De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek geluidsoverlast Belgisch industriegebied naar aanleiding van het belevingsonderzoek van de gemeente Woensdrecht 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek geluidsoverlast Belgisch industriegebied naar aanleiding van het belevingsonderzoek van de gemeente Woensdrecht 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek geluidsoverlast Belgisch industriegebied naar aanleiding van het belevingsonderzoek van de gemeente Woensdrecht 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

2 Geluidsoverlast kan pas worden aangepakt wanneer: de veroorzaker bekend is en het gegenereerde geluidsniveau boven de wettelijke norm is 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

3 Doelstellingen van ons onderzoek aantonen dat de gekozen organoleptische bepalingsmethode werkbaar is aantonen dat het geluid niet, zoals door sommigen wel wordt gesuggereerd, afkomstig is van de snelweg zo mogelijk aantonen vanuit welk gebied de geluidsoverlast wel afkomstig is 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

4 Doelstellingen van ons onderzoek aantonen dat het geluidsniveau boven de Nederlandse norm ligt 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

5 Organoleptische bronbepaling Bij de organoleptische methode wordt de richting van waaruit het geluid komt op het gehoor vastgesteld. Deze methode is voor niet te hoge en niet te lage tonen uitstekend bruikbaar en vergt geen exotische instrumenten. 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

6 Organoleptische bronbepaling Methode: Er werd met GPS op een aantal plaatsen op de ringweg rond de BASF de precieze positie bepaald en met behulp van een kompas werd de richting bepaald van waaruit het geluid afkomstig was. Locatie en richting werden later ingevoerd in Google Earth. 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

7 Organoleptische bronbepaling Voorwaarden voor een bronbepaling: er moet sprake zijn van geluidsoverlast het moet vrijwel windstil zijn er moeten geen stoorgeluiden zijn (geen verkeer etc.) het moet niet regenen (anders wordt mijn haar nat) 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

8 Organoleptische bronbepaling Door deze eisen konden de metingen alleen maar in het weekeinde bij windstil en droog weer plaatsvinden, waarbij wel sprake moest zijn van geluidsoverlast. 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

9 Organoleptische bronbepaling De eerste bepalingen werden gedaan op 27/02/ 2010 met de volgende resultaten: Lon04º 17` 30`` O200º Lat51º 22` 16`` N Lon04º 15` 02`` O95º Lat51º 22` 07`` N Deze waarden werden in Google Earth ingevoerd wat het volgende kaartje gaf. 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

10 Organoleptische bronbepaling 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

11 Organoleptische bronbepaling De locatie, aangegeven door het GPS kwam prima overeen met de aanduiding op Google Earth en de richtingsbepaling op gehoor was bruikbaar met een onnauwkeurigheid van enkele graden. De nauwkeurigheid van de kompasaanwijzing kon niet worden bepaald. 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

12 Organoleptische bronbepaling De volgende bepalingen werden gedaan op 18 maart 2010. Ook deze waarden werden weer in Google Earth ingevoerd met het volgende resultaat. 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

13 Organoleptische bronbepaling 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

14 Organoleptische bronbepaling De beide bepalingen kwamen niet overeen. Dus ofwel twee geluidsbronnen ofwel een afwijking in de kompasaanwijzing. Mogelijke oorzaak voor dit laatste was dat de locatie aan de westkant direct naast een elektriciteitsverdeelstation lag. 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

15 Organoleptische bronbepaling De volgende bepalingen werden gedaan op 4 april 2010. Ook deze waarden werden weer in Google Earth ingevoerd met het volgende resultaat. 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

16 Organoleptische bronbepaling 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

17 Organoleptische bronbepaling De bronlocatie begon zich nu duidelijk af te tekenen. Toen na de laatste bepaling werd doorgereden, werd aan het eind van de weg de bron hoorbaar en zichtbaar. 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

18 Organoleptische bronbepaling 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu BINGO!

19 Organoleptische bronbepaling 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

20 Organoleptische bronbepaling Mocht er nog getwijfeld worden aan de identiteit van het bedrijf dat de geluidsoverlast veroorzaakt dan zal de volgende uitvergroting van het brongebied alle twijfel wegnemen. 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

21 Organoleptische bronbepaling 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

22 Organoleptische bronbepaling Hiermee zijn de eerste drie doelstellingen die wij ons hebben gesteld verwezenlijkt. 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

23 Grenswaarden voor geluid in Nederland De volgende doelstelling, aantonen dat het gegenereerde geluid boven de Nederlandse norm ligt aan de hand van de “Handreiking industrielawaai ” Deze geeft de volgende waarden: 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

24 Grenswaarden voor geluid in Nederland 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu GebiedsomschrijvingGrenswaarden DagperiodeAvondperiodeNachtperiode Stille landelijke gebieden, gebieden voor extensieve recreatie403530 Landelijke gebieden met veel agrarische activiteit45 35 Stille woonwijk, weinig verkeer454035 Rustige woonwijk in stad504540 Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte bedrijfsactiviteiten 554540 Woonwijk nabij drukke verkeersweg (auto en rail)555045 Woonwijk nabij gezoneerd industrieterrein555045 Woonwijk in stadscentrum55 45 Op industrieterreinMax. 65Max. 60Max. 55

25 Grenswaarden voor geluid in Nederland Het meest belangrijk zijn de waarden in de “nachtperiode”. Voor Ossendrecht en omgeving (waar wij de metingen hebben gedaan) zou dan een waarde van 30 dB(A) moeten gelden. 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

26 Geluidsmetingen 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu Er zijn een aantal metingen gedaan aan de rand van Ossendrecht en direct daarna op de ringweg rond de BASF aan de Ossendrechtse zijde. Een representatieve meting is op de volgende kaart aangegeven.

27 Geluidsmetingen 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu

28 Geluidsmetingen 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu Geluid van een (punt)bron neemt met 6 dB af bij een verdubbeling van de afstand. De afstand van het 54 dB-meetpunt tot de bron is 1,95 km, die van het 46 dB-punt is 4,93 km. De meetwaarden komen dus redelijk overeen met de theorie.

29 Geluidsmetingen 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu Conclusie: Het geluidsniveau afkomstig van deze bron bij de BASF is dus aan de rand van Ossendrecht ‘s nachts 16 dB boven de toegestane waarde. Dit geldt niet alleen voor de rand van Ossendrecht maar voor het hele gebied in een straal van ongeveer 4 km vanaf de bron.

30 Geluidsmetingen 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu Maar er is meer: het geluid van deze bron is “tonaal”, dat wil zeggen dat in het geluid duidelijk een constante toon hoorbaar is. De consequentie is dat de wetgever hierop een toeslag van 5 dB toepast.

31 Geluidsmetingen 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu Resultaat: Het geluidsniveau wordt aan de rand van Ossendrecht dus 51 dB(A) en dus 21 dB boven de toegestane norm.

32 Geluidsmetingen 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu Ter verduidelijking: Een toename met 3 dB betekent een verdubbeling van het geluid. 21 dB is dus 7 maal een Verdubbeling. Dit betekent dan dat het geluid aan de rand van Ossendrecht ‘s nachts 128 maal zo hard is als is toegestaan!!!


Download ppt "Onderzoek geluidsoverlast Belgisch industriegebied naar aanleiding van het belevingsonderzoek van de gemeente Woensdrecht 12-7-2015Copyright Benegora Leefmilieu."

Verwante presentaties


Ads door Google