De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kristof Manhaeve Smart Prepayment 1. Kader We streven naar het uitvoeren van de sociale openbaredienstverplichtingen als sociale leverancier met een standaard.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kristof Manhaeve Smart Prepayment 1. Kader We streven naar het uitvoeren van de sociale openbaredienstverplichtingen als sociale leverancier met een standaard."— Transcript van de presentatie:

1 Kristof Manhaeve Smart Prepayment 1

2 Kader We streven naar het uitvoeren van de sociale openbaredienstverplichtingen als sociale leverancier met een standaard slimme meter (dus niet budgetmeter specifiek). Alle intelligentie en complexiteit willen we centraliseren om zo kostenefficiënt en maximaal klantvriendelijk te werken. Dit laat ons toe om onafhankelijk van meterleveranciers te werken. 2

3 ‘Drivers’ Maatschappelijke baten:  Geen stigmatisering meer door aparte budgetmeters enkel voor “wanbetalers”  We vermijden het ‘transport’ van data via de kaartjes.  Ten allen tijde de juiste berekening (tarief vs betalingen ifv tijd). Financiële baten  Installatiekost 200-300 euro (éénmalig)  Vermeden schuldopbouw € 95 (per jaar/klant)  Werkingskosten Eandis € 20 (per jaar/klant) 3

4 ‘Drivers’ Verouderde technologie  Binnen enkele jaren geen budgetmeters elektriciteit meer leverbaar  Software is einde levensduur We zoeken naar future proof technologie met de bedoeling te optimaliseren voor klant en (sociale) leverancier (wegwerken van huidige ergernissen). 4

5 High level smart prepayment architecture Central Market System  Routen van remote transacties tussen PPE en DNB (on/of, vermogensbeperking)  Doorsturen van de berekende gevalideerde verbruiken en indexen naar de PPE  Uitwisselen van betaalinfo (optioneel) Prepayment Engine: berekenen resterend krediet, schuldbeheer en uitsturen van acties naar de meter. Communicatie naar de klant via IVR, brief, website, SMS… Betaalkanalen: Atos betaalnetwerk, online betalingen, overschrijving… M AMMMDMCMS Prepayment Engine Sociale Leverancier Commerciële Leverancier 5

6 High level architecture with suppliers and DGO M M AMM MDM CMS Sociale Leverancier M M AMM MDM M M AMM MDM M M AMM MDM Prepayment Engine Prepayment Engine Sociale Leverancier MIG DNB MIG 6 Nieuwe standaard interface Comm Leverancier 6

7 Bouwblok 1: Betaalkanalen Noodzakelijk voor piloot:  Atos – Xenta terminal oplossing. –Blijft ook in de toekomst bestaan –Incl. Cash betalingen  online betaling via “my xxx” door derde partij (bvb Ogone). Later uit te breiden (must have):  betalingen via Self bank / Home bank.  overschrijvingen Verder te onderzoeken:  SMS betalingen  app Cruciaal is de snelheid van het capteren van de zekerheid van betaling om meter te kunnen aansturen. 7

8 Bouwblok 2: Prepayment Engine. Berekeningsmodule die centraal alle berekeningen doet die noodzakelijk zijn om een “prepayment klant” te beheren. Zo weinig mogelijk dupliceren van data vanuit leverancierssystemen. Dient onafhankelijk van de leverancierssystemen 24/7 beschikbaar te zijn. 8

9 Bouwblok 2: Prepayment Engine Registratie van betaalnotificaties Dagelijkse berekening saldo a.d.h.v. reële verbruiken en correcte prijzen t.o.v. de (vooraf-) betalingen. Stuurt remote transacties aan via interface naar CMS en verder naar de DNB (slimme meter ketting). Beheert schuld(-afbouw) Communiceert met de communicatiedragers (mogelijk via terugkoppeling leverancier) Kan tweewegcommunicatie verwerken (SMS) Houdt een tracking bij van:  Betalingen  Interactie met meter  Interactie met klant 9

10 Bouwblok 3: Communicatie naar de klant Noodzakelijk om piloot te kunnen starten:  Alle info dagelijks up to date beschikbaar via Internet (My xxx)  IVR: via gratis nummer saldo beschikbaar stellen  Maandelijkse communicatie van de niet dringende info (verbruiksoverzicht, schuldafbouw…)  SMS: communicatie naar de klant Later uit te breiden naar:  Smartphone (app of website geoptimaliseerd voor mobiel)  SMS: ook communicatie van de klant ontvangen (activatie noodkrediet) Out of scope:  In home display 10

11 Use Case 1: klant komt in smart prepayment 1.Informeren van de klant (door leverancier):  Betaalwijze(n)  Hoe gebruik ik de slimme meter (als voorafbetaalmeter)  Hoe kan ik mijn krediet, betaalinfo enz opvolgen? 2.De leverancier brengt volgende zaken up to date:  PPE: account aanmaken, correcte tarief koppelen  CMS: verwittiging van toegangspunt in prepayment  DGO: notificatie van prepayment (vlag in ISU, hogere service) 3. a) indien klant niet binnen x tijd de nodige betaling doet kan de meter op afstand afgekoppeld worden, b) Wanneer betaling wordt uitgevoerd, wordt de reeds verbruikte energie integraal verrekend en het saldo wordt ter beschikking gesteld voor nieuwe energie. 11

12 Use Case 2: noodkrediet elektriciteit uitgeput 1.Dagelijks wordt het resterend krediet (her)berekend. 2.Wanneer het noodkrediet is uitgeput stuurt de PPE via de DNB de volgende acties naar de meter: 1.Energietoevoer onderbreken 2.Vermogen beperken tot 2300W (1x230Vx10A) 3.Meter terug “armen” 3.Klant informeren over de uitgevoerde actie(s). 12

13 Use Case 3: beperkt vermogen (10 Ampère) 1.Wanneer een klant schulden heeft (verbruik noodkrediet / beperkt vermogen), dan wordt de volgende betaling gebruikt om een deel van de schuld te delgen, een ander deel kan hij gebruiken voor nieuwe energie. 2.Het contractuele vermogen wordt via de slimme meterketting in de meter geactiveerd. 3.De klant wordt via één of meerdere communicatiemiddelen verwittigd dat de betaling verwerkt is en/of dat het oorspronkelijke vermogen teruggegeven werd. 13

14 Voorlopige timing Bi-regionaal overleg tussen de verschillende netbeheerders is lopende. We voorzien een aantal marktverkenningen voor de zomer: we zijn op zoek naar een zo standaard mogelijke oplossing. We streven naar twee piloten. 14

15 Piloot pre MIG6 Testperiode loopt in Q2-Q3 2017: we testen naast de technische werking van de PPE ook de gebruikerservaringen mbt betaalkanalen en communicatiekanalen.  Gebruiksgemak  Is de info voldoende of te veel of te weinig  Zijn er ontbrekende of overbodige zaken in de werking  Is er nog optimalisatie mogelijk als we willen evolueren naar een verdere uitrol. 15

16 Piloot pre MIG6 Schaalgrootte: enkele honderden klanten van de sociale leveranciers in Vlaanderen (Wallonië?) Vrijwillige deelname, klantenselectie ism OCMW’s, Samenlevingsopbouw en Netwerk tegen Armoede. We verwachten actieve input en feedback van de klanten en de hulpverlening. Op basis van deze input zullen we de werking waar mogelijk bijsturen. 16

17 Piloot post MIG6 Testperiode loopt in Q2-Q3 2018:  Grootte orde nog niet gekend.  Vooral technische integratie via het CMS dient hier getest te worden.  Indien mogelijk ook bijkomende gebruikerstesten op vrijwillige basis (zelfde of nieuwe of bijkomende gebruikers?) 17

18 Go Live Voorzien in de loop van 2019. Stopzetting van de ondersteuning van Talexus in januari 2020. Leveringen budgetmeters elektriciteit stoppen binnenkort (datum onbekend, er worden enkel aantallen meegegeven). 18

19 Vragen 19


Download ppt "Kristof Manhaeve Smart Prepayment 1. Kader We streven naar het uitvoeren van de sociale openbaredienstverplichtingen als sociale leverancier met een standaard."

Verwante presentaties


Ads door Google