De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centraal Examen havo / vwo 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centraal Examen havo / vwo 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Centraal Examen havo / vwo 2015
wat, wanneer, waar, hoe en waarom?

2 vooraf lichamelijke opvoeding ckv v of g !
Handelingsopdrachten voor alle vakken v of g

3 exameninformatie vademecum www.mijneindexamen.nl prikborden / monitor
examensites officiële informatiekanaal: schoolmail

4 huishoudelijke regels
aanwezig zijn, op tijd komen alleen toegestane hulpmiddelen mee plaats innemen, aanwijzingen volgen zo nodig aandacht surveillant vragen eerste uur, laatste half uur niet vertrekken instructie bij sluiting examen volgen

5 alarmmelding Wat te doen wanneer het alarm in de examenzaal af gaat?
blijven zitten, niet gaan praten gewoon doorwerken aan je examen ondertussen wordt de melding onderzocht examensecretaris meldt de zaal of er iets aan de hand is bij calamiteit: zaal ontruimen We willen voorkomen dat het examen ongeldig wordt verklaard, dus we werken in principe door.

6 toegestane hulpmiddelen
basispakket, incl. eendelig woordenboek Nederlands grafische rekenmachine bij wis A, wis B (havo en vwo) grafische rekenmachine bij nat, scheik en m&o (vwo) woordenboek(en) bij mvt, lakc en grkc de school zorgt voor binas (biol, nat, scheik) en bosatlas (ak) computer bij examens kunst (algemeen) havo en vwo

7 wat mag niet ?! tekst schrijven met potlood (grafieken wel)
correctielak (typ-ex), o.i.d. eigen kladpapier MP3-speler, I-pod, smartwatch o.i.d. mobiele telefoon zoomMath installeren op de grafische rekenmachine etenswaren, flesje drinken is wel toegestaan tassen, jassen “spieken en zo” (pta 1,4;

8 } } uitslag geslaagd vwo, hbo, wo geslaagd + CE2
gezakt + CE2  geslaagd gezakt + CE2  gezakt gezakt vwo, hbo, wo mbo, vavo, vwo, havo } }

9 slaag/zakregeling De leerling is geslaagd indien hij/zij:
● als gemiddeld cijfer van de vakken van het Centraal Examen 5,5 of meer heeft behaald, ● voor al zijn/haar vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, ● voor één van zijn/haar vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 en voor de overige vakken als eindcijfer een 6 of meer heeft behaald, ● voor één van zijn/haar vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 (onafgerond) is, ofwel ● voor twee van zijn/haar vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald dan wel voor een van de vakken als eindcijfer 4 en voor een van de vakken als eindcijfer 5 heeft behaald, en voor de overige vakken als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 (onafgerond) is. ● hij/zij voldoet aan de voorwaarde dat geen van de eindcijfers van onderdelen van het combinatiecijfer lager is dan het afgeronde cijfer 4. ● er mag slechts één vijf als eindcijfer (het gemiddelde van het SE en het CE) behaald worden voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde

10 rekentoets De rekentoets telt nog niet mee voor het slagen of zakken.
Vandaag is de uitslag bekend van de afgelegde toets. Het cijfer kun je vanaf vandaag vinden in SOM. Omdat de rekentoets wel officieel onderdeel uitmaakt van het examen krijg je nog een akkoordverklaring te tekenen.

11 LOB eindgesprek nog geen eindgesprek gehad bij je decaan?
mail enkele tijdstippen en je decaan antwoordt je z.s.m.! Nieuw: inschrijven op hbo en wo verplicht voor 1 mei 2015!

12 diplomering vwo: woensdag 1 juli havo: vrijdag 3 juli

13 leerlingen met extra faciliteiten
iedere leerling heeft dat ondertussen aan mij doorgegeven. wijzigingen hierop: alleen vandaag nog

14 Wanneer op vakantie Centraal Examen tijdvak I is officieus afgelopen op woensdag 27 mei. Het College van Examens geeft als advies aan examenleerlingen om niet voor 3 juli op vakantie te gaan. Je moet beschikbaar zijn in het geval van een noodscenario (diefstal examens o.i.d.)

15 vademecum te verkrijgen na afloop van deze informatiebijeenkomst in het theater bij mevr. van de Kolk mevr. Neutel en dhr. Meutstege

16 telefoonnummer geef door aan mevr. van de Kolk
kijk in SOM naar je officiële telefoonnummer!

17 tot slot Vragen? We wensen jullie allen veel succes bij het CE !!


Download ppt "Centraal Examen havo / vwo 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google