De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorlopende leerlijnen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorlopende leerlijnen"— Transcript van de presentatie:

1

2 Doorlopende leerlijnen
Datum: vrijdag 26 juni 2015 Aanvang: 15.15 uur Eind: 16.15 uur Presentatie: Jolanda Buwalda Wilco Dalhuisen en Erik Vermoolen

3 Korte voorstelronde Verwachting van de workshop

4 Bespreekpunten Technologieroute Spoorboekje
Doelen en beoogde resultaten Voorbeeld uitwerking vakmanschaproute Regioprofiel  Profielvak en keuzevakken Regioprofiel  vmbo programma Regioprofiel Leermaterialen van Techniekplaza Technologieroute Spoorboekje

5 Ontwikkeling/ realisatie van de doorlopende leerlijnen in Zuid –Holland door:
Verhelderen regionaal aanbod o.a vakmanschaproute en technologieroute. ‘Spoorboekje’ voor ouders, leerlingen en bedrijven Op basis van de regioprofielen afspraken maken over inhoud vmbo programma, evt. nieuwe keuzevakken ontwikkelen specifiek voor de doorlopende leerlijn Leeropdrachten en leermiddelen voor flexibele leerroutes Herkenbare systematiek voor begeleiding en beoordelen van leerlingen en studenten in de leerroutes Transparante afspraken overgang vmbo  mbo Leerlijn MKE-beroepskolom en HAVO In het deelproject doorlopende leerlijn gaat het om dat de ROC met de toeleverende scholen samen de doorlopende leerlijnen uitwerken. De samenwerking tussen vo en mbo is ook door vele andere initiatieven gestimuleerd. De Bijvoorbeeld: Platform betatechniek, programmalijn 1. Deze programmalijn richt zich op de vo scholen, vo scholen worden gestimuleerd om samen met de ROC’s techniek op de kaart te zetten en doorlopende leerlijnen vorm te geven. Technetkringen Waarom dan ook aandacht in masterplan voor de doorlopende leerlijnen? In het masterplan TI is een werkwijze ontwikkeld voor het samenwerken tussen bedrijven en onderwijs voor het afstemmen van de inhoud van de opleiding en eenduidige aanpak in begeleiden en beoordelen. Waaraan willen we werken (doel): afspraken maken over een aantal gemeenschappelijke, herkenbare elementen in de begeleiding / beoordeling Afspraken maken over de inhoud Voordat we het enkele voorbeeld uitwerking bespreken een schets van de context van de doorlopende leerlijnen. Het vmbo heeft te maken met de invoering van de vernieuwde examenprogrammas en het mbo vanaf 2015 invoering herziende kwalificatiesdossiers.

6 Context

7 Plaatje van de herziende kwalificatiesdossier. Bereik van masterplan

8 Voorbeeld - Vakscholen
De keuze vakken zijn afgestemd Afstemmen inhoud met welke aspecten uit regioprofiel in het vmbo programma een start wordt gemaakt Leermiddelen Start gemaakt  hoe de ontwikkelingsgerichte beoordelingssystematiek gebruikt kan worden

9 Inhoudelijk afstemming keuzevakken
Profiel PIE Leerlijn: Keuzedeel Verspanen (25302) Verspanen 1 12 CNC-Techniek 9 (concept) Verspanen 2 Booglassen 1 2 Bespreken aan de hand van de uitgeschreven vakmanschaproute PIE Verspanen Stanislas Vakmanschaproute 3 jaar Griende college Technologieroute  HBO .. Libanon Technologieroute 4 jaar BOL BBL Doorlopende leerroute /Verkorte leerroute: Regioprofiel Ontwikkelingsgerichte beoordelingsformulier Leerlijnen (beroepsgericht + avo-vakken) Theorietoetsen Opdrachten EsMEI –PvB In tweetallen bij elkaar / computers Welke routeplanner vind je prettig werken? Visuele knoppen en kenmerken

10 Regioprofiel Constructiewerker
De Stage in vmbo richt zich vooral op mkb bedrijven. In het onderwijsprogramma daarom de volgende accenten: Handgereedschappen: boren, knippen, zagen Handgereedschappen kunnen hanteren Basisvaardigheden beheersen, werken aan het ‘vaardig’ worden Computergestuurd machines: accent op maken van onderdelen Snijhoek, snijkant, vrijloophoek, spaanhoek van gereedschappen  boor, vijl, zaag,

11 Leermiddelen Vakmanschapsroute
1 leerjaar mbo Thema’s (vakkennis) Elektrotechnische Installaties  7 boekjes Werktuigkundige Installaties  7 boekjes Katernen (vaktheorie) Elektriciteitsleer en Natuurkunde  7 boekjes Projecten Combinaties van E en W  6 boekjes TechTeam

12 Keuzedelen Vakmanschapsroutes
Dakbedekking Koude technologie Drinkwater en sanitair Besturen en automatisering 2 Klimaattechnologie (klimaattechniek) Utiliteitsinstallaties Woon- en kantoortechnologie Zonne- en windenergie Besturen en automatisering 2 Dakbedekking Utiliteitsinstallaties Koude technologie Besturen en automatisering 2 Klimaattechnologie (klimaattechniek) mbo diploma mbo diploma mbo diploma Toestellen Aanleggen leidingen Domotica ICT Domotica Koude-techniek 2 Dakbedekking 11 Zonne- en windenergie 5 Zelfstandig ondernemer Zelfstandig ondernemer Dakbedekking 11 Installatietechniek Elektrotechniek Koudetechniek Metaaltechniek Procesoperator Food Koude-techniek 18 Besturen en automatiseren 2 (domotica) Utiliteit 7 Utiliteit 7 Besturen en automatiseren2 (domotica) vmbo diploma vmbo diploma vmbo diploma Klimaat-techniek 3 Koude-techniek 18 Klimaat-techniek 3 Besturen en automatiseren 2 (domotica) Drinkwater en sanitair 10 Woon- en Kantoor- techniek 13 Veiligheid Veiligheid Veiligheid Start van de routes met de inhoud van de 4 profieldelen

13 Titels Vakmanschapsroute*
Niveau 2: Vervolg op thema’s en keuzedelen Thema’s Elektrotechnische Installaties De Meterkast Relais en relaisschakelingen Sensoren en actuatoren Domotica en regelsystemen Verlichtingstoestellen (Elektro) pneumatische schakelingen Thema’s Werktuigkundige Installaties Optrompen en uithalen (hardsolderen) Kunststof buigen (leidingen) Stalen buis buigen (warm) Fitverbindingen maken Lasverbindingen maken Zink bewerken I Zink bewerken II Projecten E en W Woonkamer Toilet / Toiletruimte Badkamer / Douche ruimte Slaapkamer(s) en studeerruimte Keuken en Bijkeuken Printen van onderdelen in 3D Katernen Elektriciteitsleer en Natuurkunde Opwekken, distribueren en opslag Grootheden in de elektrotechniek Magnetisme en inductie Spanningsbronnen Wat zijn spoelen en condensatoren? Natuurkundige grootheden Kracht en beweging * Titels en namen onder voorbehoud

14 Technologieroutes ROC Davinci  TOT
ROC Mondriaan  Versnelde route voor havisten en vakmanschaproute ID College  vakmanschaproute Albeda / Zadkine  voorbereiden aanvragen met ten minste 15 VO scholen Welke routes zijn er in Zuid Holland ‘PRACTISCH WAT KAN EEN PRAKTIJKOPLEIDER ERMEE SUCCES VERHALEN VAN REGIONALE TRAJECTEN  TECHNOLOGIEROUTE TOT AFSTEMMING KRIJGEN TUSSEN DOCENTEN TOT  KRITISCHE ZAKEN: MAATSCHAPPELIJK BELANG  Ander voorbeelden van sucessen Pentacollege Kijkrichtingen: Bedreigingen Voldoende vmbo’s Bestuurlijk aanhaken Voorbeelden in regio: Routes afgestemd op de doelgroep Wat zien we?

15

16 Spoorboekje

17 Aanleiding voor het maken van een spoorboekje is techniek volop in de belangstelling. De overheid maakt het doorlopende leerroutes mogelijk. Er is veel materiaal over de beroepen beschikbaar, Vandaar dat we ons hebben gebogen over hoe bereiken we de student. We willen immers ook dat deze routes bekend zijn bij ouders, leerlingen en bedrijven. Wat vinden we belangrijk Informatie over welke scholen welke routes aanbieden Bv. Vakmanschaproute Verspaner RVC de HEF en Melanchthon Vakmanschaproute Constructiewerker RVC de Hef, Melanchthon, Zuiderpark Hoe lang duurt deze route= Welk diploma behaal je aan het einde van je route In versie 2.0 zouden we graag willen toevoegen Stagebedrijven – die bijvoorbeeld een startbaan garanderen Vormgeving van spoorboekje inventariseren

18 Spoorboekje Doel: goede en nieuwe leerroutes bekend te maken
de belanghebbenden zijn: aankomende studenten, ouders, docenten VMBO, docenten MBO, medewerkers van bedrijven en instellingen, belangenorganisaties, docenten HBO

19 Inhoud Spoorboekje Opleiding (crebo) / naam route VO-School /MBO
Informatie over de route: Hoe lang duurt de route Hoe ziet de route eruit Welk diploma behaal je aan het einde van de route Warme overdracht Onderwijsprogramma en de didactische aanpak Informatie over het beroep Betrokken (stage)bedrijven

20 OPDRACHT Waar zou volgens jullie deze informatie van de nieuwe vakmanschaps- of technologieroutes, te vinden moeten zijn: A: website VMBO-instellingen B: website MBO-instellingen C: website Techniek-Talent (landelijk platform met tijdelijke opdracht) D: websites van belangenorganisaties (OTIP, Metaalunie, Uneto- VMI, enz.) E: nieuwe website Masterplan ZH F: nieuwe website doorlopende leerlijnen / vakmanschapsroutes & technologieroutes

21 Bekijk de volgende websites: http://www.govmbo.nl/na-het-vmbo
wijsschema_p6.aspx Er zijn reeds een aantal website die voor studenten VMBO, ouders en bedrijven/instellingen, enige informatie geven over de mogelijkheden van MBO-opleidingen. Actief: Huidige spoorboekjes: Techniek talent: MBO stad .nl

22 Welke van deze zou volgens jullie geschikt zijn als format voor een informatieportaal voor onze vakmanschap- en technologieroutes? [ meerdere antwoorden mogelijk ] A: geschikt / niet-geschikt B: geschikt / niet-geschikt C:een nieuw portaal is volgens ons gewenst D: geen van deze

23 Masterplan MEI Zuid-Holland 2014-2018
Implementatie Masterplan MEI Zuid-Holland

24

25 Wanneer de context het toe laat

26 Vraag 1: Gegeven: De leerroute van een start VMBO naar einde HBO duurt momenteel 11 tot 12 jaar. De leerroute vanaf start VMBO naar einde MBO-4 duurt momenteel minimaal 7 jaar. Vraag 1a: Is verkorting in leerjaren van de VMBO-HBO route volgens jullie gewenst? A ja B nee C twijfel D geen overeenstemming Vraag 1b: Is verkorting in leerjaren van de VMBO-MBO4 route volgens jullie gewenst?

27 Vraag 2: Gegeven: We kennen nu de indeling van 3 onderwijsniveau’s:
VMBO, MBO, HBO. Vraag: In welke van deze onderwijsniveau’s zou volgens jullie de verkorting van duur het beste gerealiseerd kunnen worden? A VMBO B MBO C HBO D combi VMBO-MBO E combi MBO-HBO D geen overeenstemming


Download ppt "Doorlopende leerlijnen"

Verwante presentaties


Ads door Google