De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EEN OVERZICHT VAN ONTWIKKELINGEN,VOORBEELDEN en SUCCESFACTOREN met name voor 12 plus en ouder(s) Centra Jeugd en Gezin in Nederland 2008 CJG ook voor 12+

Verwante presentaties


Presentatie over: "EEN OVERZICHT VAN ONTWIKKELINGEN,VOORBEELDEN en SUCCESFACTOREN met name voor 12 plus en ouder(s) Centra Jeugd en Gezin in Nederland 2008 CJG ook voor 12+"— Transcript van de presentatie:

1 EEN OVERZICHT VAN ONTWIKKELINGEN,VOORBEELDEN en SUCCESFACTOREN met name voor 12 plus en ouder(s) Centra Jeugd en Gezin in Nederland 2008 CJG ook voor 12+ en ouder(s)

2 Inhoud Workshop 1. Stand van zaken 2. Informatie en Advies 3. Hulp 4. Doelgroep 5. Samenwerking 6. Visie 7. Valkuilen en uitdagingen CJG ook voor 12+ en ouder(s)

3 2003-2007: Voorlopers in kader “Opvoeden in de buurt” o.a. - OKC’s, Amsterdam - OKé punten, Almere - Jongcentra, Rotterdam - Spilcentra, Eindhoven - JOED, Apeldoorn Er zijn in dec. 2008 een 56 gemeentes een CJG Verwachting eind 2009 = 125 en uiterlijk 2011 in iedere gemeente (443) 1. Stand van zaken en doelgroep: CJG ook voor 12+ en ouder(s)

4 Vervolg stand van zaken - Gemeenten zijn erg bereidwillig maar nog zoekend (hoe en met wie? Bestaande? Visie?) - Ruimte versus ondersteuning bijv. site : www.invoeringcjg.nl en gereedschapskist en wegwijzer. overzicht via VNG (“bende van Bart”), ministerie en NJI en www.jeugdmaatwerk.nl www.invoeringcjg.nlVNG www.jeugdmaatwerk.nl - Het tempo is langzaam maar doel moet zijn: Gezin en kind centraal(“een kind,een gezin,een plan”) uit nota “ Alle kansen voor alle kinderen” van minister Rouvoet!

5 Er is weinig voor de leeftijd 12 plus en dan tot 18, 19,21 of 23 jaar? Misschien splitsen in 12-17 en 18-23. Vergeten,apart of juist groeimodel (A’dam)? Focus nu vooral op vragen ouders (bijv. omgaan met pubers) en minder op jongeren zelf (soms sites). Er bestaat vaak al wel een ruim aanbod voor doelgroep 0- 12 (ouders en kind) in de vorm van consultatiebureau, JGZ, MW,OO.

6 2. Informatie en advies Zowel voor ouders jonge kind, als ouders 12 + en jeugd: samen in één fysiek inlooppunt? of aparte afdeling, gebouw voor jeugd? Websites zijn er in veel varianten (vaak beknopt,globaal en op ouders, tot uitgebreid) met soms op doelgroep toegesneden informatie. Faq’s, documenten, links, spreekuren en heel soms email,interactief of bijv. format zoals Jongin.Jongin Liggen veel mogelijkheden benut digitale kansen, zie Lelystad, Oss of Emmen, Weert LelystadOssEmmenWeert CJG ook voor 12+ en ouder(s)

7 * LICHT PEDAGOGISCHE HULP bijv. : 1. GESPREKKEN– adviezen/verwijzing 2. CURSUS OMGAAN MET PUBERS 3.HOMEPARTY (Tupperware model) 4.TRIPLE P, Home start etc. 5.MAATJES (BIG BROTHER,BIG SISTER, JONGERENCOACH ) 3. Hulp? CJG ook voor 12+ en ouder(s)

8 Hulp bij risicojeugd/gezinnen Signaal en coördineren van zorg/aanpak (een gezin,een plan) Kan door casusoverleg, veiligheidshuis en signaleringssysteem (elektronisch kinddossier) Bijvoorbeeld Zorg voor Jeugd in Helmond of EindhovenZorg voor Jeugd Eindhoven CJG ook voor 12+ en ouder(s)

9 Het CJG wil ondersteunend,preventief en laagdrempelig zijn. Risico’s: 1. ALLEEN VOOR LICHTE PROBLEMEN? (voor hen die durven,de weg weten of hoge/middenklasse?) 2. NIET VOOR MOEILIJKE OF PROBLEEMGEZINNEN ? (> teveel aanbod en te weinig achter de voordeur?) VRAAGGESTUURD? vooraf een behoefteonderzoek wat ouders en jongeren willen, gebeurt zelden: positieve uitzonderingen zijn vraaganalyse Groningen en Zwolle (stichting Alexander) of de focusgespreksgroepen in Almere. 4. Voor alle vragen en voor iedereen? CJG ook voor 12+ en ouder(s)

10 Wat willen ouders & jongeren ? Ouders,jongeren willen goede informatie, een aanspreekpunt, makkelijk binnenlopen en snel hulp. Herkenbaar gezicht, concrete adviezen en sociale kaart. Pubers en ouders: vaak problemen met elkaar, dus apart of juist in gesprek brengen..?? Angst, schaamte en onbekendheid zijn vaak nog belemmeringen en men stapt toch eerst naar familie of bekenden. CJG ook voor 12+ en ouder(s)

11 5. Samenwerking CJG is behalve een front-Office ook een BackOffice voor afstemming en signalering en monitoring.: Welke instellingen werken mee? nu vaak consultatiebureau,GGD,MW,BJZ + onderwijs door ZAT’s en O.O.(Eindhoven) + betrek jongerenwerk + betrek JIP’s, Halt’s, CWI’s Bijv. Blink in Tilburg= een samenwerkingsverband tussen het CWI, het ROC en de gemeenten in de regio Tilburg en specifiek voor jongeren van 16 tot 23 jaar. Zie ook Jongerenloket Z, Eindhoven.Blink CJG ook voor 12+ en ouder(s)

12 + Voordeel: alles onder een dak zoals bij JONG XL in Rotterdam en daardoor afspraken maken met BJ ( kunnen en mogen bepaalde functies opgaan in CJG..??) + Samenwerkingsovereenkomsten of convenanten afsluiten met daarin afspraken over Ketenaanpak risicojeugd bijv. Iederkindwint in Rotterdam en CJG in AmersfoortIederkindwint CJG CJG ook voor 12+ en ouder(s)

13 6. Visie Sommige gemeenten besteden eerst uitgebreid aandacht aan visievorming om alle partijen op een lijn te krijgen (bijv. Tilburg) en dan pas aan de slag (of andersom) Veel gemeenten mikken nu vooral op (bestaand) aanbod in vorm van loket,telefoon,website (front-Office); andere gemeenten investeren (ook) in samenwerking (BackOffice). Ontwikkel een Integrale benadering> “It takes a village to raise a child!” and “wraparound care” (familie,buurt). bijv. WIG, CTC,buurtvaders etc. CJG ook voor 12+ en ouder(s)

14 - - Het Preventie-paradigma (niet alles is bij iedereen te voorkomen) -Het Beheersings-paradigma (risicojeugd,gezinnen hard aanpakken) - CJG als nieuwe bureaucratische laag zoals BJZ? BJZ? 7. Valkuilen en uitdagingen CJG ook voor 12+ en ouder(s)

15 + Betrek mensen erbij door PARTICIPATIE via Ouderraden, Jongerenpanels, Eigen Kracht Centrales etc. + OUTREACHEND: Ga maar wijken, scholen, huisbezoeken, homepartys + INTEGRALE VISIE/BENADERING: Met buurt, school, familie, jongerenwerk, bieb etc. Uitdagingen: CJG ook voor 12+ en ouder(s)

16 ZORG VOOR LAAGDREMPELIG,MAKKELIJK BEREIKBAAR, BEKENDHEID, DICHTBIJHEID MAAR VOORAL voor iedereen en met een POSITIEVE UITSTRALING! Tot slot: alle ruimte voor opvoedingsvragen CJG ook voor 12+ en ouder(s)


Download ppt "EEN OVERZICHT VAN ONTWIKKELINGEN,VOORBEELDEN en SUCCESFACTOREN met name voor 12 plus en ouder(s) Centra Jeugd en Gezin in Nederland 2008 CJG ook voor 12+"

Verwante presentaties


Ads door Google