De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V."— Transcript van de presentatie:

1 Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V.
De beste start voor Later. 10 juni 2015

2 Jaaravond NHJ loc. V Welkom. Verslag schooljaar2014-2015.
Vooruitblik schooljaar Voortgang besturen fusie NUT-Primair. MR. loc. V OC. Loc. V Workshops /presentaties.( 2 rondes van 20 min) Afsluiting met een drankje.

3 Workshops /presentaties in de groepen
ICT / inzet tablets/ digibord. Groep 4 Engels in groep 5 en Groep 6 KiVa / stand van zaken na eerste jaar. Groep 7 Optioneel / Met directie in gesprek . Speellokaal

4 Missie en Visie van de school
Wat we willen doen en waar we voor staan ! ZAAK Hoe we het willen vormgeven ! ZIEL Strategisch beleidsplan/ Voor de Nutsscholen/ Nieuw te schrijven SBP/ Schoolplan / Voor de NHJ locatie V / Nieuw te schrijven schoolplan / Jaarplan / Voor de NHJ locatie V/ Elk schooljaar.

5 Hoofdzaken uit het jaarplan van afgelopen schooljaar‘ 14-15.
Afstemming op onderwijsbehoeften van kinderen blijven verfijnen. Evaluatie van opbrengsten, groepsplannen, klassenmanagement m.b.t zelfstandigheid ontwikkeling van kinderen in een doorgaande lijn. Met behulp van programma’s als CITO- LOVS/ Viseon/ Kijk. Invoering van Passend onderwijs./ Voor elk kind de juiste plek en aanbod. Studiedag met team “Duidelijkheid en professionele aanspreekcultuur” Scholing leerkrachten “LERENDE organisatie” Gedrag beter leren begrijpen/ Taal lees specialist/ KiVa/ en nog vele individuele studies / E –learning.

6 Hoofdzaken uit het jaarplan van afgelopen schooljaar‘ 14-15.
ICT./ scholing team.( NUT studiedag , Info avond media wijsheid) Digibord/tablets/webbased programma’s/mediawijsheid/office 365./ Prowise. Implementatie KiVa. / info avond oktober/ vervolg voor Onderbouw Techniek / verkeer (AUDIT 2015 ! Maximale score ) Structureel aanbod voor meer en Hoogbegaafde leerlingen/ Plusklas groep 6 -7 en 8. Plusgroep voor groep 4 en 5. Taal leesbeleid , onderzoek voor / Implementatie van opbrengsten. Invoering van nieuwe methoden Wereld oriëntatie en nieuwe methode Alles telt voor Rekenen. Andere schooltijden. m.i.v

7 Dit alles aangevuld met:
Het dagelijks werken met kinderen aan cognitieve, creatieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Onderwijzen en opvoeden ! Taak van School en ouders samen.

8 Vooruitkijken naar Locatie V en KIVA / verdere informatie in KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn. Het is ook een afkorting voor de Finse zin: Leuke school zonder pesten. Jaarplan Cyclus van jaarplannen vanuit het schoolplan. Nieuwe methoden / VLL gr. 3 / Schatkist gr. 1 en 2/ WO natuurzaken. Creatieve vakken / Muziek . Toekomst Locatie V /na 2018 info vanuit de gemeente . Borgen van zaken die goed zijn en verbeteren wat nodig is!

9 Inspectie bezoek febr. 2015/ Volgens nieuwe toezicht kader.
Nutsschool Hertogin Johanna, locatie Vianenstraat heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. • De school haalt voldoende eindresultaten. • De leraren verstaan hun vak. • Er is sprake van een goed schoolklimaat waarin leerlingen worden ondersteund en gestimuleerd in hun leren. • Leerlingen voelen zich veilig op school.

10 • Het bestuur en het leidinggevend team vertonen onderwijskundig
leiderschap en kwaliteitsbewustzijn. • Een uitdaging voor de toekomst is het formuleren van een duidelijke en gezamenlijk gedragen visie, die rekening houdt met de mogelijkheden van de leerlingenpopulatie en de vaardigheden die zij in de toekomst nodig zullen hebben. Van deze visie kunnen vervolgens doelen worden afgeleid, die richting geven aan de schoolontwikkeling. ( nieuw schoolplan )

11 Groepsbezetting 2015-2016: Nieuwe Cao ,PO .
Groep 1: Lieselotte van Loosbroek Groep 2: Bilitis van der Heijden/ Judith Pranger Groep 3 : Janneke Wingens / Bianca van de Akker Groep 4 : Hester Gielis Groep 5 : Plonja Ploegmakers / Sabine Ceelen Groep 6 : Roel / ……..? Groep 7 : Romi Kraak/……..? Groep 8 : Rianne van Oostrum / Ellen Vlaming. Helene Muller. Intern begeleider: René Hendricks. Administratie: Gertie Ariaans. Conciërge: Peter en Harm. Directie : Henk van de Ven. Aangevuld met vele vrijwilligers op onze school.

12 Workshops /presentaties in de groepen
ICT / inzet tablets/ digibord. Groep 4 Engels in groep 5 en Groep 6 KiVa / stand van zaken na eerste jaar. Groep 7 Optioneel / Met directie in gesprek . Speellokaal

13 Drankje na afloop. Dank voor uw aanwezigheid.
Team/OC /MR NHJ locatie V.


Download ppt "Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V."

Verwante presentaties


Ads door Google