De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HAN business steunpunt (stadsloket) Van lerende organisaties naar ondernemende lerende combinaties maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HAN business steunpunt (stadsloket) Van lerende organisaties naar ondernemende lerende combinaties maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 HAN business steunpunt (stadsloket) Van lerende organisaties naar ondernemende lerende combinaties maart 2015

2 Inhoud Aanleiding Doelstelling en doelgroepen Betrekken externe deskundigen Landschap van belanghebbenden Procesflow ondersteuningsaanvraag businesspoint Diensten en productenoverzicht Prioriteitstelling en processtappen Kritische aspecten en risico’s Kosten en financiering Interne spelers binnen de HAN

3 Aanleiding Invulling geven aan HAN bruist. Ontwikkeling van een opdrachtenstroom voor de beroepsproducten (menukaarten) in het onderwijs. Bevordering van de maatschappelijke meerwaarde van de HAN in de binnenstad en de daarbij behorende doelgroepen.

4 Doelstelling en doelgroepen Realisatie van de leerwerkplaatsen binnensteden voor de opleidingen BK, AC/BE, SBRM en CE voor september 2015. Opdrachtgevers: Starters (vanuit BZ) die eigen bedrijf willen starten Ondernemers in de binnenstad Creatieve start-up’s Charitatieve en kerkelijke instellingen Winkeliersverenigingen Stichting Welzijn Ouderen Arnhem

5 Procesoverzicht Business Point Intake gesprek BedrijfsprocessenInnovatieprocessen Innovatiefabriek o.a. innovatiefestival Leerwerkplaats opdrachten Stage of AOD opdracht Projectgroep Lectoraatsonderzoek Minor Innovatiemanagement

6 Prioriteitstelling 1.HAN Business Point opzetten centrum van Arnhem (en Nijmegen) zichtbaar en herkenbaar 2.Opzetten van leerwerkplaatsen op 1 locatie of meerdere? goede bereikbaarheid van locatie 3.Innovatiefestival

7 Behoefte vanuit doelgroepen Ondersteuning op financieel administratief terrein; zoals administraties inrichten en uitvoeren, financiële analyse, bedrijfsdoorlichting, Ondersteuning op commercieel terrein; zoals formule ontwikkeling, online & offline klantenonderzoek, online communicatie, marketing- en salesplan, Bedrijfsopvolging; zelfstandigen boven 55 (startende) Ondernemers die bijstand vragen Uit de bijstand (bijstandsbesluit zelfstandigen BZ) Helpen met businessplan voor BZ Bestaande ondernemingen doorlichten en toekomstbepaling voor bedrijf mede tbv aanvraag BZ

8 Landschap van belanghebbenden Opdrachtgevers Ondernemers in de binnenstad Starters (vanuit BZ) die eigen bedrijf willen starten Creatieve start-up’s Charitatieve en kerkelijke instellingen Winkeliersvereniging Stichting Welzijn Ouderen Arnhem Gemeentelijke ver tegen- woordigers Wethouder: Hans Giesing Algemene zaken Economische zake n Sociale zaken Binnenstadsmanag er Provincie: Externe deskundi ge ondersteuners Rotary club Arnhem Henk van der Weijd en Van Lanschot Lodder Accountanc y Dirkzwager CVJO Belangenvertegenwoor digers Ondernemersvereni gingen; CCA, Klare ndal, OKA Vereniging Kerkelijk Beheer Bisdom Innovatiefabriek

9 Portfolio matching OpdrachtgeverProduct/ dienstOpleidingen Starters (incl BZ) en creatieve start-up’s Marktonderzoek, potentiele klantenanalyseCE, SBRM HaalbaarheidsstudieCE, SBRM Businessplan Financiering Inrichten en uitvoeren van financiële administratie CE, SBRM en AC/ BE Bestaande ondernemingen in binnenstad Klantenonderzoek, Verkoopplan, interne en externe analyse voor MKB CE SBRM Commercieel bellenCE Financiële administratie, financiële analyse, resultaten sturing Hoe? AC/ BE Charitatieve en kerkelijke instellingen Financiële administratie, Onroerend goed: onderhoudsplan AC/ BE Jaarplan en meerjarenplan, opzetten administratieve organisatie, voorbereiding jaarrekening, Governance en risico analyse, AC/ BE WinkeliersverenigingMarktonderzoek, klantenonderzoek, branding Financiële administratie inrichten en uitvoeren CE/ SBRM AC/ BE Stichting Welzijn Ouderen Arnhem Financiële administratieAC/ BE

10 Stadsinnovatiefestival Christiaan Holland

11 Stadsinnovatie-festival/parade/expo Elevator pitch:  3-daags programma (do, vr, zat.) in september gericht op het laten zien en ervaren van innovaties en toepassingen van creativiteit;  in de context van de stad (zie hierna);  Innovatie [Made in Arnhem] dus.

12 Doel ‘innovatiefestival’  Arnhem op de kaart zetten als creatieve en innovatieve stad;  Interacties en ontmoetingen organiseren (o.a. studenten en bedrijven aan elkaar laten snuffelen);  Inspiratie!

13 Thematiek/afbakening  Innovatie is een breed begrip. Het omvat onder meer: - nieuwe producten, nieuwe diensten - nieuwe productieprocessen - nieuwe aanpak van maatschappelijke problemen (sociale innovatie) - nieuwe manieren van organiseren en samenwerken (organisatorische- en netwerkinnovatie)  Stadsinnovatie probeert deze verschillende invalshoeken en aanvliegroutes te combineren vanuit het perspectief van de stad. De stad als plek waar innovaties ontstaan en worden toegepast.

14 14 Stadsinnovatie: ‘drivers’ versus stedelijke toepassingen Energie Mobiliteit Ondernemen & start ups Ruimte: wonen en omgeving Onderwijs Zorg, sport en vrije tijd ICT/Digitalisering Creativiteit & design DIY/Maker movement Innovatieve cross- over met potentie EcStadsinnovatie

15 Stads- innovatie Mobiliteit Duurzaamheid Ondernemen & start-ups Onderwijs, vrije tijd, sport en health Ruimtelijk: Wonen & omgeving Energie: Tennet, Alliander, Dekra, SEECE, MTSA Hyet, DNV GL E-mobility: Allego Waterstof: Hymove HAN automotive OKA, OK72, Sequence Zero Kleine campus Coehoorn Modekwartier CVJO HAN-FEM Ixperium Papendal Burgers Zoo Rijnstate CASA DTO Corporaties Arnhems Buiten Ruimtekoers Kweekland Partijen en initiatieven

16 Stads- innovatie Mobiliteit Duurzaamheid Ondernemen & start-ups Onderwijs, vrije tijd, Sport en health Ruimtelijk: Wonen & omgeving Activiteiten/communicatiemiddelen (illustratief) HAN campus: expo Open dag IPKW duurzame route Website: Start-up scene Arnhem Workshop: Boosting the Startup scene DTO college + excursies Etc. Appathon, Congres, App, Route Papendal Video’s (1 minuut) van showcases

17 Processtappen 1.Opstellen projectplan 2.Plannen van startbijeenkomst 3.Achterhalen van NAW gegevens deskundigen 4.Bijeenkomst intern belanghebbenden (alignment) 5.Bijeenkomst extern belanghebbenden presentaties opzetten Q&A bij bijeenkomsten verenigingen naamsbekendheid creëren 6.Intentieverklaring opstellen deelnemers 7.Brede kick-off in september 2015

18 Kritische aspecten en risico’s Afdekken van juridische aansprakelijkheid Huisvesting van HAN businesspoint regelen van interieur en middelen bemensing van de locatie docent ondersteuning Financiële facilitering van het businesspoint Intern draagvlak vanuit MT en opleidingen Uren voor docentbegeleiding

19 Kosten ‘bedrijfsprocessen’ Docentbegeleiding = €43.874,- per jaar 6 docenten stagebegeleiding: - 4 dagen (32u + 1u extra) 33u week = 5,5u per docent - 5,5u per week x 42 collegeweken = 231u per jaar Stagevergoeding studenten = €9216,- per jaar 8 studenten per jaar - 576 stage uren per periode * €2,- Verzekeringskosten = €1140,- per jaar Beroepsaansprakelijkheid HAN Aansprakelijkheid en rechtsbijstand bedrijven Inventaris en middelen; totale kosten €4692,- middelen voor 5 personen bron: haalbaarheidsonderzoek AOD Omar Ebadi (AC)

20 Financiering Hogeschool of Faculteit €42.500,- Docentbegeleiding €43.874,- Locatie coordinator €20.000,- (2 dagdelen pw) Externe deskundigen €7.500,- Bijdrage innovatiefestival €10.000,- Out of pocket kosten €5.000,- Materiedeskundingen ‘om niet’ Gemeentelijke investering bijdrage in kader BZ bijdrage in kader innovatieagenda

21 Interne spelers binnen HAN  Theo Joosten  Mngrs opleiding; SBRM, CE, AC/BE, BK en RE  Gisela Albers, Inge Wessels en Derk Blijleven  CvVO; GeertJan Sweers, Kees de Jong  Peter Koburg (ICA)

22 HAN businesspoint (stadsloket) Van lerende organisaties naar lerende combinaties maart 2015


Download ppt "HAN business steunpunt (stadsloket) Van lerende organisaties naar ondernemende lerende combinaties maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google