De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mattheus evangelie een overzicht Jaap G. Fijnvandraat - Ehv Amerongen, 20 februari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mattheus evangelie een overzicht Jaap G. Fijnvandraat - Ehv Amerongen, 20 februari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Mattheus evangelie een overzicht Jaap G. Fijnvandraat - Ehv Amerongen, 20 februari 2008

2 De 4 evangeliën De Heer Jezus als Mattheüs:de Koning Marcus:de dienstknecht Lukas:de Zoon des mensen Johannes:de Zoon van God

3 Indeling Mattheüs 1-4:1 introductie van de Koning 4:12-12 de dienst van de Koning in Galilea 5-7 grondwet van het koninkrijk 13-20 de dienst van de verworpen Koning 13 gelijkenissen van het koninkrijk 21-25 de dienst van de Koning in Jeruzalem 24 toespraak over de laatste dingen 25 gelijkenissen over dienen en uitzien 26-28 de vervulling van de dienst de Koning zie ook presentatie Kees Fieggen in 2004

4 Bij U is vergeving! over vermanen en vergeven Jaap G. Fijnvandraat Amerongen, 20 februari 2008

5 Mt 18:15-35 Verbindende schakel: (als) mijn broeder zondigt 15-20: als uw broeder zondigt, bestraf hem (Lk 17:3a) 21-35: als hij berouw heeft, vergeef hem (Lk 17:3b)

6 15-17: 3 stappen 1. ga er (alleen) heen – overtuig hem  als hij luistert  gewonnen  luistert hij niet  stap 2 2. 1 of 2 getuigen – vaststaat  geeft hij geen gehoor  stap 3 3. de gemeente  geen gehoor  als heiden en tollenaar

7 18-20: gezag … en meer 18: u=gemeente: gezag om te (ont)binden  heiden&tollenaar | broeder 19: uitbreiding: 2 of 3 die overeenstemmen  welke zaak ook  mijn Vader geeft het 20: basis: 2 of 3 vergaderd in mijn naam  Ik ben in hun midden

8 21-35: vergeven: veel / van harte 21-22: hoe vaak vergeven 23-34: gelijkenis:  principe van vergeven  motief voor vergeven 35: de conclusie

9 21-22: hoe vaak vergeven? 21: tegen mij  daar zit de moeite 22a: niet 7 maal (menselijk maat) 22b: wel 7*70 maal (Goddelijke maat)

10 23-34: wat is wat? de koning  God, de Vader de slaven  wij (brs/zrs) in Gods koninkrijk de schuld  de zonde(n) tegen iemand afrekening/’betaal’  confronteren met de zonde(n) die begaan is (zijn) smeken om geduld  berouw/belijden kwijtschelden  vergeven motief: erbarming motief: erbarming

11 23-34: wat gebeurt er … de slaaf was eerst kwijtgescholden hij wilde daarna zelf niet kwijtschelden zijn medeslaven werden bedroefd zijn heer riep hem weer op het matje hij moest de schuld alsnog betalen  hij blijkt een ‘boze slaaf’ te zijn

12 Zo zal ook mijn hemelse Vader u doen, als u niet ieder zijn broeder van harte vergeeft

13 Zo zal ook de hemelse Vader mij doen, als ik niet mijn broeder van harte vergeef

14 Begripsvragen 16: getuigen: waarvan? 16: elk woord vaststaat: strekking? 17: de gemeente: synagoge of NT-gemeente? 17: heiden en tollenaar: zelfde als ‘boze’ (1Ko 5)? 18: (ont)binden: op aarde  in hemel: wat betekent dat? 18+20: u (mv), 2 of 3: zelfde als gemeente? 20: vergaderd in mijn naam: betekenis? 23: afrekening: eindoordeel … ? 26+29: geduld | alles betalen: toepassing ? 27+34: kwijtschelden en weer laten betalen: eerlijk? 35: hoe verhoudt deze conclusie zich tot Mt 6:14-15 en tot Ef 4:32 & Ko 3:13?

15 Pastorale vragen 15: hoe ga je naar je broeder toe? 16: wie neem je mee als getuige(n)? 18: overeenstemmen+vragen  ten deel vallen: en nu de praktijk … ? 31: welke taak hebben medebrs/-zrs in zo’n situatie (waarin iemand niet wil vergeven)?


Download ppt "Mattheus evangelie een overzicht Jaap G. Fijnvandraat - Ehv Amerongen, 20 februari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google