De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mattheus evangelie een overzicht Jaap G. Fijnvandraat - Ehv Amerongen, 20 februari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mattheus evangelie een overzicht Jaap G. Fijnvandraat - Ehv Amerongen, 20 februari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Mattheus evangelie een overzicht Jaap G. Fijnvandraat - Ehv Amerongen, 20 februari 2008

2 De 4 evangeliën De Heer Jezus als Mattheüs:de Koning Marcus:de dienstknecht Lukas:de Zoon des mensen Johannes:de Zoon van God

3 Indeling Mattheüs 1-4:1 introductie van de Koning 4:12-12 de dienst van de Koning in Galilea 5-7 grondwet van het koninkrijk de dienst van de verworpen Koning 13 gelijkenissen van het koninkrijk de dienst van de Koning in Jeruzalem 24 toespraak over de laatste dingen 25 gelijkenissen over dienen en uitzien de vervulling van de dienst de Koning zie ook presentatie Kees Fieggen in 2004

4 Bij U is vergeving! over vermanen en vergeven Jaap G. Fijnvandraat Amerongen, 20 februari 2008

5 Mt 18:15-35 Verbindende schakel: (als) mijn broeder zondigt 15-20: als uw broeder zondigt, bestraf hem (Lk 17:3a) 21-35: als hij berouw heeft, vergeef hem (Lk 17:3b)

6 15-17: 3 stappen 1. ga er (alleen) heen – overtuig hem  als hij luistert  gewonnen  luistert hij niet  stap of 2 getuigen – vaststaat  geeft hij geen gehoor  stap 3 3. de gemeente  geen gehoor  als heiden en tollenaar

7 18-20: gezag … en meer 18: u=gemeente: gezag om te (ont)binden  heiden&tollenaar | broeder 19: uitbreiding: 2 of 3 die overeenstemmen  welke zaak ook  mijn Vader geeft het 20: basis: 2 of 3 vergaderd in mijn naam  Ik ben in hun midden

8 21-35: vergeven: veel / van harte 21-22: hoe vaak vergeven 23-34: gelijkenis:  principe van vergeven  motief voor vergeven 35: de conclusie

9 21-22: hoe vaak vergeven? 21: tegen mij  daar zit de moeite 22a: niet 7 maal (menselijk maat) 22b: wel 7*70 maal (Goddelijke maat)

10 23-34: wat is wat? de koning  God, de Vader de slaven  wij (brs/zrs) in Gods koninkrijk de schuld  de zonde(n) tegen iemand afrekening/’betaal’  confronteren met de zonde(n) die begaan is (zijn) smeken om geduld  berouw/belijden kwijtschelden  vergeven motief: erbarming motief: erbarming

11 23-34: wat gebeurt er … de slaaf was eerst kwijtgescholden hij wilde daarna zelf niet kwijtschelden zijn medeslaven werden bedroefd zijn heer riep hem weer op het matje hij moest de schuld alsnog betalen  hij blijkt een ‘boze slaaf’ te zijn

12 Zo zal ook mijn hemelse Vader u doen, als u niet ieder zijn broeder van harte vergeeft

13 Zo zal ook de hemelse Vader mij doen, als ik niet mijn broeder van harte vergeef

14 Begripsvragen 16: getuigen: waarvan? 16: elk woord vaststaat: strekking? 17: de gemeente: synagoge of NT-gemeente? 17: heiden en tollenaar: zelfde als ‘boze’ (1Ko 5)? 18: (ont)binden: op aarde  in hemel: wat betekent dat? 18+20: u (mv), 2 of 3: zelfde als gemeente? 20: vergaderd in mijn naam: betekenis? 23: afrekening: eindoordeel … ? 26+29: geduld | alles betalen: toepassing ? 27+34: kwijtschelden en weer laten betalen: eerlijk? 35: hoe verhoudt deze conclusie zich tot Mt 6:14-15 en tot Ef 4:32 & Ko 3:13?

15 Pastorale vragen 15: hoe ga je naar je broeder toe? 16: wie neem je mee als getuige(n)? 18: overeenstemmen+vragen  ten deel vallen: en nu de praktijk … ? 31: welke taak hebben medebrs/-zrs in zo’n situatie (waarin iemand niet wil vergeven)?


Download ppt "Mattheus evangelie een overzicht Jaap G. Fijnvandraat - Ehv Amerongen, 20 februari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google