De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Europees Jaar voor Ontwikkeling 2015 (EYD 2015)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Europees Jaar voor Ontwikkeling 2015 (EYD 2015)"— Transcript van de presentatie:

1 Het Europees Jaar voor Ontwikkeling 2015 (EYD 2015)

2 Belangrijke feiten over EU- ontwikkelingssamenwerking De 28 lidstaten en de Europese Unie zijn samen verantwoordelijk voor meer dan 50 % van de mondiale ontwikkelingshulp. De EU stelde in 2013 een substantieel bedrag beschikbaar van 14,86 miljard euro voor de ondersteuning van externe ontwikkeling. Het totaal overeengekomen bedrag voor de financieringsinstrumenten van het externe beleid is meer dan 51,4 miljard euro voor de periode 2014–2020.* *Jaarrapport 2014 van de Europese Unie over ontwikkeling en beleid op het gebied van externe ondersteuning en zijn toepassingen in 2013 ΕUΕU VS Overige donoren

3 Ontwikkelingssamenwerking onder het Verdrag van Lissabon “Het hoofddoel van de ontwikkelingssamenwerking van de Unie is de armoede terug te dringen en uiteindelijk uit te bannen.” (Art. 208) “De Unie houdt bij de uitvoering van beleid dat gevolgen kan hebben voor ontwikkelingslanden rekening met de doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking.” (Art. 208)

4 EU-hulp 1958 Het Europese beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking maakt deel uit van het buitenlandse beleid. 1950–1990 Uitbreiding van de EG-steun aan ACS-staten, Oost- Europa, Middellandse Zeegebied, Azië, Latijns-Amerika, Balkan en de geboorte van thematische programma's als mensenrechten van samenwerkings- tot partnerschapsovereenkomsten. 1992 Top van Rio – VN-conferentie over klimaatverandering. 2000 8 VN-millenniumdoelstellingen. Vaststelling doelen 2015 voor armoedebestrijding.

5 EU-hulpbeleid & geschiedenis 2005 De Europese consensus inzake ontwikkeling 2011-15 Communicatie ontwikkelingsagenda na 2015 2011 EU-ontwikkelingsbeleid “Een agenda voor verandering”“Een agenda voor verandering” 2012 Rio+20 over duurzame ontwikkeling 2013 Waardig bestaan voor iedereenWaardig bestaan voor iedereen 2014 Mondiaal partnerschap voor doeltreffende samenwerking in Mexico 2015 Termijn voor het bereiken van de doelen van de 8 VN-millenniumdoelstellingen!

6 Millennium doelstellingen Uitbannen van extreme armoede en honger Verwezenlijken van universeel basisonderwijs Bevorderen van gendergelijkheid en kansen voor vrouwen Terugdringen van het sterftecijfer onder kinderen Bevorderen van de gezondheid van moeders Bestrijden van HIV/AIDS, malaria en andere ziekten Zorgen voor een duurzaam milieu Ontwikkelen van een mondiaal partnerschap voor ontwikkelings- samenwerking

7 Belangrijkste spelers Europese Commissie Europees Parlement De Raad Lidstaten EDEO EU-delegaties Europees Economisch en Sociaal Comité Comité van de Regio’s Particuliere sector NGO/CSO Internationale organisaties Universiteiten Scholen Lokale en regionale autoriteiten Stichtingen

8 Commissarissen Neven Mimica, internationale samenwerking en ontwikkeling Cecilia Malmström, handel Johannes Hahn, Europees nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen Christos Stylianides, humanitaire hulp en crisisbeheer Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, vicevoorzitter van de Commissie

9 Wat wil het EYD bereiken? Bewustmaking van de voordelen van het EU- ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid, solidariteit en kansen bevorderen in een wereld met een steeds grotere onderlinge afhankelijkheid. EU-burgers betrekken, stimuleren van kritisch denken en actieve interesse in ontwikkelingssamenwerking, bijv. bij het formuleren van beleid en het toepassen. EU-burgers informeren over de resultaten die de EU als mondiale speler samen met de lidstaten heeft bereikt en nog zal bereiken op het gebied van internationale ontwikkeling.

10 Waarom een Europees jaar voor ontwikkeling 2015? Dit is een kans om te laten zien dat de EU en haar lidstaten zich inzetten om armoede wereldwijd uit te bannen. In een wereld met een steeds grotere onderlinge afhankelijkheid komt de EU- ontwikkelingssamenwerking ten goede aan de inwoners van zowel de EU als onze partnerlanden Een mondiale ontwikkelingsagenda voor na 2015 op VN-niveau – een mijlpaal voor ontwikkelingsbeleid 2015 is de termijn voor de millenniumdoelstellingen

11 Op wie is de campagne gericht? Jonge mensen Beleidsmakers Breder publiek De samenleving en maatschappelijke organisaties Scholen en universiteiten

12 Januari – Europa in de wereld Februari – Onderwijs Maart – Vrouwen en meisjes April – Gezondheid Mei – Vrede en veiligheid Juni – Duurzame groene groei, degelijke arbeidsplaatsen, bedrijven Juli – Kinderen en jeugd Augustus – Humanitaire hulp September – Demografie en migratie Oktober – Voedselzekerheid November – Duurzame ontwikkeling en klimaatactie December – Mensenrechten en bestuur Themamaanden

13 Partnerschappen Website Sociale media EYD en “the World’s Best News” Communicatie-toolkit Initiatieven van belanghebbenden Belangrijke evenementen Kernelementen van de campagne

14 Toolkit – EYD 2015 materiaal, visuele elementen en aanvullende hulpmiddelen leveren tools aan belanghebbenden om het EYD 2015 te promoten via hun eigen kanalen. De toolkit bevat tevens visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van uw betrokkenheid en inzet bij het bevorderen van de EYD 2015 doelstellingen en resultaten. Campagne-informatie en -materiaal Educatieve hulpmiddelen EYD factsheet en presentatie Maandelijkse factsheets Infografieken Twee edities van de EYD-krant Eurobarometergegevens (opniniepeilingen uit de hele EU over internationale ontwikkeling en hulp) Lijst met campagne-evenementen op EU-niveau Visuele identiteitselementen Hoe kunt u bijdragen aan het EYD 2015?

15 Website en sociale media Met het belangrijkste campagnenieuws De verhalen van de week Campagne-toolkit Agenda met evenementen van partners/belanghebbenden De belangrijkste feiten en updates over ontwikkelingssamenwerking Platform voor het delen van ideeën en voor partners en burgers om mee te doen Specifieke profielpagina's voor organisaties betrokken bij het EYD 2015 Website en sociale media Hoe kunt u bijdragen aan het EYD 2015? europa.eu/eyd2015 facebook.com/EuropeanYearForDevelopment2015 #EYD2015

16 Ontvang updates, deel info, kom met ideeën! Sluit u aan: capacity4dev.ec.europa.eu/eyd2015/capacity4dev.ec.europa.eu/eyd2015/ Gebruik uw netwerken! Promoot het EYD 2015 via uw netwerken en belanghebbenden en moedig ze aan om mee te doen. Blijf ons volgen op het internet, Twitter en Facebook. europa.eu/eyd2015 #EYD2015 facebook.com/EuropeanYearForDevelopment2015 Doe mee, dit is ons jaar!


Download ppt "Het Europees Jaar voor Ontwikkeling 2015 (EYD 2015)"

Verwante presentaties


Ads door Google