De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startbijeenkomst, 21 april 2015 Consortium Kohnstamm Instituut, ITS, KBA, Oberon, CED-groep, NCOJ, HS Windesheim, TiasNimbas Tilburg University, RUG afdeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startbijeenkomst, 21 april 2015 Consortium Kohnstamm Instituut, ITS, KBA, Oberon, CED-groep, NCOJ, HS Windesheim, TiasNimbas Tilburg University, RUG afdeling."— Transcript van de presentatie:

1 Startbijeenkomst, 21 april 2015 Consortium Kohnstamm Instituut, ITS, KBA, Oberon, CED-groep, NCOJ, HS Windesheim, TiasNimbas Tilburg University, RUG afdeling Orthopedagogiek

2 InstituutContactpersoon Kohnstamm InstituutGuuske Ledoux ITS, Radboud UniversiteitEd Smeets Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) Ton Eimers OberonMiriam Walraven Centrum voor Educatieve Dienstverlening (CED-Groep) Lenie van den Bulk NCOJ en Hogeschool WindesheimDolf van Veen TiasNimbas, Tilburg UniversitySietske Waslander Orthopedagogiek, RU GroningenAnke de Boer

3  Robuuste beleidsevaluatie en praktijkgerichte evaluatie  Nagaan van de impact van passend onderwijs op verschillende niveaus:  bovenschools  school / klas  leerling  Kennisdisseminatie  in interactie met praktijk en beleid  via toegankelijke bevindingen

4  Veel doelen, veelomvattend, veel niveaus  Het geheel is anders dan de delen  Kleine veranderingen met grote effecten en grote veranderingen met kleine effecten  Oplossingen leiden tot nieuwe vragen  Invloeden van buiten

5

6 Deelvragen: 1)Wat is de impact op het handelen van samenwerkings- verbanden, besturen en hun samenwerkingspartners? (bovenschools niveau) 2)Wat is de impact op scholen/opleidingen en leraren? (school/klasniveau) 3)Wat is de impact op ouders en leerlingen/studenten? (leerlingniveau) 4)Welke interacties doen zich voor tussen deze niveaus? Hoofdvraag: Wat is de impact van passend onderwijs op het gehele stelsel van onderwijs voor leerlingen die extra steun behoeven?

7  Flexibel: ruimte voor nieuwe vragen, inzichten  Brede informatie: elk deelonderzoek levert eigen kennis, de ontwikkeling van passend onderwijs kan hiermee worden gevoed  Bewaking van de samenhang  Oog voor valkuilen (ook al los je die niet altijd op…)  Aandacht voor betrokkenheid van het veld

8  Werking van de zorgplicht  Dekkend aanbod en schoolondersteuningsprofielen  Rol en taak van samenwerkingsverbanden  Budgetfinanciering, verevening, besteding van middelen  Afschaffing van landelijke criteria voor hulp op maat  Werking van Referentiekader passend onderwijs  Afstemming onderwijs – jeugdzorg en rol van gemeenten  Rechten, positie en keuzevrijheid van ouders  Ondersteuning scholen door besturen/samenwerkingsverbanden  Vaardigheden en attituden van leraren  Werken met ontwikkelingsperspectiefplannen  Toezicht / rol van de Inspectie van het Onderwijs  Samenhang met ander beleid

9 OnderwerpNiveau 1Beleid en aanbod SWV PO/VOBovenschools 2Beleid en aanbod MBOBovenschools 3Toewijzing van extra steunBovenschools, school 4BureaucratieBovenschools, school, ouders 5Samenwerking KerngemeentenBovenschools 6OndersteuningsaanbodSchool 7OudertevredenheidOuders/leerlingen 8Kengetallen leerlingenOuders/leerlingen

10 TypeFocus 1Integrale, longitudinale casestudies Alle deelvragen en thema’s; alle relevante niveaus en actoren 2Thematische casestudiesVerdiepend onderzoek op specifieke onderwerpen

11 TypeFocus 1Casuïstisch onderzoekAanbod aan individuele leerlingen met complexe problematiek 2Journalistiek onderzoekLeraren en ouders 3Onderzoek op verzoek van de praktijk Vragen vanuit deelnemers aan integrale casestudies 4EffectonderzoekEffecten op leraren en leerlingen 5ContextanalyseBeleidswijzigingen en relevant ander beleid

12

13

14  Onderzoeksrapporten  Halfjaarlijkse cahiers  Populair-wetenschappelijke artikelen  Praktijkgerichte publicaties en producten  Website en nieuwsbrief  Klankbordgroep  Praktijkbijeenkomsten  Terugkoppelingen aan deelnemers aan casestudies  Presentaties op conferenties  Wetenschappelijke artikelen  Afsluitende conferentie


Download ppt "Startbijeenkomst, 21 april 2015 Consortium Kohnstamm Instituut, ITS, KBA, Oberon, CED-groep, NCOJ, HS Windesheim, TiasNimbas Tilburg University, RUG afdeling."

Verwante presentaties


Ads door Google