De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 functie De ondernemer centraal De knoppen voor wethouders en teams EZ Koos van Dijken Nijverdal, 28 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 functie De ondernemer centraal De knoppen voor wethouders en teams EZ Koos van Dijken Nijverdal, 28 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 1 functie De ondernemer centraal De knoppen voor wethouders en teams EZ Koos van Dijken Nijverdal, 28 april 2015

2 De knoppen Consistentie beleid over alle beleidsterreinen Lagere lasten, deregulering, vereenvoudiging regels Informatievoorziening, dienstverlening en gastheerschap Pro-actief arbeidsmarktbeleid (incl. onderwijs) Financiering Bedrijfshuisvesting Versterk en stimuleer de kleinschalige economie

3 Lagere lasten, deregulering, eenvoudiger Verlagen lasten (volg andere gemeenten) Reclamebelasting, precariobelasting, et cetera Maximaal schrappen van regels, onbeperkte geldigheid vergunningen, sunset clauses Starten in één dag Betaal rekeningen in één week Realiseer goedkope en laagdrempelige ontmoetingsplaatsen en werkplaatsen Imago: “alles kan en mag in onze gemeente”

4 Informatievoorziening, dienstverlening Ken uw stad, ken uw ondernemers, ken hun barrières Spreek taal van ondernemers Ontzorg, maak mogelijk Excellent gastheerschap, rode loper Wifi in de stad, beeldschermen, informatieborden Verwijs naar Ondernemersplein.nl (voorheen ‘Antwoord voor Bedrijven’) Schoon, heel en veilig; een préconditie voor economie en ondernemen

5 Pro-actief arbeidsmarktbeleid Bij wie is de regionale arbeidsmarkt belegd? Krimpende beroepsbevolking > vergroten arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit Wordt één uur reizen naar banen de norm? Nog meer inzetten om het verbeteren van de kwaliteit en variatie van het onderwijs (mbo, vakscholen, vakmanschapsroutes, ‘blended’ leren et cetera) Verlengen onderwijstijd, tweetalig onderwijs Vergroot kenniscirculatie in regio; betrek burgers (quadruple helix)

6 Financiering Meer gunning en aanbesteding aan kleine lokale ondernemingen Betaal rekeningen in één week Gemeente als launching customer Tender maatschappelijke opgaven Right to challenge Kredietunie, MKB-obligaties, crowdfunding, Qredits Innovatiefonds MKB+, MKB Impulsfonds Informele investors, Seed Capital Regelingen Garantstellingen

7 Bedrijfshuisvesting 30% van de bedrijfsterreinen sterk verouderd geen middelen meer om op te knappen aanbod 25 x groter dan vraag economie steeds minder behoefte aan bedrijfsterreinen schap plannen, saneer, transformeer, creëer schaarste winkelleegstand neemt toe groot overaanbod perifere detailhandel binnenstad is veel meer dan winkelen zet functiemenging actief is

8 Versterk en stimuleer kleinschalige economie Groei ZZP’ers 45% stedelijke bedrijvigheid in woonwijken Buurtbeheerbedrijven, trusts, coöperatieven Sterke groei sociaal ondernemerschap mogelijk, hanteer ‘right-to-challenge’ Deeleconomie De NDSM-werf als metafoor structuurverandering economie Functiemenging maximaal mogelijk maken Waardeer luidruchtig kleine ondernemingen, eenpitters e.d.


Download ppt "1 functie De ondernemer centraal De knoppen voor wethouders en teams EZ Koos van Dijken Nijverdal, 28 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google