De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkwinkel 4: Armoedebestrijding: maak kennis met de aanpak van de Vlaamse overheid. Nathalie De Bleeckere (Dep. Onderwijs en Vorming) Koen Devroey (Dep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkwinkel 4: Armoedebestrijding: maak kennis met de aanpak van de Vlaamse overheid. Nathalie De Bleeckere (Dep. Onderwijs en Vorming) Koen Devroey (Dep."— Transcript van de presentatie:

1 Werkwinkel 4: Armoedebestrijding: maak kennis met de aanpak van de Vlaamse overheid. Nathalie De Bleeckere (Dep. Onderwijs en Vorming) Koen Devroey (Dep. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Studiedag Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

2 Inleiding 1. Structureel kader 1. Vlaams beleidskader 2. Interne organisatie 3. Samenwerking met andere beleidsniveaus 4. Participatief traject 2. Inhoudelijk 1. Focus op gezinnen met jonge kinderen 2. Belang van het lokale niveau

3 1. Vlaams beleidskader Armoededecreet Pact2020 Beleidsnota’s Vlaams Actieplan armoedebestrijding

4 2. Interne organisatie De functie van aandachtsambtenaar armoedebestrijding Het horizontaal permanent armoedeoverleg Het verticaal permanent armoedeoverleg Informele contacten Concreet: VPAO Onderwijs Concreet: armoedetoets

5 Verticaal permanent armoedeoverleg van Beleidsdomein Onderwijs

6 Horizontaal permanent armoedeoverleg Beleidsdomein Onderwijs

7 Actiefiches VAPA - Beleidsdomein Onderwijs (23 fiches) kleuterparticipatie, kostenbeheersing, M-decreet, actieplan Samen tegen schooluitval, oriëntering, studentenmobiliteit, duaal leren, afstemming studiefinanciering-kinderbijslag, automatische toekenning studiefinanciering, evaluatie opleiding ervaringsdeskundige in armoede & sociale uitsluiting, student tutoring, competentie-ontwikkeling armoede (lerarenopleidingen, basiseducatie, Klasse..), STEM voor kansengroepen, cultuurkuur CANON,…

8 Actiefiches VAPA - Beleidsdomein Onderwijs (23 fiches) Armoedetoets minimaal op : - modernisering Secundair Onderwijs - studiefinanciering - hervorming leerlingenbegeleiding

9 3. Samenwerking beleidsniveaus Europa  EU2020  Social Investment Package Federale staat Lokale besturen

10 4. Participatie Ondersteund door de Vlaamse overheid: Verenigingen waar armen het woord nemen Het Vlaams Netwerk tegen Armoede Vzw De Link

11 5. Kinderarmoede (1/2) Focus op gezinnen in armoede met jonge kinderen want: Hersenen ontwikkelen zich in sneltempo in respons op omgevingsstimuli Hersenen hebben dan het sterkste potentieel om zich aan te passen Als een jong kind niet geknuffeld, toegesproken of gestimuleerd wordt, zijn er zones die niet ontwikkelen Door langdurige blootstelling aan stress wordt schade aan hersenen toegebracht

12 5. Kinderarmoede (2/2) Focus op gezinnen in armoede met jonge kinderen want: Groot rendement van investering op die leeftijd Achterstand is later moeilijker te weg te werken en vraagt meer investering Gevolgen van kinderarmoede:  Onregelmatige deelname aan de kleuterklas, soms te laat op de lagere schoolbanken  overzitten, vroegtijdig schoolverlaten  later geen of erg precair werk vinden  Slechtere gezondheid, kortere levensduur

13 6. Belang van het lokaal niveau Inhoudelijk Dicht bij de mensen Beste kennis van lokale realiteit Aanpak best in een lokaal netwerk Organisatorisch Verhoging autonomie lokale besturen Ondersteuning lokaal kinderarmoedebestrijdingsbeleid Overheveling middelen naar Gemeentefonds

14 Vragen? Nathalie De Bleeckere Cel gender, diversiteit en armoedebestrijding Nathalie.debleeckere@ond.vlaanderen.be Tel.: 02 553 95 99 Koen Devroey Team Coördinatie armoedebestrijding koen.devroey@wvg.vlaanderen.be Tel.: 02 553 32 76


Download ppt "Werkwinkel 4: Armoedebestrijding: maak kennis met de aanpak van de Vlaamse overheid. Nathalie De Bleeckere (Dep. Onderwijs en Vorming) Koen Devroey (Dep."

Verwante presentaties


Ads door Google