De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reflectie op leeropbrengsten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reflectie op leeropbrengsten"— Transcript van de presentatie:

1 Reflectie op leeropbrengsten
29 januari 2015 Reflectie op persoonlijkheidsontwikkeling IK Hans Wolthuis, Regio Groot Zwolle

2 Aanbevolen literatuur
Al eerder gelezen:

3 Agenda Opening Reflectie en opbrengsten ?? Opbrengsten delen Reflectie en opbrengsten? Mens zonder vrees Nieuw model: Fearless human being Pauze IK-doelen Het kader: IK-doelen als spiegel Van IK-doelen naar rapportage -portfolio Delen: Eigen rapporten / portfolio Plenair: Enkele portfolio’s van elders Eigen school: Streep aan de horizon? Plenair: ??

4 Samenvattend 1 Waar gaan we naar toe? De taak hoeft niet af, maar de doelen moeten gehaald worden, Geen taaktijd of ZW, maar: De hele dag dalton Instructiegroepen en instructierooster Keuzewerk als ondersteuning van de doelen, alternatieve of extra route. Reflectie op pers. ontwikkeling en als onderdeel van het leerproces; Naast de weektaak ook periodetaak, IK-doelen, reflectie, portfolio, leerling-ouder-gesprekken En dus ook: Inzet ict-mogelijkheden, Een andere inrichting van het gebouw, etc. .

5 Samenvattend 2 Daltondag ideaal De hele dag is daltontijd De leerling weet, wanneer er welke instructies zijn. (Er hangt een instructiebord in de klas) De leerling weet (of kiest zelf) welke instructiemomenten hij bijwoont. De taak is weer echt de ‘assistent teacher’ De leerling weet van elke taak het doel en wanneer de taak af moet zijn i.v.m. de geplande nabespreking Er zijn ook taken, die een langere periode beslaan, (en/of waarvan de leerling zelf controleert in hoeverre hij deze al beheerst Sommige leerlingen kunnen een instructie of workshop in een ander lokaal volgen. Leerlingen, die langere daltontijd achter elkaar hebben zoeken een stilteplek of samenwerkplek op Sommige leerlingen helpen elkaar. De leerling werkt !

6 De hele dag dalton Reflecteren als middel om de opbrengsten te verhogen? Inzet van periodetaak? Wat is op jouw school gebeurd om ‘de hele dag dalton’ betekenis te geven? De taak hoeft niet af maar de doelen moeten gehaald worden!

7 Reflecteren op leerlingniveau
0. Onderwijs van de toekomst? Reflecteren op leerlingniveau Een daltonschool onderscheidt dus doelen op het niveau van 1. leeropbrengsten en op het niveau van 2. persoonlijke ontwikkeling 3. talentontwikkeling helpt! draagt bij aan rendement.

8 21st Century Skills Kennisnet

9 Vrijheid / verantwoordelijkheid
en 21th Century Skills Zelfstandigheid, Vrijheid / verantwoordelijkheid Samenwerken Reflectie Effectiviteit / efficiency Borgen Samenwerking Probleemoplossend denken en creativiteit Kennisconstructie Ict-gebruik voor leren Planmatig werken

10 en 21th Century Skills Zelfstandigheid,
Vrijheid /verantwoordelijkheid/ Samenwerken Reflectie, planmatig werken Probleemoplossend denken en creativiteit, Kennisconstructie (Ict-gebruik voor leren) Effectiviteit / efficiency Samenwerking Probleemoplossend denken en creativiteit Kennisconstructie Ict-gebruik voor leren Planmatig werken

11 Visie 21st century skills?
Op de volgende pagina vind je een schema uit dit artikel pagina

12 UT

13 Model; Mens zonder vrees: Leeropbrengsten Pers. Ontwikkeling En Talent-ontwikkeling

14 Visie effectiviteit/efficiency
Effectiviteit: de hoofddoelstelling van dalton is Parkhurst’s ‘Fearless human being’, de mens zonder vrees, die zich verantwoordelijk weet en voelt en die deze verantwoordelijkheid ook aankan. Het gaat om rendement op het terrein van onderwijsopbrengsten En op het terrein van persoonlijkheidsontwikkeling. In de daltonvisie gaan we ervan uit, dat het werken aan deze persoonlijkheidsontwikkeling in belangrijke mate bijdraagt aan het behalen van ambitieuze leerdoelen; het maximale uit leerlingen halen uitgaande van ieders talent. Een daltonschool anno nu heeft ook nauwkeurig beschreven welke doelen ze precies wil halen qua persoonlijkheidsontwikkeling: wat kun je van onze leerlingen verwachten in hun relatie tot hun leeftijd ten aanzien van zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking en reflectie. Efficiency/doelmatigheid: een daltonschool probeert zo efficiënt mogelijk aan haar doelen te werken. Onderwijsleertijd, middelen en instructie zo efficiënt mogelijk en op maat inzetten; zelfstandig werken als het kan, samenwerken als dat wenselijk is. Een daltonschool leert haar leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leer- en ontwikkelingsproces, rekening houdend met individuele verschillen en persoonlijke leerdoelen. Daarvoor is het noodzakelijk, dat een leerling leert reflecteren op zijn eigen leerproces en leerresultaten en op zijn eigen persoonlijkheidsontwikkeling. Vertrouwen is de basis. Een situatie, waarin de leerling echte verantwoordelijkheid krijgt en ook gevraagd wordt verantwoording af te leggen over wat hij gedaan heeft met het in hem gestelde vertrouwen. In deze visie op dalton leert een leerling steeds meer zichzelf aan te sturen (zelfregulatie) en wordt ‘ownership’, of zelfs ‘leadership' van de leerling steeds belangrijker. Hierbij speelt de nieuwe kernwaarde ‘reflectie’ een sleutelrol.

15 Dus: De NDV zegt: Een daltonschool anno nu heeft ook nauwkeurig beschreven welke doelen ze precies wil halen qua persoonlijkheidsontwikkeling: wat kun je van onze leerlingen verwachten in relatie tot hun leeftijd ten aanzien van zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking en reflectie.

16 IK-doelen Zelfstandigheid, Vrijheid /verantwoordelijkheid/ Samenwerken
Reflectie, planmatig werken Probleemoplossend denken en creativiteit, Kennisconstructie (Ict-gebruik voor leren) Effectiviteit / efficiency IK-doelen voor:

17

18 Reflectie en leeropbrengsten persoonlijke ontwikkeling
talentontwikkeling

19 Reflectie en leeropbrengsten
Jezelf bewust verbeteren, omdat je de criteria helder hebt ..

20 Reflectie vooraf. plannen. taak overzien, strategie bepalen,
Reflectie vooraf . plannen? . taak overzien, strategie bepalen, . aanpakgedrag, wat, waar, . wanneer, hoe, met wie? Reflectie tijdens .. . monitoring . zelfregulatie Reflectie achteraf .. . evaluatie product en proces . Leerpunten, plan

21 Reflecteren op Inhoud Aanpak Beleving Wat heb ik geleerd
Lesdoel - opdracht – lesstof Hoe heb ik geleerd Plan – samenwerking – benodigdheden Wat vind ik ervan? Inzet – ervaring - presentatie

22 Reflectievragen voor kinderen T. Hooijmaaijers e.a.
Inhoud Aanpak Beleving Wat wil ik leren? (Leerdoel) Hoe ga ik dat doen? (Leerstrategie) Wat heb ik er voor nodig?? Met wie ga ik het doen? (middelen, materialen, personen) Wanneer, in welke volgorde, waar? (Planning activiteiten) Denk ik dat het gaat lukken? (verwachtingen) Hoe vind ik het? Wat ben ik aan het leren? Hoe gaat het tot nu toe? Sluit dit aan bij wat ik me heb voorgenomen? Waarom wel / niet? Stel ik mijn leerdoel bij? Hoe pak ik het aan? Is dit de manier waarop ik me dat had voorgenomen? Pas ik de aanpak aan? Hoe en waarom? Hoe beleef ik het leerproces tot nu toe? Komen mijn verwachtingen uit? Waarom wel / niet? Stel ik mijn verwachtingen bij? Waarom wel/niet? Wat heb ik geleerd? (leerresultaat) Heeft de strategie gewerkt? Waarom wel / niet ? Is de planning gehaald? Hoe heb ik het leerproces beleefd? Zijn mijn verwachtingen uitgekomen? Waar schrijf ik het resultaat aan toe? Hoe ervaar ik het resultaat? Oriëntatie Monitoring Evaluatie

23 Reflectie en persoonlijke ontwikkeling

24 Reflectie en persoonlijke ontwikkeling
Zelfstandig, Verantwoordelijk Kan samenwerken Reflectief

25 Ik-doelen

26 Ik-doelen: perspectief
Persoonlijke ontwikkeling Bijlage bij rapport Onderdeel (hart) van portfolio Kindgesprekken ipv rapportgesprekken Wat was mijn doel voor deze periode Resultaten? Wat wordt mijn doel /doelen voor komende periode.

27 Reflectie: HOE

28 IK-doelen: basis voor reflectie
Manieren om ik-doelen op korte termijn in te zetten? Als persoonlijk weekdoel op de weektaak zelf beoordelen? Leerkracht beoordeelt/geeft feedback? Reflectierondje met tafelgroepje Kaartje trekken uit kaartenbakje klassikaal bespreken of in tafelgroepje Doelenkaartjes Bijlage bij rapportage Portfolio IK-doelen POSTER

29 Juffenbril

30

31 in allerlei vormen

32 Reflectiekaarten

33 Kratje met reflectiekaartjes op elke tafel Drie kleuren Voor de drie daltonpijlers
LEERSUM

34 Visiteur: Ga voor de spiegel staan en en vertel tegen jezelf ….

35 Eigen rapport / portfolio ?
1 4 Sub-groepen: Bekijk elkaars rapporten, portfolio’s? Doet dit voldoende recht aan de visie: Een daltonschool anno nu heeft ook nauwkeurig beschreven welke doelen ze precies wil halen qua persoonlijkheidsontwikkeling: wat kun je van onze leerlingen verwachten in hun relatie tot hun leeftijd ten aanzien van zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking en reflectie. 6 all

36 Portfolio Leren? Dat kan ik zelf! OB BB

37 Portfolio Eisen voor rapportage / portfolio? Wat is het doel? Welke informatie zit er in? Eigenaarschap? Wie levert welke informatie aan? Beoordelen of reflectie? Wie en hoe presenteren? Kennismakingsgesprek? Kind-ouder gesprek? Ouderbetrokkenheid 3.0?

38 Reflectie op jaartje reflectie in regio
Tevreden over vandaag? over dit regio-jaar Hebben deze regiobijeenkomsten IETS concreets bijgedragen aan de verdere daltonontwikkeling op jouw school? Welke ontwikkelpunten voor de school heeft deze dag opgeleverd? Op welke thema’s zou je regio komend(e) ja(a)r(en) moeten inzetten?  Al met al: tevreden? Reflectie op jaartje reflectie in regio

39

40 Maatjes

41 Tutorlezen 8 3

42

43 Korthagen

44

45

46

47

48 www.daltondeventer.nl/reflectie Hans Wolthuis
Hans Wolthuis


Download ppt "Reflectie op leeropbrengsten"

Verwante presentaties


Ads door Google