De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 1/25 Bijdragen aan transformatie: projecten en resultaten van de Digitale Universiteit Frank.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 1/25 Bijdragen aan transformatie: projecten en resultaten van de Digitale Universiteit Frank."— Transcript van de presentatie:

1 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 1/25 Bijdragen aan transformatie: projecten en resultaten van de Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006

2 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 2/25 in deze presentatie… 1.Over de DU 2.Transformatie 3.Projecten, producten en handboeken 4.Knelpunten 5.Domeinen 6.De toekomst van de DU

3 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 3/25 Digitale Universiteit Missie Het realiseren van schaalvoordelen op het gebied van onderwijs- en opleidingsinnovatie met behulp van ICT. De focus ligt op transformatie: flexibilisering van leerpaden & aanbieden van authentieke situaties en opdrachten met behulp van ICT. Kernpunten Een consortium van 9 universiteiten en hogescholen Met als doel samenwerking bij het ontwikkelen van e-learning en het delen van middelen en expertise Er lopen ongeveer 60 projecten op het gebied van content ontwikkeling, on-line toetsing en assessment, leren en begeleiden op afstand, implementatie en expertise Waar mogelijk sluit ontwikkeling aan bij instellingsoverschrijdende domeinen

4 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 4/25 Deelnemers Saxion Hogescholen INHOLLAND Hogeschool Utrecht Hogeschool van Amsterdam Hogeschool Rotterdam Fontys Hogescholen Universiteit van Amsterdam Universiteit Twente Open Universiteit

5 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 5/25 Resultaten Projecten Inhoudelijke en instrumentele programma’s Domeinprogramma’s met projecten Domeinoverstijgende ontwikkelprojecten Expertiseprojecten Verkennende, risicodragende projecten Implementatieprojecten Producten Digitale leermaterialen Publicaties Communities of Practice en Themasites Workshops en consultancy

6 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 6/25 Transformatie Strategiediscussie in 2004: Flexibilisering van leermogelijkheden Aanboren van nieuwe doelgroepen Toepassen van authentieke opdrachten en situaties Daarbij handig gebruikmakend van ICT Zemsky en Massy (2004) Transformatie is een voorwaarde om efficiënt en effectief gebruik te kunnen maken van ICT.

7 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 7/25 Facetten van onderwijs Facetten van het onderwijs Traditioneel onderwijs legt nadruk op: Innovatief onderwijs legt nadruk op: OpleidingsvisieAanbodgestuurdVraaggestuurd Rol van de studentPassief, afwachtendActief, ondernemend Rol van de docentExpertCoach LeerdoelenFeitenkennisCompetenties LeeractiviteitenVerwerken van kennisWerken met kennis BeoordelingReproductie van kennisProductie van kennis WerkvormIndividuele zelfstudieSamenwerkend leren OnderwijsvormContactonderwijsBlended learning LeermiddelenLeerboekenMultimediale content LeerroutesUniformFlexibel dankzij ICT Functie docentAutonoomLid van kennisorganisatie Taak managementBeheer van middelenStrategische visie

8 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 8/25 Een aantal projecten tot 2006 Flexibilisering Keuzevakkengids Informatica schakelen: BaMaS Schakelprogramma Bewegingswetenschappen Nieuwe doelgroepen Digitale Toetsen basiskennis lerarenopleiding Digitaal Intake Assessment in competentiegerichte toetsing Webstarts Authentieke opdrachten Innobus UNIKUM Transformatie van informatiesystemen

9 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 9/25 Keuzevakkengids - 1

10 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 10/25 Keuzevakkengids - 2

11 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 11/25 Toetsing vakkennis lerarenopleidingen - 1

12 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 12/25 Toetsing vakkennis lerarenopleidingen - 2

13 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 13/25 Toolbox Personnel Assessment

14 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 14/25 Toolbox Personnel Assessment - 1

15 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 15/25 Toolbox Personnel Assessment - 2

16 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 16/25 Rapporten en handboeken tot 2006 Flexibilisering / nieuwe doelgroepen Curriculumanalyses voor de integratie van ICT in het onderwijs ICT-ondersteund Taalgericht Vakonderwijs in het Hoger Onderwijs Handboek Flexibilisering van Toetsing Handboek SALDO Handboeken Zelfstandig Leren Handboek Webstart Interactieve werkvormen voor draadloze leeromgevingen ELO’s in relatie tot onderwijsconcepten Authentieke opdrachten Virtuele Bedrijven en Projecten

17 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 17/25 Curriculumanalyses voor de integratie van ICT in het onderwijs Hoe kan ICT worden ingezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren? Besteed bij een algehele curriculumherziening expliciet aandacht aan ICT Zorg dat de verandering gedragen wordt door het management Besteed in een curriculumanalyse voor de integratie van ICT in het onderwijs aandacht aan alle in het model genoemde onderdelen. Maak de beoogde doelen, functies en inzet van ICT zo concreet mogelijk. Formuleer ICT competenties van studenten en docenten. Laat hiervoor management de verantwoordelijkheid nemen Voer een inhoudelijke analyse per vak uit. Ga na wat de mogelijkheden voor ICT zijn, mede gericht op wat de studenten moeten kunnen met ICT. Samenwerking door docenten kan mogelijk bijdragen tot een duurzame integratie van ICT in het onderwijs, maar moet in evenwicht gebracht worden met de mate van autonomie van docenten. Auteurs: Patris van Boxel, Michel Jansen en Judith Schoonenboom

18 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 18/25 ELO’s in relatie tot onderwijsconcepten Onderzoek opgezet om op het niveau van de onderwijsinstrumentatie te zoeken naar relaties tussen ELO’s en onderwijsconcepten. Drie onderwijsconcepten zijn onderzocht op hun relatie tot functionaliteiten van ELO's. Werkplekleren Projectonderwijs Conceptueel onderwijs Conclusie: er is nauwelijks verschil in ELO gebruik is tussen de drie onderzochte onderwijsconcepten, afgezien van accentverschillen.

19 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 19/25 Projectronde 2006 Flexibilisering Mobile learning Teleforum Virtuele ontmoetingsruimten Nieuwe doelgroepen Weet waarvoor je kiest (rechten) Studieloopbaan navigator Authentieke taken en opdrachten Studentontwikkelaars Ketens op maat

20 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 20/25 Knelpunten Groot aantal producten, maar het gebruik valt tegen. Producten sluiten inhoudelijk niet altijd aan Sluitende businesscase is moeilijk te maken Commitment van beslissers en beïnvloeders is lastig te verkrijgen Koopkrachtige vraag blijft achter Culturen verschillen ‘Not invented here’

21 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 21/25 Domeinprogramma’s Een domeinprogramma moet aantoonbaar en substantieel bijdragen aan de transformatie van de opleidingen die aan het programma deelnemen. Een domeinprogramma moet leiden tot meer samenhang in het ontwikkelprogramma en tot breed gebruik van de (project)resultaten. Lopende domeinprogramma’s: SPIoN (Informatica) BEO (Bedrijfskunde en Economie) Taalvaardig in Europa (Talen) Zorg Rechten HSAO Science Lerarenopleidingen VO

22 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 22/25 Domeinprogramma BEO Deelnemers De DU instellingen Penvoerder Open Universiteit Projecten Management van het programma BEO Ontologie Cases Games en simulaties

23 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 23/25 Domeinprogramma Recht Deelnemers Alle WO en HBO opleidingen recht in NL Penvoerder Universiteit van Amsterdam Projecten Coördinatie van het domeinprogramma Recht Juridische Informatievaardigheden Recht in Beeld Weet waarvoor je kiest

24 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 24/25 DU in 2006 en daarna Transformatie en flexibilisering als aangrijpingspunt Domeinaanpak en -programma’s Meer kleinere projecten Expliciete aandacht voor implementatie Aansluiten bij instellingsprioriteiten Aansluiten bij overheidsthema’s (zorg en bèta) Samenwerking met SURF intensiveren (nieuwe organisatie) Perspectief verbreden en internationaliseren Versobering businessmodellen

25 Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 25/25 voor meer informatie


Download ppt "Transformatie Digitale Universiteit Frank Kresin januari 2006 1/25 Bijdragen aan transformatie: projecten en resultaten van de Digitale Universiteit Frank."

Verwante presentaties


Ads door Google