacingBalls.swf
Link: Voorbeeld 3: a, v en x Link: Voorbeeld 4: dopplereffect (DopplerWaveFronts.swf) Link:

32 Links naar enkele websites met flash-animaties:
(heel bruikbaar)

33 4. Java-applets (*.class of *.jar)
Java applets zijn in feite Java-programma's die gecompileerd (= gecodeerd) worden en meestal in een jar (= Java archive) verpakt worden. Daarna kunnen ze op een website gezet worden in <html> tags. Dus om zelf applets te maken moet je al iets van Java kennen. Om Java archives offline te kunnen bewaren op je computer moet je best ook wat Java kennen Interessant is het wanneer de auteur de mogelijkheid geeft om de applets te downloaden voor didactisch gebruik.

34 Voorbeeld 1: de schitterende site van Walter Fendt
Op deze pagina staan heel veel mooie Java-applets. Onder andere over de Eenparig versnelde beweging en over het hefboomprincipe. Bovenaan de pagina zit een downloadknop waarmee je de totale website kunt downloaden voor offline gebruik.

35 Voorbeeld 2: ook de website van Fu-Kwun Hwang (http://www. phy. ntnu
Voorbeeld 2: ook de website van Fu-Kwun Hwang (http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/) biedt de mogelijkheid om Java-applets te downloaden voor offline gebruik. Hier moet je je wel eerst registreren als gebruiker. Voorbeeld 3: voor fysica zitten er ook enkele kant en klaar te downloaden java-applets op de website van de universiteit van Colorado: Surf naar bovenstaande url, kies ‘physics’ en kies voor de java-applet ‘projectile motion’ of over ‘alpha decay’. Op de volgende pagina kun je de applet downloaden. Doe dit, sla de applet op in een mapje ‘java’ en probeer hem eens uit. Voorbeeld van offline java-applet: Elektrische veldlijnen applet

36 Links naar websites met java-applets:

37 5. Videobestanden (*.wmv, *.flv, …)
Wanneer je videobestanden offline wil bewaren dan zijn er verschillende mogelijkheden om dit te doen. Methode 1: Speel het filmpje volledig af op de website (wacht minstens tot het volledig gedownload is). Klik in het browservenster op Extra > internetopties > instellingen (onder Browsegeschiedenis) > bestanden weergeven Klik op de kolom “Laatst geopend” zodat de laatst gedownloade bestanden bovenaan staan. Zoek in de eerste kolom naar bestanden met extensie .flv, .wmv, .mov, .mpg, .avi, of beginnend met “get_video?video_id=“ Kopieer deze bestanden naar de doelmap waar je video’s bewaart. Je kunt deze bestanden bekijken met een geschikt programma. Voor flv-video’s (Flash-video’s) gebruik je best VLC-player:

38 Methode 2: vb. http://www.youtube.com/watch?v=I4jdGf3RzCs
Speel het Youtube-filmpje af en kopieer de URL: Open een nieuw browservenster en ga naar de website van Keepvid: Plak de URL van het filmpje in het URL-venster naast de downloadknop. Start het downloaden. Kies 1 van de downloadlinks: ofwel bewaar je het filmpje als flv-bestand, ofwel als mp4.

39 Andere voorbeelden: Filmpje over de kooi van Faraday Link: Nog een filmpje over resonantie Link:

40 Flash-video rechtstreeks afspelen in powerpoint 2003:
Om een flash video in powerpoint af te spelen is het best van die eerst te converteren naar een geschikt formaat (wmv of mov). Via een omweg kun je echter ook flash video’s afspelen. Het ei van Columbus is hier een player geschreven in Flash. Aangezien Shockwave Flash Objecten kunnen geopend worden in powerpoint via ‘Besturingselementen’ (zie flash-animatie / swf-bestanden) kan deze flash videospeler ook geopend worden via hetzelfde scenario. Even de procedure opfrissen: Maak een nieuwe dia in powerpoint en voeg er eventueel wat tekst aan toe. Sla eerst je powerpoint op in een bepaald mapje !!! Kopieer het bestand ‘player.swf’ in dit mapje! Klik in het menu op Beeld en ga naar de rubriek Werkbalken waar je een vinkje plaatst bij Werkset Besturingselementen. In deze werkbalk vind je een knop met een hamer en een Engelse sleutel. Klik erop en een lange keuzelijst verschijnt. Daarin selecteer je de optie Shockwave Flash Object.

41 Vervolgens maak je een kader aan op de dia waar de flash-animatie moet verschijnen.
Klik daarna met de rechtermuisknop op die kader en kies Eigenschappen. Op het tabblad Alfabetisch zoek je naar het woord Movie met daarnaast een leeg veldje. Daar voer je de naam in van de flash-player en een commando om het gewenste filmpje af te spelen. Voorbeeld: player.swf?file= volt door man.flv opmerking: zorg dat het bestand ‘player.swf’ in hetzelfde mapje zit als de flash-video’s !!! Het is belangrijk dat je de mappenstructuur niet meer verandert, anders werkt de link niet meer. Zorg voor een gemakkelijke verwijzing: maak een mapje waarin film (flv), player.swf en powerpointpresentatie samen zitten. Sluit dan het venster Eigenschappen. Sla je powerpointpresentatie op en probeer ze even uit.

42 Opmerking: In Office 2007 verloopt deze procedure om swf-bestanden en flv-video’s af te spelen in powerpoint als volgt: klik op de ‘logo’-knop linksboven op het scherm > selecteer ‘opties voor powerpoint’ (onderaan) > selecteer de mogelijkheid om het tabblad ‘ontwikkelaars’ weer te geven op het ‘lint’ klik op het tabblad ‘ontwikkelaars > kies het icoontje met hamer en moersleutel > selecteer ‘Shockwave Flash’ > selecteer eigenschappen > handel verder zoals hierboven (voor vorige versies van Office)

43 Videobeelden downloaden van het journaal:
Op de website zijn de recentste beelden van het journaal te bekijken. Ook in het archief valt wel wat bruikbaars te vinden. Na het bekijken van het filmpje kan je het soms uit de map met tijdelijke internetbestanden plukken. Voorbeeld: we zoeken in het archief naar een filmpje met de zoekterm ‘Fleurus’, bekijken het filmpje en slaan het op.

44 Wanneer het niet lukt om de video te vinden in de map ‘tijdelijke
internetbestanden’ dan kan je de klus ook als volgt klaren: Klik met de rechtse muisknop naast het videoschermpje. Selecteer ‘bron weergeven’ Klik op ‘Bewerken’ en kies ‘Zoeken…’ Vul in: flv en klik op ‘Volgende zoeken’ Kopieer het internetadres van het filmpje

45

46 Plak dit adres in de adresbalk van je internetbrowser en klik op ‘Ga naar’
Selecteer ‘Opslaan’ om de video op je computer te bewaren.

47 Opmerking: Soms lukt het je nog niet om de juiste url in de broncode te vinden. In dat geval klik je eerst op het link-logo in de videozone en kopieer je deze link in de adresbalk van je browser. Dan ga je te werk zoals in de vorige procedure om de url in de broncode te vinden en het filmpje te downloaden.

48 RealPlayer downloadfunctie
De nieuwste versie van RealPlayer (versie 11) biedt een interessante downloadfunctie. Wanneer een video online afspeelt verschijnt bovenaan rechts in het afspeelvenster een downloadknop waarmee je deze video rechtstreeks kunt downloaden in flv-formaat. Video’s die niet kunnen gedownload worden (bvb. streaming video) kunnen toch worden opgeslagen, maar dan wel in een formaat dat enkel met RealPlayer af te spelen is. Op de nieuwste RealPlayer zit sinds kort ook een conversietool. Wie een flv-filmpje in wmv-formaat wenst klikt op converteer naar ‘Zune’. (conversie bereikbaar via ‘my library’ in RealPlayer) Voorbeeld 1: Een simpele motor Voorbeeld 2: Op Youtube zit een leuke videoclip ‘Large hadron rap’ van alpinekat. Download het filmpje via RealPlayer. Bekijk de gedownloade clip. Link:

49 Interessante tool Om video’s te converteren naar andere formaten is ook het programma super converter uiterst bruikbaar. Het is te downloaden via: Rechtstreekse link: Hoewel VLC-player alle formaten afspeelt is het soms nodig om een video te converteren wil je hem rechtstreeks in een powerpointpresentatie kunnen ‘plakken’. In powerpoint is het formaat wmv of mov (quicktime) interessant om rechtstreeks in de presentatie op te nemen. Als je een filmpje op een eloV-pagina wil plaatsen moet dit ook beantwoorden aan een bepaald formaat nl. mov, avi of mpeg. Maar wmv blijkt ook te lukken.

50 Links: Via onderstaande links kun je heel wat filmpjes bekijken. of beter:

51 Eventueel te gebruiken applets:
Interessante links: Eventueel te gebruiken applets: (info over java)

52 Andere interessante links:
(info over Java)

53 Gebruikte software (freeware)
VLC-player SUPER converter RealPlayer

54 Meer informatie? Sofysica - Website: http://www.scienceonstage.be
Vragen?


Download ppt "Offline Physics."

Verwante presentaties


Ads door Google