De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie/ aanvragen Arrangementen Stedelijke IB dag 19 mei 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie/ aanvragen Arrangementen Stedelijke IB dag 19 mei 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie/ aanvragen Arrangementen Stedelijke IB dag 19 mei 2015

2 Toegekende arrangementen
173 arrangementen: 56 scholen (gemiddeld + 3 per school) Aantal arrangementen per school loopt van 0 tot 9 Totaal bedrag: € ,-- ( gemiddeld € ,--) Totaal bedragen per school: ( € 0,-- tot € ,--) Rugzakken : Totaal bedrag € ,--

3 Wat moet je aanleveren voor een evaluatie
Geëvalueerd OPP (doelen en activiteiten) Evaluatieformulier website (let op: niet het oude formulier gebruiken!!) Dit voor álle toegewezen arrangementen in

4 Evalueren OPP In het OPP staan SMART doelen en aanbod/begeleiding/organisatie vermeld, beiden moeten in de evaluatie terugkomen. bv: Doelen: A. kan 10 minuten zelfstandig werken A. kan omgaan met uitgestelde aandacht A. weet wat hij moet doen tijdens zelfstandig werktijd.

5 Evalueren OPP Aanbod, begeleiding, organisatie:
Gebruik maken van laatjes waarin het werk zit Werken met een time-timer Leerkracht houdt incidentenlogboek bij (wat werkt belemmerend, wat werkt stimulerend) Leerkracht spoort non-verbaal aan door te werken. Leerkracht zorgt dat ze hem in het begin van de dag expliciet ziet.

6 Evalueren OPP Beiden moeten in de evaluatie terugkomen
Is wat omschreven staat bij aanbod, begeleiding en organisatie uitgevoerd? Zijn de doelen behaald? Is dit met ouders besproken? Hoe verder?: Conclusie: Afgerond; naar basisondersteuning; geen nieuw arrangement Verlengen; nieuwe doelen/activiteiten; nieuwe offertes; nieuw aanvraagformulier Aanpassen arrangement; nieuwe doelen/activiteiten; nieuwe offertes; nieuw aanvraagformulier TLV; aanvraag starten

7 Handelingsdeel en evaluatiedeel OPP
Doelen Aanbod, begeleiding en organisatie Evaluatie (Datum) De vragen die daarbij worden gesteld zijn: Wat is de leerwinst van de leerling? Hoe komt het dat doelen (niet) gehaald zijn? Heeft dat te maken met het aanbod of de organisatie? Welke aanpassingen zijn komende periode nodig? Waar heeft de leerkracht begeleiding bij nodig? Didactisch Eventueel verwijzen naar groepsplan of IHP Pedagogisch Verwacht uitstroomniveau V(S)O

8 Evaluatieformulier arrangement-evaluatie.pdf

9 Tijdspad AANMELDEN ARRANGEMENTEN IN TWEE PERIODES:
De eerste periode (het gaat daarbij om arrangementen voor een heel schooljaar) loopt van 1 mei tot 16 oktober: De evaluaties en verlengingen van lopende arrangementen moeten ingeleverd worden in de eerste periode van 1 mei tot 1 juli 2015 Nieuwe arrangementen (denk hierbij ook aan rugzak leerlingen die niet meer in de overgangsregeling vallen) kunnen aangemeld worden van 1 mei tot 16 oktober 2015 (maar liefst zoveel mogelijk voor 1 juli/ na 1 augustus vooral voor leerlingen die nieuw zijn op je school). De tweede periode (het gaat dan om arrangementen voor een half jaar) loopt van 1 januari tot 1 februari 2016

10 Hoe aan te leveren De beoordelingen van de arrangementsaanvragen willen we graag per school doen. We vragen dan ook of jullie als IB-ers ons vóór 1 juli een overzicht willen mailen ( één per school) waarop staat: De namen van de leerlingen van wie het bestaande arrangement verlengd/aangepast moet worden. De namen van de leerlingen die een nieuw arrangement moeten krijgen De namen van de leerlingen waarvan het arrangement stopt Zodra dat overzicht en alle aanvragen/evaluaties van een school die op het overzicht staan binnen zijn, zullen we ze in samenhang gaan beoordelen.

11 Hoe aan te leveren Door het mailen van een DOD (digitaal overdrachts dossier) Deze kun je maken via Parnassys (ESIS) (Onderin de map van de leerling staat een tabblad dod aanmaken) Zet de mee te sturen documenten (OPP, evaluatieformulier; aanvraagformulier, zienswijze ouders, offertes) in Parnassys in de map van de leerling bij documenten Maak een DOD per leerling met daarin de persoonsgegevens, de resultaten van de landelijke toetsen, de schoolloopbaan en eventueel de plannen en kies welke bestanden als bijlagen mee moeten. Mail dit naar LUPO (1 document dus) met/of zonder pincode met vermelding van de naam van de leerling en dat het om een evaluatie/aanvraag arrangement gaat.

12 Hoe maak je een DOD Je kunt een filmpje opzoeken op youtube (DOD en Parnassys): https://www.youtube.com/watch?v=2kdcl0dSZcM Je kunt een filmpje opzoeken op youtube (DOD en ESIS) https://www.youtube.com/watch?v=eWnqbKHIZq8 Je kunt een collega vragen die dit voor POVO doet.


Download ppt "Evaluatie/ aanvragen Arrangementen Stedelijke IB dag 19 mei 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google