De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vast of Flexibel PeteR Clark en Mirjam Kool FLEX-AS: 2 ambtelijk secretarissen Visie: gemakkelijk, oplossingsgericht en kostenbesparend Aanleiding: onze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vast of Flexibel PeteR Clark en Mirjam Kool FLEX-AS: 2 ambtelijk secretarissen Visie: gemakkelijk, oplossingsgericht en kostenbesparend Aanleiding: onze."— Transcript van de presentatie:

1 Vast of Flexibel PeteR Clark en Mirjam Kool FLEX-AS: 2 ambtelijk secretarissen Visie: gemakkelijk, oplossingsgericht en kostenbesparend Aanleiding: onze ervaringen in MZ Doel: uw afweging tussen vast en flexibel WWW.FLEX-AS.NLWWW.FLEX-AS.NL Elke medezeggenschapsvraag is voor ons dagelijks werk

2 Vast of Flexibel Aanwezigen: Vaste medewerker / ZZP (AS) Werkgever / opdrachtgever (HR/bestuurder) Medezeggenschap (o.a. OR) WWW.FLEX-AS.NL Elke medezeggenschapsvraag is voor ons dagelijks werk

3 Dienstverband onbepaalde tijd Loon, arbeid en gezagsverhouding Gezagsverhouding: de werknemer de arbeid persoonlijk moet verrichten voor gemiddeld/vast aantal uren per week met geen einddatum. de werkgever bepaalt de aard van de werkzaamheden. de werkgever heeft het recht toezicht te houden op de uit te voeren werkzaamheden. WWW.FLEX-AS.NLWWW.FLEX-AS.NL Elke medezeggenschapsvraag is voor ons dagelijks werk

4 Dienstverband bepaalde tijd Zie onbepaalde tijd alleen dan met einddatum. Bij drie opeenvolgende (niet onderbroken door 3 maanden) ontstaat een vast dienstverband. WWW.FLEX-AS.NLWWW.FLEX-AS.NL Elke medezeggenschapsvraag is voor ons dagelijks werk

5 Oproepcontract met voorovereenkomst Werknemer beslist of hij gaat werken. Elke periode waarin oproepkracht werkt, geldt als nieuwe periode. Na afloop geen recht op loondoorbetaling. Bij vier opeenvolgende (niet onderbroken door periode van 3 maanden) ontstaat vast dienstverband (tenzij in CAO anders geregeld). WWW.FLEX-AS.NLWWW.FLEX-AS.NL Elke medezeggenschapsvraag is voor ons dagelijks werk

6 Nul-urencontract Bij oproep moet werknemer aan het werk. Werknemer heeft contract voor (on)bepaalde tijd. Geen afspraak over aantal te werken uren. Bij aanvang kan afgesproken worden: alleen loon bij werk. Na 6 maanden moet werkgever loon doorbetalen (gemiddeld aantal gewerkte uren van laatste 3 maanden): er ontstaat contract met min. aantal uren. WWW.FLEX-AS.NLWWW.FLEX-AS.NL Elke medezeggenschapsvraag is voor ons dagelijks werk

7 Min-max contract Werknemer heeft contract voor (on)bepaalde tijd. Minimum aantal oproepbare uren per week, maand of jaar. Daarnaast afspraak maximaal oproepbare uren; werknemer moet werken tot dat aantal uren. Het aantal gewerkte uren wordt uitbetaald met een minimum van garantie-uren. Het aantal minimum uren kan worden bijgesteld na 3 maanden. WWW.FLEX-AS.NLWWW.FLEX-AS.NL Elke medezeggenschapsvraag is voor ons dagelijks werk

8 ZZP / Freelance-overeenkomst Afhankelijk van overeenkomst werkt de ZZP. Min/max aantal uren en locatie (werk/thuis) in overleg met opdrachtgever. Facturabele uren worden uitbetaald, soms met een voorschot. Geen loondoorbetaling bij ziekte/vakantie. WWW.FLEX-AS.NLWWW.FLEX-AS.NL Elke medezeggenschapsvraag is voor ons dagelijks werk

9 Vast vanuit de AS gezien Voordelen Nadelen collegiale hulplastige collega’s vaste arbeidsvoorwaarden/CAOsommige arbeidsvoorwaarden niet nodig > loondoorbetaling ziekte/vakantie > opbouw pensioen/vakantiegeldvaak geen keus in p-fonds > beschermd door ontslagwetgeving, minimumloon > uitkering na ontslag arbeidstijdenwetloonkosten lopen uit pas met productiviteit (overwerk) Werkgeversverklaring bij hypotheek vaste werkgeverwerkgever kan verhuizen/inkrimpen/ failliet gaan Opleidingsmogelijkheden, o.a. budget Kennis organisatie en cultuur en betrokken – beïnvloedbaar vanuit bestuurder/HR WWW.FLEX-AS.NLWWW.FLEX-AS.NL Elke medezeggenschapsvraag is voor ons dagelijks werk

10 Flexibel vanuit de AS gezien VoordelenNadelen flexibele werktijdenwordt verwacht dat je flexibel >goede combi werk/privébent zelf bepalen voor wie je werktgeen garantie na een opdracht zelf bepalen welke opdracht ben je verantwoordelijk voor stelt eigen tarief vastbelasting/verzekeringen/ pensioen betalen, > soms meer dan CAOgeen WW-recht, bouwt geen arbeidsjaren op enige sociale vangnet is bijstand geen last van collega’sgeen hulp van collega’s werken voor diverse opdrachtgeversverantwoordelijk voor eigen acquisitie. > verspreid daardoor kennis en innovaties Oplossingsgericht met neutrale blik Onafhankelijk, je bent eigen baas WWW.FLEX-AS.NLWWW.FLEX-AS.NL Elke medezeggenschapsvraag is voor ons dagelijks werk

11 Stappenplan ZZP (1) 1.Oriëntatie/overweging -> ondernemersrisico. 2.Ondernemingsplan -> sterke/zwakke kanten, kansen/bedreigingen, financiering. 3.Kamer van Koophandel: bij inschrijving automatisch BTW-nummer. 4.VerklaringArbeids Relatie (VAR): per 01-01-15 Beschikking Geen Loonheffing (BGL) -> opdrachtgever hoeft geen looninhoudingen te doen. 5.Huisvesting: meestal op locatie, richt thuiswerkplek in of huur bedrijfsruimte. 6.Rechtsvorm: eenmanszaak, VOF, BV. WWW.FLEX-AS.NLWWW.FLEX-AS.NL Elke medezeggenschapsvraag is voor ons dagelijks werk

12 Stappenplan ZZP (2) 7.Verzekeringen: bedrijfs- /beroepsaansprakelijkheid, ziekte/arbeidsongeschiktheid, pensioen, rechtsbijstand, inkomstenderving en bij huisvesting: glasschade, inboedel, diefstal enz. Nu een pensioenverzekeraar voor ZZP per 01-01-15 bij APG (ABP). 8.Financiering: banken, familie, leveranciers, crowdfunding of particuliere investeerders. 9.Administratie: zelf bijhouden of uitbesteden. Basisgegevens 7 jaar bewaren, onroerend goed 10 jaar. 10.Acquisitie: gun jezelf de tijd, maak plan, ruim tijd in wat vaak onder druk komt bij uitvoering van opdrachten 11.Lidmaatschap brancheverenigingen; BVMP, VASMO, NVMZ en ZZP Nederland. WWW.FLEX-AS.NLWWW.FLEX-AS.NL Elke medezeggenschapsvraag is voor ons dagelijks werk

13 Recente ontwikkelingen (1) Wet Werk en Zekerheid schiet doel voorbij. Een op de 8 HR- professionals denkt dat vaste contracten sneller worden beëindigd (HR-Trends 2014-2015) Flexibel vaak een noodgedwongen keuze (Onderzoek Ecorys) Veel verlangen naar vast contract in kader zekerheid: pensioen, hypotheek, gunstigere arbeidsvoorwaarden Vaak verdienen uitzendkrachten/ZZP meer dan vaste medewerkers. Vaak ingezet bij bedrijven die benodigde expertise niet hebben of omdat werkzaamheden incidenteel voorkomen en bij piekbelasting. Vaak wil uitzendkracht/ZZP flexibel blijven in kader afwisseling werk en opdrachtgever WWW.FLEX-AS.NLWWW.FLEX-AS.NL Elke medezeggenschapsvraag is voor ons dagelijks werk

14 Recente ontwikkelingen (2) Medewerkers willen fijne werkomstandigheden (werktijden of salarisvoorwaarden) en persoonlijke ontwikkeling, maar ook sociaal/maatschappelijk verantwoord en aansluiting bij niveau/nuttig vinden (Onderzoek Global Human Capital Trends 2014 – Deloitte). AWVN wil ZZP meer rechten geven. Ook bij politieke partijen, vakbonden en bij ZZP zelf bestaat behoefte om onrechtvaardigheden in huidig sociale stelsel te minimaliseren. Burn-out: context werk/sociale omgeving (niet persoonlijkheid). Minder kans op burn-out bij sociale steun collega’s/ leidinggevenden, zelfstandig werken en mogelijkheid telewerken>HNW (Rapport Soc. Cult. Planbureau) CPB verwacht in 2030: 1 miljoen ZZP. WWW.FLEX-AS.NLWWW.FLEX-AS.NL Elke medezeggenschapsvraag is voor ons dagelijks werk

15 Recente ontwikkelingen (3) HeadFirst: organisatie die zelfstandigen aan bedrijven koppelt. Inhuren van oudsher taak afdeling inkoop; verschuift meer richting HR. Goedkoop en effectief inhuren is belangrijk, maar juiste specialist op de juiste plek wordt belangrijker. Volgens Miljoenennota 2015 is de groep heterogeen: 75% biedt eigen diensten aan (vooral bouw, zorg en zakelijke dienstverlening). 25% biedt producten aan (agrarische sector, detailhandel, groothandel en straatverkoop). WWW.FLEX-AS.NLWWW.FLEX-AS.NL Elke medezeggenschapsvraag is voor ons dagelijks werk

16 Miljoenennota Aantal ZZP neemt hoge vlucht Eind jaren negentig een op de vijftien werkende mannen in Nederland ZZP. In 2010 een op de acht. Bij ongewijzigd beleid in 2030 een op de vijf (CPB). Binnen EU behoort Nederland tot de landen met sterkste groei. In de helft van EU-lidstaten daalt het % ZZP zelfs. De groei van ZZP draagt bij aan werkgelegenheid, innovatie en productiviteit. ZZP krijgen minder opdrachten en verlagen uurtarief. Hierdoor daalt inkomen maar blijven wel actief. Dit draagt bij aan aanpassingsvermogen van de economie. Groei ZZP geen afdracht werknemerspremie en minder toegang tot sociale zekerheid. Kans op armoede groter op korte en lange termijn. Leveren kleinere bijdrage aan collectief, maar profiteren wel van AOW, zorg en bijstand. Minder belastingopbrengsten door (sterk gegroeide) fiscale ondersteuning. In termen van werkgelegenheid en innovatiekracht zijn sommige ZZP-constructies succesvoller dan anderen. Bij ongewijzigd beleid zet groei aantal ZZP door, niet noodzakelijk welvaart verhogend. Nu Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar ZZP om trends en gevolgen beter te begrijpen; analyse, inventarisatie en beleidsopties beschikbaar maken voor publieke discussie over betekenis ZZP voor de werking arbeidsmarkt, hun inkomens- en vermogensposities, de voor- en nadelen van fiscale behandeling, de verhouding tot andere groepen werkenden en aansluiting van het stelsel van sociale voorzieningen en verzekeringen. WWW.FLEX-AS.NLWWW.FLEX-AS.NL Elke medezeggenschapsvraag is voor ons dagelijks werk

17 Afsluitend Vast of flexibel Arbeidsrechtelijk Functiegericht Sociaal Toegevoegde waarde versus kosten Gemakkelijk, oplossingsgericht, kostenbesparend Kom naar de Meet & Greet FLEX-AS voor handout van deze presentatie Vragen? WWW.FLEX-AS.NL Elke medezeggenschapsvraag is voor ons dagelijks werk


Download ppt "Vast of Flexibel PeteR Clark en Mirjam Kool FLEX-AS: 2 ambtelijk secretarissen Visie: gemakkelijk, oplossingsgericht en kostenbesparend Aanleiding: onze."

Verwante presentaties


Ads door Google