De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Didactisch materiaal bij de cursus Academiejaar 2010-2011 Tel: 09/264.33.85 Fax: 09/264.42.95.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Didactisch materiaal bij de cursus Academiejaar 2010-2011 Tel: 09/264.33.85 Fax: 09/264.42.95."— Transcript van de presentatie:

1 Didactisch materiaal bij de cursus Academiejaar 2010-2011 philips@telin.UGent.be http://telin.UGent.be/~philips/optimalisatie/ Tel: 09/264.33.85 Fax: 09/264.42.95 Prof. dr. ir. W. Philips Optimalisatietechnieken Telecommunicatie en Informatieverwerking UNIVERSITEIT GENT

2 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 2 Copyright notice This powerpoint presentation was developed as an educational aid to the renewed course “Optimisation Techniques” (Optimalisatietechnieken), taught at the University of Gent, Belgium as of 1998. This presentation may be used, modified and copied free of charge for non-commercial purposes by individuals and non-for-profit organisations and distributed free of charge by individuals and non-for-profit organisations to individuals and non-for-profit organisations, either in electronic form on a physical storage medium such as a CD-rom, provided that the following conditions are observed: 1.If you use this presentation as a whole or in part either in original or modified form, you should include the copyright notice “© W. Philips, Universiteit Gent, 1998” in a font size of at least 10 point on each slide; 2.You should include this slide (with the copyright conditions) once in each document (by which is meant either a computer file or a reproduction derived from such a file); 3. If you modify the presentation, you should clearly state so in the presentation; 4.You may not charge a fee for presenting or distributing the presentation, except to cover your costs pertaining to distribution. In other words, you or your organisation should not intend to make or make a profit from the activity for which you use or distribute the presentation; 5. You may not distribute the presentations electronically through a network (e.g., an HTTP or FTP server) without express permission by the author. In case the presentation is modified these requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the presentation, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then these requirements do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the presentation, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. In particular note that condition 4 also applies to the modified work (i.e., you may not charge for it). “Using and distributing the presentation” means using it for any purpose, including but not limited to viewing it, presenting it to an audience in a lecture, distributing it to students or employees for self-teaching purposes,... Use, modification, copying and distribution for commercial purposes or by commercial organisations is not covered by this licence and is not permitted without the author’s consent. A fee may be charged for such use. Disclaimer: Note that no warrantee is offered, neither for the correctness of the contents of this presentation, nor to the safety of its use. Electronic documents such as this one are inherently unsafe because they may become infected by macro viruses. The programs used to view and modify this software are also inherently unsafe and may contain bugs that might corrupt the data or the operating system on your computer. If you use this presentation, I would appreciate being notified of this by email. I would also like to be informed of any errors or omissions that you discover. Finally, if you have developed similar presentations I would be grateful if you allow me to use these in my course lectures. Prof. dr. ir. W. PhilipsE-mail: philips@telin.UGent.be Department of Telecommunications and Information ProcessingFax: 32-9-264.42.95 University of GentTel: 32-9-264.33.85 St.-Pietersnieuwstraat 41, B9000 Gent, Belgium

3 Optimale opspannende bomen Vervolg

4 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 4 Optimale opspannende boom Gegeven een graaf G, zoek een opspannende boom B (of een bos als er geen boom bestaat) waarvoor de som van de takkosten minimaal is 56 7 4 8 33 310 12 11 2 7 6 9 Opmerkingen: er kunnen meerdere “even optimale” opspannende bomen zijn Voorbeeld: aanleggen van een computernetwerk ook bij negatieve takkosten kan men zoeken naar een optimale boom, maar natuurlijk is die optimale boom dan niet noodzakelijk gelijk aan de optimale graaf men kan ook zoeken naar een duurste opspannende boom of graaf

5 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 5 Constructie van de optimale boom... Stel we kennen een deelboom Q k van de (of een) optimale boom Beschouw alle takken die een knoop van Q k verbinden met een knoop niet in Q k (dit is de snede bepaald door de knopen van Q k ) Eigenschap: de (of een) optimale boom bevat T deel Q k van optimale boom B QkQk Kies hieruit de (of een) tak T met minimale kost  we kunnen Q k uitbreiden tot een groter deel Q k +1 =Q k +T snede bepaald door Q k T, een beste tak uit die snede T

6 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 6 Bewijs uit het ongerijmde Beschouw de (of een) optimale boom B die Q k omvat In deze boom is er een uniek pad P van a naar b (opspannend!) QkQk T Er bestaat een tak T’ op dit pad die tot de snede behoort Vervang tak T’ door T in de boom  nieuwe boom B’  B’ is niet slechter dan de optimale boom B en dus optimaal b P T’ a Stel dat er geen optimale boom bestaat die naast Q k ook T bevat ….  er bestaat er wel een (tegenstrijdigheid)

7 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 7 Herformulering Als je een deel Q k van een optimale boom kent en je de goedkoopste tak T kiest uit de snede bepaalt door de knopen van Q k  Dan is Q k +T een groter deel van een optimale boom

8 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 8...Constructie optimale boom Bosalgoritme (Kruskal): doet een bos groeien B 1  B 2   is een groeiend bos B 1 bestaat uit een goedkoopste tak en de uiteinden ervan Beide algoritmen zijn varianten van het algoritme voor het construeren van een (niet optimale) opspannende boom Ze kiezen de takken echter in een welbepaalde (i.p.v. een willekeurige) volgorde om een optimale boom te krijgen Boomalgoritme (Prim): doet 1 boom groeien B 1  B 2   is een groeiende boom B 1 bevat één willekeurig gekozen knoop, maar geen takken Principe: “kweek” een reeks bossen of bomen B 1  B 2   B

9 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 9 Prim-algoritme: principe Principe: beschouw de snede S geassocieerd aan het reeds gevonden deel van de optimale boom zoek in die snede de goedkoopste tak en breidt de boom ermee uit Kleine wijziging: we zoeken in de verzameling M van takken die aan de boom grenzen i.p.v. in de snede S in M bevinden zich alle snedetakken, maar soms ook koorden telkens we de goedkoopste tak kiezen in M gaan we na of die tak geen koorde vormt; indien ja dan verwijderen we de kandidaattak en kiezen opnieuw onder de overblijvende takken

10 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 10  Indien T en B k geen circuit vormen, dan is T een beste tak uit de snede bepaald door B k 56 7 4 8 33 310 12 11 2 7 6 9 Voorbeeld: Prim Optimale kost: 3+3+4+5+6+7+2=30 We mogen hier stoppen als we alle knopen “bezocht” hebben! Waarom? Prim gebruikt het algoritme voor de constructie van een opspannende boom, maar kiest een welbepaalde (nog niet- onderzochte) tak T, n.l. een T die verbonden is met reeds gevonden takken  groeit 1 boom B k en die een zo laag mogelijke kost heeft 1 B 1 : boom bestaande uit 1 willekeurig gekozen knoop en geen takken  B k +T een groter deel van een optimale boom!

11 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 11 Prim-algoritme 2.a. Circuitdetectie (is T een snedetak?): Als i ( a ) =i ( b ) = 1 (circuit): verwijder T uit M en ga naar 2 Als i ( a ) = 1 en i ( b ) = 0 : verplaats T van M naar B; zet i ( b ) = 1 2.b. Voeg alle takken uit b die nog niet in M zitten toe aan M ; hou hierbij M gesorteerd 2. Kies de eerste tak T= ( a,b ) uit M (is deze met laagste kost!) 3. Ga naar 2 tenzij M leeg is Datastructuren: 1. Initialisatie: kies een startknoop q B leeg, i ( q ) = 1 en i ( a ) = 0 voor alle andere knopen M bevat alle takken naar q, gesorteerd volgens kost B houdt de gevonden takken bij van de groeiende boom M bevat alle nog niet onderzochte takken verbonden met de groeiende boom, gesorteerd volgens kost voor elke knoop a : i ( a ) = 1 als a tot de groeiende boom behoort

12 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 12 Opmerkingen Op het eerste zicht lijkt het Prim-algoritme niet erg meer op het algoritme voor een opspannende (i.p.v. optimale) boom Dit is gezichtsbedrog: door de volgorde waarin de takken worden gekozen vallen vele stappen van het originele algoritme weg ook de meeste lijsten worden hierdoor overbodig en de stopvoorwaarde wordt hierdoor ook eenvoudiger De belangrijkste nieuwigheden zijn het kiezen van de goedkoopste tak verbonden met de boom het bijhouden van een gesorteerde lijst M Het zojuist besproken algoritme is maar een basisversie; kleine aanpassingen zijn nodig in de praktijk (b.v. wat als M leeg is na stap 1)

13 Opspannende bomen Het algoritme van Kruskal

14 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 14 Kruskal start met de globaal goedkoopste tak Kruskal kiest steeds een (nog niet-onderzochte) tak T met de globaal laagst mogelijke kost; indien T geen circuit vormt dan behoort T tot een optimale boom (zie verder) 56 7 4 8 33 310 12 11 2 7 6 9 56 7 4 8 33 310 12 11 2 7 6 9 Optimale kost: 30 Na samenvoeging Boom B 1 (Leeg!) Boom B 2 “Echte” Boom B 1 “Echte” Boom B 2 Stop als we n- 1=7 takken gevonden hebben! Waarom mag dat? Voorbeeld: Kruskal

15 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 15 Kruskal: geldigheid Kruskal kiest steeds een (nog niet-onderzochte) tak T=(a,b) met de globaal laagst mogelijke kost Indien T geen circuit vormt dan zijn er twee mogelijkheden: T is een uitbreiding van bepaalde boom Q k van het reeds gevonden bos of verbindt Q k met een andere boom Q l  T is een tak in de snede bepaald door Q k zoniet  T is een tak in de snede bepaald door b.v. a  In beide gevallen is T een tak in de snede bepaald door een deelboom van een optimale boom Bovendien is T een goedkoopste tak in die snede want de snede bevat enkel nog niet gekozen takken en T is de goedkoopste nog niet gekozen tak!

16 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 16 Kruskal-algoritme Dit is een gewijzigde versie van het algoritme voor een (niet- optimale) opspannende boom: 1. Initialisatie 1’. Sortering: sorteer de takken van G volgens stijgende kost 2. Kies de goedkoopste nog niet-onderzochte tak T=(a,b) 2.a. circuitdetectie 2.b. Aanpassing hulplijsten 2.c. Aanpassing knoopindices 3. Ga naar 2 tenzij alle takken onderzocht zijn of tot K leeg is en slechts één B j niet leeg is Complexiteit voor een graaf met m takken en n knopen Stap 1’: m log 2 m operaties;Stappen 2: cm+ n / 2 log 2 n  O(m log 2 m) als m>>n

17 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 17 Vergelijking Prim–Kruskal Prim kiest uit de nog niet onderzochte takken die verbonden zijn met de reeds gevonden boom deze met laagste kost Kruskal kiest uit alle nog niet onderzochte takken deze met laagste kost Voordelen Prim: geen initiële sortering nodig geen boomgroepeeroperaties nodig (er is maar 1 boom) Nadelen Prim: het “correct houden” van de lijst M van “kiesbare” takken is vrij complex: men moet M gesorteerd houden en ook opletten dat elke tak slechts eenmaal opgenomen wordt in M De optimale bomen van Prim en Kruskal zijn niet noodzakelijk gelijk, maar ze hebben wel dezelfde kost (zie voorbeeld)

18 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 18 Algemene opmerkingen We zochten naar een opspannende graaf met minimale kost en we veronderstelden alle kosten positief  de oplossing was een boom (omdat koorden nodeloze kosten veroorzaken) Als men ook negatieve kosten toelaat is de optimale oplossing niet noodzakelijk een boom (koorden kunnen nu kost drukken) de vorige algoritmen produceren in dit geval niet de gevraagde optimale graaf maar wel een oplossing voor een ander probleem: “zoek de goedkoopste opspannende boom” Verwante problemen: zoek de opspannende graaf of de opspannende boom met maximale kost oplossing: vervang alle gewichten w door -w en zoek de boom met minimale kost

19 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 19 Vragen 1. Voor het kostcriterium: kost van graaf=som van takkosten Wanneer is de minimum-kost graaf zeker een boom? Wanneer is de maximum-kost graaf zeker een boom? Beschouw telkens de gevallen waarin er enkel positieve, enkel negatieve of gemengde takkosten aanwezig zijn; 2. Pas Prim of Kruskal aan om een minimum-kost opspannende graaf op te sporen (ook al is die geen boom) 3. Geef een voorbeeld van een graaf met negatieve takkosten waarvoor de minimum-kost opspannende graaf geen boom is 4. Pas Prim aan zodat M steeds toch enkel snedetakken bevat

20 Zelfstudie: het Steineralgoritme

21 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 21 2 5 6 Het Steinerprobleem… Gebruik hierbij eventueel verbindingen via de andere knopen Probleem: verbindt een aantal knopen in een graaf met elkaar met minimale totale verbindingskost 7 1 1 1 5 3 2 computer mogelijke verbinding router (optioneel) optimaal netwerk Steinerboom 2 5 Optimale opspannende boom

22 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 22 … Het Steiner-probleem Het Steiner-probleem is “NP-compleet”: de rekentijd van alle bekende algoritmen neemt zo snel toe (= sneller dan polynomiaal) met de probleemgrootte (b.v. aantal knopen en takken in de graaf) dat enkel kleine problemen kunnen worden opgelost Het Steiner-algoritme zoekt een goede maar niet noodzakelijk optimale oplossing voor het Steiner probleem en heeft een rekentijd die slechts polynomiaal toeneemt met de probleemgrootte zodat ook grotere problemen kunnen worden opgelost

23 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 23 Het Steiner-algoritme... Stap 1: vorm een nieuwe graaf G’ de knopen van G’ zijn de te verbinden knopen 2 5 6 7 1 1 1 5 3 2 2 4 2 de graaf G’ is volledig geconnecteerd de takken ( a,b ) van G’ hebben als kost de kost van het “kortste” (goedkoopste) pad in G tussen a en b a b kortste pad tussen a en b Stap 2: zoek de optimale opspannende boom B ( G’ ) in G’ B(G’): optimale opspannende boom G’ kortste pad tussen a en c c

24 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 24...Het Steiner-algoritme... Stap 3: vervang elke tak ( a,b ) van de boom B ( G’ ) door het kortste pad tussen a en b in G 2 5 6 7 1 1 1 5 3 2 2 4 2 B(G’) G’ G’’ Stap 4: zoek de optimale opspannende boom B ( G’’ ) in G’’ B ( G’’ ) =G’’ (toevallig!) de resulterende graaf G’’ is een subgraaf van G maar is in het algemeen geen boom Opmerking: in dit voorbeeld is stap 4 toevallig overbodig

25 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 25...Het Steiner-algoritme Stap 5: beschouw achtereenvolgens elke knoop a met graad 1 in B ( G’’ ), d.w.z. elke knoop waaruit maar 1 tak van B ( G’’ ) vertrekt indien a een optionele knoop is, verwijder de tak naar a De resulterende kost K is niet optimaal, maar er geldt met k het aantal knopen met graad 1 in de (onbekende) optimale steinerboom (en altijd k  2 ) Complexiteit: orde pm 2 om p van m knopen te verbinden B ( G’’ ) a eindresultaat

26 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 26 Interpretatie Stap 1 zoekt eigenlijk de goedkoopste paden om paren van knopen te verbinden Stap 2 elimineert redundante paden De overblijvende paden vormen in stap 3 samen een graaf die alle gevraagde knopen verbindt, maar die waarschijnlijk redelijk goedkoop is wegens de manier waarop hij geconstrueerd werd, maar die misschien geen boom is en dus overbodige takken bevat Stap 4 elimineert eventuele overbodige takken Stap 5 elimineert eventuele overbodige knopen en de eraan verbonden takken

27 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 27 Opmerking De slides die in de les niet aan bod kwamen zijn bedoeld voor zelfstudie, tenzij expliciet aangegeven wordt dat ze niet moeten gekend zijn

28 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 28 Literatuur Evans, blzn. 46-43, 57-59 Cook, blzn. 9-15 Peterson software: grafen tekenen, analyseren Prim en Kruskal (optimale bomen) Dijkstra (optimale paden)...

29 Uitbreidingen Niet te kennen

30 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 30 Veralgemeend opspanningsprobleem... Optimale chip-layout: een aantal modules moeten samen op een chip worden geplaatst; men heeft maar 1 laag om de verbindingen te realiseren; de modules die het meest communiceren moeten zo dicht mogelijk bij elkaar komen Verwachte trafiek Graafrepresentatie: de modules zijn de knopen van een volledig geconn. graaf; takken verbinden communicerende modules BA CD E Volledig geconnecteerde, niet-planaire graaf

31 © W. Philips, Universiteit Gent, 1998-2011 versie: 28/3/2011 06b. 31...Veralgemeend opspanningsprobleem Oplossing: zoek een planaire subgraaf die alle knopen omvat en waarvan de som van de takkosten maximaal is De duale graaf is de (topologie van) de gevraagde layout De planariteit garandeert een layout die met 1 laag verbindingen kan worden gerealiseerd layout planaire subgraaf B A C D E Mogelijke, maar niet optimale oplossing


Download ppt "Didactisch materiaal bij de cursus Academiejaar 2010-2011 Tel: 09/264.33.85 Fax: 09/264.42.95."

Verwante presentaties


Ads door Google