De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alfrink College Pilot Zomerschool.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alfrink College Pilot Zomerschool."— Transcript van de presentatie:

1 Alfrink College Pilot Zomerschool

2 Waarom een pilot zomerschool voor 4 havo en 5 (t)vwo?
Kansen geven aan leerlingen, die een kans hebben Doubleren geeft niet altijd een verbetering van motivatie Overheid wil doubleren verminderen Niet alleen vakinhoud bijspijkeren maar ook leren leren belangrijk

3 Waarom informatie zo laat?
Overleg met collega’s Definitieve bevestiging aanvraag in meivakantie Volgen van informatiebijeenkomsten Oriëntatie op aanbieders Vraagt veel organisatie

4 Criteria voor mogelijke uitnodiging tot deelname
Leerlingen die volgens de mentorenvergadering wel de capaciteiten hebben maar die niet voldoen aan de overgangsnorm Leerlingen met meer dan vier onvoldoendes hebben geen kans De leerling moet gemotiveerd zijn om het traject van de zomerschool in te gaan

5 Rol eigen vakdocent Vakdocent geeft aan welke hiaten er zijn
en welke stof er herhaald moet worden Vakdocent levert eindtoets aan Vakdocent levert correctiemodel aan

6 De organisatie van de zomerschool
BMC organiseert in opdracht van Alfrink College de zomerschool Docenten zijn afkomstig van Edustaf 1 docent op 6 leerlingen Projectleider BMC,meestal orthopedagoog BMC verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken Interne projectleider AC conrector onderwijs

7 Verdere informatie De zomerschool is gratis
De zomerschool is vrijwillig maar niet vrijblijvend De leerling volgt twee vakken De leerling wordt in het jaarrooster dubbel geplaatst Resultaten van BMC afgelopen twee jaar: Grote meerderheid van de leerlingen slaagt voor de zomerschool

8 Voorbereiding binnen school
Overleg met BMC over aantal leerlingen en welke vakken Boeken en materialen Vastleggen lokalen Zorgen voor toegang tot ICT-voorzieningen Afhankelijk van aantal leerlingen kan er een samenwerking komen met het Erasmus College

9 Vijf gouden regels Ik ben 100% van de tijd aanwezig en kom op tijd
Ik heb me goed voorbereid Ik volg de instructies van de zomerschool nauwgezet op Als ik iets niet begrijp, mag ik zo veel vragen stellen als ik maar wil Ik help mijn klasgenoten wanneer mogelijk Indien een leerling zich niet aan de regels houdt wordt hij van de zomerschool verwijderd

10 Bij de start van de zomerschool
Leerling ontvangt uitnodiging tot deelname aan zomerschool (donderdag 2 juli) De leerling en zijn ouders hebben een intakegesprek (vrijdag 3 of maandag 6 juli) Bij besluit tot deelname tekenen zowel ouders als leerling een contract Zomerschool start op maandag 13 juli en eindigt op vrijdag 24 juli Lestijden van 9.30 t/m uur

11 Vervolg zomerschool Leerling werkt in die twee weken aan twee vakken
Vrijdag 24 juli in de ochtend afsluitende toets na de middagpauze uitslag van de toets Conrector onderwijs neemt definitief besluit over bevorderen/doubleren (hier is geen bezwaar tegen mogelijk)

12 Vragen?


Download ppt "Alfrink College Pilot Zomerschool."

Verwante presentaties


Ads door Google