De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

§1.3 De Gouden Eeuw (1588-1648 HC1 De Republiek (1515-1648) Hoofdrolspelers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "§1.3 De Gouden Eeuw (1588-1648 HC1 De Republiek (1515-1648) Hoofdrolspelers."— Transcript van de presentatie:

1 §1.3 De Gouden Eeuw (1588-1648 HC1 De Republiek (1515-1648) Hoofdrolspelers

2 Wat je moet weten aan het einde van de les -Dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederland een statenbond was -Welke macht de Staten van de gewesten hadden -Welke macht de vroedschappen in de steden hadden -Welke macht de Staten Generaal had -Welke macht de stadhouder had HC1 De Republiek (1515-1648) -Welke macht de raadspensionaris had -Waarom er een machtsstrijd ontstond tussen prins Maurits en van Oldenbarnevelt §1.3 De Gouden Eeuw (1588-1648 -Wat de Vrede van Münster is

3 HC1 De Republiek (1515-1648) Een unie van staatjes §1.3 De Gouden Eeuw (1588-1648) In 1588 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uitgeroepen Ieder gewest bestuurde zichzelf via de staten en had: -Eigen wetten -Eigen rechtspraak -Eigen belastingen Iedere stad bestuurde ook zichzelf en had: -Eigen wetten -Eigen rechtspraak -Eigen belastingen regentenregenten De macht in de Republiek lag vooral bij rijke burgers en daarnaast wat adel

4 HC1 De Republiek (1515-1648) §1.3 De Gouden Eeuw (1588-1648) De gewesten en de steden beslisten samen in de Staten Generaal over: -Buitenlandse politiek -Defensie en -De generaliteitslanden -De VOC en de WIC De kosten werden door de gewesten samen opgebracht maar Holland betaalde het meeste Besluiten nemen in de Staten Generaal duurde erg lang vanwege de ruggespraak. De kosten werden door de gewesten samen opgebracht Een unie van staatjes

5 In de praktijk was hij een soort regeringsleider en minister van buitenlandse zaken In de praktijk was hij een machtige legeraanvoerder met veel aanzien HC1 De Republiek (1515-1648) De stadhouder en de landsadvocaat §1.3 De Gouden Eeuw (1588-1648) De stadhouder De landsadvocaat De machtigste regenten -Nakomeling Willem van Oranje -In dienst van de Staten -Mocht regenten benoemen in enkele steden -Opperbevelhebber leger & vloot -Regent uit de stad -In dienst van Staten van Holland -Voorzitter van de Staten van Holland Vertegenwoordiger Staten van Holland in de Staten Generaal

6 HC1 De Republiek (1515-1648) De stadhouder en de landsadvocaat §1.3 De Gouden Eeuw (1588-1648) MauritsOldenbarnevelt De stadhouder De landsadvocaat Goede samenwerking tijdens de Opstand tegen Spanje Dat veranderde tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) Ruzie over hoe streng het calvinisme moet zijn Ruzie over het voortzetten van de oorlog tegen Spanje Steunt de strenge calvinisten Wil verder vechten tegen Spanje Steunt de gematigde calvinisten Wil de oorlog tegen Spanje stoppen

7 HC1 De Republiek (1515-1648) De stadhouder en de landsadvocaat §1.3 De Gouden Eeuw (1588-1648) 1617 geeft opdracht aan de Staten een eigen leger te vormen Maurits laat Oldenbarnevelt arresteren Maurits laat aanhangers van van Oldenbarnevelt arresteren Van Oldenbarnevelt wordt beschuldigd van hoog- en landverraad 13 mei 1619 van Oldenbarnevelt wordt onthoofd wegens hoogverraad

8 HC1 De Republiek (1515-1648) De stadhouder en de landsadvocaat §1.3 De Gouden Eeuw (1588-1648) 1621 Maurits hervat de oorlog tegen Spanje In de grensstreek werd nog hard gevochten 1648 Vrede van Münster

9 Wat je moet weten aan het einde van de les -Dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederland een statenbond was -Welke macht de Staten van de gewesten hadden -Welke macht de vroedschappen in de steden hadden -Welke macht de Staten Generaal had -Welke macht de stadhouder had HC1 De Republiek (1515-1648) -Welke macht de raadspensionaris had -Waarom er een machtsstrijd ontstond tussen prins Maurits en van Oldenbarnevelt §1.3 De Gouden Eeuw (1588-1648 -Wat de Vrede van Münster is


Download ppt "§1.3 De Gouden Eeuw (1588-1648 HC1 De Republiek (1515-1648) Hoofdrolspelers."

Verwante presentaties


Ads door Google