De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terug naar de basis. Terug naar de basis.biz Eerste Hulp Bij Ondernemen is een Stichting. Zij is per 1 december 2014 gestart met een pilot schulddienstverlening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terug naar de basis. Terug naar de basis.biz Eerste Hulp Bij Ondernemen is een Stichting. Zij is per 1 december 2014 gestart met een pilot schulddienstverlening."— Transcript van de presentatie:

1 Terug naar de basis

2 Terug naar de basis.biz Eerste Hulp Bij Ondernemen is een Stichting. Zij is per 1 december 2014 gestart met een pilot schulddienstverlening voor (ex-)ondernemers onder de naam Terug naar de basis. De pilot wil deel uitmaken van een project voor Vernieuwing schulddienstverlening Enschede en zou onderdeel kunnen worden van een activerend armoedebeleid van de gemeente Enschede en zou moeten duren tot 1 december 2015. Waarna de resultaten worden geëvalueerd. Ons eerste doel is: Eerste Hulp Bij Ondernemen bieden aan (ex)ondernemers bij de oplossing van hun schulden of faillissement. En eventueel een gezonde herstart / doorstart mede mogelijk maken. Ook willen wij het stigma van falen als ondernemer onder de aandacht brengen.

3

4 De huidige situatie - Van kastje naar de muur.

5 Waarom nu? Zelfstandigen komen steeds vaker in de problemen door schulden. Daarom bedenken gemeenten creatieve oplossingen om hen ondersteuning te bieden. En ze proberen schulden te voorkomen of op te lossen voordat ze escaleren. Het afgelopen jaar zijn er 150.000 zelfstandigen bij gekomen, grotendeels zonder personeel. Zzp’ers dus. Volgens De Kamer van Koophandel, die deze cijfers bekendmaakte, bestaat er veel verborgen werkloosheid onder de zzp’ers en verdient een kwart van hen erg weinig. Zeker tien procent van de zzp'ers werkt onder bijstandsniveau. Vooral veel ouderen die na ontslag als zelfstandige zijn gaan werken hebben een laag inkomen. Dat baart zorgen. Waarom zzp’ers met een zeer laag inkomen zich niet melden voor een (bijstands)uitkering is nog niet onderzocht. Is dat omdat ze liever hun eigen broek ophouden dan een uitkering aanvragen? Of is dat omdat ze geen recht hebben op een ww- of bijstandsuitkering? Is dat omdat ze een partner hebben die wel genoeg verdient? We weten het nog niet. Wat we ook niet weten is of de armoede onder zzp’ers van tijdelijke aard is, en alleen te maken heeft met de crisis van afgelopen jaren, of dat er wat anders aan de hand is.

6 Waarom nu? Terug naar de basis maakt zich wel zorgen over gedwongen zzp'erschap: als je door omstandigheden of zelfs je vorige werkgever wordt gedwongen om je als zzp’er te vestigen. Het ondernemerschap moet een vrije keuze blijven. Als gedwongen zzp’erschap ook nog eens betekent dat je een werkende arme wordt, gaan bij ons de alarmbellen rinkelen. Of armoede onder zzp’ers een blijvend fenomeen is weten we nu nog niet; het kan met de recessie van de afgelopen jaren te maken hebben. Als het gedwongen zzp’erschap een nieuwe manier is om (oudere) werknemers opzij te schuiven moet er wat gebeuren, om te beginnen bij de werkgevers. Hoe zorgen we er voor dat ze werknemers houden? Hoe voorkomen we dat ze te makkelijk oud-werknemers als zzp’er kunnen inhuren? De verzorgingsstaat vergt een continu proces van renovatie, willen we dat het een veilig huis voor iedereen is.

7 Zelfstandigen zonder poen?

8 Gewenste situatie – Eerste Hulp bieden en goede samenwerking

9 EHBO: “Eerste Hulp Bij Ondernemers in nood” De gevolgen van de crisis worden steeds duidelijker: klanten besteden minder, stellen aankopen uit, zijn kritischer en kopen via internet. Dit heeft invloed op de omzet van de ondernemer. In eerste instantie levert dit misschien geen problemen op maar naarmate de crisis vordert, wordt het moeilijker voor de zelfstandige winkelier en de zzp’er om genoeg resultaten te verkrijgen uit zijn onderneming. Daarnaast vindt geen of schaarse financiering van investeringen door banken plaats waardoor vernieuwing en innovatie uitblijft. Terug naar de basis en haar partners willen in samenwerking met Rabobank Enschede- Haaksbergen en gemeente Enschede een uniek initiatief opzetten: ondernemers in zwaar weer kunnen in aanmerking komen voor hulp en ondersteuning. De pilot geeft ondernemers de mogelijkheid om daadwerkelijk hulp te krijgen wanneer het bedrijf en de ondernemer in de problemen dreigen te komen. Deze pilot is bedoeld voor ondernemers die te maken hebben met teruglopende omzetten en (daardoor) liquiditeitskrapte. Bedrijven die in het verleden vaak goede resultaten hebben laten zien, maar die nu ervaren dat het voortbestaan wordt bedreigd.

10 Wat kan EHBO voor u betekenen? Wanneer het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar komt, brengt dat veelal spanningen met zich mee, zowel zakelijk als privé. Ook zijn er soms harde noten te kraken. Het traject helpt ondernemers om de juiste keuzes te maken en inzicht te krijgen in de situatie en de alternatieven. Het doel is om u als ondernemer weer op weg te helpen richting een (financieel) gezond bedrijf. Inhoud traject De ondersteuning start met een intake om te beoordelen hoe u geholpen kunt worden. Daarna vindt er op korte termijn een inventarisatie plaats van de situatie en schetsen we de verschillende scenario’s. Daaruit maakt u samen met EHBO een keuze. Gezamenlijk met EHBO voert u de verbeterplannen uit. Het resultaat vormt een nieuw begin voor een realistische toekomst. De begeleidingstermijn van het traject is afhankelijk van uw situatie en bedraagt maximaal zes maanden. Daarna kunt u uzelf nog steeds laten begeleiden door EHBO, maar dan moet u hier een strippenkaart voor aanschaffen. Inzet ondernemer Wij vragen van u volledige commitment om uw eigen bedrijf er weer bovenop te brengen. Daarnaast vragen wij u na afloop van het traject een maatschappelijke bijdrage naar draagkracht te doen. Bij de ondersteuning wordt rekening gehouden met de urgentie van de situatie. EHBO garandeert privacy en anonimiteit, zodat u met alle discretie blijk kunt geven van uw situatie. Het is van belang voor de voortgang van uw onderneming dat het werk in alle veiligheid en met inachtneming van maximaal vertrouwen kan plaatsvinden.

11 Wat houdt de pilot in? Ondernemers die in de schulden terechtkomen, hebben zelf de mogelijkheid om een schuld dienstverlenend bedrijf in te schakelen om hen te helpen uit de schulden te komen. Schulddienstverleners vragen een bedrag voor hun dienstverlening. Ondernemers die dat bedrag niet kunnen betalen, kunnen via deze pilot door de gemeente Enschede worden doorverwezen naar een schulddienstverlener. Er zijn wel criteria voor deelname aan de pilot.

12 Wie kan deelnemen aan deze pilot? Terug naar de basis hanteert de volgende voorwaarden: De pilot is toegankelijk voor: Starters en gevestigde (ex-) ondernemers. De pilot richt zich op de ondernemer die in Enschede woont en hulp zoekt bij schulden en het saneren daarvan. Het is duidelijk dat de ondernemer (nog) niet in staat is om zelf de schulden op te lossen. Een ex-zelfstandige kan (nog) niet door de Kredietbank Oost Nederland ondersteund worden, bijvoorbeeld omdat er geen jaarcijfers beschikbaar zijn. Een ondernemer die dak- of thuisloos is. Een ondernemer zonder jaarcijfers. Als de ondernemer niet (meer) terecht kan bij een boekhouder of een accountant, kan Terug naar de basis een oplossing zijn om de jaarcijfers op te leveren.

13 Wie kan niet deelnemen aan deze pilot? De volgende ondernemers komen niet in aanmerking: Een ondernemer die niet gemotiveerd is om de problemen op te lossen. Bijvoorbeeld een ondernemer die door wil gaan met verlieslijdende activiteiten, waardoor de schulden steeds groter worden. Een ondernemer waarbij vermoedt wordt dat er wellicht sprake is van fraude, conform wettelijke criteria.

14 Welke (schuld)dienstverleners doen mee aan de pilot? In deze pilot zijn meerdere externe (schuld)dienstverleners met expertise op het terrein van ondernemerschap actief: Terug naar de basis (www.terugnaardebasis.biz)www.terugnaardebasis.biz Tib-advies (www.tib-advies.nl)www.tib-advies.nl Stidag (www.stidag.nl)www.stidag.nl Basis-administratie (www.basis-administratie.nl)www.basis-administratie.nl Zandt Consultancy (www.zandtconsultancy.nlwww.zandtconsultancy.nl Schuldhulpmaatje Enschede (www.schuldhulpmaatje.nl/)www.schuldhulpmaatje.nl/

15 Meer informatie en aanmelden? Voor informatie over de pilot of voor aanmelding hiervoor kunt u de (ex-) ondernemer verwijzen naar de wekelijkse spreekuren van TNDB / EHBO in de Kamer van Koophandel. De ondernemer kan zich zelf tot 1 december 2015 aanmelden via het telefoonnummer (06) 115 275 84 Via de voorlichtingsbijeenkomst kan de ondernemer doorverwezen worden naar een schulddienstverlener in de pilot. De ondernemer kan zelf ook direct naar één van de schulddienstverleners gaan. Voor meer inhoudelijke informatie over deze pilot kunt u zich wenden tot Terug naar de Basis, Martin Zandt, telefoon (06) 115 275 84

16 De huidige Initiatiefnemers Schuldhulpverlening aan (ex)ondernemers – is een vak apart: Terug naar de basis.biz Zandtconsultancy.nl Basis-administratie.nl Schuldhulpmaatje.nl Tib-advies.nl Stidag.nl

17 De huidige Initiatiefnemers

18

19

20

21 De huidige initiatiefnemers

22 De huidige Initiatiefnemers

23 Andere partners die zullen worden benaderd voor samenwerking als kennispartner zijn: Dennis Jongbloed, fiscaal jurist, www.jongbloed- fiscaaljuristen.nl/kantoor/mensen/dennis_jongbloed/ www.jongbloed- fiscaaljuristen.nl/kantoor/mensen/dennis_jongbloed/ Vereniging Insolventierecht advocaten, Insolad, http://www.insolad.nl/ http://www.insolad.nl/ Vereniging Jonge Insolventierecht advocaten, Jira https://www.verenigingjira.nl/ https://www.verenigingjira.nl/ Nadja Jungmann, http://www.onderzoek.hu.nl/Onderzoekers/Nadja-Jungmann.aspx

24 Financiering Pilot financiering 10.000 euro van de Gemeente Enschede 10.000 euro van de Rabobank Enschede (stimuleringsfonds) 10.000 euro van private sponsoren / business angels 10.000 euro van de provincie Overijssel Vervolg financiering na 1-12-2015 10.000 euro van de Europese unie Zelf bedruipend door uitgave magazine etc. Social venture Fondsen van andere banken ivm sociale innovatie bijvoorbeeld Triodos, ASN….. ? Inschakelen www.filantropia.nlwww.filantropia.nl

25 Begroting - exploitatiekosten 35.000 euro voor het eerste jaar voor Eerste Hulp Bij Ondernemen. Onderbouwing vindt plaats tijdens het oprichtings-event van de pilot.

26 Spreekuren – wekelijks Bij de Kamer van koophandel te Enschede zullen wekelijks op vrijdag spreekuren worden gehouden.

27 Dank voor uw aandacht!

28 Aanvullende info

29 Filmpjes om eventueel toe te voegen https://www.youtube.com/watch?v=X_sSrzgb1JM https://www.youtube.com/watch?v=xz37i9bM-ig http://vimeo.com/53086951 http://zembla.vara.nl/seizoenen/2012/afleveringen/27-01-2012/armoedegrens- voor-zzp-ers http://zembla.vara.nl/seizoenen/2012/afleveringen/27-01-2012/armoedegrens- voor-zzp-ers http://www.radio1.nl/item/108942- Annemarie%20van%20Gaal%20steunt%20ZZP'er.html http://www.radio1.nl/item/108942- Annemarie%20van%20Gaal%20steunt%20ZZP'er.html http://nieuwsuur.nl/onderwerp/387144-meer-zzpers-naar-voedselbank.html https://www.youtube.com/watch?v=drZp0Uxth4g https://www.youtube.com/watch?v=nr8sHIY6usk http://nos.nl/artikel/542327-dijsselbloem-zzper-extra-kwetsbaar.html

30 Toename armoede onder ZZP-ers

31 Schulden komen nooit alleen.

32 Best practice in schuldhulpverlening aan (ex)ondernemers en rapporten over dit onderwerp Volgen nog

33 Statistieken – NvvK toename schuldhulpaanvragen door ZZP-ers

34 Statistieken - Nibud

35 Statistieken – CBS / SER


Download ppt "Terug naar de basis. Terug naar de basis.biz Eerste Hulp Bij Ondernemen is een Stichting. Zij is per 1 december 2014 gestart met een pilot schulddienstverlening."

Verwante presentaties


Ads door Google