De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IK. Aanbevolen literatuur Reflectie_en_dalton-ori.pdf

Verwante presentaties


Presentatie over: "IK. Aanbevolen literatuur Reflectie_en_dalton-ori.pdf"— Transcript van de presentatie:

1 IK

2 Aanbevolen literatuur http://www.daltondeventer.nl/reflectie/map/Berends_Rene_2012_ Reflectie_en_dalton-ori.pdf http://www.daltondeventer.nl/reflectie/map/Berends_Rene_2012_ Reflectie_en_dalton-ori.pdf http://www.daltondeventer.nl/reflectie/map/jrg94_nr8_april2010_ A.Boutellier_Reflectie_werkt_pag_20_23.pdf http://www.daltondeventer.nl/reflectie/map/jrg94_nr8_april2010_ A.Boutellier_Reflectie_werkt_pag_20_23.pdf www.kpcgroep.nl/~/media/files/documentenpo/reflectie.ashx http://www.daltondeventer.nl/reflectie/map/eBook-De-Reflectieve- Leraar.pdf http://www.daltondeventer.nl/reflectie/map/eBook-De-Reflectieve- Leraar.pdf Al eerder gelezen: http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/Doelen_stellen _met_je_leerlingen_01.pdf http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/Doelen_stellen _met_je_leerlingen_01.pdf

3 Agenda Opening Reflectie en opbrengsten ?? Opbrengsten delenReflectie en opbrengsten? Mens zonder vrees Nieuw model: Fearless human being Pauze IK-doelen Het kader: IK-doelen als spiegel Van IK-doelen naar rapportage -portfolio Delen:Eigen rapporten / portfolio Plenair:Enkele portfolio’s van elders Eigen school:Streep aan de horizon? Plenair:??

4 Waar gaan we naar toe?. De taak hoeft niet af, maar de doelen moeten gehaald worden, Geen taaktijd of ZW, maar: De hele dag dalton Instructiegroepen en instructierooster Keuzewerk als ondersteuning van de doelen, alternatieve of extra route. Reflectie op pers. ontwikkeling en als onderdeel van het leerproces; Naast de weektaak ook periodetaak, IK-doelen, reflectie, portfolio, leerling-ouder- gesprekken En dus ook: Inzet ict-mogelijkheden, Een andere inrichting van het gebouw, etc. Samenvattend 1

5 Daltondag ideaal De hele dag is daltontijd De leerling weet, wanneer er welke instructies zijn. (Er hangt een instructiebord in de klas) De leerling weet (of kiest zelf) welke instructiemomenten hij bijwoont. De taak is weer echt de ‘assistent teacher’ De leerling weet van elke taak het doel en wanneer de taak af moet zijn i.v.m. de geplande nabespreking Er zijn ook taken, die een langere periode beslaan, (en/of waarvan de leerling zelf controleert in hoeverre hij deze al beheerst Sommige leerlingen kunnen een instructie of workshop in een ander lokaal volgen. Leerlingen, die langere daltontijd achter elkaar hebben zoeken een stilteplek of samenwerkplek op Sommige leerlingen helpen elkaar. De leerling werkt ! Samenvattend 2

6 Reflecteren als middel om de opbrengsten te verhogen? Inzet van periodetaak? Wat is op jouw school gebeurd om ‘de hele dag dalton’ betekenis te geven? De hele dag dalton De taak hoeft niet af maar de doelen moeten gehaald worden!

7 Een daltonschool onderscheidt dus doelen op het niveau van 1. leeropbrengsten en op het niveau van 2. persoonlijke ontwikkeling 3. talentontwikkeling helpt! draagt bij aan rendement. Reflecteren op leerlingniveau 0. Onderwijs van de toekomst?

8 Kennisnet 21st Century Skills

9 en 21th Century Skills Zelfstandigheid, Vrijheid / verantwoordelijkheid Samenwerken Reflectie Effectiviteit / efficiency Borgen Samenwerking Probleemoplossend denken en creativiteit Kennisconstructie Ict-gebruik voor leren Planmatig werken

10 en 21th Century Skills Zelfstandigheid, Vrijheid /verantwoordelijkheid/ Samenwerken Reflectie, planmatig werken Probleemoplossend denken en creativiteit, Kennisconstructie (Ict-gebruik voor leren) Effectiviteit / efficiency Samenwerking Probleemoplossend denken en creativiteit Kennisconstructie Ict-gebruik voor leren Planmatig werken

11 Visie 21st century skills? www.daltondeventer.nl/21centuryskills http://www.daltondeventer.nl/21centuryskills/ma p/21_st_century_skills__discussie_paperNL.pdf Op de volgende pagina vind je een schema uit dit artikel pagina 12 13... http://www.daltondeventer.nl/21centurys kills/map/Whitepaper_21st_Century_Skills _in_het_onderwijs.pdf

12 UT http://www.daltondeventer.nl/21centuryskills/map/21_st_century_skills__discussie_paperNL.pdf

13 Model; Mens zonder vrees: Leeropbrengsten Pers. Ontwikkeling En Talent-ontwikkeling

14 Visie effectiviteit/efficiency Effectiviteit: de hoofddoelstelling van dalton is Parkhurst’s ‘Fearless human being’, de mens zonder vrees, die zich verantwoordelijk weet en voelt en die deze verantwoordelijkheid ook aankan. Het gaat om rendement op het terrein van onderwijsopbrengsten En op het terrein van persoonlijkheidsontwikkeling. In de daltonvisie gaan we ervan uit, dat het werken aan deze persoonlijkheidsontwikkeling in belangrijke mate bijdraagt aan het behalen van ambitieuze leerdoelen; het maximale uit leerlingen halen uitgaande van ieders talent. Een daltonschool anno nu heeft ook nauwkeurig beschreven welke doelen ze precies wil halen qua persoonlijkheidsontwikkeling: wat kun je van onze leerlingen verwachten in hun relatie tot hun leeftijd ten aanzien van zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking en reflectie. Efficiency/doelmatigheid: een daltonschool probeert zo efficiënt mogelijk aan haar doelen te werken. Onderwijsleertijd, middelen en instructie zo efficiënt mogelijk en op maat inzetten; zelfstandig werken als het kan, samenwerken als dat wenselijk is. Een daltonschool leert haar leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leer- en ontwikkelingsproces, rekening houdend met individuele verschillen en persoonlijke leerdoelen. Daarvoor is het noodzakelijk, dat een leerling leert reflecteren op zijn eigen leerproces en leerresultaten en op zijn eigen persoonlijkheidsontwikkeling. Vertrouwen is de basis. Een situatie, waarin de leerling echte verantwoordelijkheid krijgt en ook gevraagd wordt verantwoording af te leggen over wat hij gedaan heeft met het in hem gestelde vertrouwen. In deze visie op dalton leert een leerling steeds meer zichzelf aan te sturen (zelfregulatie) en wordt ‘ownership’, of zelfs ‘leadership' van de leerling steeds belangrijker. Hierbij speelt de nieuwe kernwaarde ‘reflectie’ een sleutelrol.

15 Dus: De NDV zegt: Een daltonschool anno nu heeft ook nauwkeurig beschreven welke doelen ze precies wil halen qua persoonlijkheidsontwikkeling: wat kun je van onze leerlingen verwachten in relatie tot hun leeftijd ten aanzien van zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking en reflectie.

16 IK-doelen Zelfstandigheid, Vrijheid /verantwoordelijkheid/ Samenwerken Reflectie, planmatig werken Probleemoplossend denken en creativiteit, Kennisconstructie - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- (Ict-gebruik voor leren) Effectiviteit / efficiency IK-doelen voor:

17

18 Reflectie en leeropbrengsten persoonlijke ontwikkeling talentontwikkeling

19 Reflectie en leeropbrengsten Jezelf bewust verbeteren, omdat je de criteria helder hebt..

20 Reflectie vooraf. plannen?. taak overzien, strategie bepalen,. aanpakgedrag, wat, waar,. wanneer, hoe, met wie? Reflectie tijdens... monitoring. zelfregulatie Reflectie achteraf... evaluatie product en proces. Leerpunten, plan

21 Reflecteren op Wat heb ik geleerd -Lesdoel - opdracht – lesstof Hoe heb ik geleerd -Plan – samenwerking – benodigdheden Wat vind ik ervan? -Inzet – ervaring - presentatie Inhoud Aanpak Beleving

22 Reflectievragen voor kinderen T. Hooijmaaijers e.a. InhoudAanpakBeleving Wat wil ik leren? (Leerdoel) Hoe ga ik dat doen? (Leerstrategie) Wat heb ik er voor nodig?? Met wie ga ik het doen? (middelen, materialen, personen) Wanneer, in welke volgorde, waar? (Planning activiteiten) Denk ik dat het gaat lukken? (verwachtingen) Hoe vind ik het? Wat ben ik aan het leren? Hoe gaat het tot nu toe? Sluit dit aan bij wat ik me heb voorgenomen? Waarom wel / niet? Stel ik mijn leerdoel bij? Hoe pak ik het aan? Is dit de manier waarop ik me dat had voorgenomen? Waarom wel / niet? Pas ik de aanpak aan? Hoe en waarom? Hoe beleef ik het leerproces tot nu toe? Komen mijn verwachtingen uit? Waarom wel / niet? Stel ik mijn verwachtingen bij? Waarom wel/niet? Wat heb ik geleerd? (leerresultaat) Heeft de strategie gewerkt? Waarom wel / niet ? Is de planning gehaald? Waarom wel / niet ? Hoe heb ik het leerproces beleefd? Zijn mijn verwachtingen uitgekomen? Waarom wel / niet? Waar schrijf ik het resultaat aan toe? Hoe ervaar ik het resultaat? Oriëntatie Monitoring Evaluatie

23 Reflectie en persoonlijke ontwikkeling

24 Zelfstandig, Verantwoordelijk Kan samenwerken Reflectief

25 Ik-doelen

26 Ik-doelen: perspectief 1.Persoonlijke ontwikkeling 2.Bijlage bij rapport 3.Onderdeel (hart) van portfolio 4.Kindgesprekken ipv rapportgesprekken 1.Wat was mijn doel voor deze periode 2.Resultaten? 3.Wat wordt mijn doel /doelen voor komende periode.

27 Reflectie: HOE

28 IK-doelen: basis voor reflectie Manieren om ik-doelen op korte termijn in te zetten? Als persoonlijk weekdoel op de weektaak zelf beoordelen? Leerkracht beoordeelt/geeft feedback? Reflectierondje met tafelgroepje Kaartje trekken uit kaartenbakje klassikaal bespreken of in tafelgroepje Doelenkaartjes Bijlage bij rapportage Portfolio www.daltondeventer.nl/reflectie IK-doelen POSTER

29 Juffenbril

30

31 in allerlei vormen

32 Reflectiekaarten

33 Kratje met reflectiekaartjes op elke tafel Drie kleuren Voor de drie daltonpijlers LEERSUM

34 Visiteur: Ga voor de spiegel staan en en vertel tegen jezelf ….

35 Eigen rapport / portfolio ? Sub-groepen: Bekijk elkaars rapporten, portfolio’s? Doet dit voldoende recht aan de visie: Een daltonschool anno nu heeft ook nauwkeurig beschreven welke doelen ze precies wil halen qua persoonlijkheidsontwikkeling: wat kun je van onze leerlingen verwachten in hun relatie tot hun leeftijd ten aanzien van zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking en reflectie. 14 6 all

36 Portfolio http://prezi.com/2obcuagdqwue/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share​ http://prezi.com/2obcuagdqwue/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share OBBB Leren? Dat kan ik zelf!

37 Eisen voor rapportage / portfolio? Wat is het doel? Welke informatie zit er in? Eigenaarschap? Wie levert welke informatie aan? Beoordelen of reflectie? Wie en hoe presenteren? Kennismakingsgesprek? Kind-ouder gesprek? Ouderbetrokkenheid 3.0? Portfolio

38 Reflectie op jaartje reflectie in regio Tevreden over vandaag? over dit regio-jaar Hebben deze regiobijeenkomsten IETS concreets bijgedragen aan de verdere daltonontwikkeling op jouw school? Welke ontwikkelpunten voor de school heeft deze dag opgeleverd? Op welke thema’s zou je regio komend(e) ja(a)r(en) moeten inzetten?  Al met al: tevreden?

39 www.daltondeventer.nl/reflectie

40 Maatjes

41 Tutorlezen 8  3

42

43 Korthagen

44

45

46

47

48 Hans Wolthuis h.j.a.m.wolthuis@saxion.nl 06-19073422 www.saxiondalton.com www.daltondeventer.nl/reflectie


Download ppt "IK. Aanbevolen literatuur Reflectie_en_dalton-ori.pdf"

Verwante presentaties


Ads door Google