De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Om de kwaliteit van het beroepsonderwijs Meer innovatieve professionals Kristel Baele Veloncongres 26 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Om de kwaliteit van het beroepsonderwijs Meer innovatieve professionals Kristel Baele Veloncongres 26 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Om de kwaliteit van het beroepsonderwijs Meer innovatieve professionals Kristel Baele Veloncongres 26 maart 2015

2 Onderwijsraad Onafhankelijk adviescollege voor regering en beide Kamers Jaarprogramma Onderzoek, werkbezoeken, enquêtes, panels van docenten, studenten, onderzoekers, leidinggevenden Om de kwaliteit van het beroepsonderwijs

3 Aanleiding en adviesvraag Eisen aan professionals veranderen:  Economische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om meer onderzoekend vermogen.  Cruciale rol voor hoger beroepsonderwijs Adviesvraag: Hoe kan het hbo beter inspelen op die veranderende beroepspraktijk? Meer innovatieve professionals

4 Belangrijkste conclusies  Onderzoekend vermogen maakt integraal onderdeel uit van de professionaliteit van beroepsbeoefenaren  Onderzoekstaak sinds 2001 sterk in ontwikkeling, maar onderzoek neemt nog een bescheiden plaats in  Aandeel bij onderzoek betrokken docenten en studenten nog klein  Aandacht voor onderzoek in het curriculum nog beperkt  Nog zoekende naar eigenheid van praktijkgericht onderzoek en inpassing daarvan in onderwijs Unieke sterkte hbo: verbinding onderwijs en onderzoek met de beroepspraktijk

5 Aanbeveling 1 Leid op tot onderzoekende professionals  Ontwikkel inhoudelijk en methodisch vakmanschap tegelijk door middel van een geïntegreerde leerlijn onderzoekend vermogen binnen elke opleiding  Vergroot het aandeel masteropgeleide en gepromoveerde docenten  Breid de capaciteit van lectoraten/kenniskringen uit en koppel elke opleiding aan één of meer lectoraten Meer innovatieve professionals

6 Knelpunten en oplossingen Conflict identiteit en intrinsieke motivatie Geïntegreerde leerlijn onderzoek Cultuur en onderwijskwaliteit Om de kwaliteit van het beroepsonderwijs

7 Meer innovatieve professionals Aanbeveling 2 Versterk de inbreng uit het beroepenveld  Realiseer regionale, strategische netwerken met de beroepspraktijk.  Verleng de subsidie voor de Centres of Expertise en breid het uit naar onderwijs en zorg

8 Knelpunten en oplossingen Versnippering Regievraagstuk Financiering Regionale samenwerking met scholen rond één strategische onderzoekagenda Relatie met de universiteiten Om de kwaliteit van het beroepsonderwijs

9 Meer innovatieve professionals Aanbeveling 3 Laat het hbo meer bijdragen aan een leven lang leren  Neem knelpunten voor een leven lang leren weg  Zoals benoemd door Adviescommissie flexibel hoger onderwijs voor werkenden  Breid manieren om te leren verder uit  Door beter gebruik te maken van verbindingen tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk  Verbind het leren in de opleiding met informeel leren en leren op de werkplek

10 Vragen? Om de kwaliteit van het beroepsonderwijs

11 Meer innovatieve professionals Nassaulaan 6 – 2514 JS Den Haag www.onderwijsraad.nl Niek van den Berg Lector Boundary crossing praktijken van opleiders en onderzoekers Stoas Vilentum Daan Andriessen Lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek Hogeschool Utrecht

12 Drie niveaus van onderzoekend vermogen Methodische grondigheid Praktische relevantie BescheidenDiepgaanderUitgebreid Relevant voor de situatie / opdrachtgever BA Relevant voor het vakgebied MA Relevant voor wetenschap en maatschappij PhD Naar Butter (2013) Methodische grondigheid (MG) Praktische relevantie (PR)


Download ppt "Om de kwaliteit van het beroepsonderwijs Meer innovatieve professionals Kristel Baele Veloncongres 26 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google