De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië Psalm111:1, 6 Marcus7:1 - 23 Psalm119:64, 65 HC Zondag44: Gezang103:1, 5, 6,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië Psalm111:1, 6 Marcus7:1 - 23 Psalm119:64, 65 HC Zondag44: Gezang103:1, 5, 6,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië Psalm111:1, 6 Marcus7:1 - 23 Psalm119:64, 65 HC Zondag44: Gezang103:1, 5, 6, 7, 8 Gezang103:9 Psalm51:4, 5 Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Vanavond is er van 20.30 uur tot 22.30 uur gelegenheid om iedereen te feliciteren die vandaag belijdenis doet. Iedereen is van harte welkom! U wordt herinnerd aan de trouwdienst van vrijdag 12 juni. Die dienst begint om 19.30 uur. De collecte is bestemd voor Inaktelke het dorp in Roemenië waarmee we en diaconale relatie onderhouden.

4 Agenda 13 juni19 30 Lidwina in concert 21 juni9 30 kinderclub

5 Deze week zijn jarig: 9 juni:Doreen Siesling 10 juni:zr M. van Pijkeren-Bandringa Elise Vonk 11 juni:zr Ellen Jansen Mathilde van de Kuilen 13 juni:Femke Bareman

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië Psalm111:1, 6 Marcus7:1 - 23 Psalm119:64, 65 HC Zondag44: Gezang103:1, 5, 6, 7, 8 Gezang103:9 Psalm51:4, 5 Gezang182D:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië Psalm111:1, 6 Marcus7:1 - 23 Psalm119:64, 65 HC Zondag44: Gezang103:1, 5, 6, 7, 8 Gezang103:9 Psalm51:4, 5 Gezang182D:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië Psalm111:1, 6 Marcus7:1 - 23 Psalm119:64, 65 HC Zondag44: Gezang103:1, 5, 6, 7, 8 Gezang103:9 Psalm51:4, 5 Gezang182D:Amen

10 Psalm 111: 1, 6 1 Looft, halleluja, looft de HEER. Ik breng met heel mijn hart Hem eer, met allen die oprecht Hem zoeken. Groot zijn Gods werken en zeer goed. Wie vreugde schept in wat Hij doet, moet ze nauwkeurig onderzoeken.

11 Psalm 111: 1, 6 6 ’t Begin van ware wijsheid is - zo leert ons Gods getuigenis - de HERE als uw God te vrezen. Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand, hij dient zijn God met hart en hand. Voor eeuwig wordt Gods naam geprezen.

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië Psalm111:1, 6 Marcus7:1 - 23 Psalm119:64, 65 HC Zondag44: Gezang103:1, 5, 6, 7, 8 Gezang103:9 Psalm51:4, 5 Gezang182D:Amen

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië Psalm111:1, 6 Marcus7:1 - 23 Psalm119:64, 65 HC Zondag44: Gezang103:1, 5, 6, 7, 8 Gezang103:9 Psalm51:4, 5 Gezang182D:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië Psalm111:1, 6 Marcus7:1 - 23 Psalm119:64, 65 HC Zondag44: Gezang103:1, 5, 6, 7, 8 Gezang103:9 Psalm51:4, 5 Gezang182D:Amen

15 Psalm 119: 64, 65 64 Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: leg met uw woord beslag op mijn gedachten opdat ik in het licht der waarheid woon. Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten. Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon, dan loof ik U bij dagen en bij nachten.

16 Psalm 119: 64, 65 65 Al uw geboden zijn gerechtigheid. Ik prijs uw woord met juichende gezangen. Uw rechterhand geleide mij altijd; naar uw geboden richt ik al mijn gangen. Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië Psalm111:1, 6 Marcus7:1 - 23 Psalm119:64, 65 HC Zondag44: Gezang103:1, 5, 6, 7, 8 Gezang103:9 Psalm51:4, 5 Gezang182D:Amen

18

19

20

21

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië Psalm111:1, 6 Marcus7:1 - 23 Psalm119:64, 65 HC Zondag44: Gezang103:1, 5, 6, 7, 8 Gezang103:9 Psalm51:4, 5 Gezang182D:Amen

23 Gezang 103, Gz 27: 1, 5, 6, 7, 8 1 O, Schepper, Geest, woon in uw kerk, schenk haar het heil van Christus' werk, stort hemelgaven in haar uit, bereid haar toe als reine bruid. 5 Laat U mijn hart een tempel zijn, maak toch mijn leven nieuw en rein. Regeer mij door uw levend woord. Geleid ook al Gods kindren voort.

24 Gezang 103, Gz 27: 1, 5, 6, 7, 8 6 O Geest, die al Gods heil ontvouwt, schenk ons uw gaven zevenvoud, ontspring in ons als een fontein die leven wekt in de woestijn. 7 Wanneer des vijands strijdkreet klinkt, geef dat de moed ons niet ontzinkt Weersta de satan met uw kracht, want hij belaagt ons dag en nacht.

25 Gezang 103, Gz 27: 1, 5, 6, 7, 8 8 Geest van de Vader en de Zoon, terneergedaald van Christus' troon, die met de Heiland voor ons pleit, breng al Gods volk tot heerlijkheid.

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië Psalm111:1, 6 Marcus7:1 - 23 Psalm119:64, 65 HC Zondag44: Gezang103:1, 5, 6, 7, 8 Gezang103:9 Psalm51:4, 5 Gezang182D:Amen

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië Psalm111:1, 6 Marcus7:1 - 23 Psalm119:64, 65 HC Zondag44: Gezang103:1, 5, 6, 7, 8 Gezang103:9 Psalm51:4, 5 Gezang182D:Amen

28 Gezang 103, Gz 27: 9 9 U, Vader, U zij eeuwig eer! Lof zij U, Christus, onze Heer! U, Geest, van beiden uitgegaan, geprezen zij uw grote naam!

29 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië Psalm111:1, 6 Marcus7:1 - 23 Psalm119:64, 65 HC Zondag44: Gezang103:1, 5, 6, 7, 8 Gezang103:9 Psalm51:4, 5 Gezang182D:Amen

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië Psalm111:1, 6 Marcus7:1 - 23 Psalm119:64, 65 HC Zondag44: Gezang103:1, 5, 6, 7, 8 Gezang103:9 Psalm51:4, 5 Gezang182D:Amen

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië Psalm111:1, 6 Marcus7:1 - 23 Psalm119:64, 65 HC Zondag44: Gezang103:1, 5, 6, 7, 8 Gezang103:9 Psalm51:4, 5 Gezang182D:Amen

32 Psalm 51: 4, 5 4 Voltrek de reiniging en raak mij aan met bloed en hysop, dan ben ik genezen. Was mij geheel, en uit de nacht herrezen zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.

33 Psalm 51: 4, 5 5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht, geef mij een vaste geest, die diep van binnen zonder onzekerheid U blijft beminnen, verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, en richt geheel mijn wil op uw gebod, dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië Psalm111:1, 6 Marcus7:1 - 23 Psalm119:64, 65 HC Zondag44: Gezang103:1, 5, 6, 7, 8 Gezang103:9 Psalm51:4, 5 Gezang182D:Amen

35 Gezang 182D

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië Psalm111:1, 6 Marcus7:1 - 23 Psalm119:64, 65 HC Zondag44: Gezang103:1, 5, 6, 7, 8 Gezang103:9 Psalm51:4, 5 Gezang182D:Amen

37

38 Japanse avond dameskoor Yayoi, bijzondere instrumenten en dans. Zaterdag 13 juni 19.30-20.30 uur


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië Psalm111:1, 6 Marcus7:1 - 23 Psalm119:64, 65 HC Zondag44: Gezang103:1, 5, 6,"

Verwante presentaties


Ads door Google