De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seksualiteit bij kinderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seksualiteit bij kinderen"— Transcript van de presentatie:

1

2 Seksualiteit bij kinderen

3 Fasen seksuele ontwikkeling
Fase 1 Ontdekken en onderzoeken Fase 2 Leren van regels, spel en begin van vriendschappen Fase 3 Schaamte en eerste verliefdheden Fase 4 (pre)puberteit Fase 5 Bijna volwassen

4 Seksualiteit 0-6 jaar Baby’s: egocentrisch, gericht op lustbevrediging
Huid is belangrijk lustorgaan ( strelen, geborgenheid) Vanaf 1 ½ jaar bewust vinden geslachtsorganen

5 Seksualiteit 0-6 jaar Rond 2-3 jaar ontdekken sekseverschil
Rond 2-4 jaar niet orgasme- gericht masturberen Omgaan met gevoelens op open en taboeloze manier

6 Seksualiteit 6-12 jaar Latentiefase: kleine rol seksualiteit
Onderscheid in jongens/ meisjes rollen Vaak eerste verliefdheid Interesse in technische aspecten(seksen) Nieuwsgierigheid lichaam anderen

7 Seksualiteit 6-12 jaar Preuts worden
10-12 jaar: eerste zaadlozing, eerste menstruatie Toename interesse in seks Masturbatie; jongens leren het vaak van elkaar, meisjes ontdekken het wat later zelf

8 Seksualiteit 6-12 jaar 10% kinderen onder 12 jaar heeft wel eens een orgasme 80% kinderen van 12 jaar heeft seksuele fantasieën Steeds meer onttrekt seksueel gedrag zich aan volwassen waarneming

9 Seksualiteit 0-12 jaar Opvoeders vergeten/ vermijden vaak emotionele gedeelte rondom seksualiteit Hoe opener voorgelicht, hoe meer positief gevoel meegegeven Van seks mag je en kun je genieten Open in gesprek betekent door kinderen zelf steeds weer geactualiseerd

10 Seksuele opvoeding of relationele en seksuele vorming is:
Informatie geven Ontwikkelen van normen en waarden stimuleren Bijbrengen van maatschappelijke normen en waarden Vaardigheden leren Elk mens is een seksueel wezen, al vanaf de geboorte. Seksuele gevoelens spelen van jongs af aan een rol in ons leven, al is dat bij kinderen anders dan bij volwassenen. Seksualiteit heeft bij kinderen meer te maken met het ontdekken van het eigen lichaam en de gevoelens die daar bij horen. Later komt daar ook nog een relationeel aspect bij. Door het opdoen van allerlei ervaringen en invloeden ontwikkelen kinderen zich steeds verder op dit vlak. Vooral in de periode dat uw kind op de basisschool zit kunt u zien dat er sprake van grote veranderingen. De ene keer verlopen die veranderingen geleidelijk en de andere keer met grote sprongen. Later in het programma bespreken we de seksuele ontwikkeling. Basisschool De basisschool kan in deze ontwikkeling een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar per slot van rekening een lange tijd door. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat natuurlijk veel meer dan over alleen informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Zaken waar u het thuis waarschijnlijk over heeft maar die ook op school ter sprake komen. Want op school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken hebben. Een goede begeleiding, kennisoverdracht en het leren van vaardigheden thuis en op school kan er toe bijdragen dat kinderen een positief zelfbeeld en adequate vaardigheden ontwikkelen op het gebied van relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd kan er ook voor zorgen dat ze geen of minder risico’s gaan nemen, als ze eenmaal gaan experimenteren met seksuele relaties. Als kinderen thuis en op school die informatie krijgen waar ze recht op hebben helpt dat hen verder in hun ontwikkeling. Door de Week van de Lentekriebels gebeurt dit op een leuke manier. Bijbrengen van maatschappelijke normen en waarden op het gebied van relaties en seksualiteit (bv niet in het openbaar aan onze geslachtsdelen zitten) Vaardigheden leren (bv hoe maak je vrienden?) Is dus meer dan alleen informeren, ook bijvoorbeeld het goede voorbeeld geven en oefenen met Nee zeggen. Binnen de Gezonde School zetten we ook meerdere strategieen in. Zoals: voorlichting, omgeving: ouderavond en docentenworkshop, signaleren en begeleiden (JGZ), beleid en regelgeving (bv protocol grensoverschrijdend gedrag).

11 met als doel… …dat kinderen zich ontwikkelen tot mensen die verantwoorde keuzes kunnen maken op het gebied van relaties en seksualiteit …en seksualiteit op een gezonde en bevredigende manier beleven, met respect voor een ander

12 Waarom nodig op jonge leeftijd?
Ook kinderen hebben seksuele gevoelens Onderdeel van de opvoeding Normaliseren van (homo)seksualiteit Ontwikkeling van relaties Stimuleren van normen en waarden Voorbereiding puberteit Boodschappen uit de media Voorlichten op jonge leeftijd heeft niet tot gevolg dat seksueel gedrag gestimuleerd wordt, maar uit onderzoek blijkt dat kinderen juist beter voorbereid zijn en keuzes kunnen maken (weerbaarder). Boodschappen uit de media: er worden allerlei normen en waarden geprojecteerd waardoor het kan lijken alsof iets normaal is, bijvoorbeeld blote kleding, omgang met vrouwen. Deze informatie is te eenzijdig. Het is belangrijk een andere norm tegenover deze sterke norm te zetten in de klas en te praten wat de kinderen zelf vinden.

13 Seksuele opvoeding, een taak voor de school of voor ouders?

14 Een taak voor school én ouders!
School: kan kinderen ondersteunen in hun seksuele ontwikkeling door kinderen betrouwbare informatie te geven over lichamelijke, sociaal-emotionele en relationele/seksuele ontwikkeling van jonge kinderen. Ouders: dragen bij aan een gezonde seksuele ontwikkeling als de band tussen ouder en kind goed is. Ze brengen waarden en normen over en bieden kinderen liefde, zorg, veiligheid en geborgenheid. Uit onderzoek blijkt dat kinderen uit een ‘warm nest’ minder vroeg met seks beginnen en zich beter beschermen als ze gaan vrijen. Ze zijn ook op latere leeftijd beter in staat om met hun partner te onderhandelen over wensen en grenzen op seksueel gebied.

15 U hoeft niet alles te weten Gebruik een aanleiding voor een gesprek
10 Tips voor ouders U bent het voorbeeld U hoeft niet alles te weten Gebruik een aanleiding voor een gesprek Creëer een situatie waarin je elkaar niet direct hoeft aan te kijken Gebruik boeken, brochures en plaatjes Moedig een eigen mening aan Respecteer zelfstandigheid en privacy Gebruik humor Blijf op de hoogte van waar uw kind naar kijkt op tv en internet Laat merken dat u om uw kind geeft Wanneer kunt u als ouder praten met uw kind over relaties en seksualiteit? U kunt met uw kind(eren) op elke leeftijd praten over relaties en seksualiteit, in iedere fase op een andere manier. Door al op een jonge leeftijd met kinderen over dit onderwerp te praten wordt het voor kinderen ook gewoon. Als u vroeg begint kunt u de informatie steeds verder uitbreiden. U hoeft er niet bang voor te zijn dat uw kind nog niet toe is aan bepaalde informatie, ze onthouden namelijk alleen wat zij interessant vinden en waar ze op dat moment aan toe zijn.  Tips: ♥ U bent zelf het voorbeeld. De manier waarop ouders met elkaar en anderen omgaan, ruzie maken en problemen oplossen is een voorbeeld voor kinderen hoe mensen zich horen te gedragen. ♥ U hoeft niet alles te weten. Natuurlijk is het niet erg als u ergens geen antwoord op weet. Vertel uw kind dat u het antwoord op zult zoeken en kom er later op terug. ♥ Gebruik bijvoorbeeld een krantenbericht of een tv-programma als aanleiding voor een gesprek. "Ik lees hier net dat… wat vind jij daarvan?" ♥ Creëer een situatie waarin je elkaar niet direct hoeft aan te kijken. Voor kinderen is het gemakkelijk om over een gevoelig onderwerp te praten als ze je niet direct hoeven aan te kijken. U kunt bijvoorbeeld een gesprek beginnen tijdens de afwas, het autowassen of in de auto. ♥ Gebruik boeken, brochures en plaatjes ter ondersteuning van het verhaal. ♥ Moedig uw kinderen aan een eigen mening te vormen. Als kinderen vragen naar uw mening, vertel die dan. Maar leg ook uit dat andere mensen een andere mening kunnen hebben. ♥ Respecteer dat kinderen behoefte hebben aan een beetje zelfstandigheid en privacy. Maak er bijvoorbeeld geen probleem van als uw kind vindt dat u eerst moet kloppen voordat u zijn of haar kamer binnenkomt. ♥ Gebruik humor. Bij het praten over relaties en seksualiteit mag je best een beetje humor gebruiken. Humor kan eventuele spanning doen afnemen. ♥ Probeer op de hoogte te blijven van waar uw kind naar kijkt op tv en internet. U kunt hiernaar vragen en af en toe eens meekijken. Stel uw kind vragen over wat het ziet en keur niet alles af. ♥ Laat merken dat u om uw kind geeft. Zeg of laat regelmatig merken dat je van je kind houdt!

16 Websites www.weekvandelentekriebels.nl www.seksualiteit.nl

17 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Seksualiteit bij kinderen"

Verwante presentaties


Ads door Google