De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Faculteit Rechtsgeleerdheid"— Transcript van de presentatie:

1 Faculteit Rechtsgeleerdheid
STAGE Faculteit Rechtsgeleerdheid

2 Opleidingsonderdeel Stage
Majorgebonden bijzondere studie 2° Master Voorwaarde : geslaagd bacheloropleiding Inhoud : * aansluitend bij major * geen onderzoek of onderwijs Uitdrukking keuze : in 1° Master Duur : 120 uur (aaneengesloten of gespreid) Uitvoering : juli tot januari

3 Omkadering Stagecommissie (Vz, leden (ZAP, AAP, Studenten, KCO), secr.) Stagebegeleider (Universiteit) : ZAP-lid wiens vakgebeid aansluit bij de stage Mentor (werkplaats) : jurist met +10 jaar ervaring

4 Info Secretariaat Stagecommissie : Mevr. Rosa CORTEVILLE tel. 09/ URL : (webstek faculteit > onderwijs > stage rechten)

5 Concept 3 luiken : op de werkplaats juridisch werkstuk : 12 p (over vraagstuk of casus uit stage) intervisie : 3 interactieve werkcolleges o.l.v. stagebegeleider

6 Concept Onbezoldigd Wel gebeurlijke kostenvergoeding

7 Taal Nederlands, Frans, Engels

8 Stageplaatsen 3 bronnen : aanbod Faculteit Rechten UGent : databank via webstek stagebegeleider student Ook buitenland (combinatie met studie in buitenland)

9 Procedure Keuze stage Aanvraag stageplaats Toewijzing stageplaats
Stagebegeleider zoeken Invulling stage : ontwerp/taakomschrijving Contact stagegever : sluiten stageovereenkomst + sociaalrechtelijke administratie

10 Procedure Pro-actieve rol student-stagiair !

11 Documenten : zie Webstek
Stagereglement Model stageovereenkomst Tijdslijn procedure Beoordelingscriteria mentor Richtlijnen juridisch werkstuk Formulieren : stageontwerp-taakomschrijving logbook : aanwezigheidscontrole werkpostfiche + risicoanalyse werkplaats beoordelingsfiche mentor

12 Uitvoering Aanwezigheid : logboek
Discretie/vertrouwelijkheid/geheimhouding

13 Incidenten Tussenkomst : stagebegeleider stagecommissie ombudspersoon

14 Quotering 3 luiken : stage werkplaats door mentor : 1/ juridisch werkstuk door stagebegeleider : 1/ interactieve werkcolleges door stagebegeleider : 1/4

15 Tweede examenkans Niet voor stage op de werkplaats
Enkel voor juridisch werkstuk en intervisie Via bijkomende stageopdracht

16 Vragen ?


Download ppt "Faculteit Rechtsgeleerdheid"

Verwante presentaties


Ads door Google