De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Grensoverschrijdende Arbeidsmarkt VNG Werkconferentie 18 juni 2015 ‘Investeren in de grensregio’s is investeren in de toekomst’ Dagvoorzitter: Margriet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Grensoverschrijdende Arbeidsmarkt VNG Werkconferentie 18 juni 2015 ‘Investeren in de grensregio’s is investeren in de toekomst’ Dagvoorzitter: Margriet."— Transcript van de presentatie:

1 De Grensoverschrijdende Arbeidsmarkt VNG Werkconferentie 18 juni 2015 ‘Investeren in de grensregio’s is investeren in de toekomst’ Dagvoorzitter: Margriet Brandsma

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Programma 10.00 Welkom – Bert Bouwmeester 10.15 Keynote speech – Agnes Jongerius 10.30 Paneldebat 12.00 Keynote speech – Carola Schouten 12.30 Workshops 13.30 Lunch 14.30 Grensoverschrijdend Sectorplan – Daan Withagen 15.00 Terugkoppeling workshops 15.30 Agenda Stad – Verkenning van mogelijke citydeals 16.15 Terugkoppeling vanuit de zaal 16.30 Netwerkborrel

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Welkom – Bert Bouwmeester Burgemeester van Coevorden en VNG bestuurlijk portefeuillehouder Grensoverschrijdende Samenwerking

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Keynote speech Agnes Jongerius Europarlementariër namens de Partij van de Arbeid.

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Paneldebat Agnes Jongerius, Europarlementariër Ben de Reu, gedeputeerde provincie Zeeland Henk Jumelet, gedeputeerde provincie Drenthe Bert Kamphuis, wethouder gemeente Sittard-Geleen Elisabeth Schwenzow, directeur de Euregio Bert van Delden, plv. DG BZK

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Keynote speech– Carola Schouten Lid Tweede Kamer namens de ChristenUnie

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Workshops Thema’sKnelpuntenWie is aan zet? Informatievoorziening Behoefte aan informatie en advies over de gevolgen van werken in het buurland Gemeenten Provincies Euregio’s Rijk Arbeidsbemiddeling Gebrek aan kennis van structuren aan de andere kant van de grens Beperkte transparantie c.q. gebrek aan informatie over vacatures Onvoldoende bemiddelingsactiviteiten over de grens Gemeenten Provincies Euregio’s Rijk Onderwijs Kennis van buur-taal Cultuurverschillen Diploma’s – officiële erkenning & vertrouwen van de werkgevers Gemeenten Provincies Euregio’s Rijk Grenseffecten Comptabiliteit tussen de sociale zekerheidssystemen Regelgeving op het gebied van belastingen Verschillen in loonniveau Mobiliteit: grensoverschrijdend openbaar vervoer Gemeenten Provincies Euregio’s Rijk

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Workshops Informatievoorziening – Lichtzaal Arbeidsbemiddeling – Poortzaal Onderwijs – Foyer Grenseffecten – Kroonzaal (plenaire zaal) Hoe kunnen we de knelpunten met betrekking tot deze thema’s gezamenlijk slechten?

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Grensoverschrijdend Sectorplan Daan Withagen – FNV bestuurder grensarbeid, Lid IVR Schelde Kempen en Eures adviseur

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Terugkoppeling workshops: Wat is er gedeeld en bedacht? Wie is aan zet? Informatievoorziening – Toon Bom Onderwijs – Marije Gerrist Grenseffecten – Henrik Fokke Arbeidsbemiddeling– Paul Spoelstra

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Informatievoorziening KnelpuntenWie is aan zet? Behoefte aan informatie en advies over de gevolgen van werken in het buurland Gemeenten, provincies, euregio’s, werkgevers: structurele financiering front office (samen met rijk). Wens is onafhankelijk van tijdelijke subsidies. werkgevers betrekken, ook bij de financiering van front office Benelux -Benelux is platform voor afstemming tussen nationale overheden. NRW reeds betrokken. Uitbreiden met NdS - Aanbeveling aan grensregio’s om actief input te leveren aan consultaties EURES -Capaciteit EURES tenminste verdrievoudigen Rijk: -Structurele financiering back office en deelfinanciering front office

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Onderwijs KnelpuntenWie is aan zet? Kennis van buur-taal Cultuurverschillen Diploma’s – officiële erkenning & vertrouwen van de werkgevers Gemeenten: Diploma’s: scholen bilateraal bij elkaar brengen Provincies: Algemeen: vervoersknelpunten oplossen ondersteunen in de financiering Euregio’s: Algemeen: Interreg Diploma’s: geautoriseerde beschrijvingen beschikbaar stellen en verspreiden door alle GIP’s Buurtaal: lernende Euregio heeft keuzedelen ontwikkeld Rijk: Diploma’s: bij Vlaams ministerie van onderwijs bepleiten dat vergunning langs de hele grens geldt. Buurtaal: EZ heeft Kleefse agenda deels gefinancierd. Goed voorbeeld

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Onderwijs Andere actiepunten / opmerkingen: Veel behoefte aan uitwisselen ervaringen en voorbeelden Scholen als partner! Bilaterale contacten Scholen stimuleren deel te nemen aan VIOD Grensregio’s moeten ook naar Den Haag kijken voor wat mogelijk is (EP NUFFIC, VIOD, LINQ)

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Arbeidsbemiddeling - Organiseren grensoverschrijdende regio, soc- ec. regio ontwikkelen; niet alleen bemiddelen, maar structuur maken, buren lopen tegen zelfde aan; - Basis leggen voor taal, stagecriteria, infrastructuur, ov en internet.

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Arbeidsbemiddeling - Veel verschillende initiatieven; - Van onderop aanpakken en verduurzamen; pragmatisme, bedrijven erbij betrekken - Grensoverschrijdende sectorplannen, nu nog alleen Nederland; - Rijk trekt zich teveel terug, ook financieel, maar moet e.e.a. wel mogelijk blijven maken (faciliteren); - Meer dan alleen publieke partners betrekken; Provincies moeten ook rol pakken: initiatieven beter afstemmen;

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Grenseffecten Andere actiepunten / opmerkingen: Gezamenlijkheid en verbondenheid Gezamenlijk onderzoek doen, wat leidt tot gezamenlijke verantwoordelijkheid Problemen tastbaar en concreet maken Binding met partijen aan de andere kant van de grens  Met elkaar in gesprek komen én blijven Maak gebruik van elkaars netwerk, kennis en ervaringen Aansluiting bij de kenniskring van ITEM

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Agenda Stad Verkenning van mogelijke citydeals Peter Schildkamp – Gemeente Enschede Martin Postma – Gemeente Groningen Reina Pasma – Gemeente Maastricht


Download ppt "De Grensoverschrijdende Arbeidsmarkt VNG Werkconferentie 18 juni 2015 ‘Investeren in de grensregio’s is investeren in de toekomst’ Dagvoorzitter: Margriet."

Verwante presentaties


Ads door Google